Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Aatudlwch I Eich Iechyd B Nl Wna | Eich Astudio ehwl S 0* rdycn am ddiogelu IECHYD RHAID SJ chwi srael GWAED PUR § Y nue hyn yn HANFODOL OB nad yw8 eich GW AED YN BUR y mae eich hollw gyfaneoddiad allan o drefn, ac yn agoredX i glefydau i ddyfod i fewn a arweiniant i|j ganlyniadau difrifol. E Y mae o ganiyniad yn dfbynu yn holiolg arnoch chwi oa ewyllyaiwch gadw B tm- IECHYD CRYP EtiNIOL, I I fynu gweled fod WWAKD yn cael ei gadw a yn Bernaith Rydd o bob amhuredd. Cof-g iwch y dylai eich iechyd gael eich vstyr-jg mgf* iaeth flaenaf, canys hebddo amddifedirg bywyd o haner ei fwynderau, ac ni geQwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd gydag iechyd amharus. a Veddyginiaeth t Anmhrisiaiwy | Eo bI Corff a bob. i 1 f Amh uredd S GWELLHANT 1 BOBM PBN, DIFFYG TRAUL, BILIOOi H BBI, GWYWT, AFU DRWG, CORFF- WTINEDD, SCURVY, PBNDDYNOD, FYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST ERYSIPELAS), NERVES EOWAN, lPITS, GVYNEOON (RHEUMATISM), PILES, POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT D, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISBLDERH YBPRYD, g&n gicrhau gweithrediadK iachasol holl ranau niewnol y cyfansodd-g iad, Brasau & Chyfoethogi y Gwaed a' Elfenaa » roddant | FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. g PBIDIWVH A D10DDEF YN HW*. I TJIEIWCH Ytf DDIOEE. B Hughes's Biood Pills. I Mae y Trade Mark hwn I { Isef 11 oil y galon) ar bob blwch, ■ ob hwii twyll ydyw. ■ Ymsm y Pillt hi/n yn gyfadda I at &itptht.lsiadwy « B WYP a Gwvagedd, Metblon a Merched. 11 Y MASMT YN IAOHAU AB OL I BOB PETB ARALL FETHU. i Heb oedi antonweh am flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. OwerUdr hwy gan yr hoU FferyllwyT a (hrertlnryi Fatemt Mldicima am Is. lie.* 2a. 9c., 4a. 6c., nen foner eu gwerth roewn Stamp* neu P.O.. i'r WDeatburur JACOB 'HUGHES, Manufacturing (Chci&ut, Peaarth, Cardiff. Ar werth yn America D, WILLIAMS, Cheinwt, Plymouth, Peun. GOMER'S BALM t t ELI AT BOB CLWTF. GOMBR'S BALM a iacha Glwyfan ar y Traol, Cluniau, Pen, Gwddf, Erygipelas, Manau llidiog a DtgmeneAd, Comwydon Cravrallyd, Coeaau Drwg. COMER'8 BALM a iacha Fronau a Phen Brooar Dwiima, Piles, Trued Chwysedi?, Toriadau allan, Cweh yn Mhenau a Owynebau Plant, IJygriadaaa L)"«yiadau yn mhob rhan o'r Cortf. B QOMEft'& BALM a iat-ha DdwylawToriadolTAypid y Amrantaa Column, Crafu, 8curr*. GKrru^on, Cjnjalm Poenns, Chrwyddiad. Tarwden, Malaethaa ,%c. Y nose GOMER'S BALM yn hynnd effeithiol at bob Rhodder prawf ftru Ar wwtb gan bob Chemist a gwexthwyr Patent Medicine am Is. Hc y blwch. nAU danfoner eu gwerth omwb atantpB at y Darganfyddvrr— JAOOB HUGH PS, Manufacturing Chemist, Panarth,Caxdiff. r Jb FFISIGOR A (Registered Trade Mark No. 225822) Yn llwyr wellhau Poen yn y Frest, y Cefn, a'r P«n; Gwvnt ar yr Ystumo^, Pjiorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Cyfog, Corph-rwymedd, Dim Archwaeth at Fwyd; Coll Cw»a, a'r amr^wiol gwynion sydd yn diiyn Cato- draaliad y Bwyd. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bod yn ferthyr i'r afiechyd poenus uchod am flynyddau lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer. peidiweh digaloni, rhoddweh dreial ar y I FFISIGORA, sef v ieddyginiaeth lyfeddaf a'r werthfawrocaf a daarganfyddwyd enoed fel ag y Bae y cyfi-olau o lythyran cymeradwyol sydd wadi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt yn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr jm halliach yn profl. Beth yw y rheswm fod FFISIGORA yn prysur 4dyfod yn Brif Feddypiniaeth yr oes ? Paham fod FFISIGORA erbyn hyn yn air tralnaidd ar filoedd o aelwydydd yn Nghymro, lioegt, a'r America ? Beth yw yr achoa fod cymaint yn gwerthu FFISIGORA, cymfer yn prt/mt FFISIGORA, a ebymaint o filoedd yn eym&ryd' FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychiadau hollol ddi- werth yn sydyn wn eyd eu hymdcLingosiad, ac yn cael eu gor-gymheU i'r cyhoedd fel rhai tebtty i FFISIGORA. rhai 'run toth, a rhai Uatcn emtcU FFISIQCIIA. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oherwydd mae FFISIGORA yn ddiddadl yw y FFISIG GOREU a ddarganfyddwyd erioed at lwyr iachau yr afiechyd poenus a elwir yn gjrffredin yn Ddifryg Treuliad, neu Gamdi-euliad y Bwyd. Nid rhoddi atalfa yn nnig ar yT afiechyd difrifol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gytdiol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn llwvr yn rfeyfeddol o fuan, er mawr Iawenydd a rhyddhad I'r dioddefydd Peidiweh dioddef tra mae mOoedd o'ch cyd- 4dynion wedi ac vn cael adfariad hoUol trwy ffmeejA FFISIGO&A. wedi i bobpath arall fethn. Gofalwch ar bob eyfrif am gael 1 Feddyginineth a gwncwchyn aicr fr>dyrenwarwrddocaoibreint- ie& FFISIGORA ac enw y gwneuthurwr ar bob jptol, label, ac amlen. Ar werth yn mhob man. Pria Is l|c, neu deii> naith y maint 2a 9c ac os bydd unrhyw anhaws- i w gael fe'l banfonir yn rhad drwy y Port, Tfda chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Gtimr am Is 3e nau 3s oddiwrth y gwneuthurwr, OWEN JONES. M.P.S Manufacturing Chemist ABER GE LE Dald69 GOLD MEOAL Dubbin 1* a wonderful water- pr oof er for Boots and H ar- ness. Hoftena and pre- serves the leather. Plea- pant odour, allows pohab- iog with blacking. 22 Exhibition Highest Awards. Tins, ?d. 6d, la, te 2s 6d, of Bootmakers, Baddlen and Tromnoofferr, &c. Manufactory Dutwica, LOSDOS. Dutwica, LOSDOS. HAVE YOU SZEN THE MERIDIAN ENGLISH LEVER WATCH,Capped and Jewelled. Sent free by peat (Registered) for 60s and 68s. War- ranted for four years. To be obtained of J. R. REESE, Watchmaker and Jeweller, Meridian Honse, POIRT MIDOC. Gold Wedding and Fancy Rings, Gold and Silrer Chains. Large selection of Eifcctro-plated Goods. XsteUMbed 1868. 768. PWLLHELI UNION. I I the Undersigned!, hereby Give Notice } that the Audit of the Accounts for the half-year ended the 29th day of September, 1900, of the said Union, and of the several parishes therein, will commence at the Board Room of the Guardians of the Poor of the said Union at Pwllheli, on Monday, the 19th day of November, 1900, at 10 o'clock in the forenoon. Dated this 27th day of October, 1900. (Signed) WILLIAM GRIFFITH, District Auditor of the North Wales Audit District. SCHOOL BOARD ACCOUNTS. I the Undersigned, hereby Give Notice J that the Audits of the Accounts of the undermentioned School Boards for the year ended Michaelmas last, will' severally commence at the respective times speci- fied below: — Llannor and Llanfihangel Bachellaeth U.D., at the Union Workhouse., e i, November 20th, 1900, at 3.45 p. Llanaelhaiarn, at the Union Workhouse, Pwllheli, November 22nd, at I a.rrl Nefyn, at the Union Workhouse, Pjjyfielt November 22nd, at 10.30 a.m. I Llaniestyn, at the Union Workhouse, Pwllheli, November 22nd, at 11 a.m. Criecieth, at the Union Workhouse, Pwllheli, November 22nd at 11.30 a.m. Llangybi, at the Union Workhouse, Pwll- heli, November 22nd, at 12 noon. Pistyll and Carnguwch U.D., at the Union Workhouse, Pwllheli, November 22nd, at 12.30 p.m. Aberdaron U.D., at the Union Work- house, Pwllheli, November 22nd, at 2.15 p.m. Pwllheli, at the Union Workhouse, Pwll- heli, November 22nd, at 3 p.m. Dated this 27th day of October, 1900. (Signed) WILLIAM GRIFFITH, District Auditor of the North Wales Audit District. I Globe Furnishing Company, It" — IS to 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. DODREFN AM ARIAN PAROD NEU AR Y GYKUNDREFN LOG-FEN- THYCIOL ARBENIG AM BRIS- IAU ARIAN PAROD. NODIAD.-Mae n cyfundrefn Log-F«n- thycioi ni yn holioi walonot i ua- rhyw nn arall, ac y raao wedi oi chanmawl gan y Wasg yn gyffred moL DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YOHWAN! GOL WRTH BRYNU Aa Y GYFUNDREFN ^ENTHYCIOL. Mae y,ddll teg yn wha. un y dygir em but- 86" yn mlaen, ar Telerau rhesyniol a'r pria- iau isel mor adnabyddv^s drwy Loegr a Gog- ledd Cymru, fel nad oes eisieu i ni roddi yoh- waneg o fanylion. rjFXERAU RHODDWN Y FA/TTAIS IN CWSMER- lAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA 'OLWG AR DALIADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y GALLANT EI DALU YN WYTHNOSOL NEU FISOL. Danfonir pob nwyddau ya rbad, ac ni loddir unrhyw gostau ar y prynwr. An- fonir Dodrefn i unrhyw ran o llOegr neu Gymru. Mae geaym Vans neilldaol os bydd eis- ion, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ym weliad n'n masnachdy roddi boddlon- rw/dd uniongyrchol i bawb fydd yn bwr- iadu prynu, ac fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- ernvi llog-fenthyciol. Caiff archebion gydar post syiw prydlon. Telir cludiad cwsmeriaid o'r wlad. DODREFNWCH AM ARIAN A AROD, NEU AR EIN CYFUNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAU ARIAN PAROD. Anfonir ein rhestr ddarluniadol. barn Wasg,; a rhestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busnetl: -9 R.rt. i 8 p.m.; dydd Sadwrn, 9 a.m. i 0 p.m. GLOBE FURNISHING COMPART, J. R. GRANT, Perchenog), 12, to 18, PEMBROKE PLACB. LIVERPOOL. Not in Britain only but all over the world the name of Ogg Brothers. Paisley Road Toll, Glasgow, S. W is known for first rate value, promptitude, care- fulness, and integrity,—four grand trade build- ers Try Ogg Brothers by a verbal or written order and you will not regret it. If you are far away, Write 1 Ogg Brothers aro Letter OrdeJ Specialist* LOT WOl.—Great Sale of Blows rclrcts.and Velveteens. IV.I Mouse length of 3 Y'llds, pretty ChicL-ed Velveteen. for 3s 3d, pOUJ.e d extra, in Crimson, Royal Blue, Empraid. EIE c- tric, and Pink. Lovely Corduroy Veli-cteeng m Blouse lengths of.3 yards for 29 bid, post- age 3d extra; colours: Black, Royal Blue, Ciimson. Emerald, Cream, Brown, Electric, Violet, Slate, and Fawn. Grand lot of High ClriKS Checked. Velvets in Blouse lengths of 4 yards for 3s 9d, postage 3d extra; in light grounds with checks in Grey and Helio, Grey and Geld, Fawn and Blue, Grey and Pink, White and Ciimson, and White/ond Blue. LOT W02. r or Window Curtains and I Draping of all kinds. Very special lot of TV kite and Cream Fancy Figured Brocke Muslins, 42 inches wide, remember, and nicely tas- soiled down one side, 5 yards for 2s 9d, postage 3d extra; or any length cut at 6cl pe" 3-iti-d. Also an equally cheap line of delightfully soft and pure Floral Madras Muslin, nicely frilled down one side, and 42 inches wide, 5 yards for 3s 6d, postage 3d extra; or any length cut ar Sid per yard. Plain White Book Muslin nicely frilled down one side, and 30 inches v ide. 7 yards for 2s 9dj with 3d extra for postage. Very cIwøp. LOT WOi Some good things in Grey TKilled Cotton.Sheets. We secured enormous Stocks of these before the great advance in Cotton, and can offer unequalled value at 2s 6d and 2s llid per pair, postage 6d extra, and lamer sifes and heavier weight at 33 6d and 3s Ilid per pair, postage 7d per pair extra. Free! Free, Free Ogg Brothers great Budget of Bargains (illustrated) for Autumn and Winter, 1900-1901. On leceipt of your name and full address we will send vo-i bii; wonderful book free of all charge. When ordering, give your name and full postal address. Enclose Postal Ordei or Cash in Registered Envelope. Address your Envelope— OGG BROTHERS, SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LETTER ORDER SPECIALISTS. Paisley Road Toll, Glasgow, S.W Mention-T Genedl Qyntreifj, Y Werin.

[No title]

IACHAD SICRI RICKETTS. --.--

Advertising

Cyboddlad o Brywanu yn ! Mhwllbell.

ganesyn Cynhyrfus o'r Mor