Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

- --.-A DDAMW A IN YN CHWAREL…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

A DDAMW A IN YN CHWAREL 14 Y DIPHWYS. Y TRENGHOLIAD GOHIRIEDIG. Dyad Ian (cldoe), yn y Glynllifon Hotel, cyn- aliodd y Crwner G. J. Williams, Ysw., y treng- lioliad gobiriedig ar gorff Hugh John Jones, Fronlas, yr hwn a gyfarfu a'i ddiwedd mewn canlyniad i ffrwydriad pylor yn chwarel y Diphwys ar y 29ain o Fawrth diweddaf. Hugh Samuel Jones, Richmond terrace, a. d'dywei- ai ei iod vn adnabod y trancedig, gan ei fpd yn gweithio gydag ef Yll y Duffws. Gwelodd ef ddi-I weddaf ar ol i'r powdwr danio arno yn y !eveh He y 00afodrl ei snafu. Myned i mewn i'r level gyda pbowdryroedd, i fynei i'r tydl. Yr oedd-yn cario y powdr dan ei gesail mewn bag-yr oedd ganddo ddau a phob un yn cynwys 4 pwys. Cafodd y pylor genyf fi wrth yr engine. Gan Evan Hughes'y mae y polor yn cael ei roddi allan. Yr oeddwn inati yn cario pylor hefyd mewn dau bag, ac yr oedd Robert, Lewis yn cario tri bag. Ni ddarfu i mi gymeryd y 1 powdwr fy hunan, ond Evan Hughes a'i rhoddodd i mi. Wedi derbyn y powdr gan Hughes eis ag ef i tytty i'r gwaith. Cariodd Rt Lewis y tri bag mor b"ll a minau, a derbyniodd hwy yr un amser a finau. N-id yw y powdr fel rheol yn cael ei gario mewn bag iau. Y rheswm dros i mi ei gymeryd mewi. bagiau y tro hwn oedd am na wyddv, i; fod rheol yn t-rbl D. Wedi byn y c!vwaig iod y gyfraith yn gwahardd. Y ncOiid. y t.oiodd v nowdr onld d, i HtJ4h Mtt,, ?o.i?.y; )-M y n?Wr 0? <?'v)H?. n Y> cyntHf i'r ievet oedd Hugh John Jones—yr oedd yn y hvel tua thri n;Hin Hath, ac yr oeddwn inau o fewn dwy lath iddo, ac yr oedd y dyn arall broIl yr un bellder. t-u ol i minau. TlIlliodd y powdr yn Ull- iongyrchol ar 01 taniad y fHtchen-ei thanio i oleuo ,ei 6anwyll yr oedd. Llosgwyd fiuau a thri arall. Nid oedd John Griffith yn cario powdr. Yr oeddwn i wedi rhoi fy nibowdi, ar y cei, a. chytaerodd y bachgcn ef odmyno, ac aeth 0 III hlacn i. >7i orch ymynais iddo gymeryd y powdr. Crocsholwyd ga Dr Foster—R?vbe?a gyda E yr oedd y uacbgcn. Nid oedd yn bartner gyda fi. Y rheswm iddo fyncd i'r level oedd, am nad oedd gan- ddo geryg—aeth i'r level i chwilio am gnyg. Yr oedd pedair lamp yn y level. Nis gwn paham yr oedd yn myned i oleu ei. ganwyll. Yr oeod rJwoJau wedi eu gosod i fyny yn y chwarel, nid wyf wedi eu darJllJ. Fy ngwaith yn myned i'r twll y pryd hwn oeddi dynu i lawr y graig. Richard Eva,iis ofynodd i mi ddod a'r Gvrelais y bachgen vn cymer- yd y powdr ymaith. Y rheswm i mi-roi y powdr i lawr oedd er uiwyn tachis^ fy ngheryt; ar y cei. Ni welais bowdr mewn bagiau 1 yn y level o'r Waen. HUIJert LewJs, TaJsarnau, a. dvstiai-Yr oedd;n yn adnabod y teaticedig ei's tua blwyddyn, yr oedd- wn yn y level pan anafwyd ef. Nis giva pafodd y •cytnerodd y ddamwaio le-y¡- wyf wedi fy anafu fy hun. Yr oeddivi-i yn cario powdr mewn tri bag. Yr otiddwn yn eerdded ar ol y tyst cyntaf. Yn y Mag azine y cetais y powdr, mewn cydau bach. Am ddim ,â wn i nad oedd yu arferiad cyffredm i'w gario (elly.1 Croesholwyd gan Dr Foster—Byddwn y n cymryd I y pylor yn gyifivdiri yn y bagiau yma. f-i)s gown i mi weicd y rheolau. yn y eb vi, bapvr yn yr Myned i saetbu yr oeddwn pylor. Yr oedd y tri bag yn angenrbeidiol. I Dr Richard Jones— Galwyd fi at Hugh Jchn Jones y tranccdig ar y 29ain o Mawrib. Yn ei dy yn Froidasy gwelais ef y dyad ei hanafwyd. Bll farw ■ar y Slain o Mawrth.* Achos ei fanvolaeth oedd f'fraith dychryn mewn canlyniad i losgiad. Yr oedd yn gallti siarad, ond ni ofynais iddo siit y cymercdd y ddamwain le. Yr oedd yn ramblio, felly nid oedd wn 1). dymuno ei holi. Wedi hyny anerchodd v (Jrwner y rheithwyr, ol berthvnas en dyledswvdd. Dywedai for! ganddynt íUn o di-i pheth i'w benderfynu—sef ndrych allan a eliid dwyn cyhnddiad o ddynladdiad gwirfoddol— neu ynte ddynladdiad yn erbyr rhywun, ac os na •ellid, fed ga. ddynt i ddyfarnu mai damwain oedd Yr oedd y cyntat allan o'r cwestiwn ac am yr ail yr oedd yn prof! a plii-iodoli esgeulusdra arnlwg a diamheuot ar ran rhywun. Nid oedd ef yL gweled fod bui ar neb ond ar y trancedig druan Tad y trancedig-A ddymiaiai gael dyweyd. nad oedd gan ei fachgen ua mntchen na chanwyll. Crwner a sylwai mai nid dyna yr amser i wneyd y sylw. ond pan oedd y tyst yn siarad. Aeth yn inlaen i eijlaro pam yr oedd yn ystyried nad oedd y rheol o gario y powdr wedi ei thori. Ymneill'iuodd y rheithwyr am tua haner awr, a dyfamwyd rheithfarn o "farwoiaeth ddamveinioi.

MR. GLADSTONE A CHW AREL!…

I BLA.ENAU FFESTINIOG.

Family Notices

DATGAXIAT) MR. GLADSTONE.