Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PENYBRYN, DOLGELLAU. ——— AR WERTH—Ty, adeiladau allan, Cae a Gardd. Am fanylion pellach ym- ofyner a J. Lloyd Evans, Penybryn. MYNWENT EGLWYS ANNIBYNOL Y BRITHDIR. Apelia pwyllgor y Fynwent uchod ar i berthynasau v rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent drefnu ychydig ar y beddau o hyn i ddiwedd y mis hwn; gan y bwriedir ad-drefnu y fynwent yn ystod y misoedd nesaf. ) Ar ran y Pwvllgor, I T. LL. JONES. 'AR OSOD TY YN Idris Terrace, Ymofyner yn Swyddfa'r DYDD.

CYHOEDDIADAU SABOTHOL.I

I- - - I ER COF AM LEWIS JONES.…