Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

—AJtfM'L ill mi i tin i in…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

—AJtfM 'L ill mi i tin i in ■ i—i—j Liith o'r Gogiedd. Ymddengys fod y Parch. E. Oefni Jones, BÜweull; yo detyó- ol o sefvdlu yn weinidog yr eg- lwys barchus ym Mhenuel. Ban- gor. Llawenydd mawr fyddai fod pregethwr o radd mor uchel, gwr o gymeriad mor gadarn, a i mor ddiwylledig a meddylgar, yi. s,f ydli-, yn weinidog y Bedyddwyr ym Mangor. Ordeiniwyd y, Paroli. Charles Davies ym Mangor yn y, flwyddyr. 1870, ac fe idilynwvd byuuy gar. dymor tra dvmunol a IK-ddittrnus yn hanes yr .1.b,08 Yr ccdd cynulleidfa rhagorol vr* Penuei, yn amser y Parch. Dan Davies. ac yr oedd ei ddoniau yn bcVkgaidd trwy y Txogledd. Ain- hosibl gwell y diweddar wr an- nwyl, y Parch. E. Evans, ;ac y mae'r Parch. J. Arthur Jones yn bregethwr coeth a da. Eto, Tyw- f odd, nid yw achos y Bedyddwyr wedi ennill y nerth v, gellid ei ddisgwyl yn y, ddinas esgobol. Par odd sefydliad y Brif-Ysgol tYnl Mangor gynnydd pwysig mewn lli- aws o gyfeiriadau yn y ddinas. Bu symudiad yr Athrofa o Lan- gollen yn wendid i achos y Bed yddwyr yn y dref honno iond nid ymddengys i sefydliad Ysgol y Pioffwydi ym Mangor fod yn fawr o rym i'r enwad yn y ddinas. Sut y mae cyfrif am hyn? Hyd- erwn fod cyfnod newydd lo flaen yr achos bedyddiedig ym Mangor. —teilwng o hen draddodiadau eg- lwys Penuel mewn gweddi, aberth ac ysbryd cenhadol yn y gorffen- nol. Ergyd drom iFedyddwyr Al- banaidd y Gogiedd fydd marw; Mr. William Humphreys (Elihu), Blaenau Ffestiniog, yr hyn algym* erodd le, bore Gwener, Tachwedd 2 8. Yr oe d d Mr. 28. Yr oedd Mr. Humphreys yn bregethwr sylweddol ac efengyl- aidd, ac yn lienor gwych a med- rus. Gwr tlws ei nodiad, yn llawn caredigrwydd a gweithredoedd da. ac yn hynod o gymeradwy yn ei ardal. Methai'r gwr da, rywfodd, a'i hargyhoeddi ei hun fod y Cym- ro galluog J. R. Jones, Ramoth, wedi cael chwareu teg. Ymddengys ni fod Ilyfrau rhagorol y Paichn. D. Davies a D. Williams, wedi gwneud pob cvfiawnder a'r gwr hwnnw, erbyn hyn. Byddai'r Bedyddwyr yn fwy o rym mewn amryw ardalqedd yn y Gogiedd petai'r gwahanol adrannau yn un A phaham na allant fod? Un o frodyr goreu'r Bedyddwyr Alban- aidd yw Mr. J. D. Davies, Blaen- au Ffestiniog, ac efe yw Cadeirydd Cyngor yr Eglwysi Rhyddion yn y lie hwnnw. Os yn gallu uno ag enwadau eraill, yn sicr dylai Bedyddwyr allu ymuno. Llawen iawn gennym am gymaint o un- deb sydd rhwng yr eglwys barchus yng Nghricieth a'r enwad. Nid yn unig y mae pregethwyr ein hen- wad ni yn barchus yn gwasan- • aethu yng Nghricieth, ond y mae'r I brodyr rhagorol—y Meistri Wil- liam George a David Williams yn ymweled a'n heglwysi ninnau. Byddai'n dda gennym weld teitn- ladau cyffelyb yn bodoli gyda gol- wg ar y Bedyddwyr Albanaidd yn y Gogledd. Methwn weld digon in cadw ar wahan. Chwith gennym am Ffestiniog heb Elihu, acty mae gennym barch calon i wr mor fawr a da. # Pontypridd Y mae i Arglwydd Pontypridd > y Prif Athro W. Edwards. Caer- dydd, ac eraill o frodyr rhagor- ol y De, le cynnes jyng nghalon- au eglwysi gweiniaid y Gogiedd ar gyfrif eu mawr garedigrwydd tuag atynt. Y mae gweinidogida ie,Erlw-v si 'bYch'ain Gogledd yn teimlo hefyd, na ellir byth ad- dalur Tbrawd hoff Mr. W. P. Thomas, Treerehi am ei lafur Cristioiiogol ar eu rhan. Teimlir hefyd fod y Parch. W. A. Will- iams, Pontypridd, yn gwneud 'e ran? yit deilwng rvda'r Gronfa Weinidogaethol. Ni all y brodvr (f ""yn ae ertfll. ywg WgKylcKoedd I cryf y De, sylweddoli y ibendithir eu henwau am eu iiymdrechion dros achosion gweiniaid y Gogledd. Teil wng olynwyr yl Dr. Llewelyn Boed llafur ein brodyr yn yT eg- lwysi bychain yn cael ei galon- ogi. SYLWEDDYDD. -0-.

LLANGIAN LLEYN.

CARMEL, FRON CYSYLLTAU.