Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

iincMpstta, flricrteui, See. GENEDIGAETHAU. HUGHES.—Ar yllOfed oyfisol, priod Mr. John Hughes' LlIcarll-rfo, ar fab. PBIODASAU. GBIPVITHS—HUSHES.—Ar y;9fed oyfisol, yn nghapel yr Annibynwyr, Park Road, Lerpw), gan y Parch. D: M. Jenkins, Proffeswr M. W. Griffith, a Miss Lizzie Hughes, Glyndwr House, yddau o Ddolgellau. HABBIES—JAMES.—Ar yr Blain cynfisol, ynnghapél Hermon, Penybont-ar-Ogwy, gan y Parch Edward Mathews, Bonvilstone, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch W. F. Jones, y PlirchjHuh Harries, Trefforest, ft Mary Anne, nnig ferch y diweddar Barch, John James, Penybont. JONNS—WMHAMS?—Ar yrlleg oySso!, yn y TabernacI, Caergybi, gan y Paroh y?illiam Lloyd, John Jones, J, Stanley street, a Misi Ellen Williams, 9, Paik-st. y_ddaaio Gaergybi, MARWOL AETHAU. ANWYL.—Ary9fedcy?Bol,yn ei 50 mlwydd oed?Mr. John Anwyl, 29, Bri?tol-street, Hulme, Manchester. Claddwyd ef si y 12fed, yn y Manchester Southen Cemetery. Gweinyddwyd yn y ty ae wrth y bedd, ae:;tPh W. "J:eln )::edd 1i'A:w yn un oyraelodau hynaf ir lyfrau eglwYI y Methodistiaid a ymgynulla yn awr yn Moss Side. Nid oedd yn un amlwg iawn, gan na wnai ond ychydig yn gyhoeddus; eto rhaid dweyd am dano ei fod yn aelod ffyddlawn, Be o gytneriad uchel a theilwng o efelychiad. Teimlai yn gvnes iawn at grefydd bob amsr darllenai lawer, ao Md y Uei&f 0 lyfrau yn ei olwg oedd y BeiM. Llawer gwaith y gwelsom ef yn troi i'r Beibl' cyn myned allan ,Y, y ?r, dyme?yd adnod i fyfyrfo ami. Mae 'L ::ai ei oi ry. "f;f a f:i¿ddM;: cynw7i cofn6dion helaeth a manwl o bregethan gwa- hanol bregethwyr hen a diweddar. Cyfansoddodd befyd. amryw weddiau, y rhai a ysgrifenodd. Gwelir oddiwrth hyn, os nad oedd yn un cyhoeddus a thryst- fawf *awn gyda chrefydd, ei fod ya gwneyd Jlawer yn yn y dirgel. Yr oad l ya un a berchid yn fawr gan :b:eiIglen n.chd.er;hr!.nHa;:n!: man & Son#, He y gwasanaethodd am odaenta 9 mlynedd. BDWABDS.—Ar y 7fed eyfl4o], yn 31ain mlwydd oed, lbs- Ann Edwards, anwyl briod Mr. Hugh Edwards, 60, Bradshaw-street, Moss Lane, Manchester, ac yn ol el dymuniad a roddwyd i orphwys yn mynwent capel y Methodistiad Galfinaidd, Llangoed, Sir Fon, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. Richard Lloyd, Beau- marii, yn hynod o brioiol i'r amrylchiad. Yroedd 7r aada*'digy.Ioddi?hly.aid d t ylchiad. Yr oedd yr Tmadaiirtdigyn aelod dichlynaidd gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn eglwys Moss Side, Manchester. Tad yr amddifaid a Barnwr y gweddwon a fyddo yn amddiffyn Ogymar i'w hnnwyl briod a'i thri phlentyn sydd wedi an gadael i alarn ar ei hoi. HABBIES.—Ar y 12fed oy&to),vn 43 mlwydd oed, Mrs. Harriet, anwyl briod H. Ll. Harries,|Ysw.,o Cefnydre Abergwaun. JOKES.—Ar y 13eg cyfiaol, yn 108a, Northumberland terraoe, Lerpwl, yn 21 mlwydd oed, William, mab hynaf jr diweddar Mr. William Jones, Hornby-street, IONEL-AR y 13eg oyfisol, yn 71 mlwydd oed, Mr. Ed- ward Jones (Carrier), Beatrice-street, Croesoswallt,

[No title]

Marwolaeth a Ohladdedigaeth…

[No title]