Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cwestiwn IECHYD 4fJ M" ra fafer sydd yn dal perthyn- m a chwi yn aioor ar ryw adeg neu filydd jb enwedig pan y mae'r an- w,y.dwai 111 ffynu mor gyffrvdin ag yw fA awr. Y mae yn dda i wybod feelh i gyoosaryd i gadw draws ymoB- odiad yr afieahyd mwyaf gwanyohol hwn, iS* ymladd pan o dan ei ddy- lanwad alaethus, ao yn neillduod ar ol ysnosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r eyfansodaiad wedi ei wanyaha gymaint fel y mas y;n ago* i'r an- hwjjlderau arw$af parkins Gwilvm Evans' Quinine Bitters a gydnabyddir grain bawb sydd wedi thoddi idkti brawl beg fel y feddygin- Wh benodol. oreu i ddielio a'r An- wydwsi yn ei hdl rtddau amrgywiiol, jt mae yn Ddarpariaatli sydd wodi ei ,pharo" yn fedrus gycla Quinine yn I vghyd a syjweddau oxfmthogol a &ww«d Efrurhaal eraill, oyfaddas i'r Afu, f • .ad, a'r hall aahwyldarau sydd fn &Uy.a am altooedd cryfhaol at yohwaaagiad narfau. Yt mae yn au- xkhnmaavj pan yn dixxMttf gan An- wydtocn, Pneumonia, neu unrhyw af- imW pwygig, nou manyehiad vedi ei swihjosi gen ddiffyg owsg, neu bryder o I hyw fa.th, pan Y mae yaxa deimlad ^Sredinoi o wendid a blinder va J «ftrph. Peidiwch Oeul Y styriweh ef yn awr. fÄnfOnwoh am gopi o'r pamphledyn (I gyperadwpaffiatt. Barllenwch ef yJ1 ofahis, ac ystryriwuh ef yn dda, y,sm pryawah bo&l gpla'sh Fferyllyjdd nø'r Stores agosaf, ond mynwob tobI- od wrih brynu fed enw "Umilym &rans" air j label, stamp, a'r feoiel, oblegyd hab y rhai hyn nid oes yrOIl jjpa wirionflddiQil. aworthir yp AiWbman. k Mewn poteli, 3a. a 58. yr un. Unig Berchenogion QUININE BITTERS MANU- FACTURING COMPANY, LM- ITED, LLANELLI, DEHEUDIR CYMRU„ Athrofa Aberystwyth (UN 0'. Golbgau YK Mhbifysgol Ono,tt" Prifathraw-.John Humphreys Davies r M. A. (Oxon.). DECHREU A.'R Tymor neaaf ym mis Bf^rel, Faratoir yr efrydwyr art gyfer Arholiadau Prifysgrol Oymru. Cynygir amryw o yegoloriaethau (amryw o honynfc yn gyfyngedigr i Gymru) y filwyddyn hon. Cymer yr arholiad Ie yn Aberyatwith ym mia Medi newaf. Am fanilion pellach ymofynir a'r Oofreatrydd At Ddosbarthwyr y Seren. 0 hyn:aUao.; ,oner pob gohebiaem yn nghylch isbysiadau, &c., i Yydd y O^mai,—MR. W. M. EVA'18'ifenydd yn Qymm Onice? Carmwtbzn, a hob Taiadau «n nnion?rc?ol it T?yao?rydd.—'REV. E. GO,W'1'"I{OMAS¡ The Manse T%bW- ??,OannMthon< Welsh Dramas. Y Fbboh o GBPN YDPA. Drama Gymraeg New- ydd. Gan J. Bonlyl j Dariies, Treorky. Pris Is. 2c. Y PBRL Diaddubm neu "Bnw Da." Drama Gymraeg New- ydd, mewn Tair Act. GaSa E. E. Hughes. Pris Is. 2c, jTBULU BRONTGRAIG. DRAMA AR ADDYSG. Drama Newydd ar Addysg gan Z. Mather. Gyda Rhag- ymadrodd gan Syr Ed. Anwyl. Pris 1/2 Dio SHON Daftdd (Riohabd Jonbs-Datibs ESQ.) Y Ddrama mwyaf pob- logaidd a llwyddian- nus yn yr iaith; gan y Parch. J. Tywi Jones. Pris Is. 2c. trwy'r poet Is. 3c. JACK MARTIN, neu BOBL LLANDDBRWYDD. Mae y Ddrama hon yn ilawn o humour, ac wedi ei threfnu fel ag i fod yn un o'r chwareuon mwyaf derbyniol; gan y Parch. J. Towy Jones pris Is. 2c, trwy'r post Is. 3c. BORE Cynhyrfcs. COM- EDI GYMRBIG. Goni- edi ysmala mewn un Act; gan E. E. Hughes; pris 7c., trwy'r post 9c. Eluned GWYN OWBN, neu Yb ENETH GOLL. Drama boblogaidd, gan y Parch. J. Tywi Jones; pris Is. 2c trwy'r post Is. 3c. 1 15 o Lyfrau Adroddiadol. -1 I.-Yr'Adrocidwr feunno. Yn cyrtwyn droe Haner Cant o Ddarluniau Symi a Bpion at waaanaetb y Plant. Gan y Paroh. J. TAFIONYDEf DAVIES. .Pria 70., tnrytr poet 90. 2 —Adreddiyfr Dirwestol. Yn eyn. wj& Dadleuon, Oameuoni, a Daraaa priodol i'w hadrodd. Gan A WEN YBP. Pris 7o., k-wylr post 9o. 3.—-Y Gvenhli Gwyo. Amcenir i'r liyfr hrwn fod at wamannoth yr Ysgoi, Sabboth^ a Chgfwftdyod U*nydkU. Gan y Parch. D. OLIVER ED- WARDS. Pris Is. 2g., trwy'r poet Is. 4e. 4.—Ye Ardd PlsdAu. Ua o'rLijjffr- au goreu i Adrodjdwyx, &o. Gan yi un Awdwr. Pris Is. 2g., trwy'r poet la. 4o. 5.—Y Pnan Afalau. Llyfr yn Cty1!" wys Traetbodau, DSadlewon, &c., at was anaefch yr Ysgol Sabbotbol ar Gyfeur- fodyddi Blynyddiol. Gan yr unawd- wr. Prie le. trwy'r post le. 4o. 6.—Y Dadleawr. Yn cynwys wagl- iad o Ddadletton Digrif a Cbxefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Prie Is. 2g., trwy'r post le. 4e. 7.-L-ly,tr yr Adroddwr. Yu oynwjo Oasgliad o Adrokldieiiau, Dadleuon^ af Ymddyddanion. Gan A WEN YDD. Pris le. 2g., trwy'r posfc Is. 4o. B.- Yr Adroddwr Difryus. (The Welsh Comic Reciter.) Set Adroddiad- au, Dadlefuon, Oaneuon ao Aotau Dif- yrus (English and Walsh.) Gan T. M. M.ORGAN. PriB Is. 30.; trwy'r poat Is. 5o. 9.—Y Dadieuwr Difyrus. (Welsh Cornio DialogTies.) Sef CasgHad o Dad- O. H ad 0 Dad- leuon Difyrus. Pris 7o.; trwy' r post 9c. lo.-Ysgol yr Adroddwr. ei han- cyntaf, 82 tud., 7Di oyanrwys Gwe.r¡tj. Yr Adrodd, gyda OuiuiiittQ Egiurhaol, gan y Phroh. J. GvwW fiewis; Yr Hanes Olal, 62 kud., ym cymrys Darn- aa AdbroddSadol gan tea 60 o Bigio* Beirdd y GbmedX, detfeotedig gan Oya- alarw. Priø Is. 3G.. tvwy'r pcut Is. 5o. II.-Vr A*oddwr Ysmala, sef Adr- roddiadian, Dadlouoen, Caneuon, Difyr- as a Ffiaeih, opmbvwye i Gyfarfod- ydd Ajdloniadoi a 'ChyobvUouol. Gau D. Lurtihar Jefoaaam,, Ptia la. 3c., trwy, 34 post Is. 50. 12.—Y Dadevwr Ysiuala. Welsh and English BhunoffotM Sketches. Gus- amrywi Awdwypk Prie 18. trwy'r post Is. 4o. 13.—PiidllUm Boddogel. (Buddugo^ yn Eiøieddfod Gfitnedlaethol Caerfyrdid' in.) Yn opptwgw Degf o Ddadleuot- at waaanaeth Cowf-odM Ilonyd", <&e. Pris 7o., I posl 9o. 14.—»Yi Adroddwr Denial Oaeglid- o Adrodidiadau a Ohacoeuon Digril, allan o HarddotniaeAh Tolynog. Prib I 15.—Y Rhoeyo DHreddal, sef Darnau Barddonol a RhyddiaMhol, yn gym- hwye fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Maelor (Awdwr "Y Fodrwy Aur"). Pris 7o., i M'r post 90. -0- LLYFRAU CYFRIFON. At yr Eghirysl. 1.—C(^FRES-LYFR o Aelodau Eg- Iwysig at wasaooaeth y BedyddWYl- Cynrreig. Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 58. 2. Pris 6s. 3. Pris 7& trwy'r post 6ch. yn rhagur. 2.-c.oPRES-LYFR er oadw oyfril CasgEad y Weinidogaeth, wedi ei rwymo yn gqt, cJeath b<Mk/ <&$.. 1 as. Go., trwy'r post 2s. 10c. W. M. EVANS & SON, "SEREN" OFFICE," CARMARTHEN. I Llyfrau Difyrus. • Y Gwib bUD'¡. bddus D. L?OtD GEORGB: | Ei Hanes o'r Oryd 1'1 0 y f r i n gyBghor," gan y Parch. J Tafionydd Dariee Oyfaddas iawn fel Anrheg i Bobl leu- aingc. Pris 10. trwy'r post go. Go PIA. NT DArTDD. Eyans, Ffynokhbkbt, gan y di weddar Barch. Benjamin Thomas, (MyfyrEmlyn); pri. Is.; trwy'r poat la. lo "Y Cofiant mwyaf gwreiddiol, doniol digrifol-y mwyal bywyd debyg yn y Gymraeg. Fris 1/J. J 0 H N Ploughman'* Pictubb's (Dablckuc JOHN Plotohmak); NEU YOHWABMG Ð Siarad Plaen i Botf Plabn. Gan y Parch. O. B. Spurgeon. Oyfieitb- iedig gan y Parob. f Thos. Morgan. Dar- luniadol trwyddo. Gwerth 1ryd drOI 200,000 o'r llyfr hwo yn Seisneg pris 1/9, trwy'r post la. So. DR. Gombb LBwø: Hanes Pobhgaidd o'i FywLd, gan y Pa:ch.T..MorgaD, Skewen; pria 70.; trwy'rpost 9c. Y Ffraethbbwb, ya cyn wys Casgliad o Ffraeth-Ddywediad- au, Byr-Chwedlauom &c. Pris 7c., tmyljr 1 post 9c. t? Casgliad 0 HBN Gibbbi I Cymbbig, gan Brit Feirdd Cymru; 7c.; trwy'r post ie. I DANGER at the COMMUNION TABLE Out of the 38 MlSdioal Officers of Haalih in Soofland 33 afflrm thai in the ooamnoaa Gup all manner of Infectious Diseases mayi be CSomiaunioated To avoid ihe danger Thousands of Bfltiah C h u r ch e. haw sabsiitu&Kl I ND I V ID U ALe 0 MM U N 10 N CUPS so providing a clean Gup, free from infection for every comninnjflanfl. Is your Church among these? zwt, jvloma write for:*w I-id, LAor. Stature and [Wimømalq wyi if samples may be submitted, Qarriaae Prm by the Mafagm,—TQWNSH ENDS LTD. 'BIRMiN'GHAM. Look! look I 1 This is IT." ——————.———— You Hotel Keepers, Merchants, Shopkeepers, Store Managers, Hawkers, Fryers, and Large Vinegar Users, areyou ALIVE to your own Interests. Don't Pay more than 1/- a gall. for Strong Malted Vinegar. It is so easy, not to.1 Simply add from 30 to 60 galls. of water to one gall. of 40 POWER VINEGAR. Fine Stuff. For all Purposes. Made Dark, Light, or Medium. Wholesale Prices- 1 2 3 5 10 15 25 50 100 gallons. 42/- 41/- 40/- 39/- 38/- 37/6 37/- 36/6 36/- per gallon, Carriage and Packages Free. Samples to make 15 to 30 gallons for 22s. "DOUBLE" STRENGTH VINEGAR, No. 20. All Shades, in Casks 6 9 1? 20 30 40 60 100 500 gall'ons 2/2 2? 2/1 2 m m 2/- 1/11? l/i? 1/11 ? rs? S?on' Cask Charged (Ret.) 9/6 12/- ?- 18/- 22/- 25/- 30/- 40/-Mcb No. 30 Three quarters above prices. No. 40. "Half-price Vinegar" [as strong as moat Vinegars] half above prices. F.O.R., Boston, 5 per cent. allowed towards carriage. Send your own Casks to be filled. We have some 50 galls. 14s. each, returnable. "DOUBLE STRENGTH" in Quart Bottles. All Shades Half-gross 1 3 6 12 gross. Carriage and Packages Frea. 80/ 79/6 78/- 77/- 76/-per gross and 24/-per gross on bottles. Payment nett with order, Cheques, P.O., etc., Crossed. No free samples. Goods (Juaran- teed. Quick Dispatch. Only Manufacturers, 11 ATin," Wide Bargate, Boston. Avin Anti-Window Steam absolutely prevents windows steaming, Is. 6d. and 2e.6d. "Sols Wholesale Cash Buying Agents wanted in all Districts where not represented. Highly Remunerative, other important lines to follow. Write" A VIN, BOSTON. Esbotniad ar y TESTAMENT, N EWYDD Gan y Parch. R. ELLIS, (CYNDDELW-) Yn RhaIlatt-Oyfrol 1. 6/9; eto II, 6/6; III, 7/3, yn gyflawn y tair Oyfrol, JE1 Os. 6d. Holtwddoregau: -Titus Lewis, 21c.; Cate- chism y Bedyddwyr, lie.; Catechism y Plant Ie; Anfonir i unrhyw gyfeiriad am flaendal. Publisher: W. Williams, Liangollea Should be read by Every Baptist. "THE BAPTIST TIMES & FREE- MAN." rhe offldad Or|an of the Dmomteaf om. Bfid fcy ItEV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Pvfca M Nw WpieMfe. YR AIL ARGRAFFIAQ YN AWR YN BAROD, 'NIN DO I," I'N Doi SEF HANES YSMALAQAI A SHONt YN Y RHYFEll. Gan GLYNFAB. Llyfr mwyaf Difyrua yn yr laita. Pria Is. 2c., trwy'r Post Is. 4c. IV gaol gan W. M. Evaas, I'w ao1 gan W. M. Evam, "Serea Oymra. Office, Carmarthea. MOLE SKINS. MOLE SKINS. R. Watson & Co., Pioneers of the Moleskin industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain, still continue to oar the HIGHEST PRICES for MOLE, OTTER FOX, CAT and Badger skins. Pheasant Tails, Plumage, etc. CASH forwarded immediately on receipt of goods. Write for our Price List before sending elsewhere. Note our ONLY address, R. Watson A Co the "ALL BRITISH" Firm, 19, Newcastle Street, London, E 0.4. "i!B$..m..I. | B?Bra?as? EgfBHIgaf $ i chwi os ydych yn teimlo wedi rhede i lawr, neu allan o h wyl, neu yn dyoddef 4k oddiwrth sefyilfa afreolaidd yr Afu, A æ Elwlod, Cylla, neu'r Ymysgaroedd its # fyddai cymeryd meddyginiaeth hlr- A 4k brofedig. Nid caredigrwydd fyddai A ?. gofyn i chwi anturio meddyginiaeth & heb ei phron. Mae gan BEECHAM'8 I MH8 gymeriad byd-enwog, ao y 2 AL maent yn gwerthu wrth y miliynau o m flychau yn flynyddol, gan gadw bob 2 æ dydd ddegau o flloedd o bobl mewn « I iechyd perffaith. Q^ghor y bobl hyn J fyd" Cymeryd I BEE(H AM'5 i Pills I I JL J ? ? at Gur, yn y Pen a'i Salwch, Diffyg S ? TreaUad, Gwendid yn y Gwaed, !? IT Rbwymedd, y Beil, ac Eiddiiwch yn tf Tf Nghyfundrefn y Nerfau. Maent yn mT effeithio yn gyflym, ac yn gwella ya •jP fuan yr holl anhwylderau sydd yn W achoal eymuamt poen a phryder i chwt. Byddwch ar eich mantais ou cymeryd # w fel y mae lluaws eraill yn gwneud ? gyda'r fath fudd iddynt eu hunain. ? Detouwcfe gymeiyd BEECHAM'8 w PtLM f S Ar Unwaith. | ? <? # —•—• f -? X tf ?<?*,Ct.ut.f im n)dz ?m?Tt?tttm Rtnm??, ? ? St. H?mt, ToneMMM. S —— X3 M. mnra blychau. J ? X 4t' ??K? ?* Bihob nurn mewn blrchau. Mi #* M. (56 • a 2/9 (168 o belenau). <??<?Ht?????MM??KW?S Frialed land Published for the Smoh CYMRU COMPANY Limit- 4 kjg ^fj. Morgan Evans & Son, i ir Geneal Printing 010cei i Hall Strestj Ofumscthen;