Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN HOLL DDARLLENWYR. Dyma y Pedwerydd Rhifyn ar Hugain o ME mmr GYMRO LLUNDAIN" A rhaid in Darllenwyr gydnabod fod y Papyr yn cael ei droi allan cystal ag unrhyw bapyr yn yr iaith. Nid arbeda y Perchenogion unrhyw draul i roddi yn nwylaw y Cymry newyddiadur y gallant deimlo yn falch o hono. Nid ydym yn achwyn ar ein cylchrediad hyd yma, ond yr ydym yn dra awyddus i'w ychwanegu. A wnewch chwi wneyd eich rhan drwy ddwyn q CYMRO LLUNDAIN" i sylweich holl gyfeillion yn Llundain ac yng Nghymru? Dyma yr UNIG Newyddiadur Cymreig a gyhoeddir yn y Brifddinas. Mae arnom eisieu ei wneyd yn brif organ ein cenedL Os nad ydych yn foddlawn arno fel y mae anfonwch eich awgrymiadau pa fodd i'w wella i'r Golygydd. Gall hynny fod 0 fantais i chwi. Os ydych yn Fasnachwr rhydd ein colofnau hysbysiadol gyfle i chwi ychwanegu eich masnach ym mysg eich cydwladwyr drwy Lundain. Os ydych yn Wleidyddwr cewch yn ein colofnau gymhorth i ddeall sefyllfa ac angenion Cymry o safle genedlaethol ar wahan i blaid. Mae CYMRO LLUNDAIN yn Newyddiadur Anenwadol. Ni edwyn enwad o gwbL NEWYDDIADUR CYMREIG TEULUAIDD YDYW, ac nid oes bapyr gwell i Sirioli a Diddanu Cymry ar wasgar ym mhell o'u hanwyl enedigol wlad. Ceisiwch gael un o'r newgdd i ddarllen g Papyr bob wythnos. Prynwch ddau gopi weithiaut ac anfonwch un i ryw gar neu gyfaill nad yw yn ei dderbyn. Dylid rhoi archeb am y Papyr i'r Uyfrwerthwr wythnos ymlaen. Os nad ellwch ei gael druuy Lyfrwerthwr anfonwch post card j'r Gyhoeddwr, "London Welshman," 45, St. Martin's Lane, London, W.C. Os yw eich cyfaill yn byw allan o Lundain hysbyswch ef mai dim ond 78. 8c. yw y tanysgriflad angenrheidiol er cael y Papyr drwy y post bob wythnos am CHWARTER BLWYDDYN. Printed and Published by HARRISON & SONS, at 45, St. Marten's Lane, London. Wholesale City Agent—M. SOUTHWELL, Ivy Lane, Paternoster Row, E.C. Agents for Wales—MESSRS. W. H. SMITH AND SONS, and MESSRS. WM. DAWSON & SONS, LTD.. Agents for the Colonies:—RoBT. A. THOMPSON & Co., LTD., Melbourne (Victoria), Sydney (N.S.W.), Adelaide, Brisbane (Queensland), Cape Town (S.A.), Johannesburg and Buluwayo GORDON & GOTCH, Cape Town. Durban (S.A.) Melbourne (Victoria), Brisbane (Queensland), Sydney IN.S.W.), Perth (W.A.), Wellington and Christchurch, N.Z