Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CvAoeddir, fir y laf o bob,* MM, PRI8 OEINIOG, Y DYNGARWR" AM 1881. OYLCH&RAWN MISOL AT pjRWEarWYR, TEMLWYR DA, T GO 3ErTH:- LU, A'R YSGOL SABBOTHOL DimnawddUwchDemtGymteigOymru.U.A.T.D.) DAN OLTOtAD t PARCH. W. JONES, M.A., FOUR CROSSES, PWLLHEU. AT EIN OYD-WLADWYB,— Dymunwn yn ostyngedig alw sylw arbenig ein cyd-genedl at y cyhoeddiad rhagorol hwn. Mae yr achos dirvestol erbyn hyn wedi eniU sylw a aa9o uwcMaw amhouaeth na diyatyrwch, ac ar Javer cyfrif dyma bwrnc y dydd. Yn mysg ein brodyr y Saeson, mae cyfryngau gwybodaetli ddirwestol, yn Uemyddol ac mewn cyfeiriadau ereilt, yn dra Iluo80g, a gellir priodoli IlwyddiaBt yr ac aeddfedrwydd y Public Opinion heddyw yn Lloegr, yn beuaf i hyn yma. Ond am Gymru, y mae ei manteision hi laer yn Uai, am mai ychydig o sylw a delir gan y wasg a chyfryngau ereill i'r achos. Echrya- londer meddwdod yw athraw y Cymro at aobtwydd, yn iwy mag unrhyw ymdrech a wneir i oleuo a chodi y wlad i deunio north egwyddonon, a sane uchel dyn fel aelod o gymdeithaa. Tra mae gan y Saeaon ugoiniau o gy- hoeddiadau dirwestol, ni fedd y Cymry ond MM yn unig- Y Dyngarivr-a dyma yr unig gyhoeddiad dirwestol Cymreig yn y byd! Mae ei gylchrediad presanol, mae'n wir, yn eang, eOO teimlw-i yn sicr fod ei deilyngdod yn galw am gylchrodiad Ilateer eangach. Wrth ei ddarllen gwelir fod ei gynwysiad yn ohwaethus, dyddorol, a aylweddol, fel y saif yn ogyfuwch a'r penaf o'n cyhoeddiad- au. Mae yn bwyeig fod plant yn cael eu cydnabyddu &'r Reithiau a'r gwiriomeddau sydd ynddo, ac ni (ldy!ai ein pobi ieuainc fod un amser heb y cylchgrawn hwn at eu Haw. Nid ydym heb ofni fod Huaws ar hyd a Uod ein gwlad heb wybod nemawr oa dim am dano. pa ral, ond ei woled unwaith, a ddeuent yn dderbynwyr cyaon ohono, ac yn gefnogwyr gwresog iddo. Goddofer i ni apelio at arolygwyr om Hysgolion Sabbothol, a dyBion da ereil!, ar iddynt wneyd eu goreu yn mhob cylch mantetsiol i gymhell y cyhoeddiad hwn ar bob teulu ya arbemg Gwnai dosbarthwyr ylchgronau a chyhoeddiadau oroill vasan- aeth dirfawr i'w gwlad a'u cenedl trwy ymgymeryd a dosbmthu hwa hefyd yn eu gwahanol ardaloedd. Anionor am dano un -ai at y cyhoeddwyr yn umiongyrchol neu ynto ceisier ef trwy lyfrverthwr. Heblaw fod y Dynganct dan olygiaeth iedrus y Parch. William Jones, y mae genym addewidtou am ysgrifau iddo at y flwyddyn nesaf oddiwrth y Parchn. Abel J. Parry, Abeftawe John Owen, M.A., Crio- -cieth; David Young, Llanidloes; J. J. WiMiam$, Rhyl; R. KUIin, Maentwrog; J. Hugh Evans, Cwmafon; Morris Morgan, HwiSordd; J. Morris, Ebbw Vale; E. Jamea, Nefyn; Owen Jones, Llandudno; tc hefydoddiwrthTudwa!,Tegfelyn, Bryth- omfetch, T. E. G. (golygydd y iarddoniMth), Owyneddon, &c., &c. Yr ydym yn hyderu yn fawr y bydd ei gylchrediad wedl mwy ma dyblu cyn y bydd y awyddya 1881 wedi terfynu. Gan ei gyflwyno yn wreaog i sytw cy- Credimol, gorphwyswn, Yr niddoch, &c., H. J. WILMAMS (PIenydd), D. G. EVANS, P II or PwyI.I,got E. B. WILLIAMS, wy g Gweitluol J. C. HOWELL, ? ? Q.B.THOMAS, yr Uwch Doml. 0. P. JONES, J REES EVANS, LEWIS LEWIS, ? AKhebion (ord#rs) i'w oyfeino fel y Mmtym:— GENEDL GYMREIG OFFICE, CARNARVON. H. BELLMAN, GENERAL HOUSE FTJRNISHER,T 20, M08S.STREET, LIVERPOCL. T?YMUNA H. BEMjMAN gyBwyno ei ddiolchgarwch gwresoeaf i'w gwameriaid t'i gyf<?Mot* i? yn gy<hedmol am y gefnogaeth heltfth y mae wedi dderbya M eu Uaw yr wythnoMn diweddai, a gobeithia, trwy daIu yr un øylw a gofaI i'r Faanach yn y dyfodol, gael parMd o'r un aetb. Mae 0 bwys i bawb (Bydd yn bwriadU dodrefnu) wybod fod ganddo yn bresenol UIl 0 r øtociau peu a hehetbat yn y dayman a'i tod yn bwriadu en gwerthn am y prieiau mwyal theeymol. DRAWING-ROOM 8UITRS, DINING-ROOM 8U__ ITKS, BEDROOM SUITES, KITCHRN FURNITU.RE. DALIER 8YLW' Telir cludiad. ar welth.£5 ae uchod f unrhyw ol'8llf 111 Nghymru. SeB! <!ewie umhyw ddodrefn o'r lilt gantynol. Danfonir nnihyw beth M wahan. Htur seated Sofas, from 48a,40a,606 ,each, &e. Ht?tMtted Couches, 399 6d, 45e. 50e, 639 each. A  to select from. Sofiu4 cover- ed In l. Sle, 27o 6d, 38 6d, 80s, 65s, 8<M,90a, and lOOlLea& Oonchea, covered in leather, 19s M, 26s, 30s, 60a, att<t 63s each. Hair-Mated ChatK, lOa 6d, Us 6,1, 15s 6d, to 303 each. Eaey Chairs, in bait seating, 35s, 42s, 60s, to 90B each. Mahogany Loo TaMea, 259, 35s, 458, to SSa each. Walnut Loo Tablee, 39s 6d, 509, 70a, to 80s each. Colfee TaMea, 58 6d, 6a 6d, 88 6d, to 30s each. Wa!nut Drawing-room Suite, R7 7a, j69 9s, j6t2 12s, £14 10s, to £35. Gitt Pier CHaases, from 25a to each. Cane Ohahs, 2s M, 2s lid. 89 3d, 3s 6d. to 12e 6d each. Kitchen Chairs, 3s 6d, 3e Cd, 46, 49 3d, 5a each. Arm Chairs, 8e M, 9s, to 12s 6d each. Mahogany Checonier, 45a, 50a, 70s, SOs, and 105a each. Mahogany Sideboards, JM lOf) to .E35 each. Walnut CheSoniet, with g,tMB back, 3 g!aM doors, j614s, JM 6a, .S7 7e, ,¡ -=- ,:ø- BeOMaads and Beddhtg of every description. Iron Bedsteads from 8a 6d each. Mattresses irom 5s 6d pach. Bed, Boater, and 2 Pillows from 8f 6d. Daufomr pob mm) lion, pa faict a gost t ddcutefnu ty, &c., ar dderbyniad llythyr. T. BELLMAN, COMPLETE HOUSE FURNISHER, 20, MOSS-STREET, LIVERPOOL, 04148.4' IC 1\ e weles ni Ni ni ddysg, Ni ddyag m wiendy, Ni mendy ond ystyriawl.Gatw,9 Dcloeth elint. SHOP ERYR ERYROD ERYRI, NB. FRL BI ORLWIR A LAFAR GWL" AWON, SHOP'?Y' ?E?RTN M"ELYN, Yr hon a saif yn Nghanol Heo! y Bont Bridd, yn nhief Oaematfon. DOED hysbys i drigolion y gwledydd ar lanau y Fenai, acyn nghymoedd brynian Eryn, foA EVAN HUGH OWEN, Perebenog y 3fasnacbdy poblogaidd uchod, wedi ymweled I marchnadoedd Llcegr yr wythn4al ddiweddaf, ac wedi prynu am arian parod, yn 01 ei arfer, gyflawnder 0 nwyddau pwrpasol at y GaulI oer sydd YI1 ymvl. E. H O. na rllid iddo, fel y mae arter rhai. wneyd rhyw honiadau uehel yn ngbylch ei allo. barodrwydd i welthu ei nwyddau am ddaUallt eu cymharu â phrisiau unrhyw fasnacbdy urall yn y gan fod y wlad erbyn hyn wooi cael prawf 0 hyny, RQ yn gwybod yn eithaf da yn mha shop yn Ngha-ernarfou y mM GWIE FARGEINION i'w CMl. Yn mhlith yr aneirif Fargeiuion A ddaDgoeir "r WYFHNOS HOV, gellir enwi yr ychydig a gaatyTi :— Jackedi Seal i Ferched 0 10s. 6e. Cannoedd 0 msters Merched, 048. 6c. i f,ny. Cannoeddo msters PIaut, o 1010. i fyny. 300 o Fut Sets o bnb math o Fur. Eto, Fnr OapM o bob math, wedi eu pryna am Arian Parod, 0 Is, 5!c, i fyny. Lot fawr o UmbreltM i Ddyuion a Morched, o Is. Ole. i fyny. Ve1 voteen Du rhagorol, 0 Is, 31c, i fyny. Cannoedd 0 Stausus i Ferched, o101c. i fyny. SHits Sty&au, wcài eu gwneyd, 0 h. 61c. i iyny. DRESSES, t Sateen at DdresseB, o 7lc. (gwlan) Lot fawr o Winceys, Serges, Home Spuns, CashmetM, Ftench! Merinop, am briejau a deilYDgant 811w cyffredinol BUETHYNAU. Brethyn at Ulsters, dan led, o la. 2tc. i fvny. Pilot Cloth, o 39. He. Brethyn at Drowsusau, o 18' 2c. i f)ny. Gwneir Siwtiau mewn 24 aWl 0 0 38s. Oc. i fyny. Lot fawr o BIaacodi wedi maeddu ych) cliFt yn od o Md. Lot fawr 0 Wlaneni Coch 6 Gwyn, 0 5c. i fyuy. CwJItiau, Is. H;c. Cyufasau, Za. 3e. Hottands, 3lc (M<'o Gwyn da, 2ic. READY MADES. Piwtian i Ddynion, o 14a. 6c. Top ()oti6u i Ddynion, rhagoral, 12s. 6e. Trow8usau B, ethyu i 0 39. 6c Etc „ i BIant, o Is. 6c. Top CotiM i BJant, wedi eu !eiDio yn gymwys i'r gauaf, o 3a. lie. Lot fnwr o Hetiau Ffelt i Ddynion, o la. Ole. i fyny. Stoc fawr o Fdrawera, o Is Ilic. Gwasgodau Gwlan, Za. 60. Ties, 510. OoUars, 3o. CuCs Uiaa, 71c. ScarfIs, i Blant (gwlan), 1c. Hosanau i Ferched Bm 3e. Lot fawl 0 HeUau Ffurs i Ferched, 0 bob math, yn rhad. Betiau" T&m 0' Shanters wedi en gwneyd o Velvet, am 4s. He. Hetiau Gwellt, o Ole. i fyny. DALIER SYLW. -B', ddat yn ddymuno! f bob! y dref ddyfod i brynu ddiwrnodau hebtaw ddydd Sadwrn, et rhoddi mantais i bobi y wtad gael eu servio. B Jdai yn dda hefyd i bawb ayiwi fod y DER YN MELYN uwchben drwB y shop, rhag wneyd 4664-p. YR UNIG GYMRO YN NGOGLEDD CYMRU 8YDD YN GOSOD DANEDD HEB BOEN YDYW OWEN JONES. A.P.S., L.D.S.A. (8URGEOK DENTIST 0 LuNDAIN), APOTHECARIES' HALL, GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOR. Y MAE 0. JONES WEDI EN1LL TYI'I'TYf:J(nUF (IJEBTIFICÂf'E) FEL DENTIST YN El HOLt, RANAUG-\NY GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; REPyDPASIODD YN YR APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AC 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. 1 br??t DARGANFYDDIAD HAPUS. ?:? ? brest gaeth, neu i ?d??Lel ? VN ddiweddM dar?nMdMS &rdd i &.od chnedd '? ?el d?edd ? wwyvd <t, .gM?t dda?ddd -? M ? ag i roMi ??n &wen. brydfetth, a chyBurua erbyn y Nad.Ug? y gae ? gwyneb ? trist. Y ?g g? o?iad y d?d ? ? ? j ??' os Md OM gNi. Iwy Mg y mM ceb yn ei (eddwl i'w wneyd ?mirf y eu ddynt Tai. uag t mM 0. JO?ES yn gwneyd y danedd fel hyn ?? mcr fu? ddynt rai. os bydd eMeu. ag T 'Me modd. Byddai ym dda i bawb <ydd yn bwnadu CMl danedd yr un diwmod, tra yn eu haros, yro Uythyr i bennodi y dydd y deuant. GeUir ympughort bob dydd &g 0. JONES o NAW hyd HANEB DYDD, a thrwy y dydd ond yi amMr a nodir i lawr y bydd odfticartref. Pris setiau o 14 o ddauedd o Ip. lOs. i 15p. aelUr ymweledagO. JONBSyn 41. NORTB OAELLWYNGBYDD, 0 bump hyd yr h!'Yr; yn BETBEDA. o un hyd bedwar y dydd Mawrth cyntaf Motsatio; Yn zkbt Mr. WiMwn Robert., Ptnyftndd, EBENEZRR, yr ail ddydd Mawrth ar ol Mtto: Yo uhy Mr. Pritchaid.Mihtfr, LLAN. GEFNI, bob dydd IaN, ACHOFIWCR MA.1 AU y FFORD.LI I'R BANK A'B COUNTY COURT KAE Y TY..&m.d TBYDEDD GYLCHWYL LENYDDOL BRYN- 8IENCYN DYOD NADOLtG, 1880. LLYWYDDION: J. R. DAVIBS, TSW., TBXBOBTH, A DR. OWEN, IiLANOZFJM. ABWEINYDPION: Y FAROBN. JOHN WILLIAMS Ac OWEN PARRY. ? 3 S 3 8 /'tY.DDm CTSTADLBUABTH Y PRI? DDARN CEBDD080L LE YN Y PBYBNAWN. 'I BEIRNIAD, MR. D. JENKINS, M.B. Y lfàrtodldd i ddechteu am t.30 p.m. a 5.30. Mynediad i mewn trwy docynan—Eisteddleoedd Goreu, Is. 6c; Ai], la.; Tfydydd, 6c e47M-d LLE GELLIR CAEL DODREFN RATAF ? Cyn ptynu, ymwelwch &'t FURNITURE WAREHOUSE EASTGATE- STREET, yn ymyl y Cloe Mawr," CaeniMfon; ac hefyd CASTLE HOUSE, LLANGEFNI, DegeUijcaeIydevMad heketMyB Nghymrn o GYPYRDDAU GWYDR a CHLOCtAU i'w ntatchio, a'r oU o wneuthuriad cartrejt. Hefyd pob math o ddodrein at Bajlytau, Ceginau, Bedrooms, &c -Dyma y lie y gellir mwyaf 0 ddewis, a phrisiau isaf am arian patod. Ceil prawf o'r gwirlonedd uchod tnry ym- weled & Mfydliad H. WILLIAMS, PpAeM<f<f, FURNtTURE WAREHOUSE, EASTGATE.8TBEET, OABRMARtON, HOUSE, LLANGEFNI. BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD, CAERNARVON A DDYMUNANT&IwsyIwneiUduol at y nwyddau Special Lot 0 French Merinos a Cashmers Duon, yn caet en cynyg am y pymtbeg- nos nesaf (yn unig), am y pr!eiau can- lynol :-la. 5ic. yn Ue ls.6;d.; Is. 10c. yn l)e Ie. l1!c.; 2s. 2;c. yn Me 2s. 44c.; 2a. 4c.ynHe 2s. 6c.; 2s. 9c. ynlle 39.; 3f). 2sc. yn Ue Se. 6c., &c.—T mae yr uchod gwneuthurlad goreu, ao yn deilwng o sylw. Lot o ULSTERS, mewn !wian tywyll a goleu, gyda Hoods wedi ei teinio & Satin, am 8s. lie., Us. 6c., Us. 6c., 18s. 6e. Lottau eMiU, o 3a. llio. i fyny. Lot o German Jackets, wedi eu gwneyd yn y etyle dtweddaraf, a'i braidio yn ysplenydd, Mn 32e. 6c., gwetth o leiai 42s 60. Nidoeeondychydigt'Tuohodwedt eu g<dMl, My nis geUir sicrhau y byddant i'w caet ar ol yr wythnoa bfesenol. Lot o Stausus, mewn light a dark fawn, am 2s. l1lc. Gwetthh- yn gyCredin am 3s 6c. Lot o Ctist Winceys, 32 modfedd o led, mewn brawm, dark gray, &c., am 5}c y Hath. Lot o Beaver Hats, duon, navy Nne, a dmb, am 5s. lie. gwerth 6s. He. Plush TTimmiDgs, Plush Bibbors, Cords, &c., Ac., yn y lUwiau newydd. Lot o Fur Sete, Hydain, am 4s. 6c. y set. Hetyd am 6a. 6c., 10s. 60., 12s. ec., i tyny. Lot o Coloured Serges, gwlanen i gyd, yn y Uiwiau Casiynot, amis. 4ic. y.Uath, yn He Is. 610. UmbtellM, VelYeteeNs, Ve!vets, Gw!an. en! Crysau, Gwlaneui SwynioB, &c., Ac., ya rhad, ac o'r gwnenthanad goreu. Conwch aw i we!<d yr nchod, yn SHOP NEWYDD BRYAN BROTHERS, 12 BONT BRIDD. CAERNARVON. e4771. DARGEN.—Y mae'r LLYPRAU canlyntd, JD neu unrhyw un ohooyct. ar werth am haner criB neu gwerthir yr cM am 2p St. Y maect mewn e?awtd&, Thai yn ho)M Bewydd:-GTfeddiau tectMidd (T Levi).—0arymau Nemdnaetb.—PK- MttMydtveddatE. MorMn (c? eyntaf).— einiad fr a f,.il(P:.Y? .—0oaadnr Ye. Arwehdad fr ???MSS,?, <?. 70, 79, a S?iomclyA.golS.bb.?l? 1878,79,' 80—Hodte'f OuiMnes of theo!oey,—0rnden'e C?nc?da.oe.-H?th a.d Mu?tion (Kmgdey,, .C?owp'er't Work?-Scott'. PMm.Mdtcn? Ma?S'-Oambridge Bible (or Schools (James axd W-Ym?yne? a C.D., swyddfa'r C.? ? 770o ?<WAITH plBBLLAU(PIPNS)AT GhE?ENIO TIROEDD, T?WYK, A&ER. <Mt.?< /Mt.m)? o M hyd 6 modfedd, wedi eu ?&. S?g.M- ?dyngHr?i. wrth geryg calch. ???So'r ?"?h Mtth?dd 0? Oh.?yM??T ?H.lyhe.d 8.Uway).fe!y t?? hMton iGymTn MiLoegr, MU mewa SMMa? o ? Vcryd.Rhyl. ?un "yddagM t't ??lY.?=S ? J. Wil??, ??. ADef88le. '168'1 A & WBBTH, Ot? &ThMt, ytr?ghy-?'r ¡ i- gerperthynoHddynt. YmdyneragA.B, a'<t)<a'j: OfBce, Carnarron._ _o4757 e Newlldd eu eyh-ddi, priB Swllt, ?WEITHIAU BARDDONOL GARMON- GYDD, yn Gymraeg a Saesneg. I'w cael gan yr wdwr, Lianarmon, near Mold. 04772 -d VN EMIEU, Agenta i wertha Nwyddau JL defnyddiol. Gwneh 30s yr wythnoa gyda EM..f,n.?r (gan amgau stamp) a Oommi2sion," Geffedl Office, CarnaIVoB. I o4773-d ?0 WEEKLY and UPWARDS may be EASILY ?? and HONESTLY REALISED by persona ef EITHER SEX, without hmdraMe to present occupation.—For particulars, &c., enclose a plainly addrfMed envelope to BVANS, WATTS, and COMPANY (P. 293), Merchants, Birmingham. B473t d A R WEBTH nen AR OSOD, yn UaNberis. A TAIR 0 SIOPAU ptydteso!, o wneuthunad rhagoro!, yn sefyll yn y tnan mwyaf cyaetia yn y He, ae yn hwylus at UBrhyw /xoMM. CelUr gadael rhan 0 r arJan ar fortgage. MOOdiant dioed.- Ym- ofyner íl Wi11i:.tm D. Prichard, Bryn Terrace, Clwt- y. bont, ger Caernarfon. o 4592 p TLANY8TUMDWT.—TY AN WEBTH.- -JU Mae y tk prydlesol o'r enw Brondwyfor ar werth. Prydle><, 60aí" mlynadd, 9 0 ba rai ydd wedi myned heiMo Tt newydd, ac mewn cyawr da.—Ymofyner agEvan EvMM, BMudwyfor, Llan- ystumdwy, Criccieth. o 4743-d quo TAILOB8,—WANTED, by a steady i- Young Man,, a eitnation as UUTTER, ao objection to fill his time on the Board. -Apply to No. 4763, Genødl Oalee, Camatvon Addresa — John Evans, 5, Bryn Oetyn Terrace, Taly-earn. G4763-d ?pHE PASTURES and WHEATFIELDS of Tthe North West-fertile lands In Minnesota, Dakota, Montana, and Washington. with railroad facilities and assured growth in value.—Address, The Northern Pacific Railroad Agency, 20. Watfr- street, Liverpool. G4765 -4 A RARE CHANCE FOB SHOPKEEPERS. A -Ar oaod, 8BOP g?aeu?a.?y hetaeth mewm udal boblog, Y mae y mantI81œy,hY.laf yn y: 1dogaeth, Be wedi bod yn gwneyd business yu W-1?sale a Retail. Bhent rhesymol. Fixtures a Stock fel y cytunir. Rhesymau boddlonol dtoa roddi y business i fyny.-Am lanyl10n pellach, cyfeirier at Mrs O. J. Morris, Shop y Gornel, Rhos, Ruabon. o4764-d Yn awt- yn barod, pri8 trwy y 61' <t ?7'R ENETH AJMBDIfAD," M< Chwed! -IL Gymreig, yn dangos gofal Hhagluniaeth Duw am yr Amddifad, gan Mr. John Jones, Taber- DBcle, Yr 8rchebion, gyda i'w hanfon i'r Oyhoeddwr,-Mr. R R. HUGHES, Llyfrwerthydd, Bethaaia, Ffestiniog, N.W.—Yr elw artery i lyfrwerthwyr. o 4736-d WYF YN COFIO'R ? LLOER" (ateb- t' iad i "Wyt yo codi. ") I Soprano non Denor. Un 0 brif songs eistedd. fodau y fiwyddyn Adolygiadau cymeradwyot gan Dr PMry. Ataw Ddu, Mr Lucas WtUiams, Dewt Alaw, Eos Hlfod, Alaw Oyncn, Ac. I'wchael(pris6c) oddiw.th yr awdwr, S P. Jones,' Board School, Three Crosses, near Swan- sea. o 4591 a DANT,PENRHYNDE UDR AETH. Tai JT RhydJ-ddahadol (/?Ao/? ar werth. OeIMr gadael yr arian ar mortgage ar delerau rhesymol. Cvfle rhagorol I weithwyr 1 gael tai yn eiddo iddynt eu hunain.—Am y many!ion, ymotvner 8 MR HUGH JONES, Shop, Pant nea & MB D. E. DA VIES, Rhiauta, P?neli. 0. Y. Naw o Oai jR'«A<)M ar worth yc PWLLHELI. Oyne rhMoroI i weithwyr. o 4720.z DRYT?AJRVOR HAM. 80HOOL. TOWT 5bt. SDWIN JONES, M.B O.F., &J8ÍRted b1 qualified MüTn&, Ol Engtish, Mathematics, Modern Langu ..gCf. MMic, .tc. Bryn?or Ball, a commodMua and weU- Itt, hou? haa bow w focu'dlu l, an otod for the ¡Z, anuil b:r:ij.iOít th¿ t)<!<tct[A?!y -Rtuatcd in an Bminc:tay h?iithy local- it)" with c"JUsive pla3rgroun&, Gick¡;t ReId and rd(m dttac,d I'ü t.ogethcT making thi dnat and most destrat,e H(looi preIlli?M !n th,' 1'r.nclpaHtj, Pupils are. the (JJ'¡.min..cio1J. it ,onnection tnth tht UniwMMtt 'M)d OoUesf)t 'or the PrQt<JNri01\8. Aud Oem. p!1T"ui!õ. :"Id ¡" ¡lQ1tIU<ttmo ,4 i 41 S.wru. .t, V!f'hí.t, t "1.n,,tWKJ h, i 11."1' f'r'f' ?.? ?? .MS- ??.? ?? A 108 Y LLYGAD, GOLEUNI T CORPH A'R MEDDWL. DYDD MR H. ROWLANDS (diweddar o'r J) Liverpoul Eye and Ear IcRnnary), 93. Ken- sington, Lerpwl, yn ymweled & Chymru nesaf fel y cantyn :— BANGOR, dydd Mun, Rhagfyr 13, yn y Vaynol Arms, o 2 hyd 4 o'r j;Ioch. OAERNARFON, didd Mawrth, y 14eg, yn nhy Mr W. Orimth, TempeMnoe, 22, Poot.etrect, o hyd4o'rglooh. PWLLHEM, dydd Mercber, y J,S,f. ed,, yn y Madryn Arme, o 2 hyd haner awr wedta o r gtoch. FOUROROS8ES (Ft'ESTINMG), CM Fercher, y 15fed, o 6 hyd 8 o'r gloch, a dydd lau, yr 16eg, o 10 hyd IS o'r gloch. M: o 6 h*d 8 o'r gloch, yr un diwrnod, yn nhy Mr 0. W. WiUitune, Tem- perante Hote).. CONWY (dxlier sylw neiUdaol ar y eyfnew.1difA hwn), dydd Ctwener, Bhagtyt 17eg, yn yr Harp Inn. o 2 hyd 5 o'r g!och. RHYL, dydd Mawrtb, _R.hagf.ytZ.latn, yn nhy MM SaiBODB, Temperance Hotel, Bodfor-etreet, o 2 hyd'4 o'r gloch. OAERaYBI, dydd Metoher, yr Mtin, ya y Feathers, Boston-street, o S hyd o'r glocit. Chmaed pawb ymdrech i tod yn brydlawia. DALIEU 8TLW.—T mee Pen Betenau Rowtanda (RowIaBde' Head PtUa) yn gwerthu wrth y mH- oedd. Ystyrir hwy yn WMth pum' ){mi y boc*. ond y maentyn caet en gwerthu am chwe'cheiniog & 8w!lt y biychiad; ar dderbyniad eaith stamp, antonir btwch chwe'chciniog ucrbyw 8'lfeiriad, a Kwetth 13 e etampt antonM Mwoh It). o*7e7—d A T Y CERDDORION. Dymna!r tysbyea mat Beimiad y Garddorisetbt ya NQHYLCBWyL LENYDDOL DYPFRYN ARDUDWY, S"?'???' ?? ?? MOMAN (LLEW ?°?. ? ??' ?? y ?? ?< ? cyfansoddiadau yn ddioed G4774—d R hyfedd 0 rad y gwerlhir pethau yn yr yr, ,W ythaMhaa. T rwy fod gan y Meistri P. & W. Stoa mor Hynod o fawr, gwerthfmt yr oil am B risiau hynod o iael. O 8 heb wmeyd eich prynmd&u, pdwch ymo ddydd y Flair. N id oes nob yndyfoi oddiyno hab ei MesM, E r i hymy fed braidd yn Munhosibl. A N awr yw'r adeg i bawb aydd 4 m brynu Ulsters i ferched a pMant, N eu Furs at round Jacedi, N eu Hetiau Beaver, Seal, a Ffelt, o 6c i iyny* E rbyn y gauaf oer ceir Plancedt hymod rad, Y nghyda Ohynfasau mawr am bach. AmSlsifynyyceir telli duon wedi eu leimo & Fur. I B lant ceir yr un pethau yn hynod rad, y n mhob size augenrheidiol. Tippets Fur mewn du a brown, pob pris. TTeiyd Jacedi Seal, 10s 9o i tyny. THE MTH WALES EXPRESS, THE LARGEST PNNNY PAPER IN NORTH WALES, PUBLIMtM AT CABNABYON BTBBY PMMT. Branch ONces at AU the Principal Towns in North Wales. IT POLITICAL, SOCIAL, AND GENERAL LEADIKG ARTICLES. NOTES OF THE WEEK. OCCASIONAL NOTES ON DIVERS MATTERS BY SEVERAL WRITERS. LITERARY NOTICES. AGRICULTURAL ITEMS. CUTTINGS FROM THE COMIC JOURNALQ EXTRACTS FROM MAGAZINES. LOCAL AND DISTRICT GENERAL NEWS. LEITERS TO THE EDITOR. MARKET REPORTS. MISCELLANEOUS ITEMS OF NEWS AND INFORMATION. PMM ONE PENNY. By Post, Three HaU. pence. To be bad of *B NewMgcLta. IDRMTAITH INOHYD Yt< OABL ?M 1. ADPERU Mn "BROOKS' ARABIAN FOOD AND BISCUITS" (Ymbotth A?baiddaBtacedt BMob). Yr ymborth rhttai gMea i gleNon a babanod a gynygnvyd eyhoedd orkm& l'u gyfartal i dri oi8 goren, &\} 111 Uttwer haws i'w fongamMreQriBlthOwen, High.stMet; Ban-pr H. V. Baker; Owen Jones, MMtet-pttce, MenM Bridge; J. W. Jonee, PwllheU; W!UiMBOwa)t, Pottdinorwic; ThomM Jen)dm<, Bea.umMi<; J. 8)otet, L!MdndBo; J. JomM, High-atKet, J. H. Jonea, TXnbych; Birch, Wyddgrug; G. Dnttdon, (.ftwewaUt, a phob cyeefYtH a froow pMenot. Mewn Uetttn symom 1< a 11 M ;)[ U4. <h 4W-)t