Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cystadleuaeth 0/ "Cymro Llundain." Gwobr Gyntaf. R2 2 0 Ail Wobr IIO YN y Rhifyn hwn ac yn ein rhifynau dilynol hyd ddiwedd mis Chwefror fe welir coupon ac ynddo le i ysgrifenu cleuddeg enw. Gwahoddwn bob un o'n darllenwyr i'w lanw gydag enwau y Deuddeg Cymro Enwocaf a Mwyaf Poblogaidd heddyw. a'i ddychwelyd i ni yn ddiymdroi. Dymunwn arnynt hefyd alw sylw eu cyfeillion at y gystad- leuaeth, a'u hannog i gymeryd rhan ynddi. Rhoddir y Gwobrwyon uchod am y ddwy restr a gynwysant fwyaf o'r enwau a enwir yn y drefn ym mha un y safant yn ol nifer y pleid- leisiau a roddir i bob un. .DYMA AMODAU Y GYSTADLEUAETH :— 1. Ni wneir sylw o unrhyw restr oni bydd yn ysgrifenedig ar un o'r coupons. 2. Gall cystadleuydd anfon i mewn gynnifer o restrau ag a fynno, ond iddynt fod ar coupons. 3. Pob rhestr i gael ei harwyddo a ffugenw yn unig. 4. Dyfarniad y Golygydd i fod yn derfynol. 5. Gellir anfon rhestrau i mewn mor gynnar ag yr ewyllysir, ond rhaid i'r olaf fod mewn llaw ar yr 28ain o Chwefror. 6. Y gair "Cysiadleuaelh i fod yn ysgrifenedig ar yr amlen yn yr hon yr amgauir pob rhestr. Archer Copiau yn ddioed, CYSTADLEUAETH "CYMRO LLUNDAIN." COUPON. 1 2 4- •• 5 6 7 8. 9 1 0 ii 1 2 • Ffiigemv THE REVIVAL. :B,E.A.D LLEWELYN WILLIAMS'S SHORT STORY In Next Week's London Welshman, Entitled: THE TRIUMPH OF A BETTO SHON." It is the First Attempt in Fiction to deal with The Welsh Revival, And the Story is THE BEST & MOST PATHETIC of the Series. Grand ehair Eisteddfod, ROYAL ALBERT HALL, LONDON, ——— Thursday, Feb. 23rd, 1905. 70 Amateur Soloists, JeaeherSj &e. The "Carmelite" Special Prize of Five guineas (Kindly presented by the Amalgamated Press, Limited), for the best rendering of "The Lord is my Shepherd," (Words by HAROLD BFGBIE). (Music by A H. BEHREND). Published at 6d. net in the "Carmelite Music" series, and obtainable at all bookstalls and music-shops, or direct from The Amalgamated Press, Limited, 2, Carmelite House, Carmelite Street, E.C. The song is suitable to all voices, and the competi- tion is open to all amateurs. Adjudicator DR. HENRY COWARD. Send for particulars at once to the Hon. Sec., DAVID R. HUGHES, 49, Hailsham Avenue, Streatham Hill, London, S.W. S. MARY'S WELSH CHURCH, CAMBERWELL NEW ROAD. A GRAND EISTEDDFOD WILL BE HELD AT The DRILL HALL. Flodden Road, Camber well. (By kind permission of COLONEL BRAWTSON), on MONDAY, APRIL 24th, 1905 (EASTER MONDAY). The following are the Subjects for Competition. 1. SILVER CUP CHAMPION SOLO. 2. Glee, "Sleep, Gentle Lady." Bishop E5 0 0 (The party not under 20, nor over 25.) 3. Quartette, Ti wyddost beth ddywed fy nghalon." Dr. Parry 1 1 0 4. Duett," Gwys y Gae1." 15 0 5. Soprano Solo, Gardotes fach." 10 6 6. Tenor Solo, "Jerusalem." J. H. Roberts, Mus. Bac. 10 6 7. Baritone Solo, "Nazareth." Gounod 10 6 8. Contralto Solo, "Bendithiaist goed y Meusydd." 10 6 9. Solo i blant dan 15 oed," Gyda'r Iesu." D. Jenk ns. 5 0 10. Pianoforte Solo, Divertissement." Mascheroni. 10 6 11. Adroddiad, Ymson y Llofrudd." 7 6 12. Humorous Recitation. 5 0 (Any piece, but not to take more than 8 minutes in delivery.) All details will appear later on. Holt. Sec. I). DAVIES, 31, Dalbsrg Road, Brixton, S.W.

[No title]

Nodiadau Golygyddol.