Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

.1Hyn ac Arall.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1 Hyn ac Arall. Dywed hynafgwr parchus yn ei gerdyn atom: "Digwyddodd peth rhyfedd iawn yn y; Seren" ddi- weddaf. íNid joedd ison jam fedyddio brodyr a chwiorydd ynddi. Dyna beth na ddigwyddodd ers llawer blwyddyn. A ydyw'r Reporters yn dod yn gallach ? Gwyr a gwragedd neu genhedlaeth gwiberod fedyddid yn yr amser gynt, ond heddyw bed- yddiant frodyr a chwidrydd." Hyderwn y rhoddir sylw i iair a chymaint o fin arno. Casbeth un o'n gweinidogion parchusaf yw'r geiriau "ar broffes o'u ffydd," yn union fel pe 'bedydd- id rhai freb broffesu ffydd yn-g Nghrist ymhlith y Bedyddwyr. Anfonwyd gair i'r perwyl hwn atom, bedair neu bum mlynedd yn ol. Darllenir y Seren," er hyny, ,gan lawer heblaw'r 'Bedyddwyr. Hysbysir yn y "South Wales News" fod arwyddion a rhyfedd- odau yn dilyn cenhadaeth ;yr ef- engylwr Jeffreys, o Lanelli, yn Aberaman, A berdar. Daw tor- feydd yno, pob Idydd, o # bell ac agos, a dywedir i lawer iawn eis- oes droi at Dduw. Er 'nad oes. gennym fawr feddwl o werth y dawn tafodau sy'n swyno Thai, eto, yr ydym yn barod i groesawu pob arwydd o ,wir adfywiad, ac [yn awyddus i bopeth sydd b Dduw yn Aberaman gerdded fel tan an- niffodd trwy Forgannwg a Chym- ru oil. Ofnwn i wr du'r wasg fynnu'r Swyddfa i'w feddiant ei hun, ddechreu'r wythnos ddiweddaf. Ni thrafferthwn i gywiro'r gwallau manaf, onddymunem ddywedytd mai "eglwysi efengylaidd," ac nid "eglwysi gweiniaid," oedd i'w ddar- llen uwch ben yr erthygl arweiniol, ac mai yn Noddfa, Bargoed, y pre- gethai'r Parch. Herbert Morgan, dair gwaith (nid ddeng waith). "Mazzini and his Message" oedd testun ei ddarlith. Y mae Cymanfa Mon wrthi'n brydlon a, u trefniadau ar gyfer gweinyddu'r Gronfa. Derbynias- om lythyr iat yr pglwysi a thabl cryno o fngyrau oddiwrth y Parc h cryno o fffgyra u oddiwrth ty. Parch J. B. Hughes, Llanerchymedd, a gwelwn arwyddion trefnu prydlon a doeth' ar gyfer (V cyfnod new- ydd ar yr eglwysi by chain. Bu'n ymdrech gennym o'r dech- reu i gadw'r '"Seren" yn rhydd o ddim ar lun ymosod ar bersonau o dan gysgód ffugenw. Ymddengys, er Jíynny, i rai pethau yn nodiad- all "Iconoclast" beri loes i'r Parchn Degwel Thoma's, Castellnedd, a Morgan Jones, B.A., Whitland, ac anfonir y nodiad hwn atom, ar ?a'nfon i r y ?n,o' d ia. ein cais, gari y Parch, T. Morgan. Sciwen :— An Y TTWR. I' Ymddengys fod rhai nodiadau a -wnaed yn y golofn hon wedi peri I loes a blinder ygbryd i !rai c,yX eillion. Blin iawn gennym am hynny, canyjs paid oedd dim, ym mhellach oddiwrth ein meddwl na'r syniad o beri loes i neb. Ysgrif- enwyd pob nodiad dan ddylanwad y cymhellion goreu a phuraf. Os dywedasom iliirhyw beth yn ang- erddoldeb ein hysbryd i gythruddo ysbryd unrhyw un arall, parold ydym i ymddiheuro am hynny. Ni fwriadasom ddrwg yn erbyn neb. Cariad ni feddwl ddrwg. Os gwnaed amryfusedd 4an gam-ar- weiniad, hyderwn yr esgusodir ni am hynny."

[No title]

- CALFARIA, ABERDAR.

.EIN GWEINIDOGION ANG.I.HENUS.

———u——— CALFARIA, GILFACH…

NODDEA, PENYDARREN.

I SEION, ST. CLEARS.

I '; TALIADAU. ' ! ----.

IY Tu !ol i'r Lien.I