Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

SENEDD Y PENTREF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SENEDD Y PENTREF. NEU, GWEITfiDY HMFFRA TOMOS, Y CRYDD. Y BOBOL EITHAFOL. Wrrffra: Fydda i byih yn meddwl rbyw l.v,\ai- o"r bobol eithafol yina, mae nhw fel rhe-oi yn colli eu pena, ac yn c'ren nnvu o dWrlv a gwunt nac o sylwedd. Sian Ifans: Mae nhw yn fwy-genuine a'ti cyemryd nhw dnvodd a thro na rhyw dac!a su'n treio nlosio pawb, ar yn plesio neb yn y diwadd. Mi fydda i yn leicio tipin o stein a thempar mewn dyn, a dynas befvd o ran hyny. Wmffra: Tydi tcmpar uchal ddim yn beth mailt isiol. weldi; bod yn ewl ac ara deg ydi'r gora. Pan fydd dyn yn poethi gonnod mae o'n deud petha nad ydi o yn i nieddwl, ac yn gneud petha na fasa fo ddim yn leicio i gneud nhw pan yn i r?nsu3. Harri: Dyna ddrwg yr lien Fosus Huws wrth brygethu. Tors yna. ddim gethwr eallach na fo yn y byd yma pan fydd o yn siarad yn naturiol, ond pan eiff i gocli ei Inis ac i rafio yn y pulpud mae o yn mund i ddeud rhwbaih ddaw i fyny or rnwyn cadw'r iniian i fund. Edward lians: Isio cadw yn gymedrol an, boys; eynnud canol y llwybr bia hi bob amser. Tydi mynd i'r ochra ddim yn saff bob an.ser. Mae yna ryw lwybyr canol i bob man. Mae bod yn rhy ara yn ddrwg, a bOél yn rhy gyflym mor ddrwg a Ilyny. Wmffra: Dyna ti yn siarad sens, Ed- ward. Y cwestiwn mawr ydi dwad o hyd i'r llwybr canol yna. Y Sgwl: Mae o i'w gael ond ei geisio. Pobl go dda fel rheol ydyw'r bobl eithafol, a byddaf yn rhyw hanner greiu fod eu heisiau yn y byd neu buasem oil yn meirw o foddlonrwjdd ac nid oes dim mor ang- enol i wir fywyd na boddlonrwydd. Mae dyn wedi ei grcu i symud yn ei flaen, ac cdrychwch chwi ar hanes y bvd yma, fe welvrch niai y bob! sydd wc-cli ei yrru bob aitib. v ydyw y rhai eithafol. Ond y dyn- ion pwyllog gVdoesai a hwy gadwai yi ecliel yn ei le. Wil Ffcwc: Mae hwnyna yn eitha gwir. Fedrwn ni ddim gneud heb y bobl eithafol na'r bobi gymedrol. Y gamp fawr ydi casl y bobl eithafol i fod yn gyson a hwy eu hunain ar hyd y daith. Tydi hi yn hawdd iddynt redeg o'r naill eithafion i'r llall. Mi gewch welad hyny mewn eglwys a. byd. Toes yna gethwyr mwyaf eithafol o anuniongred wrdi mynd yn ofnadv.y c nniongred; a rhai arall yn felldigedig o uniongretl wedi troi yn ddifritol o anun- iongred. Eweh chi i'r byd politieaidd mi gewch welad Toriaid penbocth yn troi yr Rhyddfrydwyr pybyr. n Radiealiaid ffyrnig yn troi yn Doria-ki caetli. Toes dim ond oisiau mcddwl am Disraeli, Randolph Churchill, Gladstone, a John Bl ight na welwch chi hyn. Dvna'r dnvg u eithafion boh amsar. Ond wacth i chi prun mi roeddan nhw yn i poethdar yn oynhesu pobol rhag i nhw oeri, a dyna oedd y pwnc mawr i'r byd am y tro. Sian Ifans: Deud y gwir roedda nhw, a pam na cha nhw ddeud y gwir boed o fel dwr berwedig. Wil Ffcwc: Ond berwi drosodd roedd y dwr, Sian bach, a,c ini roddodd y tan allan. Dyna'r drwg. yn lie gneud i'r dwr droi er l gwasaiaeth. Y Sgwl: Ie, siwr, dyna ydyw y drwg gydag eithafion, ac y mae dynion eithafo] yn y pen draw yn dod a magi iddynt eu hunain mewn dylanwad pan ddeuant i'w hiawn bwyll. Ni all y bobl anghofio eu heithafion a'u geiriau a'u gweithredoedd. Y canlyniad yw fod eu cenadwri a'u gwaith yn mynd yn anetfeithiol. Yr an- hawster ydyw cael dynion eithafol i fyw yn gyson, fel y mae y lfordd oreu hyd y iiia.(-'n bo,i b ] v( i vk? -1 mae'n hosib] ydyw ccrddfd y llwybr canol, a myned yn araf i gyfeiriad pen y daith. Wmffra: Da iawn, dyna gyngor doeth iawn, a byddai o fantais j ni oil feddwl am dano, oblegid y mae cysondeb yn un o rinwedda. pena bywyd, a toes dim posib bod yn gyson heb fod yn ein pwylI, a I fedar neb fod yn ei bwyll heb arfar cy- medroldab, a'r unig ffordd i feithrin hwnw ydyw cadw ar ganol y llwybyr. Rwan, boys, cadwn ar y lein, ac awn adra yn gynar, y mae'n bryd dechra enill yr awr hefo'r goleuni. Nos dawch.

Advertising

I Y FFIEIDD-DRA ANGHYF-ANEDDOL.

CYP ADDEFIAD GERMANAIDD. I

j BETH FYDD I'R PLANT?

RHYBUDD PWYSIGI

DROS Y DWR. I

I GERMANI A BUDDUGOLIAETH.…

TRIBUNAL CAERNARFON.

YSGOLFEISTR AR GOLL.

FFRWYDRIAD MEWN GWAITH DUR.

——4..-RHEOLAU GERMANAIDD.

TRYCHINEB AR Y RHEILFFORDD.

[No title]

Advertising