Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

—.'-1 LC }J: r-ISLAW'RBltEF,…

.a!.1Diu",";,,:-, . BIRKENHEAD.

3SBO«>8it«h v « t EISTEDDFOD…

\ADULAM, MERTHYR.",""

,LLANUWCHLLYN.

LLANDDANIEL.

-" AwGBYMUDAU.1 FECHGYN.

Advertising

_________:''^ 'I* 01 ■ -_…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Gwilym Dda, loan Mawddacb, a W. Williams, Ganllwyd. Beirniad y traethodau oedd y Parch J. B. Parry, Bethania, Ffestiniog. Y Farddoniapth -Ap Vychan ac Ieuan Ionawr. Y Gerddor.ioeth- Mr E. Y. Williams. Yr Amrywion-Mri J. M. Rees, Coleg y Bala, a W. Williams, Menai Bridere Grammar School. Dadganwyd yn ystod y cyfarfod gan Mr E. Price, Friog, cor y lie, a chor Llanelltyd. Hefyd, cafwyd .auerchiad rhagorol i'r ieuenctyd gan Mr J. E. Jones, Brithdir. Er i'r tywydd droi alian yn dra anifairiol, eto daeth cynulliad lluesog yn nghvd, a chafwyd cyfarfod rhagorol. Bod yn Ddyn. -Tra idodwyd darlith ar y testun iuchod nos Wener; yr 20fed cynfisol, yo nghapel Siloh, gan y Parch T. P. Evans, Ceiuewydd. Llywyddwyd gan y Parch W. LI. Griffiths. Cafwyd darlith ragorol ac amserol iawn. Gresyn na buasai mwy o bobl yr ardal boo yn breaeDOl, er Vjawyn iddynt gael gweled eu darlun. Elai yr; elw at drysorfa y capel newydd.—IOLO.