Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWENER, 23. j Cynhwysir y llythyr canlynol, yr hwn a am- Icrwyd Halifax, Awst 25, mewn ail argraphiad o'r Plymouth Chronicle, am ddydd Mawrth diweddaf;—■ Y mae cennadiaethau newydd dyfod yma. Ymosododd Syr A. Cochrane yn ddisymmwth ar, a chymmerodd Baltimore! (y dref fwyaf yn nhalaeth Maryland, yn yr Americ). Llawer o longau Aeth dydoliad o filwyr i'r llongau heddyw, i ymosod ar ryw barth arall o wlad v gelynion. Y mae Syr J. Sherbroke, a'r Uynges- ydd Griffiths yn myned, yr hollalluog a 'yr i I nid ydys yn gwvbod, eithr ty hir nai i Lundain Newydd (Prif-ddlins gwlad o'r un eaw Connecticut)-rhaid i Jonathan ddechreu drych o'i amgy lchyn fanw 1, efe agaitFddigQn j'w wlleuthnr. \Vrth bfJpurau'r Americ, yr ydym yn deaU fod Stonington (yn Connecticut) wedi ei llwyr ddinystrio! li"—Disgwyiir hysbysiàéth 1 ar well sy ifaen ua'r u:i uchod. cyn r h ctidi cwbl i jgoel i'r mynegiad ynghylch ysgafaeliad Bal- 1 tirnore. ———— Daeth papurau Brussels a Fran kfort i'r ddinas lieithiwyr. Mynegant fed son yn ymdaenu ynghyich fod yr ynysoedd Ionaidd (Ionian) i ii.ael eu rhoddi i Urdd Malta, a llafarant gydâ. chryn ddigllonedd am y cynnvgion a wnoir gall y papurau Ffrengig i fagu eiddigedd ac anym- ddiiied ) n Germany. Derbyniasom baptirau Paris i'r 2bin o'r mis hwn. Cyilvvyuant ddarluniad athrist o gvflwr yr Yspaen. Gyrrodd Llywydd Cadiz gyhoedd- iad allan ar yr SiSain o'r inis diweddaf, yn yr j'twn y mae yn achwyn ar anelfeithio!deb ei gy- hoeddiad diweddaf, i ddaiostwng bsttdwyr ac atronyddu-yr y llonyddwch a'r tawelwch cyff-i to din ac am ei fed yn vstyried ei hun mewn; eyflwr i j, y mae gwedi trefoi Llys Mihn- aickl i broh yr holt rai a gyhuddir o muhyw drosecld, mewn gair neu weithred, Yr. ei byn Llyvvodmeth Fferdinand y VII. Gosodir llawer e bwys } n y cyhoed<l[ad hwn ar vraith y Cy ng- reirwyr' yn cydnabod Fferdiuaud yn Frenin cyf- reithlon v, Yspaen yr liyn sydd ddigou i ddangos eu hod yn vstyried ei Lywodineth a'i audurdod ef yno mewn peTI, ac yn ofni bod II ym m ryd Siarl IV. i adhonni ei hawl i'r goron, pe amgeIJ ni buasai eisieu, ac ni buaseut yn ym-' ostwng i ddettiyddio awdurdod enwau estroniaid i broii cyfreithlondeb ei Lywodraeth. Y mddengys fod Murat, BrelÚl Naples, yn methu eistedd yn esmwyfh ar ei orsedd. 0 her* wydd fed Ferdinand IV. r Brenin cyfreithlon yn hotmi ei bawl i'r Lywodraeth hotino, y mae Murat wedi cael ei frawychu, ac wcdi gyrru allan gyhoeddiad i beri i boh dyn milwraidd ag syddyn ddeiliad i Lywcdraeth Naples, i ddych- welyd yno o Sicity cyn y 1 ofed o llydref, dan y benyd i gael eu halltudio dros fytli o'u gwlad eneaigol. Yroddengys befyd ei fod yn cael ei frawychu o herwydd y dyb ei fodyn eyfrinaclm à'j frawd ynghyfraith, Bonaparte, yn Elba, ac am hyniiy gyrrodd allan gyhoeddiad arall, i fy- negu na bu cyfririach sw} ddol erioed rhyngddo ef arYBYs honno. Hysbysir mewn erthygl o Cologne, fod Prussia i gael y rhan fwyaf o Saxony, mewn lfoi-dd c ddigollediad am ei rhan o Poland, yr hon a roddir i fynu i'r deyrnas newydd yno, o herwydd fed yr It meiawdr Alexander wedi addaw ad- ffnad y deyrnas honno. Cyhuddwyd cyhoeddwr papurau Paris, o gy- 'hoeddi newyddion o'u gwaith eu humlin, dan y L'tig o'u bod wedi eu derbyn o ii-ledy dd creill ar y Cyfandir, tue.Id y rhai oedd i fagu eiddigedd, anghydfod, ac anyrnddiiied ym niysgy' galluoedd cyfunol; mewn attebiad j'r cyhudùiad hwn, hys- bysir gau y Journal de Paris, fod yr hanesiou uchod wedi cael eu gyrru attynt mewn Uythyrau anghyoedd oddiwrtb eu cobibivyr, enwau y rhai, fel y iiugiantj a fyddai yn anweddus i'w cyh«?eddi. i Ac felly nid yw'r attebiad ond cadarnbau'r dyb flaenorol, mai yn Paris y llillli wyd h wynt. Mynegir dan y pen Naples, fod llawer o ddefnyddiau, a wnawd yn Ffraingp, wedi cael eu trosglwyddo i Naples, a'u bod yn rhagori ymhell ar nwyddau Prydain o'r un rhy w. Y mae gweithred gyfunol newydd Suitzer- land wedi cael ei chymmeradwyo gan y gym- manfa gyffredin. Daeth y Canwriad Travers, Cadweinydd i Raglaw Java, i'r ddinas ddoe, a chennadiaethau 0 bwys i'r Llywodraeth. Efe a hwyliodd o Batavia, yn y Uythyr-long Isabella, ar y 27ain o Ebrill, yr hon a d'dug lythyrau a phapurau i'r amser uchod gauddi. W rth y rliai hyn yr ildym yn deall fod y trefniadau newyddion yn Java, 1 godi'r trethu a gweinyddu'r cyfreithau, wedi llwyddo yn y modd goreu bod yr ynys yn ber- I ira ith dawel ac esmwyth, a bod y drethwriaeth Wedi cynnyddu cryn lawer. Y nip-c"i- wyr, hyd yn oed y rhai ydynt agos i Batavia, yu fwy iachus na'r rhai ydynt ar gyfandir India; ac er fod yr ynys yn dioddef llawer o d'diflyg masnach tramor, a marchnad barod i'w chyn- nyrch, yr hyn sydd yn peri prinder arian nid yw'r gylliditeth Y" ddilfygiol, ac y mae'r fasuach a/r yiiysoedd cyfagos yn cynnyddu. Cynnalwyd cyfarfodydd Pabaidd yn ddiw- eddar yn Cork, Li in Prick, a Kerry, yn nelieu- barth yr Iwerddon, i'r diben i gyttmio ar y me- surau gorcu i ddwyn ymluen eu hachos yn eisteddfod ncsaf y Seneddr. Llawnfwriadwyd ynghyfarfod Cork ar fod i'r deisyfiadan gad eu hymddiried i Iarll Donoughmore, a Mr. Grattnn, ar yr ammod 1 arod i ddp: byn hyilbrddiadau gan y deisyfwyr ynghylch y modd 1 fyned rhagddynt ar yr aches, a'r ammodau ar y rhai yr oeddynt yn foddlon derhyn eu rhyddid. Gwrthododd Iarll Donoughmore a Mr. Grattan ddeibyn }r swydd o gyflwyno eu deisyfiauati i'r Seneddr ar vr ammodau hyn, o herwydd en bod yn eu hystyried yn anghysson a'u dyledswyddau j Seneddol; wedi hyn cynnaliwyd cyfaifod dra- chefn, yn yrr hwn y cyttunwyd ar fod i'r deis- yfiadaii gael eu hymddiried i'r Iarll Danough- I more, a Mr. Grattan, heb y dywededig ani- modau. j

[No title]

[No title]

I -"' "G-"' 1-,4.IFF-,N.

[No title]

[No title]