Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GYMDEITHAS GBNHADOLY BEDYDDWYR. TOGILINN"DDION (T^rPAECH. C. E. WILSON, B.A. 9=rlfIll) PARCH. W. Y. FULLERTON. CTNBTOHIOLTDD CYMRU PARCH. THOMAS LEWIS. AR Y MAES I Cenhadon 1811 Genadesau 113 Gwragedd 171 465 HEUSYDD YN India, Ceylon, China, Congo, Itali, Llydaw, Jamaica. Bedyddiwyd y Hwyddyn ddiweddaf: 3.050. Cardiaur Plant AT Y Pregethwyr Brodorol. U-yrrer am fanylion at y PARCH. THOMAS LEW1¡ 19, p" ?val St., LONDON, EC 4 Danfoner pob arian i'r Ty Ceiihadal, i't PARCH. W. Y. f ULLERTON, 19, Furnivai Street, Holhorn, LONDON, E.C.4 Undeb Ysgolion Sul Bed- yddwvr Cymru. Maes Liatur y Flwyddy n hon. (0 ddechreu Ebrill, 1919, hyd ddi- wedd Mawrth, 1920.) SAFON LAFAR (dan 10 oed}. Penodau o Holwyddoreg "Arwem- ydd y Plentyn" (Parch. E. CEFNI JONES) Ail ,argraffiad wedi ei ddiwygio yn gwnèuthur y 25ain fil. Pris dwy geiniog yr un. 13 yn y dwsin. Detholir y Penodau gan bob Oymanfa, neu Gwrdd Dosbarth (nid gan yr Undeb). SAFON I., It., a III. (Ysgrifen- edit o 12 oed hyd 1.8 oed). BYWYD CRIST (sef adrannau or pedair Efengyl). Gwel yr Hanwr bob mis. HOLWYDDOREG NEWYDD (Parch. D. POWELL) yn gorchuddio yr holl Faes hwn. Bywyd Crist" yn awr yn barod. Pris 2g. yr un 13 yn y dwsin. Hefyd, LLAWLYFR YR YSGOL SUL AR "FYWYD CRIST" (Parch. D. POWELL) i'r rhai dros 15 oed. Pris 6ch. saith am 3/ neu mewn amlen, 1/- yr un saith am p/ SAFON IV. a V. (o 18 oed i 21 ac uchod). Epistolau 1. a II. at y Thessaloniaid. ESBONIAD y Parch. E. IOR- WERTH JONES, Maesteg. Pris 1/6 mewn llian hardd. Eithriadol rad Hefyd, 'ALLWEDD i'r Epistolau at y Thessaloniaid (Parch. D. POWELL) 6ch., neu 8 am 3s. TYST-YSGRIFAU. I Pdosbarthiadau yr Arholiad Ysgrifen- edig." 3c. yr un. I'r Bosbarthiadau Lafar, (maintioli llai), 2g. yr un. Anfoner am yr uchod at y Parch. EDWIN. JONES, Llanwrtyd Wells. MOLESKINS, ETC., WANTED, We pay up to 120/- per 100. also skins of rabbits, hares, foxes and otters Cash by return. Send for price list to the Largest Cash Buyers in the world. Western Fur Co., 13, Bridge ^t., Bristol. UNDEB BEDYDDWYR CYMRU I A MYNWY Llawlyfr Moliant. Allan o'r Wasg yn Chwefror, 1920 H.N. SOLFFA. LLIAN-Ymyl Gwyn 4/- 3/6 LL1:AN GWELL-Yrnyl Coch, corneli crwn 5/- 4/6 MOROOCO-Ymyl aur corneli yscwar 12/6 12/6 MOROCCO-Ymyl aur ar goch, cerneli crwn, Yapp, Elastic Band 15/6 15/6 Telerau.-Arian Parod: y 13 yn rhad. Telir cludiad gwerth Dwy Bunt i'r Orsaf agosaf. Er mwyn sicrhau eich llyfrau derbynir archebion (heb yr arian) o hyn hyd Ionawr 20 nesaf. Danfonir am y tal pan fydd y llyfrau yn barod i'w danfon. Y Dyddiadur, 1920. Yn Barod tua Rhagfyr 20fed, 1919. Llian goreu, flap, ymyl aur, clasp 2/6 Yr Ail-oreu, flap, ymy,l Coch, clasp 2/- Llyfr Agored 1/4 Telerau.-Telir cludiad gwerth 6/- ac uchod. Caniateir i Ddosbarthwyr 2 geiniog y swllt ar bob archeb o werth 10/6 ac uchod. Traul cludo un Llawlyfr Mol iant 5c un Dyddiadur 1 tc Danfoner Archebion i REV. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, Swansea. YCALANIADURam 1320 Peth Newydd i Fedyddwyr Cymru (Cyhoeddedig gan y Baptist Bookroom, Ltd." ). CERDYN HARDD I'R MUR. Darluniau, Nodiadau a Deuddeg Taflen fisol o ddyddiau'r JWythnos a'r Mis. Prisoedd: Un copi Chwe, cheiniog. Yn Rhad drwy r Llyth- yrdy, un copi 7ic 13 am 6/- 50 am 24/- 100 am 45/ Danfoner archebion, holiadau am sypynau mwy,, ac am Leoli'r Calan- iadur i Mr. W. C. Short, c/o Edu- cational Publishing Cot." Ltd., 55- 57, Penarth Road, Cardiff. GWOBR-DEG GINI Gwelwch y Manylion ar y C'??.MM?Mf. V N AWR YN BAROD, I Llyfr Newydd Y PARTIN DWPWL," sef Rhagor 0/ Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel (2ill Ran" Ni'n Doi"). Gan Gly-nfab. Pris 1/3, trwy'r post 1/5. I'w gael gan W. M. Evans & Son, Seren Office, Carmarthen. Dywedwch wrth Bawb. "Y mac DAVIES' COUGH MIXTURE yn Rhyddhau Reswch." ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.— Mae rhai'n grydani bob amser. Pair hlnsawdd gyfnewldiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Cryg- rii, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Beddyginia.,th. I "Davies' Cougrh Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi, yn fwy nag erioed bob amser wrth law, yn felus, yn cynhesu y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon la. 3c. a 3s. Oc, 'postage, 3c.)-HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. SARZINE BLOOD MIXTURE. OROEN IACII A GWAED PUR-Dyna a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth fel Yankee Patent Medicines. ondosblinirchwi gan grop aflach, ysfa, pimples, torind allan. Scurvy Joluriau penddynod &c. yn tafddu o wjvpd driver ac anmhur, mynwch botelaid o Sareine Blood Mtxture,' gan y druergriHt neu totrh, 2s 9c y hotel neu gyda 3c at y clydiad vn vchwanesrol oddiwrth y perch o imp HUGH B WIES, Chemist. Machynlleth. AT LADD TYBCHOD. • Y-vrifena Ichn Pry -se. Maesymeirch:- Blinir ni acw gran Dyrchod cynyddent bob Flwyddvn fel yr oedd y tir a ffolwe1 difrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywaip fod Mr. HlJh Davies Chemist, Machynlleth, wedi liyfehio peth i'w lladd yn ddidrafferth Jawn. Ei enw i'w molrat. mewn packets 1 f fie yr un. 'Prynais backet a rhpddaip ef yn ol y cyfarwyddid am bf!n J'yfaid FPT. pair, a hoddais v rhai hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch n.#f. j M yrddin Collegiate School CARMARTHEN. Head Master: REV GLYNDWR RICHARDS B.A. (Hons.), B.D. (Wales.) Assisted by an Honours Graduate (Univer- sity of Wales). Prepaiation for Ministerial and, Vtirious Exams. For particulars apply to Head Master. Hysbysiadau r ênwad; UNDEB BEDYDDWYR IEUANC CYMRU. Cystadleuaeth 1919-1920. Rhoddir y gwobrwyon caiilynol am Y Gynllun-Raglen oreu ar gyfer Cyfarfodydd Wythnosol y Cymdeithasau, ynghyd ag awgrym- iadau ynghylch y, modd goreu i sicrhau effeithiolrwydd y Cym- deithasau Lleol a'r Undeb. Tymor.—Hydref 5, 1920, hyd Mawrth 28, 1921. Gwobrw:yon.- Rhoddedig gan Mr. W. P. Thomas, Y.H., Treor- chy. Gwobr 1, £ 2 2s. Gwobr 2, tl Is. Gwobr 3, 10s. 6. Beirniaid :-Y Parch. R. S. Rog- ers, Abertawe; Mr. W. P. Thom- as, Treorchy y Parch. W. Saun- ders, Pontycymer. Rhaid i'r cyfansoddiadau fod yn llaw yr Ysgrifennvdd, y Parch. W. Saunders, Noddfa, Pontycym- er, ar, neu cyn Chwefror 28, 1920. Rhaid i'r cystadleuwyr fod yng- lyn ag un o glwysi Bedyddiedig Cymru. Bydd y cyfansoddiadau budd- ugol yn eiddo'r 'Pwyllgor. W. SAUNDERS. CWRDD DOSBARTH ABERAF- ON. Cyferfydd yr uchod ym Meth- el, Glyncorrwg, lau, Ionawr 8. Y gynhadledd am dri y prynhawn. Disgwylir y Parch. Taliesyn Wil- liams, Port Talbot, i bregethu yn odfa'r hwyr. D. GILES WILLIAMS, Ysg: Cwmafon. CYMANFA DINBYCH, FFLINT, A MEIRION. Cynhelir cyfarfod hanner blyn- yddol y gymanfa uchod yng Ngholwyn Bay, ddyddiau Llun, Mawrth, a Merchcr, Ion 19-21, 1920. Pwyllgorau prynhawn Llun am '4 p.m. Cynadleddau ddydd Mawrth am 10. 30 a.m., a 2 p.m. Dymuna'r Ysgrifennydd Lleol, Mr. Edward Davies, Sychnant, Wood Hill Road, Colwyn Bay, gael ceisiadau am lety i law erbyn Ion 6, 1920. D. WYRE LEWIS, Ysg. Rhos. CWRDD DOSBARTH CYLCH CASTELLNEDD. Cynhelir yr uchod yn Bethan- ia, Castellnedd, Rhagfyr 30, 1919. Darllenir papur gan y Parch. Ivor Jones, Briton Ferry, ar "Yr Eg- lwys a miiUiad Llafur." Y cyf- arfod i ddechreu am 6.15. Crvnant. J. MOIRCAN. Ysg. CYMANFA BEDYDDWYR DWYRAIN MORGANNWG. Cyfarfod Hanner Blynyddol. Cyiihelir yr uchod ym Mhenrhiw ceibr, ddyddiau Mercher a lau, Ionawr 21 a 22, 1920. Arholiad ymgeiswyr am y wein idogaeth yn y, Tabernacl, Ponty- pridd, am 10 o'r gloch bore dydd Mercher, lonawr 14. Pob gohebiaeth ypgltn a'r Ar- holiad i w hanfonat y Parch. T. T. Jones, Clydach Villa, Church Street, Tonypandy. E. CHRISTMAS JONES. Caerdydd. CYMANFA BEDYDDWYR MON. Y Cyfarfod Chwarterol. Cynhelir yr uchod yn Gaerwen, Ion. 12 a'r 13, 1920. Y cynad- leddau i ddechreu am 10 a 1. 30 o'r gloch. Yng nghynadledd y, boreu, rhoddir sylw arbennig i,'r Drysorfa GySnhalioI, &c. Yng nghynadledd y. prynhawn tradd- odir anerchiad gan Mr. Evan Ev- 'ans, Hebron, ar Y moddion goreu i ddiogelu Plant a Phobl Ieuanc." Os bydd mater y dym unfr eijosod ar y rhaglen, anfoner ef i mi er- byn boreu Mawrth, Rhag. 30ai.n. J. B. HUGHES, Ysg. Llanerchymedd.

Bwpdd y Gosygydd.

: A bydd y Hywodraeth ar ei…