Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

---Y CLERC ANONEST. -'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y CLERC ANONEST. CAEL ARIAN DRWY DWYLL. Ym M rawdlys Maids .one. gerbron f Barnwr Bray, cvhuddwyd John Williams, neu John G-wilym Jo:ios, o gaellWp drwy dwyll gan o-rm-hwyiiwr ariandy. L)vv -Jwyd nad oedd y eyhuddedig ond deunaw ojd, ac y bu'n gwaaanaethu yn Ariandy y Ljndon City a Midland, ym Mhwilheh, am ddeuna.w lnis Yng Ngor- ffennaf aeth ar oi wyhau, ond ni ddych- welodd C ymrodd g-ydag ef nifer o bap- urau ysgrifennu y banc Ar Hydref Sie-d, yn enw "John WilhajiM," pef;wadiodd oruciiwyliv^r ciuig-en Ashfo-rd o Ariandy y National Provm<aal i newid iddo cheque am 15tip drwy lyihyr liugiol oddiwith or- uchwyliwr Ariandy Pwliiieli, a hefyd dy- vo-dyd erl foi yn fab i ifermwr Cymreig adnabyddiu, al fod yn prynnu antteiiiaid yn yr ardal. Cymrwyd ef i'r ddalfa yn Addingt.-)n. s.'r herk, ac ni chaed ond 19p yn ei foddiant. Yr oedd wedi bod yn mynd o gv?mi>as y wlrxl gyda genvih ieu- anc, ac yr oedd i llwvddo i guei droiJ. stOp drwy dwyll-honiadau. J>rof yr amddiflyniad. dywedwvd nad oedd v eyhuddodig ond oed pan ad- awodd waaanae>tli yr ariandy. Yr oedd yn lietya 111<YI1 ty ym Mhwllheli, ac wcdi syrthio KMVII coriad a'r fcrch.. Gyda avdsyrJi. y fam, aeth y ctyr, ieuanc a r fe-noh icuanc- i ffwrdd gyda'i gilydd am wyl- iau. Buo-nt yn aros yn y sg-o-t-lanj am bj'thefnort, ac wedi hynny aethant i Dde Lloe»gr. Yr od gan y eyhuddedig frawd yn yr lillol Dalcithiau. yr hwn oedd eisieu i'r bsuihgeti "fýned dfosodd ato ef, ac a-dd- awai ef odrych ar ei o!. Dywedcxld v Barnwr y cymerai yr holi am^rylehiada^i I ystyriaeth. Yr oedd y ear- oharor wedi byw am drcs ddau lis ar dwy- llo. ac yr oodd wedi derbyn wyt-h o wa- hanol syruiau, sef 20p. 20p, SCp, 120p. lOOp, 50p, SOp, a 150p. Cymerai i ystvriactii iouonotid y oarcliaror, ac anfonid ef i gar- char am mis gyda llafur oaled.

PA HAM NA DDYLENT* •

Advertising

Advertising

Advertising

DliWIS 'GETIIWR I'R CYRDDAO…