Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Cyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth Edeyrnion. Cynhaliwyd yr uchod yn Glyndyfrdwy y Sul eyntaf o Ionawr, 1903, dan lywyddiaeth Mr. E. D. Jones, Llandrillo. Dechreuwyd cyfarfod y boreu gan Mr. J. T. Jones, Carrog. Adroddwyd allan yn wir dda gan Hugh Jones, Cefngoed. Holwyd y dosbarth canol gany Parch. E. Edwards yn hanes Elias. Canmolai y Llywydd y dosbarth bwu am ei ufudd-dod yn dyfod yn nilaen rnor liuosog i gael eu holi, tuedda y dosbarth hwn i gadw draw,ond nid felly yn Glyndyfrdwy. Diweddwyd gan Mr. J. Watkin Jones, Corwen. Dechreuwyd cyfarfod y prydniwn gan Mr. Owen, Caemawr, Cynwyd, ac adroddwyd Matt. ii. yn hynod gywir gan Eliza W. Evans, Maggie Jones a Jane Rowlands. Holwyd y dosbarth ieuengaf gan Mr. Edwards yn Hoiwyddoreg y Parch. J. O. Jones. Yna cafwyd ymdritiaeth aa y mater, sef, Y pethau bychain, yn ngolwg llawer, ag sydd yn niweidio yr Ysgol Sul." Agorwyd y mater gan Mr. Dan Thomas, Corwen, gyda sytwadau bynod gynwysfawr ac amserol. Siaradwyd hefyd gan Mr. R. Roberts, Cynwyd, y Llywydd, a'r Ysgrifeuydd. Pasiwyd pleidlais 0 ddiolchgarwch i Mr. Thomas am ei bapur. Fel arfer cafwyd canu iiawn a chyfoethog drwy'r dydd. Diweddwyd y cyfarfod gan Mr. Dan Thomas. Cyfarfod Athrawon a'r Cynrychiolwyr. 1. Darlienwyd a chadarnhawyd cofnodion y cyfarfod diweddaf. 2. Derbyniwyd y casgliad a'r tafleni dau fisol, yr oedd pump taflen ar ol. 3. Rhanwyd tafleni y safonan a thafleni cyfrif- on blynydaol yr Ysgol Sabbothol. 4. Penodwyd Mri.R.Roberts,E. D.Jonea a D. Davies i ddyfod a dau "fater" i gyfarfod y pryd- uawn er mwyu cwblhau trefn y Cyfarfod Ysgol- ion fel yr ymddangosa yn Ngyhoeddiadau y Cy- farfod Misol. 5. Nid oedd un wedi ymuno a'r Ysgol yn y dosbarth yn ystod y ddau-fls diweddaf. 6. Ysgol y lie. Dywedai yr arolygwr, Mr. D. Williams, fod yr ysgol yn dal ei thir yi mhob ystyr, yr athrawon yu hynod ffyddlon a llafurus, a phawb yn barod i gynorthwyo pan byddai angeo. 7. Cyfarfod Mawrth. Cynheliryr Arholiadau a'r gwahanol Feusydd Llafur nos Wener, Chwef- ror 20fed, ac ar yr HyfForddwr nos Iau,Chwefror 19eg. Y naill a'r Hall i ddechreu am 6 o'r gloch. Caniateir dwy awr i dosbarth A. a dosbarth dan 12 oed, a thair awr i'r dosbarthiadau B C D. Gofalwyr;—Llandrillo—Mr.George Owen, Cwm; Cyriwyd—Mr. R. Evans, Llechwedd; Corwen— Mr. Thomas Jones, Trelr(idol Carrog-Mr. J. Watkin Jones; Glyndyfrdwy—Mr. J. T. Jones, Carrog; Gwyddelwern--Mr. D. Davies, Foelisaf; Moeladda-Mr. D. Jones Owen, Caemawr. Dy- munir ar i bob lie ofaln am bapur. Arolygwr pob ysgol i ofalu am yr Arholiad ar yr Ryffor- ddwr. 8. Yr Arholiad Sirol. Gofalwyr:—Llandrillo —Mr. R. Roberts, Cynwyd; Cynwyd—Mr.E.D. Jones, Llandrillo; Corwen—Mr. Wm. Williams, Gwyddelwern; Carrog—Mr. Wm. Jones, London Road, Corwen; Glyndyfrdwy-Mr. John Davies, Carrog; Gwyddelwern-Mr. E. Jones, Nantyr- erwhaidd; Moeladda. Mr. J. R. Williams, Glan'rafon; Glan'rafon-Mr. Moses Jones, Cyn- wyd. Anfonir papnr i bob lie. 9. Pasiwyd i'r Trysorydd dalu am adroddiad yr Arholiad Sirol am 1902, ond fod i bob ysgol dalu eto i'r Trysorydd, pan y ceir manylion. Yn y dyfodol gofynir am i bob ysgol dalu am yr adroddiad yn Mai. 10. Darllenodd y Trysorydd gyfrif arianol y Cyfarfod Ysgolion; archwiliwyd y cyfrif gan Mr D. Davies, Glyndyfrdwy, a ehafwyd yn gywir. Tria pasiwyd y cyfrif. 11. Mater Cyfarfod Tachwedd, 1903, "Gwerth- fawredd y Beibl, fei llvfryr Ysgol Sabbathol, a'r ansawdd meddwl priodol wrth ymwneud ag ef;" fw agor, Mr. R. Soberts, Cynwyd. Mater Cy- farfod Ionawr, 1904, Y pwysigrwydd i gadw ym sanctaidd y dydd Sabbath i'w agor, Mr. D. Davies, Glyndyfrdwy. 12. Cynrychiolwyr y Cyfarfed Ysgolion i fod yn bwyllgor i dynu allan Rheolau Sefydlog i'r Cyfarfod Ysgolion, yr Ysgrifenydd i alw pwyll- gor ar noswaith a farnta, yn gyfleus. 13. Yr Arholiad Dosbarthiadol, Pasiwyd gwaith y pwyllgor, sef (a) Mr.J. O. Jones, Carrog, i fod yn Arholwr, gyda y Parch Clement Evans. (b) Mr J. O. Jones i arholi y Rhodd Mam, a Mr Evans yr emynau a'r HyfForddwr. (c) Fod Holwyddoreg y Parch J. O. Jones i fod yn rhap o'r arholiad y flwyddyn nesaf. Ych- i wanegodd y Cyfarfod Ysgolion fod gwaith pwyll-1 gor yr Arholiad Dosbarthiadol i'w gadarnhau yn ngyfarfod Medi, felly cynhelir y pwyllgor tua diwedd Awiat neu yn gynar yn Medi. 14. Y cyfarfod nesaf i fod yn y Faerdref, yr ail Sabbath yn Mawrth. Yn y bore, am 9.30, holir y plant yn Rbodd Mam iv., ac ymdrinir ar y mater, Y moddion goreu i feithrin mwy c barch yn ein pobl ieuainc at D Dduw a'i Ordin- hadau,i'w agor gan Mr J. T Jones, Carrog. Am ddau, holir y dos. hynaf yn Rhuf. viii. EDWARD WILLIAMS, Ysg.

Advertising