Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

W. DEW & SON. MENAI BRIDGE. .SALE OF VALUABLE FREEHOLD HOUSE PROPERTY. Messrs w. dew and son win OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION at the Anglesey Arms Hotel, Menai Bridge, on SATURDAY, November 17th, 1900, those two well-built Freehold Dwelling Houses, being Nos. 4 and 6, HIGH STREET, facing High street ad- joining Bulkeley square, in the most cen- tral part of the town. Printed pftrticuljrs of the Solicitors, Messrs J. Rice Roberts and Laurie, Llan- ,gefni, or of the Auctioneers, Bangor and Llandudno- MR JOHN PARRY JONES. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT- CHWILOG, CARNARVONSHIRE. MR JOHN PARRY ONES has been in- structed by several gentlemen in the district to hold, early in December next iu a field adjoining the Madryn Arms, a Christmas Sale of Prime Fat Cattle and Sheep. List of prizes and fixed date will appear shortly. Terms cash. BRYNAUBAU, LLANNOR, GER PWLLHELI. Mae MR J. PARRY JONES wedi ei gyfar- wyddo gan Mr William Roberts, Wertbu ar Auction, dydd Mawrth, Tach- wedd Ged, 1900, yr oil o'r Stoc ragorol, yn eymvys 12 o Fuchod Godro campus, Thai lloi wrth eu traed, ac ereill i ddod a lloi o hyn i'r Gwanwyn; Tarw Cymreig dwy flwydd; 6 o Heffrod cyfloion, G o Fustych dwy flwydd 8 o Ddynewid gwryw, 8 o Ddynewid banyw, 6 o Loiau; Llo tarw byrgcrn rhagorol; Caseg Wedd, 16 o uchder, 5 oed wedi cael cetfyl; Caseg eto; Ebol \}2 bhvydd; dau Gyw sugno campus, Merlen dair oed wedi arfer gweithio tair « Ferlod bychain. Defaid—80 Famogiaid mawr Lleyn, 20 o Wyn bemw Lleyn, 30 o Ddefaid haner brid, 15 o Wyn brid mawr, 15 o Wyn Mynyddig, wedi eu croesi, 15 o I Wyn beinw bycliain, lot o Myheryn (Shi-op- shire a Leicesttrs), 100 o Famogau Cymreig dn, 12 o Lydnod tewion; 2 Hwch fagu, up ohonynt a moch gyda hi. Oiferynau 2 0g Haiarn, 2 Wydd da (Trans Plower), Troliau, CWFy BoI"8Ø'>r, Engine Dori Gfwair. oil o'r Stoc uchod o nodwedd ragorol. Rhoddir coel gydu meichiau boddhaol o gp ac uchod hyd Ffeiriau Mai, 1801. Yr Auction i ddechreu yn brydlon am 12 6'r gloch. Bydd i Mr Robert Williams, Caer Cawr, redeg eerbydau o Chwilog i'r gymydogaeth am bris rhesymol. Ffair Cae Victoria, Llanbedr, fydd Tach- wedd 5ed, 1900. Gellir entro yn Fronfoel Isaf neu yn y Faeldre. FOURCROSSES, GER PWLLHELI. Mae a MR JOHN PARRY JONES wedi ei gyi; arwyddo gan amryw o foneddwyr i Werthu ar Auction ddydd Iau, Tachwedd 15fed, 1900, nifet mawr o Wartheg, Cff- ylau, a llawer iawn o Ddefaid. Ceir y man- ylion eto. Rhoddir coel gyda meichiafon boddhaol hyd ffair Criccieth, gyiitaf Chwefror, 1901 GARTH GWYN, MAENTWROG. Mae MR JOHN PARRY JONES wedi ei %yi- arwyddo gan Mr Robert Evans, yr hwn sydd yn ymadael, i Werthu ar Auction r ddydd Iau, Tachwedd yr 8fed, 1900, yr oil o'r Stoc a'r Celfi Amaethyddol, yn cynwys 8 o Fnchod Godro, rhai yn agos i loi; 1 Heffer Gyflo Tarw dwyflwydd, 7 o Ddy- newid, 7 o Loiau, 2 Geffyl, yn codi yn bed- air Waggon, 2 Drol, 2 Aradr, Og a Og Chain, Rowler, Engine Dori Gwair, Engine Eithin, Chaff cutter, a'r holl o Ger Hwsmona e t h. Lotiau o Geirch mown ^ayr Arwertlnant i ddechreu yn brydlon am 12 o'r gloch. Rhoddir ooel gyda mejchiafon boddhaol ftth y.symiatio 2p ale uchod hvd Ffair Ffes- j 11 tiniog, Mai 24ain, 1901. CYNIIELIP. ARWF-RTHIANT BLYN. YDDOL yn Yard Victoria, Llanbedr, Jtl Nhachwedd «r yr hyn a ganlyn: — Heffer Dew, 2 Hwrdd Mynyddig da, 1 t'cr- lan, 14'r, 7 oed, llonydd yn mhob gwaith; Pierian eto, 3 oed, heb ei dal, 15 0 uchder: Cvw Sugno. Rhaggolwg am Stoc rhagorol eleni, y11 llhyda Cheffylan Gwedd da; "Trol bron yn newydd. Antoner entries i'r Arwerthwr, yn Petilan, Penrhyndeu- -diaeth. lIefyd yn Yard Ship and Ground, Talsarnau. Anfoner entries ar unwaith i'r -cyfeiriad uchod. I Olwyn °e7« ° £ .roreu'i'n- choel oml f" Tarry Jones, Arwerthwr, Perian, Penrbyn- detidraeth. E. H. OWEN A'l FAB. CHRISTMAS FAT STOCK SHOW^ AND SALES. y ES8RS E. H. OWEN & S0^rh?^ iVl fixed the following above:— n-i Carnarvon, Monday, Decernber 3rd. Criccieth, Monday, December ij- • Chwilog, Tuesday, December Ht!u mount"~pleasant hotel, llan WNDA. Messrs E. H. OWEN & SON ddy- 1 munant hysbysu y byddant vn cynai Arwerthiant yn Y lIe uehod am 1 o'r dydd Llim ne«af, Tachwedd Ked, ;,r boo { math o Anifeilia'd, Ccffylau, &c. MR H. PARRY JONES. BODEGRI, LLANRHUDDLAD, ANGLESEY. IMPORTANT SALE OF LIVE AND DEAD FARMING STOCK. M R H. PARRY JONES has been instruc- ted to SELL BY PUBLIC AUCTION at the above Farm on Friday, November 2, 1900, the whole of the Live and Dead Farm- in Stock, comprising all the Hay and Straw, 5 Heavy Horses, 40 Head of Cattle, 35 Sheep, 2 Feeding Sows in litter, 5 Store Pigs, and all thfa Farming Imlements.—FuiI particulars in posters and in next ■week's issue. Sale to commence at 11 o'clock.— For further particulars apply to the Auc- tioneer. .c.. CASTELL, GWALCHMAI, ANGLESEY. IMPORTANT TO FARMERS, MILK VENDORS, &c. MR H. PARRY JONES has been "— favoured with instructions by Mrs Jones (who is declining Farming), to Sell by Public Auction, at the above Farm, on Friday. November 9th, 1900, the whole of the Farming Stock, comprising 6 Grand Milch Cows, all to calve at an early date; 3 fine in-Calf Heifers, 1 useful and strong Cart Mare, 1 Cart, 2 Sets of Cart Gear, Iron Plough, Harrow, Farming Tools, and sundry other Lots. Sale to commence at 1.30 o'clock. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market Place, Holyhead. I MESSRS HUGHES & JONES. TY'NION, MALLDRAETHTBODORGAN. }(ae MEISTRI HUGHES & JONES wedi ell cvfarwyddo gan Mr Richard Jones Werthu ar Auction yn y lie uchod, ddydu Llun, Tachwedd 5ed, 1900, yr Holl Stoc, &c. Manylion ar y Posters. Bodorgan ac Amlwch. SALES BY MESSRS ROBERT AND ROGERS JONES. THURSDAY, NOVEMBER 1st, 1900. Penrhyn Farm, Llandudno. On the whole of the Farming Stock, Crops, -<fce. The property of Mrs Phillips (who is relinquishing Farming). Usual credit. v FRIDAY, NOVEMBER 2nd, If,00. Gallt y Celyn, Pentrefoelas. On the whole of the extensive Live Stock, Crops, Implements, &c. The property of Mr Hugh Jones (who is leaving). MONDAY, NOVEMBER 5th, 1900. Cynnant Ucha, Llanfairtalhaiarn, Aber- gele. Sale of Farm Produce and Horses, Colts and Fillies. The property of R. W. Wynne, Esq. 978 -I Any* flame to 'Otrd' a I I L HEAVY T'tf-CT^COLD CASED j ■warranted by Manufaefwer. 1 DANFONIR BROOCH FEL YR TJCHODA&X]gITNa 1) ENW I UNRHYW GYFEIRIAD AR DDERBYNIAD 13 0 STAMPS CEINIOG. BROOCHES ATJR AO ARIAN mown helaethrwydd mawr o Is i fynj | WATCHES! WATCHES! MODRWTAU PRIODASOL. } Rhcddir Anrheg ddefhyddiol vda phob modrwy jjefyd lie o'r neilldu i'w dewis. WILLIAMS JONES, Watchmaker & Optician, .22, BANGOR STREET, CARNARVON T, DANNEDD. V MWELA DR JONES, D.D.S. (A.M.), X SURGEON DENTIST, BANGOR, a LLANGEFNI bob dydd Iau, yn Lled- wigan road. Yn BETHESDA, y dydd Mawrth cyntaf ar ar o! cvfrif. r» EBENEZER a LLANBERIS y dydd Mawrth cyntaf ar01 Sadwrn tal. In LLANERCHYMEDD, o 10 hyd 1, ac yn AMLWCH, o 2 hvd 5, yn nhy Mr -Hughes, Stationer, 8, Market. street, ^ayikliau Mawrth, Gorphenaf 10, Awst Medi 4, Hydref 2 a 30, a Tachwedd zt. Yn MANGOR, bob dydd, ond dyddiau Mawrth a Iau. | DLAU MAWL.—Yn cynwys 51 o Don- *.au, Anthemau, &c.-—5ed ran all an o'r wasg, pris 2c. Y pump rhan yn un llyfT mewn amlen hardd, pris 9c. Rhoddir 8- tyngiad i gorau plant pan gvmerir rhsa fel programme.—l'w cael oddiwrth yr awdwr, D. W. Lewis, F.T.S.C., pry,,wx. man, R.S.f*.

CAMBRIAN RAILWAYS.

Advertising