Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

CWRS Y BYD.

YN EFENECHTYD.

Buddugofiaeth Fawr y Rhyddfrydwyr…

Mr Lloyd Ceorge a 0Chlerc…

Corph-Losgiad.

--0---Marwolaeth Eos Bradwen.

-:0._-Eisteddfod yn yr Almaen.…

Cohebiaethau.

w.".... i-restiniog.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

w." i-restiniog. TBMTIR dyn i gredu weithiau mai dyma'r ardal Gymreig fwyaf byw' a gweithgar sy'n bod. Mae llanw bywyd yn golchi dros holl gilfachau'r ardal, a phawb yn clywed swn y berw. Adwaenom bellach lawer o'r hen gychod sy'n gynefin a'r mor, ac allan gyda ni yn mhob tywydd ond y calondid mwyaf wedi pob gwyl a'i chanlyniadau yw gweled cynifer o gychod ieuainc yn cael eu gwthio i'r dwfn, a thal- entau newyddion yn bwrw rhwydau i bob cyfeiriad. Dyma lielfa fras dynwyd i'r Ian tua'r LIungwyn, ac ni chlywir fod rhwyd neb wedi tori:—Yn Ngholwyn Bay, Seindorf Arian.y Llan, Gutyn Eifiou, John 0 Davies, Cor Brynbowydd, cor meibion o'r un lie. Yn Nghonwy enillodd Llinos Moelwyn, Cor Tany- grisiau, Edw M Jones. Yn Ysbytty Ifau, Llinos Gwalia. Yn Nhrawsfynydd, enillwyd y gadair gan Mr T Lloyd Jones, swyddfa'r '_GIorian '-llawer o lwydd iddo. Enillodd Wm. Morgan ar englyn yn z, yr un lie. Yn y Bala enillwyd y gadair gan y Parch .J Owen (D.z¡jiwllt), Trawsfynydd; unawd bass, R Brothen Jones adrodd, 0 Morris, Glandwr. Caf- odd y cor plant hefyd 2p am golli gan Mr 0 M Ed- wards, A.S. Dyna gryn arwydd o fywyd, ac wrth fod mor fyw yn y cyfeiriad yna nid yw yn llesg mewn un cyfeiriad arall. Wedi'r Llungwyu a'i helyntion, bu'r wythuos ddi- weddaf yn gyforiog o 'vaith yn ein plith. Mae'r hosan wedi ei rhoddi ar y gweill gyda chronfa goffa Mr Thomas Ellis, a sicr genyf y caifE ei gweu yn ddiymdroi gydag edafedd aur parch a haelfrydedd.

ADNEWDDDU'R C VFAMOD.

; CYMANFA GANTT.

CYFARFOD PREOETHC.

YMADAEL.

GLAXDAVR.

Marohnadsedd