Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

ABERPENNAR. i

EBENEZER, CYLCHDAITH TREGARTH.…

LLANFECHAIN. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANFECHAIN. I YMGOMWEST —Dyma air o hanes Ym- gomwest hvyddianus gafwyd yn Ysgoldy y Wesleaid, Mawrth y 3ydd, i gyfarfod ol- ddyled sydd yn aros ar yr adeiJad uchod. Rhoddwyd y gwaith i gyd o gynllunio a chario allan y cynllun i ddynion ieuainc yr eglwys a'r gynulleidfa. Nid wyf yn cofio fod un hen lane yn eu plith, ond yr oedd yna ddefnydd o 12 i 20 o'r cyfryw os na chymerant yr awgrym naturiol i ddilyn eu rhieni ac ymgyplysu. Rhoddwyd y gwaith yn eu goial ynr brydlon. Ar y cyfan ym- gymerasant ag ef yn rhwydd, a chyflawn- asant ef i foddlonrwydd pawb. Y rheswm am hynny ydoedd, fod ganddynt galon i weithio. Arlwywyd y byrddau athalwyd am danynt gan y dynion ieuainc. Yroedd yno bob math o gacenau hardd a blasus :— Beef a Ham Sandwitches, &c:: Darllawyd y te gan y nesaf peth i hen laric. Cariwyd y te a'r bwydydd at y byrddau gan ddyn- ion ieuainc yn gwisgo ffedogau gwynion a glan. Llenwid y cwpanau gan ddyn ieu- anc wrth ben bob bwrdd o Tea Kettle pres gloèw. Buwyd wrthi yn brysur hyd 8 o'r gloch. Toe wedyn, dechreuwyd ar gyng- herdd barhaodd hyd ]'.15. Cafwyd hwyl mwy ha'r cvffredin. Arweiniwyd a chad- eiriwyd yn mhell uwchiaw y cyffrecjin gan Mr Hubert V s Llantyllin. Cyfeil- iwyd gan lis w ds, Bryncoch, Llan. fechain, yn c l icrthwyo gan Miss Edgerton, din Gwnaeth y ddwy eu gwaitf yn ga I JUS. Treuliwyd y gweddill o'r cyngherdd yn ddeuawdau ac uoawdau, lleisiau da gan amiyw ferched o bell ac agos. Gorchest oedd cael te a I chyngherdd mor llwyddianus, a gwneud o £ S i f 9 o elw, er nad oedd y tocynau ond 8c a 6c, ac heb fod gan y rhyw deg na bys na Haw ynddo, ac mae sibrwd eu bod hwythau am gael peth tebyg cyn y gauat fyned heibio. Diolchwyd yn galonog i bawb. LLWYD BACH. I

NODION 0 DDOLGELLAU. I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

NODION 0 LEYN.

TALYSARN.I

TREGARTH.

'MANCHESTER.1' ' MANCHESTER.…

IBETHEL, ABERDYFI.I

MAENTWROG.I

Y WYDDGRUG.I

I NODION O'R ABERMAW.

SENGHENYDD.

CYLCHDAITH CEFN MAWR.

TREORCHY.

.M.C. yw