Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"DIRGELWCH IECHYD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cludiad, i LEVER BROTHERS, Limited, Port Sunlight, near Birkenhead. Cynnwysiad Y Bag Colledig Stori gyflawn-Arweiniad i Ddirgelwch Iechyd Cyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Gyfarwyddjadau i Nursio mewn Afiechydon Heintus—Em DyJedswydd tllagat ein Oymydog- Y Oolera: Y modd i'w attal- y C, Pennod Arbenig-Gair o Rybudd- Ymborth a Bwydo y Olaf—Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. Rhoddir Llyfrau gan I Awdwyr Poblogaidd gyda 'Sebon Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw ''LIFEBUOY SOAP/' i'w ddefnyddio at attal aSecljyd a chadw iechyd, a gwarentir e £ i fod yn hollol bur a rliydd oddiwrth gyffyriau niweidiol. Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y I prynasmt y oyfryw am LYFRAU. Gellir cael llyfr wedi ei rwvmo gyda card am 8 o amleni Sebon Lifebuoy." b -6 I'll, un I Mac LEVER BROS., ^Bg^Sunliglit, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL I I EC.I' DISINFAP" oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches.Institut, Hamburg. ADRODI)IAD.- ,!K Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y crlnlyniadau isod i'w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y <|jit 6 "Lifebuoy Eoyal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-,ynrhon (bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel byn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. tlFEBUOY ifors P Lui WEN,'jFREE AN "ANTISEPTIC~& T 0 OSBSS^OAP.DISINFECTANT" F.CT d I Fel hyn yr oedd y canlyma au;- 1.—Yr oedd Man-gynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. 2—Yr oadd gweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn nodeSig iawn, a dmgosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaetiaf Cvmsrw^ v cynrhon hyn oddxar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod:— Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr oedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 v cant bu farw v mewn 5 mynyd. J 3.-Lladdwyd Man gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4. Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr.arbrawfladau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- gynrhon afiechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien. Inst, Hamburg. Argraphwyd a Okyhoèddwfêl dros y PERCHEHW gan DANISH, RBBS, yn Swyddfa'r jitra/d, CacrpariouMeheftu 16,1894^ (