Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT Y M F U D W Y R. ?T? Y DVDD CYNTAF 0 EBRU.L ???\ Bwriediranfonyr"ANN GRANT" ?ktIv 0 BORTHLADD BANGOR I BOSTON YN "r 1:011 v cymerir ychydig N YMFUDWYR, nr y JL telerau niwy&f rhesymoi. Ni chytnerir y nifir A ganiata uicsuriad y Hong yn ol Y gyfraith, ac o'r nifer hyny ni cliymeiir yr un Gwyddel. Y mae y llonnwyr oil yn Gyinry. Y Llvwvdd sydd Gymro, ac yn ddyn hynod II dirion, hynaws, a chreUddol, yr, ltyn, £ yda chadernid, helactiirwydd, a'chvfleusderau y llong, ac amryw fanteision craiil, a wna ymfudoyn yr "Ami (;ltlllt" In /Jawer mivy cysurus nag mewii llong yn cael ei llywyddu g-an Sais anfoesol, yr lion fyddo yn carill iiif(,r miwr o ymfudwyr « bol) dos- baith. Gall ymfudwyr yr "Anll Grant," os dewisant yn hytrach, ddarparu eu li(,]I ymborth eu hnnain, a tlialu ond yn unig am eu clndiad, yr hyn ni eilir gael o I iverpool, neu gallant beidio darparu dim mborth a thalu swin wytt.nosol i'r Captain am eu lluniaeth, y dull hwa vi) bur gyfleus i (1 lynio'J sengl. AM ycliwaneg o byshysrwydd yuiofvner (trwy lytiiyr yn eyunwys slumps) ar perchenogiou, Messrs. E LLIS, JON ES, & Co., Hnnpor ntu ELEAZER JONES,45, Union-street,Liverpool. Dymuna E. J., ar yr adeg bresenol vn y modd mwyaf gostyngedig, gyfiwvno ei ddiolohgarweh cli. ffnant, i Weinidogion, Pregcthwyr, brodvr crefyddol o bob enwad, U'i gyfeillion yn gytrrcdinol yn y dyw- ysoiraeth, am y caredigrwydd a dderbyniodd oddi wrthvnt, trwy in fiyddlondch yn anog eu cyfeillion a ynifudasant y flwyddyn ddiweddaf i'w gefnoi yn ei oruchwyliaetb, y mae y fi'uith fod tros dair mil o Gymru wedi niyned allan tan ei gyfanvyddyd mewn v« hydig gyda. dwy flynedd, yn brawl digonol c'r BO Idlonrwviid c, Ifredinola ddyru i'w ymfudwyr, cto at. iyddai i neb feddwl y gallasai ef, na neb 'y inol f, V( ] dN% ef, iia neb arali, ymwneyd a chynnifer o bersonau ojl yn meddu (u gwahanol dynihcran, a diangc rhag sen ac an fod-I■ lonrirydd r}¡;!Ï o honynt yn ael.H surol, ond v mae yn i w brofi yn M ha NCHNSTON y teilynga y naill neu'r Hall, canys y mae YU byshys i bawbfodyn anhawdel c;;t! banner cant o ddvnion A yn 'foddlonant i'r un sefylifa mewn unrhvw amgyichiad lieb nvgnach, yn enwedig ymfudwyr, pan ar golli yr ohvg ddiweddafar eu CY- feillion, perthynasau, a gvlad TN genedrgaeth yr ryw (I ran EU teimhidau i'w se.'yllfa; NID rhy iedd os bytid ambell UN o hoiiynt yn bared i edryth yn grots a dy- wedyd niai cam YW yr uniawn OND v mae nifer Y llytbyrau a'r tystioLietbau svbl vei leddiant cdtli- Wrtb ym/iKiwvr YN rhoddi calonciid mawr ITJ.?<> bar B.au yn ei orchwyl, GAN vnldi CW bl ddiwydi wvdd i gyflavviii ei d'LYLT'(is\V\ iid gv-'la'r fath Hvddlondcb, {•ywirdeb, a gonestrwydd ac a bawiia id lo barhad N'r J>e(nogaeth beiaetli A ddcrbvniodd hyd yn hyn. 'I'eimia E. J. yn rliwynieuig arrio wnculbur cynvvys, y brawddegati' uehod yn gvlioeudus lr« v gv'/ivvng yr jinncrau, gan na; gallasai byth ddod i ben I on foil cyichlythyr i atrb y dybcn i gynnifcr o FV-Hlion ac y dymiuiasai iddynt ei gael. Adohgwyd fel arferol y llythynui a R tystiolaethan a dderbyniwyd, gan y Parehcdigien isod, ac wele eu cyineradwyacth o hon- vot;- LIVERPOOL, C'hwefror 12, IS,:1I. Wedi adol>gu Rifcr fawr o lytiiyrau a thystiolaeth- all oduiuilii iuaws o ba rai -,t adwaenom yu bcrsonri) a aetliant ¡'I' America tan o'ygiad Mr. EK-az-r Jones, y FL.vyddyn ddiwcddaf,— yu y rhai y dcfnydair yr vinadroddion cryfaf i osod allan ei wybodaeth, ei fedrusrwydd, .)'; ffydtl- L(I!I''EB, yn nghyll.nvniad ci oruehwiiiaeth. Yr yclvm GYDA L H Irv dwell mwyat yn adncwyduu ein cymerad- wyaetl) 0 hono. fel 1 ioruchwylnvr teilsvng VU inbub jstyr o ymddiried yr hoJl rai a geisiant ei wasauueth. AN NJIiYNVPYR. Peircli. William Rcrs, Thomas Pierce. BEDYDDWYIl. .vi.-ø4.u. R'ri .C, H TV. U.UFHAS, <r Tjti-FNVDDION CALFI N A 1DD. Peircb. J. Hughes, H, Rocs, J. Williams, J, Foulkos, J. Robeits. WESLE Y\WD. Peircb. Lot Hughes, Tiicmas Aubrey. Y mae E. Jo:)?swedi d idrefiiu v tycang-?, Union Stnet, \u y modd tn?yuf cy8cos, iley g:dj YtMn?yr oc ??/;ry<- a<hit,surol A'r drt f, gaei llety cy Hens a rhadiawu yti YSTOD CM haroMa? yn y dief. Ac v mae !t.<y.< f'gy'cij cadarohnu ammo.Ian IJon^ fedd- iannnyr, PERCHENOGINU Rheiiflvidd. a D\lVfiosvdd yn America, yr hyn a'¡ gafJuoga i trynnyg nmuteision i inlud\»yr na chyrnvgiwvd e:iocd o'r hillen, ae na ailant euc, et g, net) vn Liverpool ond dc. C'yfar- »ydder llvliiyruu fel y canlvn, (os yn ymufvn cyfav- wyJdid rliuid llldynt gynnwys lly thy ruod),— Eleazer Jones, 4j, Union Street, Liverpool. rViIl kav c immediate </???(.A, ??:? For NEW ûHLANS, ???SS The spk'ndid Am<')'can Ship JERSEY, JCHN DAY, Waster; 8.5U tons register; coppered and COPPER- fastened; two y< ars old only and a noted fast sailer ,:h,- trill not lake fait., and pifsents a very desirable opportunity lor sluppers of fine to JOLIN TALOK CROCK. TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSEN- GJiliS To THE UNITED STATES. eA T 3 0 li N T A Y 1 CROOK, No. 2, ToW. K,I GIIAMBEES, Old Cliurchyard, and 11), H MN.VXI road, LiHrpool; despatelies S.st elas8 fist- s'dtirg Ainericnn Packet-ships to NEW YOí(K, PHILADELPHIA, and other parts of the UNITED STATES. The advanlfifjcs offered to Shippers arc Moderate Rates ofFrex'jht, Strict I'm,duality of itailiiijt, and i'ror/ipt Delivery oj Goods. EJJ'.GHANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort. RU;d a iVaiihful supply, durin;; the Voyage, of Coais, Water, snd BREAD Stud's, of THE but QUALITY. FOR NEW rOllK. THE 11 BLACK STAE" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail. WASHINGTON, Page 1 P.55 .21 st FEBI uarv. IIEPCJHI.IC, :\larsl¡a1! 1000 î ?RHnDKHx, Uenson 750 NIAGAUA, Smith 8N0 IVANHOII, 1150 ??TEitj'fsE,Funk. 8-16 TICO/)EIWG, F.:rriin. ?f)0 f ESMEUALD*,M'Manas 907 WM HATHBo:m, Spencer HUO -Mi?ESoTA Alleu 800. SllPCPe(li SiLAsGnEEX?AN. Spencer UUO. P 3, JACOB A. WKSTEUVL.LT, Hoodless noO SHANNON, IAUIIUIU 000 ?ARMfo?, Freeman 900 RtCHAKD AESOP, Smith 800 GUY JA:\EH¡1\G, 1549 PRt?CETO?. HUSSRI' 1142 I)E WITT CL!XTOX, Funk 1000 UNIVERSE, Bird 1200 SANDUSKY, Borland 1000 J Goods <'ft?m/ Dr receive I hy the ?"M P u:k"t St'iJn ?" the ?t;er<<sc'? day uf sailing under any circumstance whatever. FOR PHILADELPHIA. S THE NEW LINE OF PACKETS. Tons register. To sail. PHILADELPHIA, Siotesbiy 1130.2(iti) March. HIBEltNIA, Faulk 950.20th April. ,10 26th N-It WILLIAM PENN, Moloay. BIO.26th May. For NEW ORLEANS. JERSEY, Day .849 tons.To sail iinmediately Freight engaged, passage secarod, and other infer mation obtained, bv application to JOHN TAYLOR CROOK, 2, Tower-chambers, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, Liverpool. AGENTS IN NEW YORK, WILLIAMS and GUION, 40, Fulton-street. AGENTS IN PHILADELPHIA, RICHARDSON, WATSON, and. Co. Experienced SCRGEONS can have FREE CABIN PASSAGKSF>Y any of these PACKETS hi J>s. I HWYLIO YN GYNNAR YN CHWEFROR. AM ADEILAIDE A PORT PHILLIP, Y LLONG HIBERNIA,  ? 1600 tunneU, A 1 yn swyddfa Lloyd, ????\ wedi ei dlOr() a'i sicrhau â c!)opr. /??t'??? Dodrefr.ir y Unng ardderchog yma, a darperir ymborth yn y modd t?orFU, ac a geir, ar ymchwi):ad? i fod yn im o'r Uestri goren a hwyliodd do i Awstralia o unrhyw bothladd. Pris- lau y fordaith:—Caban goren, F-15; yr ail gaban, £ 25; eanolaidd, £ 15; llywle (berths amgauedig) I o. Am wybodaeth pellaeh,ymofyner a Meistri A. Dun, and Co., York buildings, nen a G. &. A. HERRING & CO., II, Tower chambers 0 bwys i'r rhai a Fwriadant Ymfudo i'r U NOL DALEVIHIAU A CANADA, AM 1851. ?? W. TAPSCOTT A CHYF., ?S? ? LIVERPOOL. ¡: ,1! r litiosoir. ae ?dd?nnnnt hvshvsu en Gobcbwyr Duosn?. ac YmH.d\Yyry') ?nreJ)no),y bydd i'w /? o/'J?<?t? 7?<te/?/! 3?awr\n<h, RHWNG LIVERPOOL A NEW YORK, barhau i hwdio BOB Plllll NIWRNOD trwy yr azigleiiio" (,u (i?yddvn, ae i ?vfa'T?d A?o ar?heni?n eu !!twsog }"m ofvnwyr, yn y tyinhor prysur n'r Hvvyikiyn, Av^onir allan longau eraill o'r dosbarth goren, fel y byddo iddvnt tny hy" nv luddio y posiblrwydd o oediad i'r Yniliiilwr yn Liverpool, yr hyn sydd mor niweidiol i'w llwyddiant. Anfonwyd a'lan yn ystod v flwyddyn ddiweddaf. y Llon^au ssrdderehog, y rhai awnant i lyliu eu 5'hes o Jlach'ts Uheolaidd a Llollgau Teithyddol i Nrliv YOUK, NEW OULF.AKS, BOSTON, a PHILADELPHIA, anirywiol o ba rai sydd wedi hwylio ;ir eu l'edwar- edd Fordaith, o fewn v Deuddeg Mis, ae wedi cvincr- yil o BortJJlÚd I.iverpool drus 33,000 o Eiieidiau?— ILONG. T; N I.L^NG. TU N. CONMT.LLATION:I5<!0 JOHN HENRY.1400 CONSTITUTION..3500; NEW YORK 200(> M?\V \VORL'? .3?0 CHAOS. 15?)o H E NRY CLAY SOUOl SCARGO 145 ( (4UI,,I,'N Ot,' 'I'IIL 13? 0 WEST 2500 SCO riA. !?'U ROSCIUS 20001 E?IMA I'l E 1, -Ds 2) n- FST P<)IN T 2( 0i!; CA lL ES;¡j !TH,ISuu 1 1V E R PO O [,. 1800j FLORIDA 15uo (TAURICK 18'K)1 JOilN R A VENE LL. lo()0 WATERLOO 2000 FALCON ItEVEItE J 4 J 0 LONDON 1800! ROI5ERT ..14(10 RAPPAHANNOCK. 1800 MARY WARD 1500 DANUBE 1500! ANNA TIFT 1400 JOHN HANCOCK..1500j ISAIAH CROWEL.14< 0 YORKSHIRE 18001 CAMILLUS IboO ISAAC WRIGHT,.2500 MEDEMSEH i5(0 ARCTIC .2500 ERIN-GO BRAG11.1500 ANTARCTIC 25t0 EMKiRANT .1800 CEN TURION I 8( 0 DAMASCUS 1700 J. Z 1800 AV.D.SEWELr 1500 E. Z. 1800 IIAH. AUGUSTA. 1800 A. Z 1800 HUNGARIAN 2500 n SHEPHERD.I800> IV-WII) CANNON..0000 ST. 1800 CORA LINN 15001 AEOLUS 2000 ON WARP 1500 OLIVE B H A NC II.. 1500 CARN.VriC .1500 CHS. CllALONER.. 1500 £R£C.15:1J ELLF.Rs.LIE 1600 JUDA TOURO 1500 JOHN M'KENZIE.I500 Pi! I LEN A 14 )0 flERCULUS 15'0 HA LC YON. J 40«, CAr\AIM. 150.) CITY of LI NCOLN.. 15C0 CBA, CROOK ER.W{)O ELIZA ANN HO0 Mae Rawer o'r Llonau hyn yn hollol newydd, wedi eu hadeiladu yn ystod y flwyddyn ddiv\eddat, \1: bennod'd at y drafhydiaetb, ac wedi eu cyfaddasu yn arben>gol gvda ar <terln>»th o Ymfudwyr, a chanddvnt Yitaleilucdd Neiliduol yn y llywle i Deuluocdd uai eiaiil vn dytnuno bod yn fwy detiiohdig, a'r rhan fwyaf o hoiiynt yn eano Meddya eyf-rwyud. Ercjfleasdra chwanegol personal! yn Ynifiido, dy- nuinwn eu bysbysu fod yn awr ar v Si ilgyfiiuti yn NEW YC-KK, yr Agerddlong "PiONEEK,"y Gyntaf o Res o AtiEKDDLONGAU o'r dosbarth mwyaf, er trosglvvyddiad Ymdeithwyr yn y Llywlc, yn gýstal a rhai yn y Caban Cyntal a'r Ail rhwntE LIVERPOOL a NEW YORK, a bydd y cylleusderau y cvfryw ag i gyf- ateb i bob dosbarth o Ym leithwyr ag a ddy issunent uno cynnikdd gyda throsgiwyddiad buan i'r Byd Newydd. Gwna y PHINKER, goheithiwn, ei hym- ddaiig :siad y ii Liverpool yn Ebrill, IS11, ac am a,in- set- ei IIN,% ser ei hwyliad, rhoddir rh;, budd prydlawn. Am amser hwyliad, a phris y Trosglwyddiad, gwneler yuiotyniad a W. TAPSCOTT & CO., American Emiyrat on,For warding.and Exchange Offices, ST. GEOHGE'S BUILDINGS, UEGENT-ROAD, LIVERPOOL. Asn 7, EUEN QI'w, Dt NI.TN; Nen a W. New V'ork; neu eu Goruchwyl«yr trwv yr Itoli Unol Daliithiiiu, g,ill y rhai y gJlir cael talbaruu am un rhyw swm, yn daledig roewti unrhyw barth o Brnl- ain Fawr lien iwerddon a thrivy ba rai hefyd v gcllir sierhau TrosgiwydiJiad gyda nebun o'r Lloagiai uchod. Geliir cael "TAPSCOTT'S EMIGRANTS' GUIDE," Fourth Eiitioll, trwy anfun chwech o Lvthyr Nudau (lamps) am dano. SWYDBFA YMFUDIAETII AnIERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEOHGE'S RUILDINGS, HEGEKT ROAD. llwylia -T}-^ Y PACKETSou DOSHATH BLAENAF >'t:tv 1 1 1 1 1. 1 1 f I ????t?\ eanl' ynolareadvildiau penodolfel isod -j-;?.?.?? ? r \?\v Y1f?.'?i;!R?'. ?. t' Turn. WASHINGTON. PAGE. 2500 Cliwef. 21. MiNUATTAN, PEAUODV 2500 Mawrth I. A neTIC (new). J. ZKREGA 2500 „ 5. A. Z CHANDLER 1800 ANTAIU TI<\ RICKEKS .2:'01. WES T POINT. ALLEN ( ONSTITUTION, UBITTON KOS( 1US, SHOPPV 20;;o CENTURION, COOMHES 2000.. —— J. I H. SHEPPAill). AINSWGRTH lHk> —— NEW WORLD, Kr-JuIIT. —— 2000 —— GARRICK, Ai)A.MS 2;,>00 —— NEW HAMPSHIRE, CHASE IS'H) i WATERLOO, HAKVEY .2000.. UNDERWRITER, SHIPI.KY ;;()O.. —— QUEEN OF THE WEST, HALLET .2500 A Phackets canlvnol yn wytlinosol trwy'r flwyddyn. 1 NEW ORLEANS. CATO, ROHINSON 2000 20 Feb. —— I BALTIMORE. .'EOLUS L{lRBEN. 25'3 16 Fcb i()IHA,KANE .lk(lO. 6CO I'l A, M 1SKELLY 18 0.. —— I BOSTON. SIR HARRY SMITH, HAWES 1800 Mawrth 2. MAE y Llongan uehod o'r dosbarth inwyuf, yn 17? cael eu llywyddio gan (1(1 -viii,,i)1 y rhai a gymerant hob rhagoial i ddwyn yinlaen ieehyd a chysnr v teitiiwyr ar hyd y fordaith. (iall illt(i,lyg(l,n gael TrosgI«yddiad aban rhad gan y Llougau uchod. GèLir cael ar bob adeg Ystafelloedd Neiliduol i D ullloedd, IJCll Bersonan, a cwylivsiant fod yn fwy detholeilig, a rhaid anion adneu o £ 1 bob lln, i sier- hau berths, i'r hyn y telir sylw dyledus. Gall personau fydd yn niyned i berfedd "lad yr Unol Daleithiau wybod pa faint fydd eu cost, a gwneud v darpariadau angenrheidiol ynia. i gael ei iianfou yti nilaen, ar eu dyfodiad i Nesv Yllrk, heu gymaint ag un diwmodo oediad, a thrwy hyny ysgob y niweidian lawer y mae Ymfudwyr yn agoied it ar ei tiriad i New York. GeJlir rhoddi Talbarau a Cliyfnewid am unrhyw swm ar New York, yn daledig yn unrhyw baith o'r Unol Daleithiau, ilr rhai a ddewisant y Ilull diogelaf hWII o uymeryd g<ifal o'u harian.—Am hysi ysiaeth many lach yniolvner, wedi talu y Llythyr doil, a W. TAPS' OTP & Co., LIVERPOOL. Goruch- wylwyr dros W. & J T. TAPSCOTT, NEW YoRK. Ceilir c.tt-i "TAPSCUTT'S EMIGRANTS' GUIDE," Fourth Edition, trwy anion chwcch o L iythyr nodau (slamjis) alll dano EMIGRATION TO AUSTRALIA. 1Æ (M. ?=NEW UE OF PACKETS FROM LIVERPOOL FOR POUT ADELAIDE AND SYDNEY, Landing Passengers at Port Phillip. REDUCED FARES. FirstCabin, E45; 2nd Cabin.£25; Intermediate, 4:15; Steerage, £ 10. Accommodation,Provisioning,and Equipment, second to none. To sail 20th March, WOODSTOCK 1500 tons; To sail 20th May, OSPREY (or other vessel). 1200 tons. A 1 new Ships, coppered and copper-fastened. For further particulars apply to the Owners, GIBBS, BRIGHT, and Co. THE LIVERPOOL AUSTRALIAN PACKETS FIELDNE'S LINE. Appointed to sail every 2 Months throughout the present Year. FOR PORT PHILIP & ADELAIDE, :> At greatly Reduced Fares.  a t ———— State Cibiii, f-15. Second Cabin, 2;). Intel mediate, JE 15. Steerage, £ 10. ) Tons Burthen. Tons Burthen* I EDMOND 1400 COURIER 1600 THOMAS FIELDEN 1500 MADAWASKA D I(-IBY 1200 1 NIAI)AWASKA ()(?o Dir.iiY 1200 ANNA 16C0 THE whole of the above splendid ships are A I at Lioyd's rc?aiar traders, and commanded by mas hrs ofgrcat experience. These vessels have elegant ac- commodation lor cabin passengers; the'tween decks are nine feet HI^H and each ship carries a duly qua- lified surgeon. Apply to HENRY FOX, 2, King street. The Extra Packet SATELLITE, J. MARKHAM, Commander, 824 tons register, will be despatched for the above ports on the 10th March. LINE OF PACKETS From Liverpool to Australia. SUCCEEDS THE CARLETON, THE SPLENDID NEW SHIP MAHION, ROBERT HISSOCK, COMMANDER, (Whu is acquainted vith the trade,) A 1. 1650 Tons Burthen, and carries a Suryeon. SAIL FOR ADELAIDE & FORT V Philip, ON the 25th of February. Passengers will be taken at the following reduced rates. Cabin, zC4 0. Second Cabin, £ 25. Third Cabin, £ 15. Steerage, t 10. For further particulars apply to James M. Wal- tbew, 9, Tower Chambers, Liverpool. :ç"1- THE "BLACK STAR" LINE OF ftJ,,) PACKET-SHIPS. LIVERPOOL I NEW YORK. Tons Tons Reg. Bur. JAMES WRIGHT (new ship) S. 1142 2017 CONOUF.KOR (new ship) O. BOUTELLE 1000 1800 /I i.jv T.ii (NEV»-Y ICCI WV STAR OF TilE WEST (new) A. B. I.owniii 1191 2084 VANGUARD (new) P. P. NORTON 1200 2100 MARATHON (lIew) H. S. TYLER 128 1450 EXCELSIOR (new) C. K. CROCKER.. 1200 2100 COLUMLUS, R. M'CHIREN 1437 2040 WESTERN WORLD (new ship) J. G. MosEs 1600 2870 CORNELIA, J. F. FHESCII. 1004 2211 LADY FRA Mv LIN (new; S. YEATON.. 1310 23,10 Al\!EHICl\, J. J, LAWRENCE. 1180 2023 MARTHA J. WARD, T. TROTT 821 J2t;7 VANDA LIA, J. M. NORTON 775 1364 SARDINIA, A. B. PE"ùI.ETON. 802 1479 KATE HUNTER, W. H. IARSONS 839 1476 WISCONSIN, O. 11. MUMFORD 942 1691 FALCHON. G. f,t:N-r,jiiii LOFI.5 1894 EMPIRE STATE, 1. G. RUSSELL 1323 2392 Y macnt oil yn Llestri o'r Dosparth Blaenaf, YN NEWYDD AGOS OLL, wedi cu hadeiladti o'r defnyddiuu goreu, ac y maent yn hynod am eu buan- dra. Slae en llywyddion yn ddynion o vniarferiad a barn foixlwyoi, ac yn eithal cydnabyddus a'r fusnach. Y mar y Llnnjiloyau ar niryddau yn IS na than PacA,,t-loii.,I,tti eraill. Mae y cabanau goren wed) en dodrefnu yn y modd mwyaf dillvn.iidd a chyfleus, He y mae gan y teith wyr bob eysur a diwalliad, ar delerau rhesymol iawn. Mae yr Ail Gabanau, a'r Llvwlc (Steerage), yn uchcl ae awyrol, ae wedi eu haddasu yn nihob modd i ddwyn yn mlaen gvsnr ac ieehyd y teith wyr, y rhai a allant fel hyn gaei trosglwyddiad ar delerau isel. RliOvidir pob hvsliysrwyiid i ymofyniad trwy lythyr. Cedwir yn janicl at y dyddiau pennodedig i hwylio. Telir symiau o arian a dderbvnir yn Liverpool, nn ai trwy Post Office Order, neu ryw fodd arall, yn New Y Ink ar achhul {demand), neu a anfunir i unrhyw burth o America, yn ddigost. Y III,, i'y a C. GRTMSHAW and Co., It), Goree-piazzas, and 50, Waterloo-road, Liverpool. AGENTS IN AMERICA. SAMUEL THOMPSON AND NEPHEW, '257, P( arl street, New York. ,1 (,' t' ,t .L STEAM COMMUNICATION UETWEEN LIVERPOOL AND MOSTYN THE I'AST-SA ILTNG STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT D A V I E S, Will Sail Panctualy as follows :— From Mostyn. FEBRUARY. N. M. 3, Monday 12 30 Even. O, Wcdnes. I 0 do. 7, Friday I 0 do- 10, Monday 3 0 do. 12, Wednes. 7 30 Alorn 14 ? Friday 9 30 do. 17 Mcnday 12 0 Noon 19 Wcdoes. J Ut?cn. 21'Friday I 0 do. ?4? Sunday 3 30 do. I ??Wedn's. 8 0 Morn. 8, Friday 9 30 do. I From Prince's Pierhe id Liverpool. FEBRUARY. it. M. 1, Saturday 9 0 Morn I, Tuesdday 11 0 Jo. G, Thursday 12 0 Noon 8, Saturday 1 0 Even I 1, Tuessday 3 0 do. 13, Thursday 7 0 Morn 15, Saturday 8 30 do. 18, Tuesday 10 0 do. 20, Phursday 12 0 Noon 22, Saturday 1 0 Even :2.5, Tuesday 3 30 da. :27. Thursday 7 30 Morn The Chester and Holyhead Railway Station a, Mostvn, is within a few yards of the place of land, ing; and the Trains for Bangor and Holyhead leave FROM MOSTYN TO IIOLYIIEAI). h. m. h. m. li. iii. h. m. n. m. At 9 :33.. 11 22 M. & 2 32 5 11 7 21 Even. AND FOR CHESTER, h. m. h. in. h. m. h. m. At 9 21.. 10 50 10 58M., &. 7 36 Even. Coaches and Cars attend the Packet daily, to con- vey Passengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway dailv. Fares:—Cabin, 2s. 6d.; Deck, Is. 6d. Further information may be had from Mr. DANIEL JAMES, 22, Uuion-street, near theExehange, and Miss AI.A.JONL's,Stationer, IS, 'I'itbel)ai-n-§treet, r i?erpool, and from Mr. J. B. HOLT, Agjnt,Mostyn Quay. AT YSGOLFEISTRIAID, RHIENI, &c. Y MAE CWMPEINI Y GUTTA PERCHA' WEDI CAEL EU CYNYSGAEDDU AR LLYTHYR CANLYNOL QDDlWRTfl ISGADBEN ROUSE, Arolygwr. YSGOLION YSBYTTY GREENWICH. YSGOLION YSBYTTY GREENWICH, YR wyf wedi gwisgo Gwadnau Gutta Percha am y tair blynedd diweddaf, ac oddiar yr hyfrydwch a i f brofais yn gyfi'rcdinol yn eu gwisgo, yn neiliduol o herwydd traed syehion, ac hef\d mewn parhad a chvnildeb mewn canlyniad, tueddwyd fi i gvnghori Dirprwywyr Ysbytty Greenwich, i ganiatau ei ddefn- vddiad vn y Sefydliad hwn, vn lie Gwadnau IJedr. Y mae erbyn hyn wedi bod Chwe Mis mewn ymarfer- iad yma, fel ag yr ydu-yf, oddiar brofiad ymarferol yn ngicisgiad a thrculiad Esgidiuu i TVYTH GANT 0 FECHOYN, yn alluot) i siarad gyda hyder am ei ddefnyddioldeb, yr huon, credtvyj, sydd ynfatcr iaun ac yr ydwyl yn edrvch yn nilaen am iddo fod yn foddion, yn ystod y Gauaf uesaf, i attal y LLOSGEIRA, oddi wr[hvrhy))\rydymwedidvnddcfHa\vcr. Y mac) n hyfrydwch genyf roddi y dystiolaeth lion, ac yr wvf yn rhoddi i chwi ganiatad i'wgwneud mor gyhoeddus ag y dymunwch, yn y gred nad all fod ond yn gwneud daioni. W Parawyf. fy anwyl Syr, Eich O'vddlon was, JOHN WOOD ROUSE. Gorphenaf 16eg, 1850. Lieut Superintendent. ATTALFA LLOSGEIRA TRWY WADNAU GUTTA PERCHA. OJdiwrth Mr. G. Hooker, CrydJ, Wells Row, Islington, Llundain. Y mae yn hyfrydwch mawr genyf feI gwneuthurwr botasau ac esgidiau DDWYN fy nhystiolaeth i rinwedd an rhagoroI Gutta Percha yn wadnau botasau ac esgidiau. Yn lfaenorol i rudd) evmeradwyaeth i Gutta Percha gwneuthum hrawf 0 bono am ddeuddeg mis yn fy nhrael fy hun.ac yr oeddwn mor drwyadl ai-gy- hoeddedig o'i ragoroldeb ar ledr, fel ag y teimlwn yn rhwym felrnasnachwr gonest, i gymheli ty nghwsmer- iaid fcefvd i'w fabwysiadu. Y mae nid yn unij; yn anhydraidd i wlvbaniaeth, ond mewn tywydd oer yn cvfrannu graddau o gynhes- rwydd i'r traed ag sydd vn wir svndod. Y mae yn fraith bwysig,* na chafodd rha) o,iii cwsmeriaid a Sinwyd am lawer o uvnyddoedd gan LOSGEIRA, byth eu biino ar ol i mi wadnu cn hotasau a Gutta Percha. Y O-auaf diweddaf gwndnais dros bedwar can par o fotasau ac esgidiau a Gutta Percha, ac ni wnawd gymaint ag unachwyniad en bod vn dyflld vn rhydd. Yn wir, os rhoddir liwynt arnynt. yn iawn, y mae yn gwbl a, iiii-acliwviii-.iti eLi botl vii 1 .1 N' r wyf i,n cae l fv avmhosM iddvnt ddy fod yn rhydd. Yr wvf yn cael fy ngh wsmeriaid mor dueddol at wad nail Gutta Percha, fel yr wyf yn meddwl y hydd iddynt gad eu mabwysiadu yn ddigyfocwid ac o ganlyniad, teimlwyf V byddwn yn niweidio ein masnach ein hunain pe ¡mghdlJown ell dcfnyddiueJ. CYIHWYSIADAU GUTTA PERCHA. DOIIESTIC, &e. Soles for Boots and Shoes, which keep the feet both warm and dry. Lining for Cisterns, &,c. Picture Frames. Looking-glass Frames. Ornamental Mouldings. Bowls, Drinking Cups. Jars, Soap Dishes, Vases. Ornamental Inkstands. Noiseless Curtain Rings. Card, Fruit, Pin, and Pen Trays. Tooth Brush Trays. Shaving brush Trays. Window Blind Cord. Clothes' Line. Coloured Material for Amateur Modelling. Ornamental Flower-stands and Pots. Sheet for damp Walls and Floors. Conveyancc ol Water, Gas, &c. Drain and Soil Pipes. Gutta Percha Tubing is used as a "Domestic Tereruph," in lieu of Bells. Jar Covers. Tubing for Watering Gardens, ■ Washing Windows, &C. Lining for Bonnets. Watch Stands. Shells. Foot Baths. Balsam for Cuts, Chilblains, &c. SURGICAL. Splints. Thin Sheet for Bandages. Stetliescopes. Ea r Trumpets. Liquid Gutta Pereha for Wounds. Med Straps. Bedpans for Invalids. CHEMICAL. Carboys. Vessels for Acids, &e. Syphons. Tubing for conveying Oils, Acids, Alkalies, Sic. Flasks. Bottles. Lining for Tanks. Funnels. MANUFACTURING. Buckets, Mill Hands. Pump Buckets, Valves, Clacks &C. Felt Edging for Paper Makers. Bosses for Woollen Manufacturers. Flax Holders. Shuttle Beds for Looms. Washers. Bowls for Goldsmiths. Bobbins. Covers for Rollers. Round Bands and Co-d. Breasts for Water Wheels. Oil Cans. FOR OFFICES, &c. Wafer Holders, II kstands. Ink Cups, (in lieu O! gins".) Pen Trays, Cash Bowls. Washing Ba.,iiis, &c., (w] ich can- not be broken.) Tubes for conveying Messages. Canvas for covering Books, &c. Architects' and Surveyors' Plan Cases. AGRICULTURAL. Tubirg for conveying Liquid Manure. Lining for Manure Tanks. Driving Bands for Thrashing Ma- ciiiiies, &e. Traces, Whips. Buckets, Bowls, &c. ELECTRICAL, &c. Covering for Electric Telegraph Wire. Itistilatitig Stools. Battery Cells. Handles for discharging Rods,&c. Electrotype Moulds. ORNAMENTAL. Medallion. Brackets. Cornices. Console Tables. An endless variety of Mouldings, in imitation of Carved Oak, Rosewood, &c., for the decora- tion of rooms, cabinet work, &c. Picture Frames. USES ON SHIPBOARD. Sou-Wester Hats. Pilot's Hats. Life Buoys, which are mor buoy- ant than cork. Buckets, Pump Buckets. Hand Spcakillg Trumpets. Drinking Cup. Powder Flasks. Fishing Net Floats. Sheathing for Ships. Waterproof Canvas. Air tight Life Boat Cells. Tubes for Pumping Water from .the Hold to the Deck. Round and Twistell Cords, (these cor,ls do not sink in the water like the hempen ones.) Lining for Boxes. Speaking Tubes for communica- cating between the Man on the Look-out and the Helmsman, Captain, &C. Anchor Floats. MISCELLANEOUS. Suction pipes for Fire Engines. Fire Buckets. Stable Buckets. Lining for Coffins. Sounding Boards, for Pulpits. Tap Feruies. Communion Trays. Tubing for Ventilation. Ilearinar Apparatus in Cliu ches anrt Chapofs lor Deaf Persons. Cricket Balls. Bouncing Balls, Golf do. FCllci ng Sticks. Portmanteaus. Police Staves. Life Preservers. Railway Conversation Tubes. Miners' Caps. Beds for Paper Cutting Machine Knives. Fringe for Mourning Coaches. Fine and coarse Thread. Alarum Tubes for Mines, &c. Official Seals, &c. Envelope Boxes. Powder Flasks. Kox Lids, Dolls, &c., Sic. I THE GUTTA PERCHA COMPANY, PATENTEES, 18, "WHARF ROAD, CITY ROAD, LOXDON. THOMAS BROW N, WATCH-MAKER IN GENERAL, (Formerly Examiner to the Patentees, after the demise of the ingenious and talented Mr. Peter Litherland.) TAKES leave to inform the Public of Liverpool I that he has entered on the Premises 130, DALE j STREET, and solicits an inspection of his St'ek of, Ladies and Gentlemen's OOLD and SILVER PATENT LEVER WATCHES. Watches of every known construction carefully Hepaircù. ?t?-AG?T for the S?e of WHITEBURST'S DERBY COTTAGE CLOCKS. GWOBR 0 ZE5. Cynnygia Cghoeddwr "Y WAWR" g Wobr uehod am y T R A ET11 AWD goreu fos yn ddgsgedig) ar AGWEDD BRESENOL LLEXYDDIAETH YN NGIIYMRU. DANFONER yr ysgrifeniadau erbyn y dydd olaf, o EBRU.L fel y canlyn :—To the Editor of the 'Wawr,' Principality Office, Cardilf. Caiff y TKAETUAWD GOREU ymddangos yn Y Wawr.' C'vboeddir 'F Wairr' nr y dydd cyntnf o bob Mis,: Pris 4c., ac mae i'w chael 4an Lyfrwerthwyr a Dos- j baithwyr yn inhob rhan o Gymru. C> hoediliad Llenyddol a Chrefvd lol ydyw, heb fod mewn cvsylltiad ac unrhyw blaid wladwriaethol, nac enwad crefyddol. Cvmmeradwyir Y lUmrr' gan ddysgedisrion penaf ein wlad, ac mae yn hynod o boblogaidd gan bawb syddYHdd.u'Uen. Maec?chrcdiad'y?M-r'yn20nOb<)b mis—mae o guntynmd yn gyfrwng da i bob math o HysbysiaJ o gaii[viiiad yn i 1),)b nizit'ii o I-lysl)ysiad. Rhoddir Elw Da. i Lyfrwcrthwyr a D^ osb,arthwyr. Gellir cael y rhifvnau blaenorol am 3c. yr un, os crchir am danyut cy'n diwedd mis Mawrth. D infonir sypynau i bob rha11 o Gymru yn d(iicti-atil. Bydd y Cyhoeddwr yn ddiolchgar i Ddosbarthwyr cyfiifol, mewn l'efydd lie nad yw T Wawr i'w chael, oscym- erant y gorchwyl mewn Haw. Caerdydd: DAVID F.VANS. LIundain: ARTHUR Caer(l.?-d,l: I)AVID I,'V.ILNS. Lluii(lain ARTIIUR J.1Iae eisieu CYSODYDD DA yn y Su-yddfa, ???&? ;I! ('('#¡"  PATENT PEGGED BOOT MANUFACTORY. 14, PARKER-STREET, Dear CHURCH STREET. (Late P(-t)-le-Iane, Lit!ei-l)ool ) SMITH & Co. beg to state that they have RE- ?t) MOVED from their Establishment in Park lane to a more central part of the Town, No. 14, P ARKEll- STREET, near Cluireh street, and take this oppor- tunity of returning their sincere thanks to their Friends, and the Public in general for the very liberal sllppert they have received sincetheircommeneetnent in the Manufacture of PATENT PEGGED BOOTH, &c.; and hope, by strict attention, a well assoited Fashionable Stock, manufactured from the best Materials, and superior Workmanshi p, they may en- sure a continuance of that patronage which it will always be their study to merit. Gentlemen's Fishing, Shooting, and Sea Roots are made completely Waterproof, both tops and bottoms, so that thy may &tand in water any length of time, and have their feet perfectly dry. HOUSE and SHOP, in Park lane, to be LET, witb Fixtures complete. SOILED GOODS, SELLING OFF AT HALF PRICE FOR ONE MONTH. INCLUDING ALL KINDS OF WORKED i MUSLINS, CHILDREN'S ROBES, FROCKS, CAPS, BODIES, CHEMISETTES, COLLARS, SLEEVES, NIGHT CAPS, HONITON AND OTHER LACE GOODS, &C., See., &C. About 180 FROCK BODIES, at 13d., some being worth s, fid., and 280 Honiton Needlework Collars, at 2s. 2d., worth 6s. 6d., will be offered at the same time AT W M. B R A I T H W A I T E S 130, BOLD STREET, THREE DOORS FROM THE Top. INDIA RUBBER DEPOTS, No. 42, SOUTH CASTLE STREET, AND No. 12, PARKER-STREET, LIVERPOOL. C. MACKINTOSH and CO., PATENTEES. THE Public are respectfully informed, that at the 8 above Establishment may be had the whole of the CELEBRATED MANUFACTURERS OF CH AS. MACKINTOSH & CO., CONSISTING OF WATERPROOF COATS, CAPES, CARRIAGE AND (TlG APRONS, RICK AND TENT COVERS, BONNET HOODS, HAT COVEItS, OVER- ALLS, SOU'- W KST E RS, FISHING STOCKINGS, NURSING APRONS AND HATS, AIR PROOF BEDS, CUSHIONS, PILLOWS, SWIMMING BELTS, LIFE PRESEITVFTUS, AND VULCANI- ZED INDIA RUBBER OVER SHOES; ALSO, Ladies', Gentlemen's, and Children's Boots and Half-boots, Fishing, Shooting, and Deck Boots, Hydrostatic Beds, Hot water Pillows, ELitic Stockings, for Va- ricose Veins, Knee ati(I Aukle Ban. dafjes, Surgical Bottles, Breast Pumps, Garters, Braces, I Trouser Straps, Gaiters, Elastic Bands, Balls, F.n?-r8t:)Hs, Coin Protectors Bathing Caps, I Gum Rings, Corals, Hose Pipe & Washers, & India Itabber Articles of I every description. Any Article made to order. WHOLESALE AND RETAIL. CALEB WALKER, PROPRIETOR, OWEN OWENS, PATENT LEVER WATCH AND CLOCK MANUFACTURER, 4, SOUTH CASTLE STREET, (Twu doorsjrom Redeross street, LIVERPOOL) ze. Je. Silver Lever Watches. from 4 to 10 Gold Patent Lever Watches. „ 10 N 20 8 Day (,I,)Cks a 10 Gotd Chains. N 2" 10 Mae O. Owens yn gwarantu yr uehod i fod o'r ansawdd goreu, ac i'w cadw mewn cywair i fyn'd am bum nilyt)edd, i-ii ddigost. Adgyweirir a glanheir pub math o Oriaduron, Or lei.,iau, a Gemyddiaeth ar y rhybudd byraf, ac ar y telerau mwyaf cymedrol. Oriaditron. Ail law am amrywioL britiau. Cymerir l hen Oriaduron yn rhan o dul am rai newydd. SOCIETY FOR THE DIFFUSION OF USE- FUL KNOWLEDGE IN WALES. f Cymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth Fuddiol yn Nghymru.) PRESIDENT, THE RIGHT HON. THE EARL OF POWIS. "ICE PTESIBENT. Colonel The Honourable George Rice Trevor, M. P TREASURER, Syr Thomas Phillips, Temple, London. HONORARY SECRETARIES, John James. f Owen Rowlaad. I COMMITTEE OF MANAGEMENT. The President. The Vice-President. The Right Reverend The Lord B'shopof St. David's, The Right Reverend The Lord Bishop of St. Asaph. The Right Reverend The Lord Bishop of Llandafl. Colonel The Honourable E. G. Douglas Pennant, M. P., Penrhyn Castle, Carnarvonshire. Tha Ti-,easiirer. The Very Reverend the Dean of Bangor. The Venerable the Aichdeacon of Cardigan, Llan- ymddyfri. The Venerable the Archdeacon of St. Asaph, Mold. Charles Wynne, Esq.,Cefn Amwlch, Carnarvonshire. The Rev. Rowland Williams, 31. A., Vice Principal of St. David's College. Captain Somerset, M. P. D. A. Saunders Davies, Esq., M. P.,Pentre, Carmar- then. Howe! Gwyn, Esq., M. P., Baglan House, Neath. John Williams, Esq., M. P., Bronwylfa, St. Asaph. Arthur James Johnes, P. B., Garthmyl,Montgomery, shire. The Rev. William Hicks Owen, St. Asaph. The Rev. Charles Williams, B. D., Holyhead. David Lewis, M.D. London. Jeremiah Erans, Esq., i The Rev. Morris Williams, M. A., Amlwch. The Rev. John Williams, M. A;, LlanymowddwyR. Merionethshire. H. R. Vaughan Johnson, Esq., Lincoln's Inn. The Rev. David Charles, Trefeeca.College. The Rev. Griffith Edwards, B. A., Minera, Wrexham* The Rev. Thomas Phillips, Broomy Hill.Hereford. The Rev. Samuel Roberts, Llanbrynmair, Montgo- meryshire. The Rev. D. Silvan Evans, Bottwnog, Carnarvon- shire. The Rev. Robert Jones, All Saints, Rotherbithe, Lon- don. The Rev. Ebenezer Edwards, Welsh Church, Lon- don William Jones, Esq., St. Mildred's Court, London. John Edward Evans, Esq., New Bond Street, Lon- don. Hugh Owen, Esq., London. William Thomas, Esq., London. Rhys Williams, Esq., London. George Thomas, Esq., London. William Meredith, Esq., London. John Jones, Esq., Architect, London. John James, ? ?o?ry Secretaries. Owen R 1, d S Honorary 8ccrclant"s. wen ow an Every person who makes A-donation of £10, ilt a Life Member of the Society, and every subscrib- er of zE I a-year, is a Member so long as the sub- scription continues. The Society desires to invite original contribu- tions, or translations into Welsh, of suitable works, in order that such of them as may he deemed cal- culated to promote the objects of the Society may be selected for publication. Those objects are de- scribed in the following Resolutions, entered into at the formation of the Society:- RESOLVED, that in the opinion of this Meeting it is desirable to form a Society for the pub lication in the Welsh language of works, either original or translated, conveying information on maters relating to the pursuits and occupa- tions of different classes in the rrmcipality I so as to afford those who are imperfectly ac- quainted with the English language opportu- nities of improving their condition in life, to promote their comfort, and put within their reach books of practical, amusing, and in- structive character. That the Society shall not undertake the pub- lication of works of a cotroversial or political character. All parties who are desirous of becoming Mem- bers of the Society, or who wish to communicate with the Committee, are requested to address the Honorary Secretaries, at the Welsh Charity School, London. LONDON, JOHNJAMES, 1 J?.30, t85). OWEN ROWLAND. I "?- SECS. AT YMFUDWYR. ROBERT HUGHES, 25, UNION STREET, yn agos i'r EXCHANGE, LIVERPOOL, ADDYMUNA hvsbysu, gan nad ydyw dan yr j'TL angenrheidrwydd (I yoiddibynu ar y gorchwyl o- gyfarwyddo Ymfudwyr, ei fod mewn selyllfa, ac yn barod i roddi pob cyfarwyddiadau iddynt, mor iselF- nen yn is 11a neb arall. Hefyd, gan fod llougau yn hwrlio agos vn ddyddiol o'r porthladd hwn i wahanol borthladdoedd yr Unol Daleithiau, nad ydyw yn ys- tyried ei bod yn anhebgorol iddynt anion arian yn mlaen i sierhau lleoedd; ond gallant ar eu dyfodiad i'r uref fyned i edrych y llong ac i gytuno am ei llong-log. Os dymunant ryw hysbvsiad pellach gallant gael livny trwv gyfeirio llythvr ato, wedi talu ei gludiad, a stamp ynddo i roddi ar yr ateb. Dymuna hefyd hvsbysu Ymfudwyr ac eraill fod ganddo dv eang wedi ei ddodrefnu yn dda, ac y gallant gael Hetty cyfleus a cbysurus, am y pris mwyaf rhesymol. Cyfcirier at ROBERT HUGHES, 25, Union.street., LIVERPOOL. POWDWR BOREUBRYD CLODFAWR WAKEFIELD. ( Wakefield's Celebrated Breakfast Powder.) AM fod y NWYDD uchod wedi rboddi boddlon- Arwvdd i filoedd o deuluoedd yn mhob parth O Loeur, y mae I. WAKEFIELD yn dymuno galw sylw ei gyfeillion yn y Fasnach Gymreig at ei ansoddan amrvwicdig a neiliduol. Mae yn tliith fod yn rhaid, cyn y gellir galw ar unrhyw ran o Gymdeithas i roddi eu cefnogaeth i Nwydd 0 un math, roddi rlieswm am hyny: v rheswm vdwyf fi yn roddi am ofyn eich sylw a Plirawf o'r Nwvdd yma ydyw, ei bod yn gwbl amhosibl i gael unpcth yn ffurf Colli, ond yr hyn a g>nwys y fiith amrywiaeth o gymysgedd, fel ag y mae da ian- soddiad y cyfrvw yn herio ymchwiliad dadansoddol. Mae Aelodati Anrhydeddus yn St. Stephen, a'r PI if Bapyrau a Chylchgronan yn Mrydain Fawr, wedi hod yn cfleithiol iawn i ddiorchuddio y twyllfysgiad.UI bron diddiwedd a arfecir gan faelwyr mewn Coffi. Diama.1 fod (lawer o ddaioni wedi cael ei effeithio trwv ddynoethi niferoedd o dwvll anferth: eto v mae vn oti lus meddwl fod cannoedd o filoedd yn ymddi- bynu mewn rhan ar y Nwydd cvmvsgedig hwn am eu c'vnnaliaeth ac hyd vn hyn nad oes neb wedi tynu o fysg y mil amrvwiog a phrvdferth gvnyrchion y Byd Llvsienog, un Nwydd yn ddiodlyn {heviraye), fel ag i roddi attalfa ar y trefniant hwn o lygru; wedi unwaith y gwneler hyn, bydd bendilb fytbol wedi ei chvnnysgaeddu ar ddynolryw. Mae 1. W vn honi ei fod vn awr wedi cael allan, Nwydd, canys y mae enw WAKEFIELDIS BREAK- FAST POWDER, yr hwn sydd eisoes wedi eyfarfod a chvmer.idw yaeth milocdd, tra v mae yr oil o'r alwedigaeth feddygol yn unfrydol yn hawlio iddo v rhinweddau hyny y rhai aid ydyw y Coffi ei hull ya ei feddrannu. Gwerthir Wakefield's Breakfast Powder mewn Sypynau, Rhywogaeth oret7,2s Is., 6c., a 3c. y sypyn ail. Is. 8c., 10c., 5c., a 2!c. „ „ M trydydd, Is 4c., Se., 4c., a 2e. Y mae y Sypynau yn awyrdyn. Ymofyned partion a ddymunant ddyfod yn Oruch- wylvryr i werthu y Nwvdd Lwn yn Swyddfa ISAAC WAKEFIELD, 32, St. James's Place, Park Road, ¡ Toxteth Pard, LIYERPtiOL.