Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

!(fiohcMarfltmt. -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

(fiohcMarfltmt. LLYFR HYMNAU NEWYDD. MR. GOL.Mae llawer wedi ei ddywedyd ar v pwne hwn' a chryn dipyn wedi ei ddywedyd heb ei eisieu. Pa eisieu i'r brawd llafurus o'r Rhyl ymosod mor ddidrugarog ar yr Hea Gymro ?" Onid rhydd i bawb ei farn, ac i bob barn ei llafar? Er fy mod I o ddamwain o'r un farn a'r brawd o'r Rhyl yn nghylch yr angen sydd arnom am Lvfr Hymnau gwell nl'r un sydd genym, etto, nis gallaf ei gymmeradwyo am ei ym- osodiad creulon a dialw am dano ac mae ei sylsvadau i'm tyb I, yn bradychu bodolaeth henammheuaeth ae eiddigedd, digon hysbys i rai brodyr, sydd wedi cael eu llochesu yn ei fynwes o barthed gonestrwydd egwyddor rhai dynion, wrth geisio lIesoIi eu cenedl drwy y wasg. Os gall ef wasanaethu ei genedl vo well a mwy hunanymwadol, paham na ddelai allan, yn lie bod yn rhyw dog in the manger ar hyd ei fywyd ? Ond at y pwnc. Byddai yn dda cael rhyw ffordd i gael allan deimlad yr eglwysi yn lied gyffredinol ar y pwne, ac otd fyddai yn well iddo gael ei ddwyn gerbron Cynnadleddau Y Cymmanfaoedd yn y flwyddyn ddyfodol ? Os bernir hyny yJ1 ddoeth, oni fyddai yn well i Ysgrifenyddion y Cymmanfaoedd roddi hysbysiad prydlon i'r eglwysi o hyny yn y eyhoeddiadal1 cyfenwadol, er mwyn iddynt gael amser i feddwi am y mater? Yna pennoder ar ryw frodyr barddonol i arolygu y casgliad, aC wedi cael ffrwyth eu dyfarniad hwy arno, anfoner ef i frodyr cerddorol, i chwilio ei gorfaniad. Mae corfaniad emyn yl1 beth o bwys annhraethol. Os na fydd hyn yn dda, ni dda" un Llyfr Hymnau byth i ymarferiad eyffredinol. Dyma yr hyn sydd yn anafu Llyfr Hymnau y Parch. R. Jones yn benaf. i'm tyb I, a bydd yn rhwystr iddo byth i ddyfod yn favourM gan yr enwad. Gallai rhyw frawd, neu frodyr, wneuthur dar- pariadau cyn y Cymmanfaoedd, a mabwysiadu y cynllutt 9 f gymmeradwvir yn y SEREN, a chyflwyno y darpariadau brodyr a bennodir arnynt gan y Cymmanfaoedd. Bum y» ddigon rhyfygus i feddwi unwaith wneuthur cynnyg at hynfy hunan, os na wnai rhyw un mwy galluog. Ond tua phythefeo9 yn ol, cwrddais a'r brawd talentog Lleurwg, a hysbysais. 11 mwriad iddo, gan ddarlunio fy nghynllun. Ateboild fi ei fo<* ef wedi dechreu ar y gorchwyl, ac fod ei gynllun ef yn cytun0 yn hollol a'r eiddof fi, yr hwn oedd fel y canlyn Darp»ra scrap paper book mawr; ceisio dau gopi o bob Llyfr HymnllU Cymreig sydd mewn bodolaeth; dethol y goreuon allan 0 honynt, ac wedi eu tori allan o'r Ilyfrau, eu pastio ar dudalenau y scrap book. Bwriada fy nghyfaill Lleurwg ddechreu gyda llyfr Harris, a rhoddi pob hymn dda agynnwysa. Wedi hygy! gwna yr un peth gyda Uyfrau y ddau Jones. Yna a i loffa lyfrau enwadau ereill, ben a diweddar. Carai, os gfyyr rbf rai yn Nghymru, am hen Syfrau Cymreig o ba rai y gallal loffa ambell i dywysen aeddted, am idJynt ei hysbysu a31 danynt; neu ynte, os oes ambell i hymn dda ar wasgar cyhoeddiadau, neu mewn arferiad heb fod mewn argraff cat*ys j mae rhai felly i'w cael, carai i ryw gyfeillion ofalu am danynt» i a'u hanfon iddo ef. Mae ambell i emyn, a llawn o fawl yo^0' f wedi ei nyddu gan ambell frawd nad yw yn cael ei restru yo mhlith ein prif feirdd, a byddai yn dda cael y rhai hyn i me«n# Meddylied Alltud Glyn Maelor, yr Hen Belican.'a o'1?" n, 0 cyffelyb, am hyn, a bydded iddynt anfon y ierlau gfliieu Lleurwg. r~

ARGRAFFIAD DIWYGIEDIG O'R…

YMDDYDDANION Y TEULU.