Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

.."",-,.-..-,","<-.,.-YR WYTHNOS.

-:0:-HWNT AC YMA.

NODION 0 RHYMNI.

HIRWAUN. !

! PRIZE DRAWING DAVID THOMAS,…

SEFYLLFA Y I'ASNACH LO.

CYNGRAIR MELINVVYR ALCAN.

: o: CYFARFOD MISOL MWNWYR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

o: CYFARFOD MISOL MWNWYR GORLLEWIN MORGANWG. (Parhad 01 Tudalem 5.) ^RETHOEDD. j Jeisiodd rhai o'r cymrychiolwyr am eglur- .Jdd ar y syraiau oedd yn ddyledus ar amryw gyfrinfaoedd tuag at streic Clydach Vale a'r Dosha rth, ac mewn atebiad dywedodd yr Ysgrifenydd fod rhai canoedd o bunau yn ddyledus arnynit, a, bod' eu sylw wedi ei alw fis ar Oil mas, and nad oed dent hyd yma wedi ta.lu. Yr oedd ereill wedi talu i fyny fuont yn ol yn eu taliadau, a'r rhwystr ar eii ffordd i'w talu pan alwyd hwynt oedd araf- wch y glofeydd. Nid oeddent y-n, gweithio prin haue-r eu hamser. Dywedwyd yn mhellach fod pob ysgrifenydd yn gwybod, neu o lenv: 3 dylent fod; yn gwybod cyfan- swm y trethocld a alwyd yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, a bod yr ysgrifenydd wedi gwneyd tafleni yn gosod allan y swm, geisid ar bob cyfrinfa, yr hyn dahvyd gan- ddynt, a'r hyn sydd yn aros fel dvled. Penderfynwyd fod yr Ysgrifenydd i ddanfon Ilythyr atynt yn vstod y mis dyfod- ol, yn galw arnynt i dalu i fyny. Os gwrth- odir, i benderfynu yn y cyfarfod nesaf pa fesurau: i'w cymhwyso atynt. Cynygiad gan gyfrinfaoedd Rhif 30 a 32. "Y byddai yn briodol i r goruchwylwyT drigo yn neu yn nghymydogaeth Abertawe." Rhesymau dros hyn: Abertawe yn fwy cvfleus i bawb, swyddfeydd mwyafrif o berchenogion glofeydd yn Abertawe, y treuliau yn llai, etc. Aeth y bleidlais dros iddyTit bIThgi-i vn Nhastellnedd. Mwvafrif o dros -,coo. Cynygiad o gyfrinfa Rhif 19. "I gysylltu y s\yddfa a'r telephone." Buwyd vn. hir ddadleu ar fantais ac an- fanteision y symudiad, ac yn hrtrach na bod y mater ym cael ei ruthro yn mlaen heb iddo gael yr ystyraaeth briodol, penderfyn- wyd ei ohirio am fis. Dymunir yn arbenig alw sylw ysgrifenydd- ion at y ffa,ith nad oes onri niifer fpr'han ü honvnt yn llanw y creddythyrau a'r ddych- welen fel y gciynir: Darperir yn 'dynt i gael rhif y personau a weithia vn mhob glofa., a'r hyn a dderbyniwyd o iawn-dal ond ni wneir hy-n, gyda'r c^nlyni?^ na^ p'v-dir dweyd gydag unrhyw gvwirdeb faint dder- bynir o iawn-dal, na nifer yr anondebwyr ddichon fod yn Ilechu yn y glofejdd. Y mae He i gasglu fod yn y nifer fawr o'r dosbarth olaf, ac ond ein cvHenwi a'r wybodaeth. a geisir, dichon y r:e1h eu symbylu i'r gorlan undebol. Apelir ntnrh i gydymffurfio a'r cais hwn hyd y mae yn bosåbl genych. Bydd h,an;es y gwahanol faterion y buwyd yn ymwneyd a hwy yn vstod y mis \711 nglvn a chyfarfodydd, cynghorinn, achosion cvfr- reithol, awn-daladau, annghydfedau, etc., yn yr adroddiad ddanfonir i'r cyfrinfaoedd. n herwydd prinder amser ni roddwvd adroddiad y goruchwylwyr na <nve:t^re^;ad- au v PwyHgor Gweinyddol Cvffredinol i'r cyfarfod. _.0'

CADEIRIO BARDD YN ABFRTAWK.

-:0:-MARWOLAETH A CHLADDEDIG-A'ETH…

: o: STEPNEY HA TT r A P NAN…

Advertising