Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Oddeutu'r Ddinas.'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Oddeutu'r Ddinas. Cynulliad hapus gafodd Undeb y Cym- deithasau yn ardal Pinner dydd Sadwrn di- weddaf. Eisieu rhagor o gyfarfyddiadau o'r fath sydd ar Gymry ieuainc y ddinas. Sonia rhai doethion y ceir y Coroniad o hyn i ddiwedd Awst; os gwir hyn rhaid i'r Brenin wella yn lied fuan. w of <t Y mae Llundain yn ferw gwyllt y dyddiau hyn eto ynglyn a Kitchener. Mae'n rhaid i'r Sais gael rhyw wr mawr byth a hefyd i waeddi ar ei ol ac i dynu ei het iddo. Parhau i guro ar y Mesur Addysg y mae'r aelodau Seneddol Cymreig, ac mae ymdrech- ion Mri. Lloyd George, William Jones, Sam Evans, ac ereill wedi gwneyd tymhor Hydref- ol yn anghenrheidiol. Gwel Balfour bellach mai nid rhai i'w hanwybyddu yw Ymneulldu- wyr Cymru pan ddeffroant. Ein llongyfarchiadau i Mr. T. Eynon Davies, Beckenham, ar ei etholiad, ar ben y pol hefyd, yn etholiad y Bwrdd Ysgol yn Beckenham yr wythnos hon. Caed brwydr boeth iawn yn yr ardal, ond llwyddodd yr Ymneullduwyr i gipio chwech sedd allan o'r naw sydd yn cynwys y Bwrdd. Mae'r pre- gethwr Cymreig a'i hyawdledd yn gyfrifol i raddau pell iawn am y fuddugoliaeth ragorol hon. » Blin genym gofnodi, er hyny, newydd arall am y brawd Ossian. Y mae efe wedi gorfod rhoddi'r goreu eto i bregethu am chwe' mis gan fyned am seibiant yn y wlad. Chwith iawn yw clywed hyn oherwydd y mae gweini- dogion nerthol fel y Parch. Ossian Davies mor brin, ac nis gellir eu hebgor o Lundain ar hyn o bryd. Boed iddo gael adgyfnerth- iad llwyr o'i anhwyldeb poenus a blin. Tra yn son am y pregethwyr, da genym allu cofnodi fod argoelion gwell am iechyd Dr. Parker. Er hyny, prin y gallwn obeithio ei weled yn ol yn y City Temple am rai mis- oedd eto, os o gwbl. Ofna'r meddygon os mai ail gydio yn y bregeth a wna, mai tori i lawr yn llwyr fydd y canlyniad. « Deallwn fod yr enwad Anibynol Cymreig yn Liundain wedi sicrhau gwasanaeth un Mr. Bowyer fel gweinidog ar eglwysi newydd East Ham a Woolwich. Mae Mr. Bowyer yn bregethwr addawol iawn, a hyderwn y caiff lwyddiant arbenig yn ei faes newydd. Yr oedd amryw ugeiniau o weithwyr Cym- reig wedi ei gwahodd i giniaw y Brenin dydd Sadwrn diweddaf, ac yn eu mysg yr oedd yr hen frawd Gwilym Pennant, a dyma fel y canodd, neu yn hytrach yr adroddodd wedi'r wledd- CORONATION DINNER. On Coronation Dinner 0, let us pray and sing To thank the God Almighty For saving us our King; Now he is getting better, He will be crown'd some day,- And heaven and earth together In chorus will be gay. God bless his noble Queen, also- They both do what they can To please the rich with honours And help the poor man Good health, long life with pleasure For King and Queen we pray— They will be crown'd together In heaven on judgment day. < Yr oedd llawer o son, yn wir, am anadd- asrwydd y bwydydd a barotowyd, ac y mae'n eglur ddigon oddiwrth ymdrech yr hen frawd ei fod wedi cael dogn lied helaeth o ddiffyg treuliad cyn byth y byrlymai y fath benillion allan. Gobeithio fod y cinio yn llawer gwell na'r farddoniaeth. Mae eisieu baneri Cymreig ar Gymry y ddinas. Pa synwyr sydd i weled teulu Cym- reig yn hofran baner yr Alban neu'r Werddon allan o'u ffenestri, ac yn anwybyddu y Ddraig Goch. Mae'n hen bryd gwneyd y diffyg hwn i fyny, a chynghorem i'r aelodau Seneddol diwaith-y rhai sydd yn gwneyd dim a'r Mesur Addysg-i gymeryd hyn i ystyriaeth, I a cheisio cael baneri Cymreig ar fyrder yn I ein swyddfeydd cyhoeddus. Hefyd, onid oes yma faes rhagorol yn hyn o fater i Gym- deithas Cymru Fydd. Un o'r golygfeydd mwyaf tlws ym Mharc Fulham, dydd Sadwrn diweddaf, oedd gweled merch fechan Mr. a Mrs. Timothy Davies yn cyflwyno blodeuglwm hardd o flodau drud i Dywysoges Cymru. Gwnaeth y cyfan mor naturiol a syml, a chafodd hi a'i brawd bychan Idris sylw neillduol gan y teulu brenhinol wrth ymadael a'r He. Lion genym weled y boneddwr, Mr. Jones, Hendraws, Dyffryn Hawen, yn y dref ac yn edrych mor dda. Treuliodd lawer o'i oes yn aurgloddiau Awstralia ac America, a llwydd- odd i gasglu llawer o aur. Boed iddo bryd- nawnddydd teg i'w mwynhau. Pan oedd y llong" Consul Kaetsner o Borthmadog ar ei mordaith o Douglas, Ynys Manaw, i Cadiz, yr wythnos ddiweddaf, rhed- wyd iddi gan long arall, a suddodd yn fuan. Boddodd y cadben, a'r prif swyddog, a bach- gen gyda hi, ond achubwyd y lleill o'r dwylaw a glaniwyd hwy yn Rouen. Brodor o Porth- madog oedd y cadben, sef Cadben William Watkins-brawd y Cadben J Watkins, Mostyn Road, Brixton. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu traliodus a'r perthynasau. Un o longau I Dr. Lister, Abermaw, ydoedd y Consul Kaetsner enwyd hi ar enw masnachwr llechi cyfrifol yn Hamburg ac yr oedi yn llong ragorol.

EGLWYS ELDON STREET

MR. PHILIP LEWIS