Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

....... jWEDI EU crLlTMU YN…

GRONYNAU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GRONYNAU. Hysbysir fod hunan-laddiad yn cynyddu yn mysg cettbedloedd gwireiddiedig. Gwneir rheilffordd Sibeiia gan garcharor- ion. I dydd o'r blaen gwerthwyd y swm mwyaf o wi-nith gyd:\)u gilydd y gwyddis am dano. Pwysai 179,400 tunell, a gwerth- wyd ef yn San Francisco. Yn olfheolau heddgeidwadol Cabul os bydd i ddyn gusanu gwraig un arall der- bynia 30 o wialenodau, ac aafonir ef i gar- char. Mae pobi Madagascar yn rhai pur gerdd- orol. knolpapyi" Llundeinig y mae yno gannopdd o pianos mswn tai brodorol, heb son am harmoniums ac American organs- Mae dyn o Connecticut wedi gwneyd arian trwy hysbysu y byddai iddo, ar dderbyniad doler anfon cyngbor anffaeledig i bobl dew- ion fyn'd yn deneu. Ei gynghor oedd, Peidiwch bwyta dim am flwyddyn." Yn y rhuthr fythgofi tdwy yn Balaclava- fe gymerwyd rhan gan 673 o swyddogion a dynion. Lladd wyd 130, anafwyd 134, a chymerwyd 15 yngarcharorion 195 yn unig a "farchogasant| yn ol, gan i'r ceffylau gael eu lladd dan y lleill. Allan o 673 o geffylau lladdwyd 473, tra y clwyfwyd 42. Mae gan y Rwsiaid ffordd ryfedd i gael gwybodaeth oddiwrth garcbarorion. Yn eu bwyd fe gymysgir cyffyr a'u gwnant yn delirious, ac yn y cyflwr hwn gwylir a chwestiynir hwy pan cldeuir i wybod yr hyn ddymunir. Mae y dychryn a grea y Japaniaid yn y Dwyrain yn fwy oherwydd y ftaith eu bod yn gweitliio yn ddisiaw. Nid oes ganddynt seindorf o'u. blaen, ni cburir y drum, ac ni wnant waelai na churo eu dwylaw wrth ymladd. Mae gweithwyr Mountain Ash yn mynd i adeiludu y sefydliad mwyaf ardderchog yn Nghymru. Cynwysa neuadd fawr, neuadd i ddadithio, ystafeiioedd clwb, ystafelioedd i ymarfer y corph, gyda durilenfa a llyfr- goll. Cost y cwbl fydd 3,500p, o'r hyn y mae 1,300p cisoes wedi eu casglu.

Advertising

:..;;::---GLYVYSOCH CKWI ;

-------Y JAPAN! A.ID YN FORMOSA.

----TRYSORFA AMDDIFFYN YR…

Advertising

I RHYFEL GA.RTREFOL YR AMERICA.

Advertising

Y NEDDYti A'R WYRTH. |

GWIREBAU GVVEHTtf rW7 HYM-ARFER.

aemenTA^

- Y FFYRDD.