Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cwestiwn IIOHTD. 9 xnae yn fafcer sydd yn dial p»r$hyxs- M a fhvri ytn siar ar ryjw adeg iieu filydd j? en"ft pan y me'r MJ- w??Ht ? ?n? mm gy&?din ag yw ym awr. 1ft nuae yn dda i "trbod fcefih i gygisryd i gadw draw junoa- odi&d ysr inwyaf gwisnyehol hwn, i-w jmladd pan o dan ei ddy- Lnuwad siadhtr,, ac yn nsallduol ox ol fi«3r)«<xliadt oblegyd y pryd hwarw y m&d't cryfoasoddlad wadi ei wauyefiu gymaint fel y aw,* ym agortd i'r &n- hwyidemn mwy&f pecrjighiB Gwilv V, a Quinine Bitters ft gydmabyddir 2an bawb sjjdd wad-I efieSii idldi brawl teg fat! y feddygin- llHslh boaodW oreu i ddelio a'r Ac solml yp ei hWI rad&u amry,,viol., I M" p DAUTAriaa& Boa wwh oi jharoioi yn fedros gyda Quinine yn ■gjfyjft a qyjlmoddau ogeMhogol a IIørd ftrh OW ormiu, cyfaddas i'r Afu, ISrp^ad, a'r boll aohwyldsrau ayctu « fii ssu~m am aLLuoedd cryfhaol as I ychsmswpriad necrfau. Y mae ym ad- nihnmattwv fan ypa dioddief gam An- wyrion, PmexurwHiia, neu uBrhyrw aif- iaohyd pwyssig, neu wany«hiad aredi e7, aohaei gan ddiffyg aweg, neu bryd&r o awh fab, pm y m" ps &imM sySrediaol o wendixl a blinditr tYJD j WOO. *at i PeidiwcJrGeui Y st jpiweii ef yn awr. ÐWOllWQh am gopi or pamplil^dyu » gypieradv^aeitbau. Dj&rlleawch at yai ofalus, 8C yistyriwoh ef yn dda, put prynwch botel gyda'ah Pfiaryllydd miar SfctMiee agcaaf, ond myawchwo. ■"i vfxiii brynu fod yr enw Gmljffi avsm)i ar y label, skwnp, & 'r feaM, i.4i«gyd hob y rhai hjjjn nid oee yr an jfjn wirkmoddol. Gwerihir yn Mibobmian. Mewn poteli, 3s. a 5s. yr un. Unig Berchenogion QUININE BITTERS MANU- FACTURING COMPANY, LIM- ITED, LLANELLI, DEHEUDIR CYMRU. Athrofa Aberystwyth* (OK e'R OOIIBGATJ W M-UMNYSCO-I-, >. f). Onar Prifathraw-J ohn II u mphreys haTie8 M.A. (Oxon.). DEOHRBUVR Tymor aea&f ym mis  Wdrd. Paratoir 1r t??w? asr gyfer Ariioliadau Prifysfrol Oymru. Cynygir amryw 0 yssroloriaethau (amryw 0 h-mynt yn eryfynpedig1 i Gymrn) y flwyddjc hon. Cymer yr arholiad le yn Aberyatwith ym mis Medi nesaf. > Am fauilion pellach ymofynir a'r Oofrestrydd A,t Ddosbarth wyr y Seren. 0 hyn allan an ioner pob gohebiaet a yn | nchylcb. Sysbysiadau, Ac., i Yegrifenydd y Gwnmi,—MR. W. M. OyrorB' Offir-p. VoLrmarthen, a phob Taliadau vii uniongyrcbol i'r Trysoryad,—W. UNQOED THOMAS, The Manse Taber- awle, oumadheno Welsh Dramas. Y Feboh o GBPN YDPA. Drama Gymraeg New- ydd. Gan J. Bonfyl Daries, Treorky. Pris Is. 2c. Y PBRL Diaddurn neu "Enw DA." Drama Gymraeg New- ydd, mewn Tair Act. Gan E. E. Hughes. Pris Is. 2c. Teulu BRONYGRAIG. Drama AR ADDYSG. Drama Newydd ar Addysg gan Z. Mather. Gyda Rhag- ymadrodd gan Syr Ed. Anwyl. Pris 1/2 DIO SHON Dafydd (Ekihard Jonhs-Dayies ESQ.) Y Ddramamwyaf pob- logaidd a Hwyddian- nus yn yr iaith; gan y Parch. J. Tywi Jones. Pris Is. 2c. trwy'r post Is. 3c. JACK MARTIN, neu Bobl LLANDDERWYDD. Mae y Ddrama hon yn llawn 0 humour, ac wedi ei threfnu fel ag i fod yn un o'r chwareuon mwyaf derbyniol; gan y Parch. J. Towy Jones pris Is. 2c, trwy'r post Is. 3c. Bore Gynhyrfus. OOM- edi GYMREIG.' Oom- edi ysmala mewn un Act; gan E. E. Hughes; pris 7c., trwy'r post 9c. ELUNED GWYN, OWEN, neu YR ENETH GOLL. Drama boblogaidd, gan y Parch. J. Tywi Jones; pris Is. 2c trwy'r post Is. 3e. 1 I 15 o Lyfrau Adroddiadol. I 1.—Yr Actroddwr leuanc Yu cynwjr dros Haner Cant o Ddarluniau Sym a Byprion at wasanaeth y Plant. Gut y Paroh. J. TAPIONYDD DAVIEB Pris 7c., trwy 'r post 9o. 2.—Adrwidlffr Dirwestol. Yn oyn" w Dadleuou, Caneuon, a Darnau priodol i'w badrodd. GanA WEN. YDJD. Pris 7o., trwy'r poet 9c. 3.— Y Gvinitk Gwyfi. Amcenir ir llwfr hwn fod at wasanaetb yr Ysgoi Babbotluri a Cbgjfarfodydd Gan y Paroh. D. OLIVER En, WARDS. Pris Is. 2g., trwy'r poet it5. 4o. 4.-Yr Ardd PlttdMu. Un o'rWr.. an goreu i Adroddwyr, &o. Gan yr un Avrctayr. Pris Is. 2g., trwy'r post Is. 4o. 5.—Y Pron Afalau. Liyfr yn cyz wys Traetbodau, Daflleuon, &c., a,t wa-, anaeth yr Y sgol Sabbothod ar Cyía." fodydd Blynyddol. Gan yr un A- wr. Pris Ie. trwy'r post Is. 4o. 6.— Y Dadleuwr. Y'n cynwys caagi iad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol, GaD y Parch. D. Oliver Edward; Prit3 Is. 2g., trwy'r post Is. 4o. 7.—Llyfr yr Adroddwr. Yn oynwj^ OasgHad o Adroiddiadau. Dadleucn^as Y rnddyddanixxa. Gan AWMNYDO Pris Is. ,2g., trwy'r post Is. 4o. 8.-Yr AdroddWr Difryus. (The Welsh Comic Reciter.) Set Adroddiad- au, Dadleuou, Oaneuon ao Autau Dif- yrus (English land Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is. 30. trwy'1' post Is. 5o. 9.— Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh I Comic Dialogues.) Sef Casgliad oDad- leuon Difyrus. Pris 7o.; trwy'r post 9c. jo—Ysgol yr Adroddwr, ei ha.n" qyn^tf, S2 tad., yn oynwys Gwti qynQtf, 8? tmd., yn cynwya Uw? Yr AdrocMy gy da DariuniaM EgtuKh?c- gan j; Pacrob. J. Gwrhyd Lewis; i Hanifts Olafy 62 tud yn cynwys Daru au A gan tua 60 o Bigil- Beirdd y CJenedl, detholedig gan Cy-m- alaw. PJù Is. Sc., trwy'r post Is. 5c. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, sef Aü; roddiadau, Dadleuon, Caiueuon, Difyr us a Ffraeth, cymbwys i Gyferf«i ydd AdSoaiadol a CbyBtadleuol. Gui. D. Luther Jbhosan, Pris Is. 3o., trwy y post Is. So. 12.—Y Dadleuwr Ysaiala. Welsfe and English Humorous Sketches. Gar, Enmryw Pris Id. fg., trwy'r post Is. 4c 13.-Dadlemen Buddugol. (Buddugc yn Eisteddfod G-onedlaothed Caerfyxdxi in.) Yn cynwys Deg o Ddadieucn at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddot &o. Pris 7b., trwy'r post 9o. 14.-Yr Adroddwr Donbl. Casglkv- o AdrocMiiadau a Chaneuon Digri; allan o Pardcioniaeth Telynog. Prt* 7o., trwy'r post 9o. 15.—Y Rbosyn Diweddrf, sef Darnau Barddonol a Rhydidiaetbol, yn gym- hwys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Maetor (Awdwr "Y Fodrwy 1 Aur"). Pris 7o., trypjy'r post 9o. o LLYiFRAtJ CYFRIFON. 1 At yr Egtwyal. 1COPRES-LYFR o Aelodau Eg lwysig at wasanaeth y Bedyddwp Cymreig. Mewn 3 rhwymyn gwahonoi 1. Pris 5s. 2, Pris 6s. 3. Pris 78., trwy'r post 6ch. yn rhagur. 2.-COVRF,S-LYFR er oadw cyfrif Casgliad y »Wfeinidogaeth, vedi 61 rwymo yn gryf, 'leather 2e. 60., trwy'r post 2s. 10c. j W. M. EVANS & SON, "SEREN" OFFIOE," CARMARTHEN. I Llyftau OlfyKUS. "y GWIR ANBHTB- EDDUS D. LLOYD GEORGE' Ei Hanes o'r Oryd i 0 y f r i n gynghor," gan y. Parch. J. Tafionydd Dayiea. Oyfaddas iawn fel Anrheg i Bobl lea. aingc. Pris 10.; trwy'r post 9c. GOFIANT DAirrDs- EVANS, Ffynonhbnbt, gan y diweddar Baroh Benjamin Thbmas, (Myfyr Emly-u); pris Is.; trwy'rpoat la. le Y Conant mwyai gwreiddiol, doniol digrifol-y mwyal bywyd debyg yn y Gymraeg. cris 112. J 0 H N Plocjghmak'i Picture's (Dabjluhiac John Ploughman) NEU v ohwaneg 0 Siarad Plaen I Bobi PLAEN. Gan y Parch. O. a Spurgeon. Oyfieith. iedig gan y Parch. Thos. Morgan. Dar- luniadol trwyddo, Gwerthwvddioi 200,000 o'r llyfr Iiwd yn Seisneg prial/S, trwy'r post la, 30. DR. GOMBR Løwø: Hanes Poblogaidd o'1 Fywyd, gan ParcFhy. w ? e OrgAaAI Skewen; pris 10.: trwy'r post 9c. Y Ffraethebwb, ya cynwys Oasgliad 0 Ff raeth-Ddy wediad- au, Byr-Ohwedienon &c. Pris 7c., trwy'r post 9c. Casgliad o Hnr QnsTC CYMREIG, gan Brii Feirdd Oymru j prig 7c.; trwy'r post 9o. DANGeR at the COMMUNION TABLE Old of the 38 Medioal Officers of Health in SooHond 83 affirm fehaS in using &a MMMon Gap a MWLUelr -Df Inb-,tumis Dmasm =y bo Oommumcs"i, lEo avoid damgw i T h o u s a n d s of British C hupches i haTAi sabaiitufed INDIVIDUAL COBUMU NION CUPS so providing a clean au" free from iaf«etioji f«r oomTnjim'^nf Is ypur Cthurch among aSure and fJ:kY!ii.¡g jf »«ipl«s may be sufemilbed, (kmw 'ik, b? > ■vv t i v LTD- S-lRlftlJNIOt-jA/K Look! Look! T* This is IT. You Hotel Keepers, Merchants, Shopkeepers, Store Managers, Hawkers, Fryers and Large Vinegar Users, are you ALIVE to your own Interests. Don't Pay more than I/- a gall. for Strong Malted Vinegar. It is so easy not to. Simply add from 30 to 60 galls, of water to one gall. of 40 POWER VINEGAR. Fine Stuff. For all Purposes. Made Dark, Light or Medium. Wholesale Prices- 1 2 3 5 10 15 25 50 100 gallons. 42/- 41/- 40/- 39/- 38/- 3716 37/- 36/6 36/- per gallon, Carriage and Packages Free. Samples to. make 15 to 30 gallons for 22s. "DOUBLE" STRENGTH VINEGAR, No. 20. All Shades, in Oasks 6 9 12t 20 30 40 60 100 500 gallons. 2/2 2/11 2/1 210k 2/0-! 2/- 1/llf mix 1/11 per Son Cask Charged (Ret.) 9/6 12/- 14/- 18/- 22/- 25/- 30/- 40/- each. No. 30 Three quarters above prices. No. 40 "Half-price Vinegar" [as strong as most Vinegars] half above prices. F.O.E., Boston, 5 per cent. allowed towards carriage. Send your own Casks to be filled. We have some 50 galls. 14s. each, returnable. "DOUBLE STRENGTH" in Quart Bottles. All Shades Half-gross 1 3 6 12 gross. Carriage and Packages Free. 80/- 79/6 78/- 77/- 76/- per gross and 24/- per gross on bottles, Payment nett with order, Cheques, PX)., etc., Crossed. No free samples. Goods Ouaran- teea. Quick Dispatch. Only Manufacturers, Avin," Wide Bargate, Boston. Avin Anti-Window Steam absolutely prevents windows steaming, Is. 6d. and 2s. 6d Sole Wholesale Cash Buying Agents wanted in all Districts where not represented. Highly, Remunerative, other imp,or,tw-st lines to. follow. Write" A VIN," BOSTON. Esbamiad ar y TESTAMENT, NEWYDD i-f,Gan y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW ) Y.1 Rhanau-Cyfrol 1. 6/9; eto II, 6/6; III. 7/3, yn gyflawn y tair Oyfrol, ;91 Os. 6d. Holtwddoregate.: -Titus Lewis, 2ic.; Cate- ,c.; Catechism y Plani chism y Bedyddwyr, lie.; Catechism y Planl Ie. Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal PabHaher: W. Willianw, UaagoJleiB Should be read by Every Baptist. I "THE BAPTIST TIMES & FREE- MAN". Phe offidaA Orsan of the I)Cnoi*a;on. 04W 10 REV..I. H. SHAKESPEARE M.A. Price One Ptmnji Widely. I YR AIL ARGRAFFIAD YN AWR YN OA ROD, NIN DOI," SEF HANES YSMALA DAI ASMONJ YN Y [RHYFELi. Gan GLYNFAB. Llyfr mwyaf Difyrus yn yr Iniik. Pria Is. 2c., trwy'r Post la. 4c. I'w gael gan W. M. Evans, Seren Oymru Office, Carmarthen, i MOLE SKINS. MOLE SKINS. R. Watson & Co., Pioneers of the Moleskin industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain, still continue to pay the HIGHEST PRICES for MOLE, OTTER J FOX, CAT and Badger skins. Pheasant 9 Tails, Plumage, etc. CASH forwarded M immediately on receipt of goods. Write for our Price List before sending elsewhere. Note our ONLY address, R. Watson & 00 m the "ALL BRITISH" Firm, 19. Newcastle W1 Street, London, E 0.4. .æ- n ¡Pol <! '*$fHHIHHt. | Cperadtopeil) Gyfeillaar$ ? S!)n)8ra?gaet6 GyfcilIgar ¡ ? ichwiosydyc? Yii wedi rliedeg i lawr, neiz allau o ii wvl, neu y-p- dyoddef oddiwrth sefyilia afreolaidd yr Afu, f|? Elwlod, Cylla, iieii'r Ymysgaroedd !B < fyddai cymeryd meddyginiaeth hir- brofedig. Nid caretbgrmrydd fyddai A gofyn i chwi anturio me(ldyginiaeth m heb ei phxofl. Mae gan BEECHAMS A s PILLS gymeriad byd-enwog, lie y 2 maent yn gwerthu wrth y miliynau o S flychau yn flynyddol, gan gadw bob ML at. dydd ddegau o flloedd o bobl mewn S iechyd Cynghor y bobl hyn fyddai ? Cymeryd Z # j ?EE(H?'$ ?".L$ 1 j at Gur, yn y Pen a'l Salwch, Diffyg S f W Treuliad, Gwendid yn y Gwaed, Rb WYMO dd, y Befi, ac Eiddilwch yn Nghyftuwlrefn y Netfau. Maent yn ffeitkio yn gy?Sym, ac yn gwella Yn ? W fuan yr holl anhwylderau sydd yn ?B ;? w achosi cymaint poen a phryder i chwi. ♦ w Byddwah ar eich mantais o'u cymeryd "R" ir fel 1 mae Uoawe eraill yn gwneud 'R day l fath fudd iddynt eu hunain. ?  Dechteawc? gymwyd BEECHAM'a ? # MLL8 # I k UDwaith I ? CMetctF ptanhgMtTBONAtBZECa*? it ? IL MTAaO"b]M Gwerthlr yn imwb mM mcwn blychau, prto 7# ? '? (96 bttMMu) a 2/9 (i6S o befenAU). = .t'lt"4oV"- I ftpiaitwi Mai Publisked for the f Seion Cymru COMPANY Limit- eel iff. Morgan Evans & Soni ? at tfteir "ural Printing Office, & Bill OAPlIthen: