Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PEDWAR U&EINFED ADRODDIAD BLYNYDDOL Y M<m) PronncN) Bank of Ei)g)aB<) LIMITED, t'w Cyf!wyno yn Mghyfarfod y Cyfrandda!wyr tr y 30ain o lonawr, 1913. CYFALAr- a dalwyd i fyny P3,000,000 Heb eu galw i fyny 2,300,000 Rhwymedigaeth wrth gefn 10,600.000 Cyfalaf Tanrsgri&edig P15,9000.000 CRONFA WRTH GEFN (buddsoddwyd yn Sicrdebau y L!ywodraeth Brydeinig). P2,150,000. Ntfer y Cyfrandda!wyr, 18,293. Cyfarwy(ictwyr:- C'oUu Frederick CampbeH, Yaw. Maurice Ot.hoFttzgera!d.sw. Witii&m Henry Neville Goschen, Yaw. Y Gwir Anrhydeddua Argtwydd Inchctkpe, G.C .(}., K.C. S.l K. C I. E. Francis Atfxnoder Johaston Ysw. Claude ViHiera Emitiua Laure, Y&w. Francis Charles Le Ilitreliant, Yaw. Y Gwir AurhyJeddus larH o Lichtield George Forbea Ma.)co))nsou, Yaw. Setwyn Robert fry or, Yaw. T))omiis George Kobimnn, Ysw. Robert (',y(I-Bril'. Oruch icyl ivyr Thomas Estail, Ysw. D. J. H. Cunni<-k, Yaw. Frederick E)' Yaw. ('yf?-e.iehivyi- Ernest James Wilde, Yaw. \Valter Kdwa.rd Moore, Yaw. H.iward Hu.;h Nui-i-i, Wilde. Ysw. MANTOLEN. 3!a!n Rhagfyr 19,2. RRWYMEDICAHTHAU. CYFALAF:— P. s. c. 40.000 Cyfran&u P.75 yr un P.10 10s. a dalwyd 42U.OOO 0 0 215,000 Cyfranau P.60 yr un P. 12 a dal wyd 2:580,000 0 0 3,ooe,ouo o o Cl:o:\F.A \VKTH GEFN 2,15U,000 0 0 3,150,000 O 0 Cyfrifon cy!chredo), AI iau n.r log, a ctiyfrif"D critin, gan synwye y toliimt ar titi<n! Lcb fod etc yn ddyledus, d)trp&rt&et.h ar gyfer dyted- ion coileduø ac a.mheus, kc..5,660,2Ig 11 11 Addefeb' ? a Chefn yogritiadau o Fih Tra.)nor lif run Cwem"a,id 1,U.j9,732 0 2 CYmtf tLHUX A ClIOLLhl>IOè\ I;wt-iiil Cyfnt Elw Ct'"Jl, g&n gynwys P.91 :81 i2a. 7c. M ddyg 'yd ymlaeu o'r tlwy<: !yu 1911 J'.83(',S)U IS 10 'j'!JfI(' '.J¡i/aith Cyfwng R<tn:ad o y cant, darostyo"'dig i Dreth yr Iccmt (P-15,750) a dalwy(I ya Awet diweddaf P.L)",O,O(jfj o o Etc Rh&atad o 9 y Ct"t. Drpth yr i.)CW!n ?'i75 ttttatdwy -k-d Clt%,eii-or nesuf o 0 Kto. a i 3-grifciiu i lawr y Huddsoddiot .j:<'WOO -739,004) 0 0 GwcddiH gariwyd ymtucu i 19J3 "Ij,Slo !S 10 1'.7 J 9Ct.762 10 11 AUNODDAU. ARtAN:- P. a. c. Yn Ariacd: Hoegr, ncyn y Brif Swyddfa a'r Caogheoa!) .10;91,996,19 9 At A!wd(taca.r Fyr Rybudd. 8 9 17,279,976 8 G BcUUSUPDtoy:— P. 8.C. S'crdeb.tuyily- wodraeth Bry- deicig .7,379,785134 (O'r hyn y mac j>,115,- 500yuwyat! ar gyfer Cyf- rifonCyh'.edd- us) Sicrdeb.).u L y\<- odracth yr In. di.ta.'r Tn f:d. iga.eLha.u;))\ied- eba.u,a.uEdd<j (Sturks) GR Ar- aiitedig a Piia- i goriaeti; jl Rheiltfytdd Prydeinig.Ki- ddo y Corphor- iaethau Pryd- eintgaGweith- feyddDwr 6.185.579180 B ud d s o ddion mewn C,tm:a.- au. Uoetau, C'dd wa.d Afon- i ydd,&c.i,!73.7'sHtO i4,739.td4 3 2 Biixm L!ug 'vn' ia.u ar íènthvg ?;.166,831 16 H RljA,3,iiiedigk Lhau Cwsmer- jai(i fm Audefebau, Ac.. gweler ,yit.-byn 1,059,732 0 2 Adei!<n)'<u yç-lnc ya L!un- daina'rw! 7!(',058 2 2 P.71,9fil,762 10 n M. 0. FITZGERALD. ? THOMAS EST LL -) (, F. 3,IAI,COLNiSOK, ??"??-y. D. J. H CUNMCK? ??.??-0?/<??. j FREOKRICK hLKY.) ADHODDIAD YH ARCIHYILWYR I GVFRAN))D. LWYR Y NATIONAL PROVINCIAL BANK OF ENGLAND, LTD. Yr yJYUl wedi chwilio y Fant,oleu uchod yoghyda'r IIyfrau vn y I;rif Swyddfa ac a'r Cyfrif- un o'r CaIJg[¡eoliu. Yr ydynt wcdi boddloni ein bUlIain am gyw;"ùco sy.niau ? yr a. ?n mewn Hnw ac wetli wirio y BUt1J80d(liou 11 ddclir gan y Bane, ynghyda Sicrdebau a dd.!ir yn y B.if .sw)-d(ifa am yr Arian ar Alw(i.j ae ar Fyr Rybudd. Yr ydy. wedi cael pob gwvbodaeth ac (,glurliaaluatli a ('i:ii\\lyd geny.n. Yn eiu barn ui y mite y eyfi-yv Fantolen wedi ei thynu Allan yo brtodu.. acya ddaugomeg f,%vii-iotied,lol a ehywir o scfyllfa a;Igylehiaù!l.u y Cwmni. yo ot y goreu o'r hysbysrwydd a r egitirlia,1 It roddwyd i ni, ac fel eu daJgo8ir yn Llyfi-au a Chyfrifon y EDWIN \VATERHOUSE. ) WILLIAM BARCLAY l'AT. A Î cluI,dll,yr. ,;Jaill 1:)1: C/ml'frCl/1 A C';OIl/lt!(Îd. C,(tptjht,,iiau :-CARNAR\-ON, PORTMADOC, PWLLHELI, ae Is-Ganghcn yn CRICUIETH. TO -N 1C} II T Troedyrallt Infants Council School, PwJ!he!i. Miscellaneous Entertainment I e bv The Pupits of the above Schoot (jtt in number—a!! between 3 and 8 years of ag-e) at the 7'Oll"U Hall, l'lvllltcli, Tuesday Ewen!ng. Feb. 4th, 1913. Doors open at G-jo p.m., to connnencc at ï sharp. Proceeds in a'd of Fire Engin. Byddtn yr !achawdwriaeth (Satvat)un Artny). Traddodir 3D A6 L=:L 1" 31 wV JU ar fywyd y di\\eddar Cadfrfdog Booth, VESTRY ROOM SALEM, Hos tau, Chwefror 6ed, Can CAPT. REES. Carnarvon Cwueir casgiiad ar y diwedd at Fyddin yr lachawdwiaeth. Dechreuir y cyfarfl..J a:n u't t;Iudl TOWN HALL, FWLLHELI. A XKW MFE (HAI FAIT wit) be opened to the public, under the direction f the PWLLHELI CHORAL SOCIETY, On Thursday, February '!Oth, 1913. l)L-oi s opcn at rii. Refreshnents 'rein 6- ;o to 8-jo. Miscellaner.utJ EntertaOnt ¡gnt untit 10 roiii 10 to 12. Carnes and Dan ng. Or. hcstra \vi)) be ) attendance Admission ( RefrL-.hmcnts) !s. ProceeJs- to\trds Pi. jfotte. Yn Fis!eu. ??HX?TH icuanc i ddys?u C\vau IL:. Ymofyne yn Factory, P%% I'theli. UACHGE i'd Ne??syd nc d-I -? barthu newyr.fiiaduro Am fan- y)ion ynghy ch y cyflog, & ymofyner:

AT EIN GOHEBWYR. \

NOD!ON A HANESION.

ETHOLIAD DERRY.

-o - Y TIR AR BOBL.

Yr Egtwys ag sydd yn Eisieu,

--u-Cyhuddo o Gano Gwn h€…

Ei Chicio ! Farwotaeth

Dechreuad Ymneillduaeth ym…

Damwain Angeuol ynI Chwaret…

Cyngor Trefo! Pw!!he!t.

Cwmni Yswiriol y " Mutua!…