Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

J§ alfis bn ¡ By Messrs Henry Parry & Sons, I SALEYAED, CARNARVON. I CHPJSTMAS SHOW and SALE, MON- DAY, NOVEMBER 30th, 1908. Pre- pare vour Stock early. POJ manvlion gan yr Arwe-tliv.-yr, Glan- 'rafon, Font, Rug. y292 By Mr Robert G. Jones Treifan, brynsiencyn, MON.— MLS RHAGFYR.—•Gosodiad vr HOLL DIR. Tactraedd 25ain.—-Manvlion eto. y277a By Mr William Hugh Owen FREEHOLD investments ehagoeol 1»ewn TU A THIROEDD, YN GROESLON A PENYGRUES. Mad MR WM. HUGH OWEN wedi ei gyfar- iwvddo i w ERTHU yn G^i i ^UNAvH- OL yr Eiddo a ganlyn: — P ED WAP. 0 ANEDD-DAI, YN NGHYDA GERDDI HELAETH, adnabyddua wrth yr enwau "BRYN FFYNON" a "BRYN IAGO," Groeslon, yn awr yn meddiant Mri D. W. Lewis, John Williams, Llewelyn Wil- liams, a Mrs Mary Owen, fel tenant iaLd blyn- yddoi. yn ol £16 o ardrethion. DAU* 0 GAEAU cysylltiedig, ac yn cael eu dal yn awr gan Mr R. Griffith, Shop Crugan, Groesl-M, fel tenant blynyadol. ANNEDD-DY, Rhif 39, High Street, Peny- groee. Tenant, Mr John Owen Jones. Rhent. £6. DAU ETO, Rhif 20 a 22, Uwyndu Road, Penvgroes. Tenantiaid, Mri Evan Williams a John Samuel Jones, yn ol £ 13 4s yn flynyddol. Hefyd, AXNEDD-DY LEASEHOLD '(de- tached), adnabyddus wrth yr enw MOUNT PLEASANT, 18, Llwyndu Road, Penygroes. Tenant, Mr Thomas Roberts, yn ol ardreth o £9. Am ragor o fanylion, ac i fargeimo, ym- ofyner a T. W. HEN WOOD, Yew., Cyfreith- iwr, neu ynte a Mr. WM. HUGH OWEN, AUCTIONEER and VALUER, CAERNARFON. Hydref ICfed. 1906. y701 BY ORDER OF THE MORTGAGEE. CARNARVON. TO BE SOLD BY AUCTION BY MR. WM. HUGH OWEN, on SATURDAY, 14th NOVEMBER, 1908, at 3 p.m., at the Prince of Yvales ail those 1 WO FREEHOLD COTTAGES and PREMISES, known as NOS. 30 and 32, MOUNTAIN STREET. Gross Rental, about JB12. Since the recent improvements in this part 0{ the Town, the property is considerably en Lanced in value. I Further particulars on application to Mr W. H. Owen, the Auctioneer, or to Mr Chas. A. Jones, Solicitor. j High Street, Nov. 2, 1908. y IMPORTANT TO BUILDERS, INVESTORS, AND OTHERS. VERY DESIRABLE FREEHOLD PROPER- TIES FOR SALE AT NEW STREET, CARNARVON, with early possession. MR WM. HUGH OWEN is instructed to SELL bv AUCTION, on SATURDAY, the 21st day of NOVEMBER, 1908, at 3 p.m., at the Castle Hotel, Carnarvon, in two 10t,S, and subject to conditions, THE VALUABLE FREEHOLD PROPERTIES, I known as NOS. 15 AND 21, NEW STREET (in the several occupations of Mr John Row- lands and the British Petroleum Company). The former comprising a Dwelling House (next to Engedi Chapel) with Parlour. Kitchen, Back Kitchen, 4 Bedrooms, Yard, etc., pro- ducing £14 per annum, and The latter, Dwelling House, with Stables, Coach-house. Warehouses and a large Yard, let at a low rental of J318 per annum. No. 21 comprises large area of ground, with long frontage to this important street. I' For further particulars apply to Mr Wm. Hugh Owen, Auctioneer and Valuer, or to Charles A. Jones, Esq., Solicitor, both of High Street, Carnarvon. y720a ■——; By Mr Robert Parry "INN FARM, CEWILOG. Mae J MR ROBERT PARRY wedi gyfarwyddo gan Mr Owen Jones, yr hwn sydd yn ymadae., i WERTHU ar AUCTION, yn y i;e .uchod, DYDD LLUN, TACHWEDD 16, 1908, yr HOLL STOC, yn cynnwys Buwch Rag- orol i ddod a 110 at ddechreu'r gauaf nifer o .Wyddau Trol ddim gwaeth na. newydd Trol eto mewn cytlwr da; Engine Dori Gwair, "1- bion" Machine Pwvso rhagorot Trans- plough newydd; Arad:1 Dwbi; ttcutfier; Chaff Cutter; Pulper Gwaita Malu (Horse Power) Cribyn Fawr Og Chain Ger Ceffylau, dd^i gwaeth na newydd; Buddai, etc. Gwair a Gwellt yn Lotiau Cyfieud. Hefyd riian o Ddodrefn y Ty, yn cynnwys Cwpbwrdd Press Derw Du Hen Ffasiwn; Cisiiau Derw Du; .Wardrobe Mahogany Gwely Mahogany; a liawer o bethau eraill rhy luosog i'w henwi. Coel fel yr hysbysir ar y pryd. Yr Auction i ddechreu am 12 o'r gloch. y427a CRYMLLWYN, RHOSFAWR. Mae MR ROBERT PARRY wedi ei gyfarwyddo i WERTHU ar AUCTION, yn y He uchod, DDYDD MAWRTH, TACHWEDD 17, 1908, yr HOLL STOC, yn cynnwys 2 o Fuchod Godro Cvfloion, un yn min ilD; 2 o Heffrod i ddod a iloi at ddechreu haf 2 o Loi, Ceffyl yn codi'n 3 oed, wedi arfer gweithio; 3 o Fo;h Stores 3 o Ddefaid Brid Lleyn; Trol; Chatf Cutter'; Og; Aradr; Ysgolion, yn nghyda:r Holl Gelfi Amaethyddol; Pytatws, Etc. Hefyd Gwerthir Roll Ddodrefn y Ty. Gosodir yr Holl Dir yn Lotiau Cyfleus. Coel fel yr hysbysir ar y pryd. Yr Auction i ddechreu am 1 o'r gloch. y428a ^TYRHENLYN, BRYNMAWR, SAEN, ]\ DYDD IAU, TACHWEDD. 19, 1908. Gosodir yr Holl Dir fel arferol. y429a Y\RD TUHWNTI'RAFON, RHYDYCLAFDY. Mae MR ROBERT PARRY wedi ei gyfarwyddo i WERTHU ar AUCTION, ar DDYDD GWENER, TACHWEDD 20fed, y STOCK RAGOROL a ganlyn, yr hon a symudir l'r 'de uchod er cyfleusdra, yn cynnwys 6 o Fuchod Trymion o loi, 5 o Heffrod Cvfloion, 4 o I ustych Cryfion, 10 o Ddynerwid Gvrryw Da, 11 o rai Banyw eto, 3 Eboles yn codi yn ddwyflwydd, a 32 o Ddefaid Brid Lleyn. Coel fel yr hysbysir ar y pryd. Yr Auction i ddechreu 1 o'r gloch. y430a MANOR FARM DAIRY, PWLLHELI. Mae MR ROBERT PARRY wedi ei gyfarwyddo gan Mr John Morris, i WERTHU ar AUCTION, DYDD IAU, TACHWEDD 26ain, 1903, nifer mawr o Fuchod a Heffrod, amryw a Hoi wrth eu traed; ereill yn min lloi, a rhai i ddod yn gynnar yn y gauaf. Manvlion llawn eto. Swyddfa'r Arwerthwr: — 5, Salem Terrace, Pwllheli. y426a TO SECURE THE GREATEST PUBLI- CITY, ADVERTISE in the "HERALD SUutxm By Messrs W. Deis and Son. COUNTY OF MERIONETH. TANYBWLCH HOME FARM (Near Tanybwlch Station, on the Portmadoo and Blaenau Festiniog Narrow Gauge Railway). MESSRS WM. DEW & SON are instructed l'1 bv W. E. Oakelev, Esq., to offer for SALE BY PUBLIC AUCTION, at the HOME FARM, as above, on THURSDAY, NOVEM- BER 26th, 1908, commencing at 11 o'clock, the £ 4 Entire Herd of Pedigree Welsh Black Cattle comprising about 50 Head and got. together by the above well-known Breeder and Exhibitor; one Cart and one Hackney FILLY, Welsh and Cross-bred Kerry Breeding EWES, RAMS, PIGS, HAY, SWEDES, POTATOES, etc. Catalogues may be obtained of Mr White, The Home Farm, Tanybwlch, Merionethshire, or of the Auctioneers, at their Offices at Ban- gor, Llandudno, and Pwllheli.. cl83a By Mr T. W. Griffith MONUMENTAL YARD, ROSE HILL STREET, CONWAY. IMPORTANT TO BUILDERS, STONE- MASONS, SCULPTORS, MERCHANTS AND THE i UBLIC GENERALLY. MR T. W. GRIFFITH is instructed by Mr Richard Williams, who is giving up the business, to SELL bv PUBLIC AUCTION, as above, on MONDAY" NEXT, NOVEMBER 16, 1908 (Conway Fair Day), the Whole of the Valuable PLANT and MACHINERY, together with the Choice and Well-selected STOCK-IN- TRADE, which briefly comprise:—Sills, Steps, I Heads and Lintels, Rough Blocks for Build- ing Purposes, Devon and York Slabs, Stone Rollers, Grind Stones, Slab Mangers and Tanks, Plain and Enamelled Chimney Pieces, Register Grates, Patent Blocks to lift 30 cwts., Chains, Tools, Galvanized Sheets, Quantity of Timber in Planks, etc., Signboard, 12ft.. 4in., with Iron Bars; One Old Oak Table, Platform Weighing Machine, Slab Headstones of every description, Marble Tombstones and Headstones in great variety, also Valuable Granite Crosses, etc., etc., etc. On View Morning of Sale. Sale to commence at ONE p.m. prompt. For further particulars apply to the Auc- I tioneer, Town Hall Chambers, Llandudno. r26a I By Messrs Frank Lloyd and Sons 600 HORSES. SEXT WEEK. I NORTH WALES REPOSITORY, WREXHAM. JjTRANK LLOYD and SONS will SELL Jt- o. I Wednesday, November 18th: 300 High Class Harness Horses, Hunters, Hackneys, Cobs and Ponies, including the Wynnstay Cub Hunters. j Thursday, November 19th: 300 Powerful I Town, Lurry, Van and Young Horses. Judging 10.30. Sale 12 o'clock. There will be no Sale on Tuesday, Novem- ber 17tk. Catalogues ready, from the Auctioneers. c219a By Messrs Blackwall, Hayes & Co. THURSDAY, NOVEMBER 12th, 1908. DYFFRYN AUR, LLANRWST. IMPORTANT SALE of about 30 Choice j. Dairy Cattle, 12 In-Calf Heifers, 12 two-year-old Bollocks and Heifers, 300 Grand Breeding Ewes, 50 Fat Cross-bred Lambs, 7 Sows, 9 Heavy and Light Horses, about 40 tons of Prime Hay, 2 Stacks Oats, 2 Cones Barley (by instructions of Mr David Pierce). Sale at 11 o'clock a.m. Usual Credit. By Mr Henry Roberts PENSTEP, PEENTEG, GEH TEE MA DOG. ARWERTHIAXT AR ANIFEILIAID, &c. Mae Y| R HENRY ROBERTS wedi ei gyfar- iw 1 wyddo gan Mrs Margaret Roberts, jr hon sydd yn rhoddi i fyny ffarmio, i WERTHU ar AUCTION, yn Penstep. Prenteg, Ger Tre- madog, ar DDYDD SADWRN, Tachwedd 14eg, 1908, yr HOLL STOC, yn cynnwys 6 o Warth- eg Goflro, y-r oil mewn profit; 4 o Loiau add- awol, day wrryw a dwy fanyw; Hwch a 7 o beTchyli deg wythnos oed Caseg Wedd gamp- Tie; Ebol addawol yn codi'n dair oed, hefyd Cyw Sugno; Trol ddim gwaeth na newydd; Set o Ger Bon a Thresi Biaen Engine Lladd J Gwair, bron yn newydd; 2 Horse Power; Chaff Cutter; Aradr; Ogau; Scrapper; Buddai; Maen Llifo; 2 Ferfa; oddeutu 24 Tunell o Wair wedi cael cynhauaf campus; Tas fechan o Haidd, ac un arall o Sgrwff; oddeutu hanner Acer o Swedes, ac ychydig Resi o Fangolds. Hefyd €rosodir yr Holl Girafdir. Yr Auction i ddechreu am Un o'r gloch. Coel arfero!. y320 II BRYXHUi ARMS, CEICCIETE, Bydd HENRY ROBERTS, trwy gyfarwyddvd Mr Robt. R. Jones, yn GWERTHU ar AUCTION, DYDD IAU, TACHWEDD 19, sm 2 o'r gloch, 16 o Fuchod a Heffrod Campus, rhai a Hoi wrth eu traed 2 Eidion 3 Hwch a Pherchyll: 4 o Geffylau, prize-takers; Dog Cart, a'r Ffowlg. Telerau arferol.. y321a By Mr John Davies TRAWSFYNYDD. ARWERTHIANT PWYSIG AR GOED. Mae MR JOHN DAVIES wedi ei gyfarwyddo i WERTHU ar AUCTION, ar DDYDD MAWRTH, y 24ain o DACHWEDD, 1908, yn Hendremur a Coedcaedu, tua thair mil o GOED LARCHES ac eraill o wahanol hydiaa, wedi eu tori a'u lotio yn gyfleus i'r prynwyr. Sale am 12.30 p.m. Telerau: ARIAN PAROD. N.B.—Mae y Ffermydd uchod yn .aefvlf han- ner y ffordd rhwng Gorsaf Trawsfynydd a Maentwrog Road. Am fanylion peilach. ymofyner a'r Arwerth- wr. yn 36, Church Street, Blaonau Ffestiniog, neu Mr J. M. Jones, C.S., Eden View, Traws- fynydd. y717a By Messrs John Parry Jones & Son TY'NCAE, DYFFRYN, MERIONETH. Mae V| PJ J- PARRY JONES a'i FEIBION wedi *«JL eu cyfarwyddo gan Mr James Roberts, yr hwn sydd yn vmadael, i WERTHU ar AUC. TION, vn y 11e uchod, DDYDD MAWRTH. TACHWEDD 17, 1908, yr OLL o'r STOC *'r C'ELFI, yn cynnwys 3 o Wartheg, 2 Lo Faniw, Caseg a Chyw, Hwch a Pherchyll, Stores, Trol, Car Marchnad, a Uuaws o bethau eraill. Manvlion ar y Posters. Am ychwaneg o fanylion, ymofyner a'r Ar- werthwyr, Mri J. Parry Jones, Penrhyndeu- draeth. y483a TOWN HALL^ PWLLHELI. Mae M RI JOHN PARRY JONES a'i FEIBION wedi eu cyt'arwvdd i WERTHU ar AUCTION, yn v Town Hall. Pwllheli, DDYDD MERCHER, TACHWEDD 25, 1908, nifer inawr o BICYCLES NEWYDD. Arian Parod. Eto vn Town Hall Porthmadog, yn v Sale Room, DDYDD GWENER, TACHWEDD 27, 1908. Bicycle Sale. Etc yn Barmouth, Tach- wedd 30, Bicycle Sale. Eto yn New Reading Room,'Harlech, Rhagfyr 1, Bicycle Sale. y483a Manttfr BARMOUTH COUNTY SCHOOL. WANTED TEACHER to take Woodwork V and Junior Form Subjects (particularly Elementary Science). Trained. Salary JB90 to £100, according to Qualification and Exper- ience. School recognized as P.-T. Centre.— Apply immediately to Headmaster. y715 MAN and WIFE.—Wife Go-d Plain Cook, Man as Butler.—Apply, Roberts, Plaa- ybryn, Carnarvon. c561 BAKER a CONFECTIONER.—Lie fel nr- JD PROVER yn Eisieu gan fachgen 17 oed.—Baker, Clynnog Road, Carnarvon. y676 WANTED. MOTOR CAR, Second Hand, 10 to 12 h.p., in thoroughly good con- dition must be reliable and cheap for cash.— Box 563, "Herald" Office, Carnarvon. c563a \jkl ANTED, a COMPETENT MAN, with a knowledge of the Slate Trade, to travel and perform office duties relating to the Business. State qualifications, references, salary required.—Apply, 714, "Herald" Office, Carnarvon. y714 WANTED. A SMALL COTTAGE, not I more than Four Rooms. Good Sani- tary Arrangements, near Carnarvon. Open situation. Rent £ 8.—Apply, E.W., "Herald" Office, Carnarvon. TRAVELLERS already calling on Bakers are JL offered profitable side line, commission only. No samples to carry.—Write, "Energy," care Deacon's, Leadenhall Street, London. ° c567a. PEARL ASSURANCE COMPANY LTD.— SPARE TIME AGENTS Wanted at Conway and Colwyn Bay. Salary and com- mission. — Apply, Jones, Myrtlewood, Grove Park, Col wyn B»ay. b8 WORKING HOUSEKEEPER, who is a W Good Plain Cook, by a Professional Gentleman; address, stating age, where last in service and for how long, etc. (otherwise will not be considered), to "R. J. "Chronicle" Office, Bfrngor. o565a Q FARE-TIME AGENT, to deTote few hours weekly taking orders; large profits easily made outside regular employment. — Write for trade terms and particulars. Mead Cycle Co., Agency Dept., 513x, Liverpool. R R. STYTHE, INCORPORATED AC- OOUNTANT, 39, BANGOR STREET, CARNARVON. For Money at Interest on Freehold Property, Suretyship, etc., apply to above—if by letter enclose stamped addressed enveloe. Co lis A PIANO, Col lard'e, to be Sold.—Apply at Brynmorfa, Carnarvon. c560 AR Werth neu ar Osod, No. 1, MINY- FFRWD TERRACE, LLANRUG.—Ym- ofyner ac R. Trevor Jones, Minafon, Llanrug. ON Sale by Private Treaty, well-built modern COTTAGE, 6 Rooms and Con- veniences, 91 years unexpired lease.—Apply, Q. Griffith, 24, Castle Street, Griœieth. y711a. FREEHOLD HOUSE and SHOP, known as ERYRI HOUSE, N.EVIN, containing 4 'Bedrooms and Spacious Yard.—Apply, Thomas Wynne, Nevin. c547a LADY'S BICYCLE (New Hudson), in first- class condition. Good reasons for selling. Offer wanted.—Apply, 550, "Herald" Office, Carnarvon. c550a A Window Cleaner, who is giving up business Wants to Sell a HANDCART and 3 STRONG LADDERS.—Apply to W. Harna- man, 13, William Street, Carnarvon. y716 TO be Sold or Let, Premises known as the t. OLD "HERALD OFFICES," HIGH STREET, CARNARVON.—Apply to Evan Evans, County Surveyor, Carnarvon. c541a HEARSES, Grand Funeral Cars, Coaches, JLjL Brakes, Landaus, 50, sale or hire, op- tion of purchase, MARSTON, 24, Bradford Street, Birmingham. cl56a FEW of the BARGAINS to be obtained at CRANE and SONS, LTD., 156, High Street, Btaogor. Full particulars and lar^e Illustrated Catalogue sent free upon receipt of post card. INE TONED HARMONIUM, in Solid Walnut Case, equal to new, usual price 9 Guineas, will be gent free to any address for £4 4s nett.—CRANE and SONS, LTD. HARMONIUM, in beautiful polished case, JLJL 7 stops, in first class condition, Six Guineas at 5s per month.—CRANE and SONS, LTD. WALNUT AMERICAN ORGAN, with 7 stops, and knee swell, 7 Guineas at 58 per month. Full value will be allowed for this instrument, if exchanged for an higher class model within two years.—CRANE and S'ÜNS. LTD. T) IANETTE, in Walnut case, check action, iT iron frame, and all the latest improve- ments, a decided bargain at 10a per month.— CRANE and SONS, LTD. PRIGHT GRAND PIANOFORTE, full iron frame, check action, original price 35 Guineas, only been in use for a few months, £25 nett.—CRANE and SOUS, LTD. WALNUT COTTAGE PIANOFOJtifE, tV overstrung, full iron frame, tape ac- tion, just returned from hire, usual price 40 Guineas, will accept £27 nett. Write for Illustrated Catalogue, containing full particulars of their easy payment system, to CRANE and SONS, LTD, 156, High Street, BANGOR. c'f HOCOLATES, CANDIES, SWEETS All \j leading lines stocked. Best selection. Lowest Prices. Shops Supplied.—E. Nefydd Jones, Palace Street, Carnarvon. 007580 RIMSMEAD PIANO, new. splendid tone. Cost £ 36 10s; sell £ 28. EUREKA GAS COOKER, cost £5 10s, sell £3. Giving up housekeeping.—Address, 569, "Herald," Car- narvon. c569a I STERILE MARRIAGE; Its Causes and Curative Treatment. By a late Semor Physician to a Hospital for Women. A New Edition. Just published. Post free, 3s 9d.— Shelley and Co. Ltd., 38, Gracechurch Street, London..d16 TO be Sold, unoccupied, most spacious FREEHOLD PREMISES, consisting of double fronted Shop, House and Garden, known as SHOP YR ERYR, situated in the most fav- ourable spot in Pwllheli. Rare opportunity.— A-PP1*. W. Prys Owen, 40, Sand Street, Pwll- heli. c553 GENTS Coventry 1908-pattern CI CLE, as new, not aoiied fitted with bail-bearing free wheel, two roller lever brakes, best pneumatic tyres, mud-guards, Norhh "cad handle bars, plated rims, with coloured centres, lined frame; everything complete, and ali accessories; will sacrifice for £3 128 6d. Cash wanted. Approval willingly. Great bargain. —T. Husband, 30, Alma Street, Weston-super- Mare. y283a CYCLE.—Marvellous Bargain. Gents new 1907 Coventry Machine, highest grade; fitted with Clincher Tyres, Crabbe roller lever front and back rim brakes; the very latest Perrys black ballbearing freewheel; plated rims, coloured centres; black enamelled and lined frame, mudguards, magnificent machine, not soiled, complete with .gas lamp, bell, pump, spanner, etc., £4 9s 6d. Great bargain, worth double, will send on approval any distance before cash sent.—M. House, St. Madge, Pitman Road, Weston-super-Mare. c182a. R. imVION J ONES, A.L.C.M., ORGANIST AND CHOIRMASTER OF CHRIST CHURCH, LLANDUDNO, begs to announce that he VISITS CARNAR- VON every week, to give Music Lessons in ALL BRANCHES; ORGAN RECITALS, MUSICAL ADJUDICATOR, Accompanist for EISTEDDFODAU and CONCERTS. Address :—R. E. JONES, The Elms, Deg- anwy Street, Llandudno. c556 Wa ft { HOUSE to Let, "CELTIC," Segontium jT Road South, Carnarvon. Rent j620 per annum. Two Recepticn Rooms, 3 Bedrooms, Bath, etc. c566a TO Let.—EILIAN 7IEW, Segontium Road South.—Apply, Captain Jones-Williams, Tremydon, Llanbeblig Road, Carnarvon. y719a HOLYHEAD.—Molern, Complete SHOP, it suitable for stiirting Boot, Drapery or ofrher Business. Popu.ous district. Moderate Rent. Apply, 20, Lordon Road, Holyhead. h56 m YDDYNHEILYN, RHOSTRYFAN, ar T Osod, gyda medliant ar y 12fed cyfisol, y Fferm dra dymunol a chyfleus uchod.-Pob manylion gan Mr Riciard Roberts, Cyfreith- iwr, Caernarfon. c555 AR Osod, TY CAPjCL, BETHEL, Ger Pen- morfa. Am fajylion, ymofyner a Simon R. Jones, Liwyn-y-Mtfon, Criocieth. y674a CORNER HOUSE and SHOP in Pool c Street, Carnarvon (principal thorough- fare), to Let.-Apply, No. 538, Office of this PaPer- c538a np O be Let or Sole, TIMBER YARD and • SPLENDID WORKSHOP. Machinery, Doors, Windows. Good Bargain. — Apply, "Timber," "Herald" Office, Carnarvon. c533a SHOP to Let, 15, Eridge Street, Carnarvon, together with the Business of a Wine and Spirit Merchant aId Beer Dealer connected therewith. Low Rent and Valuation.-Appiy B Grant and Co., ltd., 1, Mostyn Street, Llandudno. y713 TO Let, "HAULFRE," rental, £ 28~ "CAERAU," £ 35; "LAMORNA," £ 30; and No. 19, JBSO. AH situated in Church Street, Carnaron. They are substantially built, and fitted up with modern sanitary and other arrangements. Also Rooms suitable as Offices at Castle Hill.—For further particulars. etc.. apply to R. JEFFREYS, House and Es- tate Agent, 4, Market Street, Carnarvon. c484a —-— • .«». 1. jg ANGOR, OLD LONDON HOUSE, Hieh- O street, (C. T. C.). Every accomodation for Visitors, Cyalists, Tourists. A PARTMENTS in Cottage. Comfortable XV Bed and Sitting Room for winter months. Quiet Country. Soutl Carnarvonshire. Terms moderate.—No 661, "Herald" Office. y661 A P-A-RTMENTS. Comfortable Apartments, fv, cooking. Moderate terms.—Apply to Mrs Roberts, Islwyn, Mostv^ A. enue, Llan- dndno. rl5" A P ARTMENTS.-Comfortable Apartments A Parlour and Bedroom. Moderate Terms. Apply. No. 585, "Herald" Office, Carnarvon. y585ø. APARTMENTS in Carnarvon, with or A without board, for two young persons. Apply, 656, "Herald" Offico, Carnarvon. c556 LEWIS CAFE, COLWYN BAY.—Accom- modation for Cyclists, Commercial Tra- vellers. Special Terms for Sunday School i-.fP3' Parties, *tc. Well Aired Rooms. Billiards.-OWEN LEWIS, Proprietor. b48 0 ASTLS JJOTEL, Q ARNABV dJN. ORDINARY DAILY. TOM. ROBERTS, Proprietor, can l^IV-EKJPOOJLi Shaftesbury Hotel, MOUNT PLEASANT. FOUR MINUTES' WALK FROM LIME ST. AND CENTRAL STATIONS. Cars from Landing Stage stop at the door. CAB FROM ANY STATION, ls. A First Class Temperance House with Moder- ate Charges. WELSH SPOKEN. Telegrama: Shaftesbury Hotel, Liverpool. Ass.-ara-net PAHAM Y TALWCH BENT! r I Cynnygir Mortgage Policy gan y SCOTTISH TEM- PERANCE LIFE OFFICE ar eiddo cymeradwy, a bydd yr ad-dalladau yu Had fel rheol na rhent. Os digwydd marwolaeth daw yr eiddo yn rhydd i'r teulu. Telir cost- au y cyfreithwyr gan y Cwm- ni. Ysgrifener am fanylion at T. J. AINSWORTH, Resident Sec., 14, New Street, Birmingham. y294 ACC1DEJNT8 uF AuL KINDS SICKNESS, EMPLOYERS' LIABILITY. BURGLARY AND FIDELITY GUARANTE' RISKO Insured &gainst by the "P AIL WAY PASSENGERS' ASSURAK .Il COMPANY. Capital (lolly subscribed) £ 1,000,000. Claims paid £ 5,400,000. 84, CORNHJLL, LONDON. A. VIAN, Secretary. Mr N. O. Jones, Cambrian Railway, Dolgelley. R. Edward, 14, Cybi Street, Holyhead. Mr B. Williams, Cambrian Railway, Oswestry. Mr Parry, Railway Station, Carnarvon. Agents required in unrepresented districts. Liverpool Office: 41. North John Street. Steamers, OUTH AFRICA.—Royal ,Mail Route.— O UNION CASTLE LINE.—London and Southampton, to Cape Colony, Natal, Delagoa Bay, Beira, etc., calling frequently at Madeira, Las Palmas, Teneriffe, Ascension, St. Helena, and Lobito Bay. Weekly Sailings. Fast Pas- sages. Superior Accommodation. Best Route. For rates of passage money and all further information apply to the Managers, Donald Currie and Co., London, or to Local Agents. a. JDSt mtir lDUnh EFT an IRISH TERRIER between Dinas Jt Dmlle and Nantlle. Reward.—W. D. Hobson. Nantlle. c562 I Z ii It'll 4 lul w "I DON'T SNEEZE You can at onoe get rid of your cold by -using Dr. Mackenzie's Catarrh-Cure SMELLING BOTTLE. It instantly Relieves and Cures COLDS IN THE HEAD; Re- moves Nervous Headache; Re- lieves Neuralgia in the Head, Faintness, Dizziness, &c. A Specific for INFLUENZA. Sold by Chemists and Stores. Price One Shilling; or if un ble to obtain, it will be sent post free for 14 Stamps in the United Kingdom from MACKENZIE'S CUKE DEPOT, READING. N.B.-B.elus9 Worthless Imitations SPECIAL OFFER. NARCISSUS (DAFFODILS) A mixture of excellent varieties for "Naturalizing," Massing in graes, etc. Per Bushel, 69; per half Bushel, 3s 6d. Carriage Paid. Please refer to this special offer when ordering. DICKSONS Nurseries, CHESTER Justness addresses. 3 RADLEY3 OVERCOATS FOR THE MILLION. Newest Materials, Good Fitting, Reliable Make. SMART OVERCOATS FOR BOYS FROM 2/11 n tJ » YOUTHS f, 5/11 » „ MEN 12/11 I TURF SQUARE, CARNARVON. ANCASTER SQUARE, LLANRWST. ELDON SQUARE, DOLGELLEY. 24, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. TERRACE ROAD, ABERYSTWYTH, OVER 100 BRANCHES NOW OPEN IN LIQUIDATION THE NORTH WALES MUSIC COMPANY, LIMITED; A CLEARANCE SALE OF PIANOS, ORGANS/HARMONIUMS, VIOLINS, BICYCLES, MUSICAL INSTRUMENTS, MUSIC STOOLS, & SHEET MUSIC AT GREATLY REDUCED PRICES THE WHOLE STOCK MUST BE CLEARED AT ONCE. GREAT BARGAINS. VALUABLE COPRIGHTS TO BE SOLD BY PRIVATE TREATY. AU Accounts owing to the Company to be paid to, and all particulars to be had on; ap- plication, from The Liquidator, W. J. PARRY, F.C.A., Chantered Accountant, c535a Ooetraor Yard, Bethe&da. r — Sflrriastk SCHOOL FOR GIRLS, RIYERSTEAD, WATERLOO, Near LIVERPOOL. THOROUGH EDUCATION AND HAPPY HOME. TENNIS, HOCKEY, Etc. Terms: Moderate and Inclusive. Principals THE MISSES PALMER. Town begins September 11.. Reference kindly permitted to the Rev W. Wynn Davies, Upper Bangor; the Rev W. Henry, Waterloo, and P. Davies, Esq., Belvidere Park, Crosby. cl54 "CATCH CROP' ALL OF IiJEOT QUALITIES Descriptive Priced Usl pos* ticc on applicattw*. SEED pUCQTt:!& DIGKSONS CHESTER -r-.y- VALUE FOR MONEY. THE BEST PIANO FOR 30 GUINEAS PAYABLE 10/6 MONTHLY. THE RICHMOND PIANO An Artistic new model designed to the most modern requirements. From its first introduc- tion this instrument has achieved a marked popularity and the demand ia steadily in- CT6aMAI>E IN A CHOICE WALNUT OR ROSEWOOD CASE. with art shaped sunk panels in t.p and bottom doors, etc. OUR ART CATALOGUE "E" is a beautiful illustrated guide on piano buy- ing. Can we send you one? Richmond Jones & Sons, THE PIANO STORES, 11 & 13, BERRY STREET, LIVERPOOL. "Neath the Shadow of St. Lukes." WEN JONES' PRIVATE CLASSES, TOWER BUILDINGS, CARNARVON. SHORTHAND, BOOK-KEEPING, and AC- COUNTANCY, TYPE-WRITING, COM- MERCIAL CORRESPONDENCE, Etc. Candidates successfully prepared for Lon- don -Chamber of Commerce, Royal Society of Arts, N.U.T., Pitman's, and other Exami- nations. Owen Jones' Pupils have gained a larger number of Certficates at the above Examina- tions during the past two years than all Can- didates from North Wales put together. Shorthand Classes carefully graded. Unique method of teaching. Elementary Certificate in two months. Theory in three months, and speed of 50 words per minute in six months. No failures. ALSO POSTAL TUITION. For Prospectus and Terms apply to OWEN JONES, C.A., Tower Buildings, Carnarvon. cl60a LLANBEDROG. PWLLHELI. GLYNYWEDDW HALL AND GROUNDS. THIS Stately Mansion, with its famou* Picture Galleries and delightful Grounds, is one of the prettiest places in Carnarvonshire, OPEN DAILY FROM 10 A.M. Admission, Sixpence. Combined ticket* for the interesting Marine Tram ride to and from Llanbedrog and Pwll. heli and admission to Grounds and Galleries, One Shilling. oj586 SIGHT TESTING. WALTER M. WILLIAMS, B.O.A, (Member of the British Optical Association), OPPOSITE THE RAILWAY STATION, BANGOR. BIFOCAL LENSES FOR NEAR AND DISTANT VISION. Tht D6!I iametMa Spectacles, Tolcteit Clip*, Etc. Head Office: Caetle Square. Carnarvon. London Office: 115, Fleet Street. Telegrams Herald, Carnarvon. IJ Nat. Tel.: 83, Carnarvon.

-0 CARNARVON GAS—AND THE RATES

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]