Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

&u—- —- ——- 3^' LH?LL V WSITE ST&R. I 3?)? r?. ? ST!I:"ERS. | XTEirKKPr-WnL^ l^KlV V'O^K^QTTR^xsroWN.BOS 1I R, tlpR:- *TBUT? C .Meh. n BRITAS?JC. Meh 24 ?eriry" r A?R'?'n My tor? ith a ?-ddir f,l Y ta» am y 1 r<a: 'i *-» ?, Y m? Mt.n?a leoioi y lUrell hon i ^yi o'r do^a-rth wcbaf yn tfnrf m?'r' ^uu a t'?. t ? ?u. M Ya d^yffolyb ,tn t.t:r tb\ \a ;l?f;¡ Ui.ieithwy. Steal 19d a.u ôn&i.o st.nfrul. imfwy'i" Motjii-. it •>»,) .,Shi;i t In- W Wil\i»"my.. Heol "arch- nad, Caernujrfoa ueua Jl Owen E Ptrrv. m»..y,ncWdri liechil Pol- wyddelen ^"tvi'rj Rowlands, Ponvsraiff W. D. Jonea, Old Bank C u?rt;yVil W. M. Jones, ojhurch-Atre-t, UHin^ni (I., il.oberfa, Rock Cottage,C^eipauMaw'TaWmm; Ijngh Hughes 7, Market Rov, VnJ-c.r.; W. O. Willismø, ghoeWarebou* Llanrwit.; Matthew Goldle, 217, High Strrnt, 'mi^or j R. C. Evans, 1 Minalnn, TVgelly; ISUAY, IMBIB i Co., 34, LeadenhRll. -trwr. Llundain, E.C., a 10, Watsr-street, Lerpwl. 1 LLINLL IN MAN. AGERLOVGAU RR NINOL INEW YORK INMAN at INTERN ATIONALSTEAM- SHIP Co.. LIMITED. 0 LERPWL I NFAV Y< >KK ILOB DYDD MUKCHER. o Qceensrowu ho" Dydd Ian. Prix Oludiad yn y Trydydd Posbarth can had ag elddo unrhyw Hn,,11 arall o'r radd flaenaf. Cludiad ya y Saloon a'r Ail Gabanam brisiau hesymol. Through Boohugt < unrhyw ran o'r Unol Daleitbau a Canada, yn cynwye Manitoba a'r Ciriogaethau Gogloddnl A De-Orllewinol. Ymofyner & KLCI'ARI»SON, SPENCE & 00..22, "'ater street, Liverpool J nen ift Mri W. J. Williams, 7, MARKET atrnot, Carnarvon T. 8. Ineham, High street, Ebenezer; Pritchard Broi, & Co., 3, '"oi liill Pirtmadoo W. T. Jonea, 5 New street, Pwllheli; E. Jones, 173, High street, Uanyor H. r. Williams, 66, Bryngwonith, Cael1wyrt;rydd; W. Rogers, Stationmaafer, Treglir h; Huafh Hughea, 8. Market street, Amlwch Hrmort Parry (Trebor Llechid BetheMa ft..Ton^s, 01,1 Post Office, PENYPROET1: W. JNNPS, Ro-" hit) Street,Conway. LLLTELL Y DOM I Y ION. AGERLONGAU BRENHINOL. LFLO O Accri o dir yn rho id, gyda Bonus i Ymsefydlwyr. Telerau Arbenig i Doithwyr i bob parth yn Canada a'r Taloathau Unedig. Yn hwylio o Lorpwl bob wythnos. Y mae agerlonmu y llinoll hon yn Ilawn o bob cyfleuBderan. Sa'oon, Second Cabin a Steerage am y P ifiau I,af. Am fauylion pellach ymofyner A Flinn Main and Montgomery, Liverpool a Bristol oea at H, Hughes, 7, Mark, t-row, Amlwch; K. J. Thomas, M..rket.p'ac" Blaeuau Ffestiniog; H. J Wiiliams, 70, Penybryn. Bethesda W. J. Williams, 7, Markot street, Carnarvon; R R. Stythe, Accountant, Carnarvon M. Goldie. BETTOR H. J, Williams, Bryn Ivenith, Caellwyntrrydd M. Ingham, Th Stores, Llanberifi; W. Trevor Jonea, 5, New street, Pwllheli; 0. K. Parry. Slate Merchant, Oolwyddeler, R.S.O.; R. E. Jones, Roso Hill. street,Conway; J. R. ,Jon<J,,Mostyn.cre8cent, Llandudno, or to R. J. Hughes, Post Office, Rhpstryfan ¡iY GOMER I'R CYMRY. Gwybodaeth sydd Nerth." GOMnR ROBERTS (CnlRo Dot), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. BYDDED i'r rhai SY'n dymuno cail y man- telsion toreu wrth groesi y Werydd, yn Dghyda'r farr* rhtf. anfon, at G,, ile, Roberta (Cymro Dof), yr hwo a rydd iddyot bob gwy- bodaeth angom heidiol draslineHau yramtirican a'r Canadian S'eamerF. Rhoddir tocynau i deithwyr pyda'r oil ager- longau yr Inman, White htar, Allan, rimerican, National, ac orsill. Telir eylw i docynau o'r America. Y piisiau isaf i'r America. Gwnaf fy noreu dros y Cymry. Gyda'r steamer, cryfllf sydd yn hwylio, .Digon o fwyd da, pob cysnr, a d;cgeiweh. Nid yw y swyddfa ho > yn bookio tramorwyr, Digon o waith a chvflog da yn America. Efe a gyferfydd a'r rbai fvdd o da" ei ofal ar ell dyfodiad i Lerpwl, ac rh eld yn ddiogel (y Cymry gyda'u gilydd1 ar fwrdd y steamers. Cyfarwyddyd a[)ffa"kdi er sichau arbedlad arian ac amser, end coflwch VS^RIFENU yn gyntaf (enclosed pottage stamp) at GO 11 E R ROBERTS (Cymro Dot) Pas.-euger ,\e' t, Templars' Hotel, 29, Union-Atreet, Liverpool. D,S.-Y Ule ei (Iy yn helaeth, yn ymyl y Landing Stage, Swper, twely, a brocwast, 2a 60. plant, haner pris, yn eynwys pob at- ♦jpatlanw. OARTREF 0DDICARTKEF I'R CYMRY UK ATVKHAi 8Y)'U YN -,i ?VRL&DU lm YMFUDO. YMUNA HUGH HUGHES, 7, Mar. J ket Row, Amlwch, hysbyeu el fod of yn IOST ymfudol dros yr un Cwmnlau er's dros Jlmlynodd, Yo Oruchwyliwr penodol dros janada a Queensland, i roddi "CLUDIAD" RHAD A CHYNORTIIWYOL (1 dan y Llywodraeth. Trwy fod H. Hughes newydd ddychwelyd a1 ol teithio miioeda o tilldiroedd yn Canada ac America. GIIU oici ,ie??grinad cy wix am y Weithfoydd, Ù cyBugan 02d goreu i trued er gwuUhas eu hunaln. Mae dan o feibion H. Hughes YN swyddogion ar y Mail STAMEN. Gotelir am yfarfod pawb ar 811 dylodfact juiverpool. A.ifoner Punt 0 de- poMt I H. F ,a C'leir tickit i fyued gyda'r Uoag yr adeg y byadont hwy yn dewis, a'r lie gorea yn y Ilo.v atn y ORIS isetaf fir Y nyrl. Awgtoer Stamp i gael ateb yu ol trwy lythvr. 4Ki^v HUGH JONES, ???' PASSEXOEK AGEKT, 10, VIRGINIA STREET, ST. PAUL'S SQUARE, LIVERPOOL. DYMUNA HUGH JONES bysbysu y Dgelli?eaelpob gwyboda?thyn nghylch yr agerlongau goreu i wahiMo) barthau o'r byd -Amenca, Canada, Australia, ac befyd i'r VVLADFA GYM KKIO-PATAGONIA. Gellir gohebu am, ef yn Gymraeg neu yn Saesneg, a c! eir atebiad gyda throad y post. Cyferfydd y rhai a lydd dan ci ofal ar eu dyfodiad i Lerpwl, a rhyd(1 y Cymry gyd &a gilydd yn y rhanau goreu o'r agerlongau. Y mae gan II, J, dy helacth, mewn man cyfleus, yn ag s i orsaf y thei IF irdd, ac hefyd i'r Landing Stige. Feb cyfleusdra a chysur. Ei rwyddair ef yw.Gwdyù.u glan ae aiiy,a phris rhesymol om fwyd a llety. Cyfarfyddir pawb ar eu dyfodiad i r 'rcf gan H. JONES. O^ WIJLLiAM WILLIAMS (CYMRO PUR), PASSENGER AGENT, No. 27, UNION STIiEET, LIVERPOOL DDYMUNA hysbyeu ei ^-ydgenedl ei fod A ef yn Bookio Pasnengore gyda'r STEAMERS goreu i bob parth o'r An,erica, am y prlsmu isai. Hefyd. ceir pob frwvbodseth IM amser hwyliad Steamers, ond gohebu yu Gymraeg nen SlOes. neg ag ef,a sicrha y telir y sylw mMtybf or CM! 2eoedd mwyaf cyurus ar y Steamers i'r saw' a ymddiriedent eu gofal i ido; a chyfarfyddi) bwy ar en dyfodiad i I,rpw' cr mwyn oymeryd gofal priodol o Luggage.—Cofier y oyfeiriad nchod. 0.8 — Cvmro Pur O S'r Gaernarfon. MS 1? AX SA.Vi; iV»» i'-S BNVli'AiJD ?.h.t?. CROESI Y WERYDD. DYMUNA LEWIS ROBERTS (sydd ei hunan wodi croesl la^er o weithiau), hysbvsn y gellil ael pcb gwybodaeth yn nehylohyr agerlcngan gcren i iol ranso o'r America, a phob hysbysrwyac 3 ylrfudiaeth I'r rhanau ereilfo'r byd. Ge3h ym^fyn »g ef yn aymywg USU yr, Saesoneg. urw^ yigiutQCftto. Bydd yu cyfarfod y ihsi ivdd o dan ei oral ar ei dyfodiad i Lerpwl, a rhydd y C)ii.ru gyda t uilydd yn y rhanau goron o'r ù..erlongan. Mac yB fffcith ei fod we by-j,, 3aith mlynead yr. Ameiioa, ag eglur yw oa hJ')I y- 31 gymr.wy? ii cy-tarwyadwr prowol. D.8.— Mae gan L Robert* Dy helaeth omfforddus yn ymyl y Landing Stage. Bwfd- jdd a gwelyau am brisau rhesymol, Y ifairtad ydyw:— LEWIS ROBERTS, Passenger Agent Temperance Hotel, •i 't?. I niB?n -p?WLE?T'ENNYN?YAI < 6TEEL FUjLS FOE FEMALES, q.i?kly -v-r^cts .31 iriejulariteg .M.'esaU obetruotioDS anc? relieve tho di?treui,. symptom so pre""le"t ,,ith tlm Eer. Bo. is lid _d 2.9, of all chemis t s. S ,;t =ywhere on recipto 55 si Stamps by the blaker F. f?WLE.iChemiat. ?Ctt)B<hMt. LLINELL Y QULF. 't" NEWYDD DA I YMFUDWVR. Y mae Cwmni y Llinell u-hod wed; gwneyd I trefniadau i bwylio eu hagerlongauo LbKt'wi, I PORT MADRYN, Patagonia, sef y Wiadfa I Gymreig. Felly, o hyn allan, bydd ynhwyus- dcd anarferol i bawb a vmfudaot i'r Wlafa, gan na fydd cisieu iddynt lanio yn un man nes cyrhaedd yno. Telir y sylw manylaf i'r ymfud- w ac i'w nwyddau. Bydd yr Agerlong I GULF OF PAPUA yn hWilio Mehefid 26. Ceir y manylion a'r pris ond anfon yn Gymraeg neu Saeenegat William Nicol & Co., 18,James- street, Liverpool. A l IsTkft t.f A, NEW ZKALAWJJ TASMANIA ORIENT T, I N W • YN HWYLIO ROB PYTHFfNOS, GYDA R LLYTHYRGODAU. BYDD i'r Llongan canlynol ada3l Llan- D dain fel y canlyn, a Plymoutn un diwrnod yn ddiweddarach, Naples naw diwmod yn ddiweddarach, gyda Uythyrgodau ei Mawrhydi, am ALBANY, ADELAIDE. MELB.O^UrrrR>NxTET? a SYDNEY, gan alw yn Colombo a chymeryd teithwyr am oil borthladdoedd Australasia, Agerlong. Tone. H.P. Dyddiad OROTAVA. 5,552 7,000 Meh. 19 AUSTRAL- 5,524 7,000 Gor 3. ORUBA. 5,552 6,000 Ger. 17 CUZCO. 3,918 4,000 Gor. 31 Gall teithwyr yn gadael Llundain saith diwr- nod yn ddiweddarach na'r ucbod ac yn teithio dros y tir ddal yr agerlong ya Naples. Loading Berth, Tilbury Docks. Yr agerlongan yn mhlith y rhai mwyaf a chyflymaf. Bwydydd o'r fath oren,baths oer a chynee, y goleani trydanol drwy'r Uongau, an awyrlad trwyadl. Cludiad yn cynwys Diod, Gwely, a chvflous- derau y caoan, 17p 17s i 70p. Ni bydd y perchenogiou yn gyfdol am cediad. gohiriad, na oholledicn o unrhyw natur a achosir gan y sefyll non y cload allan. Managers, F. Green & Oo.» 13, Fenchurcb. avenue, ao Anderson, Audereon, and Co., 5, Fenchnreh-avenue, London, E.G. Am delerau i deithwyr ym^fyrsr a'r firm dl. weddaf, nen a'r Gtoruohwyliwr yn NhMtnar. fon-W. J. WiUi' ms, 7, Market street. Yn Dolgellau, R. C. Evans, 1. Minafon. 52 ift LLINELL GUION AQERLONQAU 1LTTHYBO ".UDAWr. BBENHINOL A'E UNOL DALA. BTHATJ. O LBUPWL I EPHOG NEWYDD BOB 8 AD WEN WYOMING Thursday Meh. 18 I ARIZONA. Meh. 27 \VlSCONSIN. Gor. 4 Gor. 11 NEVADA. Gor. 18 Gatwant yn Qaeenatowa y dydd canlynol, i dderbym llythyrau a theitfewyr. Saloon Passage o Lerpwl i New York, 10p i 25p. Yr all eaban a st.>ra. "S..Og9 i yr York, Boston, a Philadelphia, aui bri»ia<i teel. yr R. gynwysa ddigonedd o fwyd. Anfonir teithwyr i bob parth o'r Unol Dalaethau a Chanada. Y ma. meddy" ao arolygea brodadol ar fwrdd pob &¡çorl"ug. Gorucbwylwyr i Gwmni Lloagau Kaw Zealand Ag?louguti Llyth Pwl B?enhinol yn hwylio i borth J.da".dd New ZoZ ?'d ac AWitraJia, YwofyBer a Guion a'u Cyt., 21, Water-street, Le, w]; neu a William Jones (Ffostinfab), Blaenau Ffestiniog; Evan Joins, Insuramce Agout, ilorfa Kevin; Hugh Hughes, 7, Market Itow, Amlwch; W. J. Williims, Quftrrymt j's Union, Caornarfon; Ow-ni E. })arry, blate Merchant, Dolydd»len I^hmael Da-vies, Llys Arthur, Liunberis; Owen Jones, Mllrknt.square. Llan- rwst; W O. Jonea, Anctionyor, Old Bank, Caergybi. "UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA, BVIBY WSDVBS3AT. First class fullpowered Iron Steamships. Accomodation -for passengers equal to &iy European Line. Passengers and Goods loaded at Philadelphia on the Wharf of the Pensylvama Railroad. THE SHORTE" AND BEST ROUTE TO THE WBST, Apply RICHARDSON, SPENCE, & Co., 19 A 22, Water-street, Liverpool Looit AGBNTS.—W. J. Williams, 7. Market- street, Carnarvon I Evans & Co., Herald Offloe, Carnarvon; R. G. Roberts, Rock Cottage, Creigiau Mawr,Talysam; R. Roberts, Bethesda; R. Roberts, Glyullifon Hotel, Blaenau Ffestin- iog; H. J. Williams, 70, Penvbryn. Bethesda, MEDDYGINIAETH EYFEDDOL. PELENAU BEECKAM. A DDEFA mileedd an bod ya .e>tb mwy na GINI y BLWCH %t a.nh"'derau g?ri.1 a gewynol, m. ey fn T., I (fwynt a phoen yn y cylla. cur yn y pen, penysgafnder .,I.wad., chwyad ar ol prydlan, syfrdandod !hy. <\rwyd4, rhyndod oer, yspeldiau o boathdar, colli ..h?-th at fwyd, byrn a.U, bolrwymedd, y? 0, oryaod ar croan, cwsg anesmwytb, breuddw vT.. iychrynllyd, a pbob ,th v?d.f.id fu?, ?yu. e3l:,r.& P;:dd"h .ïo:q:bhrtrr: nhis pi. m yd. lrhoddi, .ga?th d.?, i bob ':de i rJ'ah ar on a¡;&\ o'r epe¡e: bTD, a chyduabyddir hwy yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oadrom, y mae y Pelenau hyn o werth anmhrisladwy, gan fod vchydlg ddognau yn carlo ymaltb bob irnaws ammhux, ac yn syrnmud bob attaMa, uY' d?y. oddi ..Kyl?li yr 'oU sydd yn An on. ,h.idi.1 NI ddylal un f. f- hbddynt. Nil.. yr un feddyginiaeth yu gyfartal a Phelenau Beecham am symud ymalth u:a,byw rwystr neu afreoleidd-dra ya y ,f.ddiad.Ond en eyuimerydyn unol a'r cyfar- wyddladau bydd yn nglyn a phob blwch. bydd iddynt mewn byr amser adferu pob iiierch bob oedran i fwynbad o lechvd crrl a pharhaot. Mae bynwediei broil an flloedd sydd wedi rhoddi prawf arnynt, at wadi cael y budd a sicrheir drwy eu defnyddio. Ar eylla g.-S' treullad wedi d ammbaru, aoll .?hwy,d?.u d yr afu, gweithmdant fel "Swyn," a chair fod ycbydle dao^nau yn gwneyd rbyfeddodau ar y peir* fod ychpyw?y S mf yn y peirianwaith dynel. Cryfbant yr boll gyfundrefn gewynol, adfomnt wedd hirgoliedig y gU:3."X:g,,J¡'a=I" yr t::te, a aeume6ut I weHhgarwch gyda RHOS-WKID fechyd, boll ynl ..I?nydd?] y cyfansoddhd dvnol.—"FPEITHIAU" y. y h?,t by. a %d-.tir ph aioedd bob d..b.,th mewn cymdeitbas; u UB o'r dyog?,liad? gorea p-ddglwyf .'r Ilesg vdyw, o t ob m?ddyeniaetb fralnt. ebol yn y byd ar Palenan B.?n,,w y m.. m?y%f 0 ,rtbf.?t. SWYNBELENAU PESWCH BEECHAM F#1 meddvglnlaeth f Beswcb yn gyffrcdinol, T?iffyg 1..dT.e!hr:IA:£i.¡' c.čdf/O)JdI! Dirwasgiad ar y, G?dtfwi?hl, & y mae y P?i. enau byn 71 ..g .]. Hw, y? y rhai g' p.yg,.yd 1, 'y d ?,,i-d, y..d.-t y. f.- lawn yr ,:íml[ÎI ?d "a:Y:r:hes:nf:: anadla sydd bob nos y.ddifd. y claf 0" gws. B yddd, I-d.-Wf PelenauPeswcb B..h. am, ac mewn byr mer symiuudir y Paswch mwyaf poenus. GOCHBLIAD.—Dymunlr ar y yboedd 1 sylwi fod y ceir- Ian Be-ham'- M 6t ii,, ,T ,? .1 -t..p y llywod- neth a, bob r¡:;b:' hypy i? q ydyi?t. WedJ eu parotoi yn utse,, JC a" werth y" gyi"nwertbol m-werth ?, g.0 y Per?b., ve T. Peoc"m, fioryllwr, St Helens, L.hir, m.n boxes am 9}o, I- lc, a Is 9c yr un. Ar wwtb gan yr hoil J^eryliwyr, a gwertbwyr Cyffelriau Br«'iatebol yn uboUman— D.S. Qyda pob blwch rhoddir cvfarwyddiad Ilawn ANTIASTHMATIC POWDER, 1\1 eàdyginiae\b newydd hynod at ASTHMA, DIFFYG ANADL, TYNDRA YN Y FREST, HEN BESWCH. LLWTDDIANT MKDDYGOL DISYFFELYE. Mae hwn yn un o'r dargan/yddiadau rbyfeddaf fa h-a.ddy T??y ddefuyddio yr A.ti.. ":ti:')3;\1 y wYf';u ;dn: pbob blwch, ceir esmwytliad buau a Uoilol yn y cwrs calaull o'r anhwylderau poenus a pheryglus ncbod, Pan > t31wlä y dyoddefydd ei fod ar goUi ei ..?dl..Iff mai ?il-ith defuyddio yr Antiasthmatic Powder fydd rhyddhad ?iuugyi-chol. Ychydig allaa 0 law.r o dy.t iolaethau gan ra\ sydd ??,li cael llwyr i.h?,d tr?yddo- ir -Imth- 9- TYSTIOLAETHAU. OddiwfthyParch l5. ROBERTS r. (3,"WTe1ch^: Hydref 20, 1890. Anwyl Syr —Dyraunaf t??,, hyn amlygn f nf.t;I;adS¡;!?Y¡'Iat ÑlciÁ8THàr&:ö POWDER," y wedi bod yu dra effeithial i i. r. ya Diffyg Anadl ar fy ngwraig, pan yn ei ddefnyddio yn ol ei ;h cyfarwyddyd. DAVID RO-BERTS. Oddiwrth Mr L-3ARRY, Bootle. October 26, 1890. Mr Owen. Sir,-Please send me another box of your "ANTIASTHMATIC POWDER," I find tb; first box have used has gi;eo me arety great reief, especially at night, causing me to sleep -u0?I better. I use the powder every night ?l.I-rIl 9.i-g to bed, and I am glad to say again that I derive a greai benefit from it. My case is a long steading one. Greatly obliged, yours I respectfully, L. PARRY. I'w gael gan bob Druggist mewn blycban swllt yr on; neu ar dderbyniad 14 o stamps oddiwrrn y Perchenog, WILLIAM OW.U.N Chemist, Pwllheli. | Agente- Davies and Co., Penygroes, R. Jones, Carnarvon, Jenkins, Portmadoc. R. Edwards, Ffestiniog. Bowen. Cricoieth, 3174 JOHN E. DAVIE TEGID HOUSE COLWYN BAY. Town-crier, Bill-poster, and Distributor un ier the Local Board. Member of the United Kingdom Billposter Agsoeiation., 503 I -GEORGE ¡lIGHLY R90t)M PILE ANO^ GRAV£L IVml pJ11»T^ 'IlGtaLY RB00M FILL9. MENDED by Med Nr |Il P 11. 1 ■" j l l ieal MeD & Univer t GRAVEL PILLS. T < ally held ip High No. tm!D 6Ily }¡eld it' \igh I PILLS FOR THE eatq¡\t" PILES. SEORGE'S PttEAND ^irnaeth fwyaf hynod ? ? Yn ddiddadl hUD ydyw y FeddíDiaeth {",af hynod 1D 1" 098. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydyot erbyn heddyw yo adoabyddue yn ?ob gwlad w?ddied? haa.. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORG?P?EAN? Peddygmiaeth ber?thje?thi.1 .?.1 gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyn?yr Uoegr a'r Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gravel, a Uaawa o>nhwylderau Y maent yn anghydmarol er symud y Piles" r Grave L a lIuawB o:aDhwylderan eraill sydd bob acMer yn eu canlyn, megys GEORGE^KLE^NI^GRAVELPILLS Poen yn y Oefn, Ysgafnder D-ffyg TreQlia4i Rhwymadd, Liyngyr Min, Diffyg Anad Poan yn yr Arenau. GEORGE PIIE AND GRAVEL PILLS ? a Gwynt ya yr Yflttxmog, Poen dirfawi yn y ^'Wion Gwae,w, CLIic, Taialad o bwvmu yn y cefn, Dwfr Peeth, Dwfr-ataii4,Gwelediad yn bwl M tteglM. GEORGE SPILEANDG^AYELPM y?niau a.r Buan symudant sychder y Gonam, Chwydd yn y.Ciiniaa a'r Traed, Poen yn y Morddwydydd. GEORGE SnLE AND GRAVEL PILLS A symtidant bob Are^au, y?u, a rhedfeydd y.dw.. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS yr hoH boanan a ac?r gan y Piles a r Gravel. J GEORGE'S PILE AND ^J^EL PttLS Ytuedda?eryd ychydig 1)ylent gial en cadw yn wastad wrth law, gan y taedda gymeryd ychydig 0 honyat ar ymddangosiad cyntaf y dolariaa hyn i roddi ataliad baan ar en cynydd GEORGE'S PILE AM>^GRAVELi ™LS ?wa nooeddl ? ac ynauadlu Bydd i'r personan hJny 8ydd yn gW61thio mewn Ileoedd Haith, ae yn anadlu ?yrMmhDr. neu yn dilyn galwedigaeth eisteddog, gael fod y PeleDi hyn yn an- mhrisiadwy iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS ?-?Ad? ?yd??S?eddyginiaethhon a byoy pan dd"tgSDid gan Feddygon eu bod mewn sefyllfa anobeitbiol. GEORGE'S PILE AND' GRAVEL PILLS !"».«« b.b.erynyddp?yny. holl fyd. Drwy y Post, 18 4c a 29 9c yr un, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'?? ?S???Sgrwyddd:gyMyb y Peleni hyn drwy yr holl fvd wedi temtio rhai personam diegwyddor a thracbwantns i w hefetychn, ac yn S twvl'" ir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwmoneddol GEORGE pan nad ydyw ond yn cael rhyw GYKYSGEDD DIWERTH A PHERYGLUS yn an lie. Mae enw s Gwneuthurwr wrth bob blwch o'r Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AN-'D GRAVEL PILLS GEORG?IL? ?S?derbyn droaddwy fil o DyatMaethau pwysig o effeithic?'rwydd y fedd/giniaeth hon, ao yn en plith ame amryw oddiwrth Feddvgon i. Fferyllwyr MEDDYGINIAETH GLODFAWR TT OLLOW AY'S pILLS & OINTMENT Y PELENAU A bur ant y gwaed, ae a symudaRt a^wyWerw ar yr Cryfhant ^adfe^mtTb^h^^faM^au'eiddilaWd, ac y maent yajetddglnuwth at- Cryfhant ae adferant I lechyd In'fansoddlau elddilaldd, ac Y maent y. teddyn1&eth av: nhrMiadwy wertM?wr at bob anh?der ? y mM merehedo bob oedran yn ?ored tdddynt, 131ant a rhai m*wn oed niB gellir rhÿdd priB?hy uohel ?'?'' Y R It N A I N Sydd feddyglniaeth anffaeledig at goesau dalurns, brestlau toredlg, to has ddoluriau o bob math. Y mae yn dra effeithiol at y GymAlwBt (Gout), a'r Gewynwst (Rheumatism). AT ANHWYLDER YFREST, GYDDFAU DOLURUS (Sore Throatu), BRONCHITIS PESWCH ANW.}t} A PHOB MATH 0 AFIECHYDON A THARDDIADAU AR Y CROEN, NID OES EI GYDMAR. Gwnentharedig yn nnig yn Sefydliad Thomas Holoway, 78, New Oxford Street (diwedd ar 533, Oxford street), London. Gwerthir mewn blychau non bottiau am Is lie, 2s 9r, 48 c lis 22a a 339 vr -in a tfalliv an cael van bob ffaryllydd drw. vr holl fvd. .e+e.e+e.e.8.e+e+e+8.e.e.e+e. :A '.I.E.. CHY01 BAWB O R DIWEDD-i w .+.+.+.+.+++.+.+.+.+.+.+.+. RHYBUDD.—Gocl'.eler flfuciadau diwertb o Iionynt. Y ? yn angenrheidiol i bob pryowr o Ddarpariaechau Lewis i'w narchw i lio ytl fanwl am Stamp y Llywodraeth, agweler fod enw Lewis Tyddyndu" wedi ei gerno arno mewn lIythyrenau.wYDiQn ar goch, ac heb y marc I hwn 0 ddHysedd nid yw yn bc.?i I iJdynt fod yn g)?-ir,di ffugio pa un sydd yn d?. ?dd, a bydd I i'f trosd(\wr gad d g.,P, g.? Lywodraeth d M "ivrhydi. Y Cryd Oynialau-Llym ueu Syfdlog (Rheumatism—Acute or Chronic), y Droedwst (Gout), y Forddwydwst (Sciatica), y Lwynwst (Lumbago), &0. Mewn byr amser a ildw,t i a!h -rth"l. L?W!? RHEUMATIC ESSENCE, Price 2/9 per Bottle. Four in a Cabe for t 0/ DARLLENWCHI DARLLENWCHI1 DARLLENWCHHI T ma<; v crydoymalau yn ,,?l ei ddcffinio yn fiywtr fel annbrefu y g,,Il, yn aha un y mae tuedJ oiioitiuo yn cnyuol a, blethiadau lliu/nol (JiOrcus Wsturea) y aopli. Owna ei ImD yn ami wt? yn y rhanau hyny lie y bod»la plebhiadau lliuynol, tic y n fwy arbenw y.y?y..].,?. G- t:£:t*7:;Mirlfi1f1!¿;on,1¡:: elhr«b ddisi?wyi oddiwrth r)y ATHAUALLAN.LL wir y gallant Uniaru y boen ar lHrdJaLl, ond bydalu i dd wir Gtr, Reu glauar. mu ymrwbiad ateb yr un dyben.oa nad 1n weU na dim a gymhWY9id yn aHa.801; ,aD hyny, d'hYI)11w)ub T m Ir. 141.w i,h.h amstrar ^adJy5 giiiiacthaadiwerth.megysOlaw.Eli.Enamt.acyn yblaen.andprynwchynddioed, L-W?. RUBCKaTIO iiSSEICCK, Yr hon yn ddidd8dl yw yr unig FBDD YG1NIABTH aydd eto wedi <n darganfod, RHODORTCH BRAWF ARNe, AC ARGYHOEOOtft CHWI YN fUAN. CKLSWCH BeTEL YN DDIYHDRQT. j" IE C H YD I BAWB" DARBANFYDDIADAU LEWIS YD)YNT Y GOREU, DIOGEtAF, BHATAF A MWYAF EFFEITHIOL, 0 B,,B PHYSIGWRIAETH AR WYNEB Y DDAEAR. A PHWY A ALL El AMMHEU? Mynwch gael rhfli Lems. Kiddyiidcy» maryd nnrhyw betE a.ra.ll yn en lie, Un AR WERTH YN MHOB MAN. OS NAD MEWN STCC 60FYNWCH ITH FFERY- LlYDD I'W OElSlO I CHWI. Fropiletor & Origlo*TOT— JOHN LLOYD LEWIS, Manufacturing Chemin, A?BERAYROR, ;?. WALES LEWIS' VEGETABLE BITTERS, Price g/S per Bottle only. Y ryfeddol ar y ddaear at Neuralgia, Tie Doloreux, y Ddan. .I a'r Wyncbwst. "'i" "idd,f?y,ddi?,th Wdid G,,?y-idd nen Lywct1\O, Cur mcwn X., A.I,II, Llewygon, Cyffrmdau pruddglwyfQ8, &c., brwf buau lodltwnyng&ffaeliadob?vysey"t" Y"'Y Bitt?r,? hyn yn cynorthwyo Tr, Had bwyd, yn hyrwyddo "P yn rhwyddhan Cylehrediad y 6waed, yn puro yr unrhyw, u yn dwyn y corph i scfylMa iwhus ah.P." unl:d'kit;nt m :=e"Jitfan. CEISIWCH BOTEL YN DDIYMDROI. DARLLENWCH Gellir priodoli fod Darganfyddiadau Rhyfeddol Lewis yn llwyddianus mewn cymaint o filoedd o achosion gyda pha rat yr oedd Cyfferi a brofwyd yn tlaenorol wedi methu yn hollo!, i'r ffaith eu bod yn feddyginiaethau sydd yn cyrhaedd at: yn symud ymaith wreiddiau y gwahanol anhwyldebati at ba rai y maent yn gymhwysiadol. I y* LL: WVDDIANT DIGYFFELVi B IA • GWELLHEIR yr INFLUENZA, h i?tt??? M' MwlMd?iiJ1RALMHOREHOUND HAYMAN D a fedda enw er's 25 mlynedd o fod ya ÆtZTJ 7n an '8 feddyginiaeth fnan at Beawch, Anwyd, a phob t7y a l S am mc.th 0 aahwylderau y Frest a'r Ysgyfaiat. Wrth ei chymeryd, peidia y peawcb, diflana J N-YEN M j NUT E -I afionyddweh, a sicrheir Cwsg. Gwell'aeir yr WlsBiBH Inflaenza. MR T33MA.S Ssatioa-jr, 434, C-Alaa,)aiau B)ad, L)u <.10, a ysjrifena Tach, 9fed, 1889.-Ar ol dyoddef am wythnosaa oddiwrth beswch caled, cymerais ddwy ddogn o'ch Balm, a chefais ryddhad mawr ac ar ol cymeryd un botelaid, diflanodd y peswch yn llwyr n Ar werth gan boll werthwyr meddyginiaeth. Pris Is lie, 2s 9c, a 4a 6c y hotel iathodyn Aut, arddangosfa Iechyd, Uundain Y Brif Wobr, Adelaide, 1887, YMBORTE Mewn Alcan, Is 6c 2s 6c, a5s. I Blant a rhai, Afiach. BENGER. Y mwyal Dymunoi, Maethlon, a Xbreuliadwy DTFYNIAD O LYTHYR OTPRINAOHOL "Yr wyf yn teimlo y rhaid i mi ysgrifenu attoch i ganmol eich 'YMBORTH BENGEB, canye y mae wedi bod yn foddion i achnb bywyc baban. Fe wnaf eich ymborth bob amsei yn adnabyddus lie bynag yr af.'i Dywed y hondon Medical Record" Y ma, {n aros yn yr ystamog pan wrthodir pob mat) JTwydydd ereill, CYFANWERTHOL MEWN ALCAN, Is 6 2s 6c, 58, a 10a, gan Fferyllwyr, ac ereill, ) mhob man OYRONWERTHOL DAI CYFAN. WERTHOL. MR G. T. CONGREVE -LTJ- On the Successful Treatment of CONSUMPTION, Asthma, Chron ic Bronchitis, die., With the New Appendix, containing 226 Cases of deep intarest, with recent letters showing the PERMANENCE OF CURE. Post Free, One Shilling, from the Antho COOMBE LODGE. PECKHAM, S.E. nORNS & BUNIONS.-A Gentleman I ? many years tormented with Corns, will ,e happy to afford others the information by whioh ke btalnei tbeir complete removal in a short period, without pam or Inconvenience. Send address on stamped envelope to S. P. WOOIUIT, E,' Ware I l.t,. ? IC..  GWREGYSAU ESMWTIH 1 O'r gwneuthnriad goreu, a'r stoc helaethaf yn Ngogledd Cymru. GRIFFITH OWEN. FFERYLLYDD I'R TEULU BRENHINOL, 25 A 27, HIGH STREET, CAERNARFON. Cedwir ystafell neillduol i'w ffitio, a siorheir ffit perffoith sran ddwylaw profiadol. 4938. GWELLHAF JjBWYQFEYDD PM ddyweM g?ellhaduid wyfyn meddw! yn nBi; eu ataliad am dro acyna dv,,hw?lyd. Heddyliaf wellhad hoL?ol.Y?wyf wedi gwneyd yranhwyldeb ù Lewygfoyda Llesmair, "u Masglwrfyn brif astudiaeth fy G, :rfr'dd:f;tf ;;íg.hi,tt did yw yn un rheswm fad eraiu wedi methu, 1 beidio orbyn y gwellbad yn awr. Anfoner ar mnwaith am drwthodyiiaPhodtel Eado fymeddyeiuiaeth anffaeledig tthoddm y cyfeiriad ynU?wn. Ni"? ly? y. -.t.. di., fth.d=d?'Vl,,a?i =,? bydd iddoeiolHIICMU. Cvfeiria -Ilr G BOOT. 2> E."Ieigh G.dm, Euston-ioud Loudon,.V CELANUlNli.—Meddyginiaoth sicr at Gyrn. Gwarentir y bydd iddi syrav., Cyrno'r gwrai dd pan y metha pob widaygin- neth arall. Gellir ei gymhwyso yn rhwydd i wig 0 gyda r SllgIdiau tynaf, a rhydd ..llbad sior meWD wythnos. Nid oes eisien wri. Miloedd o ganmoliaethau yn rhad, neu anfonir potel Is am Is 2c, gan Chave and Tacison Chemists, Hereford. Gornchwyliwr 1 Jones, JTferyllydd. Turf-.guare Caarua rfon 9 Pears' Soap I • Dwylaw Gwynion Teg. 1 Prydwedd Glan a Disglaer. Croen Iach a Thyner. COLQUHOUN'S SCOTCH TWEEDS. DIRECT FROM FACTORY. P VOú WANTa9Bllygood ALL-WOOL TWEED in WORMD SAXONY, Of RUGS, BIJA??M, CARPIT, mTTMBCLOTH KNITT1NO YARNS, if you <bonM o?l at .w WM?OM. or writ, ???mTMH' ?S?T???G ??t'V? of PatterDl, aU Our Own Manufacture. Tt ILORS & DRAPERS will find It to their advontw to work from oar P. TAILORS & DRAPERS Bdnjfthe Ur^t ^taU^nofaetnrer Scotland, have always on hand a very LARGE STOCK and a SPLENDID 8ELMTION of PATTERNS. Pskvtios can always rely on getting the cloth M they require it. gGABB, AGE OF CLOTH PAID AND PATTERNS SENT POST MBB fig A. COLQUHOUN, MANUFAOTUBEB; EILDON MILLS, GA LASH IE L S kl ft I o? PMESVM.?? £ 6000.J SU1UlICHT S -OA P MONTHLY SUNLIGHT SOAI 3 esffmio1N89s1. These Competitions will be continued each Month during 1891. i There is no element of chance In these competitions the winning of a fz .t.}Cufr;: l'JtecS:scc:tt ,ud :um:n::c WRAPPBKS OOMFBTITIOST. FOB GIRLS AND BOYS 16 iAST BIBTKDAY AND UllDER. For Competitors who colroot and fiend in t11ú most number (for their reapectlve ages) of that portion of th- Sl?..T" S-P Wrapper, com,nencinif with !'So??'°!"J J rGr\ofo\W¡t PRIZB8 each month—60 Sil"pr Keyle- Lever ?at?m ??tc/tex, -1-, ?< 48, each. A TO 16, 5 to Girls and 5 to Bo)s (one to each wimer). ?15,'5 '*„ 5 „ „ 14, 5 „ 5 „ U u 13, 5 S m „ „ 5 „ » „ 11, 5 „ 5 „ H and under CARD BOX COMPETITION. OPEN TO ALL AOEO 17 LAST BIRTHDAY AND UPWAHDS. For Competitors sending I.rg.t m?mbetot OMdBex Tops containing the word SL'NLinHT, together with tlicName. and Addrefises o £ Householders W.0 do jot csa Sokusbt" Soap. On for eMk C?d aeut in. PRIZES each tltonth-60 Silver Keyless Lever Waltham Watches, value.Ei 4s. each. 30 WATCHES TO LADIES. 80 WATCHES TO OEHTLBMEH. Lipt of Wimers of edh C..pititi- ,d,,rtist-d in the. T II "cc. B.t.rd.Y -f nth following. Printed LiBt Oi Winners forr, °VAddrPS ".nd "Y I ?ztQZ SEND FULL NAMB AND ADDRESS ON POSTCARD FOR RVLSO. TO LEVER BROS., X.tdL„ PORT SUNLIGHT, new BIKKZNBKAP. prrTmtls hv Miss DOROTHY TENNANT (Mra. H. M.ST?fU:Y)&W.P.?'? _?. St?d-B S ?DS OVZR TAILS, ? 241n. by 121.. and 1150 CUDAK," mine 1F7Ir? RA. P"¡nllle Copies of above obarm1Dg Works of Art can (until «u £ n|^) p^jinlight, Kear B: POSTAGE PAID (one of either), by sending, POSTAGE PAID. to LEVER BRD. lJJ.'Ð.. portJimli&ht. Neat y.St?N?. = Ad,,xm md U S?,ht Soap Wr&ppm'c the PM? b, di. 48 r.P XTEILWNG 9 SYLW PAWB! CWYNIOFYGLAF. A Pa bath yw Asthma P AnadMad b?r,' t) nos a llafuras. A oes rhagor nag un math o Asthm9 Oes, dan-un yn barhaol a'r Hall yn dyfod yt mlaen ar adegau Gelwir y cyntaf yn conltnucu a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn aohon Asthma ? Colh?d. crebychiad, a dirwabgial y pibau meinion s> dd yn arwaia o'r corn gwynt i'r ysgvfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwvth bad buan i aneirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bronchitis, Peswch, Anwyd Diffyg Anadl, a'r Crygni ?— BALSAM OF HONEY ¡ TUDOR WILLIAMS. GAN mai Oerfel aeAnwydydywde^hretio 1 Gachos pob clefyd yn mron, diddadl fod I miloedd yn myned i'r bedd yn anamserol o eisieu cael meddyginiaeth bwrpasol a phryd lawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddi symwyth a Ileidr yn y nos, nes yn mron "m dori gan beswch yn ddibaid, hob ond ychydip orphwysdra, nes yr oeddwn wedi < r. du fJ mod wedi cael fy nal gan y darfoflo'li^aotn ae yn nghaeol y p >en dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddiad, anfonais am botelaid 0 BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, a ohymerais tua lloriaid llw awl ar jnwiith sef ychwaneg na'r cyfarwyddyd oodd ar y botel; a chyn pen tri mynyd yr oedd y pe-wch wedi peidio i raddau atigbyffredin. Cymera's yr oil ogynwysiad y botel, ae erbyn heddyw yr wyf yn gallu diolch i'r Drafn Fawr, yn nghyda'r wybodaeth am y Feddyginiaeth ddaionus hon, am fy mod yn ddyn iach.—Ydwyf, yr eiddoeb yn hollol iach. Aberdar. ISAAO THOMAS, DATGANIAD DYMUNOL ARALL "Bum yn ddyoddefydd mawr am uti-mlyn- edd-ar ddeg oddiwrth gaethdra, peawch, poeri gwaed, a tbyudra y frest; bum hefyd am bum' mlynedd yn eael anhawsder dirfawr i «ymud o amgylch, niallaswn gysgu nagorwedd i lawr y nos na'r dydd. Bum o dan driiiiaeth feddys-ol am un-rolynedd-ar-ddeg hefyd bum o dan driniaeth yn Ysbytai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedodd y meddygon wrthyf na allaswn ddisgwyl gwell- had, gan fy mod yn 64 mlwydd oed. Ar ol clywed cyraaint o eiarad am BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, rhoddais brawl arno, ae er fy syndod darfu i'r dogr. gyntaf roddi rhyddhad ebrwydd i mi i anadlu. Yr oedd poeri y gwaed o'r ysgyfaint yn lleihau. Diflanodd y caethdra, fel swyngy- farch, i bedwar gwynt y nefoedd, Be yn mhen ychydig wythnosau, drwy ddefnyddiadparhaus o Balsam of Hooey Tudor Williams, a !ferwyd fi i fy iechyd da arferol. Ystyriwyf hi yn ddy- leds-ivyddarnaf ianfon i chwi y dystiolaeth hon. — Y r eiddoch yn diffuant, MRS EMBREY, 19, Coningsby-street, Hereford, Mai 25ain, 1890." MAE MILOEDD 0 BLANT WEDI EU HACHUB 0 FARWOLAETH O'r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpetl arall fethn 1 Y ffordd i. brofi y peth ydyw profi drosoch eich hnnain. Os gwnewch, dyna sydd yn fen- digedig: ni chewch eich siomi. D.S.—Gwerthir Balsam of Honey Tudor Williams gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, Is lic, 2s 9c, neu tiwy y post yn rhad am Is 3c a Sa.—Perchenog: D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., ABERDARE. KYifFIN L\CE CABINET W RKS HIGH STREET, BANaOK. EDWIN JONES A ddymuoa bysbysn boll drigolion MOD Be Arfon fod ganddo Stoc helaeth n BOB MATH 0 DDOLREFN TY, O'B GWNEUTHURIAD GOREU. AM Y PRISIAU MWYAE RHESYMOL. Cludir y dodrefn am bymtheng milldir yn ididranl. 4S52. YDDANODD A WELLHEIR AR DARAWIAT- GAN m-?r-■% "^T""Ta ^^Daiia Bydredd, Bhwva \r?t!W? T??'d???'edd'Y? lloswdtilÏ&u digwsg. lBn?ym?thQuT,iw OTT i"V> IT1PD Ig?i dynyPen.tphoMaa '{? ) ?J ?i? -i t-'r-?'.j -L))?tt gienolgan feryllwyr.1/ii. ddyddiau mewu IJyoddefais boen dyclorynllyd am ddyddiau mewn JZ.dd.f-isb.-dy.l?ry.Hyd ddyddit?,, wyd Ii i gymeryd Nervme B?t?r. Gwnaatbum hyny. Er iy ,ydd peidiodd b?,, y, b,,yl a hll)l l? .Y? b Y.7 _f.i y rhyddhad ."a dicbon^-iy oddi ntb gur nimalgaidd m6wn pen trwy &ymei-ydpedwar aeu bump dyferyn o Nervine Bunter ar wmpyn o ?iwjfr ,umP ?pep r!?h'Allbre C. Price, B. A, (diweddar ,Y-o-d o'r Coleg Newydd, Mydy?hi.). R. A. HUGHES, (AXASCH OWTRFAI) J9 LOWER LLAINWEN TEKhaOE, LLANBERIS, PFUNCIPAI BITL-POSTBR, TOWN-CRIER AND DISTRIBUTOR, Begs to inform that he Rents all tke Principal Posting Stations in Llanbens and Diatric t viz., bont 6 miles around. Special Terms to all onstant patrons. MEDDYGINIAETHAU "GWREIDDIOL DAY, SON, A HEWITT AT WYN A LLOI, 0 SYLW EDD FFERYLLOL. At Eaeinio ar ot dyfod ag Wyn a Lloi. At Heaving a Straining ae Atal Cancr. At bob Briwian, Archollioa, a Thethi Cbwyddedig. At Yddfau Drwg, Strains, a Chtydcymalau. Pris 28 &-A.. S8 6ch., a 7s y botel. YR HYLIF NWYOL. Gwellha Boen wrth fethu dyfod ag Wyn a Llni YD briodol. Gwellhi Sefyllfa Isel a Gwpadid. Gwellha Golic, Ysgothi, Pigio, a Rhyddni. Gwellha Beswch, Anwyd, a Cholli Arch- waeth at Fwyd. Pris Is 9c y hotel; boce 0 ddwsin, 20s. Y DDOGN GOCH. At Lanhau ar ol dyfod ag Wyn a Lloi. At Groenwynn. y Dwfr Cocb, a'r Melyn- ion. At Gryndod a Chlefydaa. At Atal Clefyd y Llaeth, Quarter-ill, &c. Pris 38 6ch y dgsin (Defaid), 138 y dwsin (Gtmti-theg). i GASEODYNE.: AtRyddni, Gwaedlif, ac Anwydwst tost. At Boenau Tost mewn Gwartheg a Defaid yn ystod esgoriad. At Golie Llidiog ac Anhwylderau yn yr Ysgyfaint. At Esmwythaa Poen—i'w gymeryd fel. Laudanum. Pqis 3s 6ch y botel. Chests arbenig o bob math at ddyfod ag WyD a Lloi, 3p 3a a lp 10s. Telir y cludiad. Ceir Traethawd ar "Anhwylderau yn rglyr. 4 dyfod ag Wyu a LIoi" am ddim gyda'r post. ROYAL ANIMAL MEDICINE MANUFACTORY, 22, DORSET-STREET, LONDON, W Sefydlwyd er yn agos i 60 Mlynedd. EADE'S PILLS EADES PILLS All who uuffer from G08tj j EADE'S PILLS -b.ffer from Gcat) EADE'S PILLS EADEPI?S/"(??e? of Testimonials have been EADE'S PILLS ?E??'??'-?S J71UUO couJition. ae mpu." tA<õl.tih g to the WOUdcrf ?l )??);v EADE'S PILLS f,o i? "?"'1n''?? nlid in the very W.,?, EADE'S PIT T Q cases. These Pills are purely XIJIJO vegetable e.ud perfetly uu i c in their action. INSTANTLY RELIEVF AND RAPIDLY CURE THE WORST FORM OF GOUT, RHEUMATISM. RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FADE, AND LIMBS. And have the larges reeo nmendation eve gio ven tany Patent Medicine of itsclass. GOUT A VOICE FROM RHEUM AUlh, PLYMOUTH tlHEUM A'llftJVi PI 'th it, D(?rb'()r?gh -road, aHE?SM SijrUnnU X ir, I h.we been subject to RHEUMATISM p??o ?7'I??red? GOUT very ficquont attauks of Gout tbre,? fuur times iL RHEUMATISM :d of 'yjur"??)a? c?r?' GOUT ??' y?'' '? t'? ?em; th.} RTJT?TTH<r Y TC.'<,f ?'' ? ?'? '"stant rehef RHEUMATISAI f,Om t?' nd H.e a?ePh? GOUT soon passed 9wa». Sincc tUun, GOUT whenver??t.?t?ea'?! RHEUMATISM ?? ?'?? ?ttle ?.tl pntmu AATTm I'lfcht. The effect oii tho ?'? U 1 areally marvr I'.ous—not sni> RHEUMATISM ''essm« ir':1Í:¡'O[;, Y. It?Ut of he system. You can m,¡kc what use jouli of thi9.-YouM trul? ?"" WILLIAM AUTT. Mr George Eade, 72, GosweU.rolld, Lo.do.. EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS Are sold by all Ch..i.t., in Bottles Is 1 jd, and 2. 9d or s.mt post free for Posbl Order by t' Propri"tor, ?EO]IGdEEADE,72 G^swell-road, E.3. ? Aak?" and be sur you obtain, EADE'S GOUT AND K3EU MATIC tILLS. EADE'S PILLS SIX CABINET PORTRAITS, 38; three O for 2s. Twelve Carte Portraits, is 2d., six for 15 411, Eight-inch Enlargement, 3s; tluee for 68 Stamp size, 24 for Is 6d., 100 fcr 3s 3d. Send Carte or Cabinet and Postal Order, and. u "taut tea days you will receive Highly-Finished Copies, with euial. —FRANCIS & Co., 29,Ludgate Hill, London. ( VblMAU RHAI!.—Bydd i siopwyrg to- U, y Stoc fwyaf a'r Prisiau iselaf Y1 dasnack dyMillinb:on, L2 Honndsditeh, London. Galin cal Clociav, Oriaduron, Cyllill, Cribaa, GwyJr ddrychau fibelll, Pyrslan, Violins, Accuruu,ua Jubilee Jewellery. Catalogue darluniedig am ddftu Stamp Ceiniog, Sefydlwyd 1857. All ILLIüN OF £ ONET GIVEN ^WAY! LIUGEsums are constantly distribnted J by the wealthy for various purposes, but it has remained ior H. Samuel to practically iIlostofaw the unprecedented donation of a Millon 01 Money, amongst his patrons And the public of BI".?y, am z ru tt the world. The ipatic gen?,I y thr revolution effected by H, Samuel in tg waub trade by auppiying his famous watches direct from the Manufacturer to the wearer, has opened the eyes of the world to the immense advantages extended to them, The original price of English Lever Watches, often of inferior quality, was seven or eight guineas. H. Samuel's famous Watches are worn by five hundred thousaail pe, pie, and it is therefoe computed that the exorbitant profits saved to them collectively by H. Samuel amounts to over a million sterling. Giani and perfect watches at less than the ordinary retail pricei. Duiiiig this month H. Samuel will enclose, absolutely free, with each watc:, a valu- able and haudsome ftee prir. to readors ot this paper. H. Samuel has arranged with the Ocean Accident and Guarantee Corporation, Mansion Hune Bui'dings. London, so that each Watch purchased from If. Samuel, now is equivalent to a £ 100 Frco Railway Accident Insutance policy for twelve mouths, and entitles tho wearer to aD allowance of 91 per weeV for a peiiod not exoeed- ing six week s if disabled from WOlk. by injnrieg received in a railway accident. lull dttails ci H. Samuel's system of Free Insurance, seat to any address gratis on application. Send P.O. Ordet to-day for M 12s 6d, and you will receive H. Samuel's magnificent English Lever it solid silver Hall-malked cases, capped aid jewelled, and worth 5 guineas, or on receipt ot 25s H. Samuel will send nis celebrated sterling silver Acme Watch for ladies or gentlemen, moOn-el- lous t'mekeepers, worth 3 guineas. H. Samnel'E mogn'ficent Free Prize and Free Railway Accident Insurance Policy for £100 accompanies each watch. Eveiy watch wamIRteJ for Five years. A Week's Free Trial allowed. Money returned if not approved. Peifect satisfaction guaranteed. H Samuel's b.rge descriptive cata- logue of no pages, filled with b<-Mt.fuiinustra- Lilridre he of ??t di?g t,?.timo.ials from all puts of the world, "ill be O.t to an £ A(1<i"" "pplicatiou, ,grti" and post free, wA full partioulan of £ UKEfc'S SPECIAL FME PRIZE. ,(jene<U, Obserwr '¡i'"lG¡reul No 123 No 23 and '¥erin No 123 :I SAMl/'L'S WATCH.| £ 100 I « i'RStt HiIZE BCXD • Cut this Fr,. ] I undertake'O rrlythej out ai.,1 d-fthi-C-'O- -ithl nail ?-Y ,,be W,t?h?. d r i 6 d, e.]..? • lo»t 91 the educ, pnoes Acc,ùent ;f 4-? 2, Cd 0£15s, and t,' it :;b i aciuds It, with each lMurancs I Watch a 1-udsome ani, your Appropriate I'rize. £1 ilai/ohester a week if AliPo. tdOrdtrs tobe niade( to .valuable to H. Samuel, 0 D ovalPnat Office, Manches ar H. S?,: nel R. SAMUEL, LEVER WATCtt AlANiUFACTCPFP •)7. 00. AND 101, MARKET SrSHEf, MANCHESTER. A "REMARKABLE" BLACKLE 4), jit I N POLI-SH- EASIEST,—"I have tried several kinds of blacklead, but none to equal this, If, kitchen range looks churning. I did not foel the least tired after cleaning it, as I hitherto have."—Mrs L. Ht1t'le, Milton Keynes, -N,,?p-?t P?guel4 P"N!?1,AN,o. QUICKEST,—" It really is the best I ever Kara "lect. It leaves no dust, and does n it need any rubbing liai'd'y.as the least rub of the brush U).,kes it shine very brightly."— Mix Maclean, 12, 13> au- mont-placo. Ed:nbii.i,di, SCOTLAND. CHEAPEST. I find it far supeiior to and cheaper then any other kind of Bboklead that I have us-d or seen USHj. It makes" beautiful even polish." —Mrs W. Thompson, Seagate.c)c Uaubridge, Co Down. IKELANO. I BE::IT, All tee iei;ding families alxint here like it exceedingly, find declare that they fcuva never had -heir giates and stoves lu k so well. Henry Pugh, Giocer, Llaudysilio, WALES. BLACKLEAD ra Til E WORLD. NOTE.—YOU cau pcoduce MOKE TOLISH with TWO Penny P,ck,t, ,f the KISING thftu with H4LF-U0ZKN Penny Packets vi or. dinary lilacklead. CAUTION! The great superiority and wequailed rep,?',?ti,)u of "?S?G'??" ?V? ?t.I?tT tM'v? in. duced mean and unprincipled men to put up in- {.tiorblacHMdesimdarto "RISING SUN" in shape, size, or colour, intended to deceive. The GENUINE bears our Trade Mark, a Picture of the "RISING SUN." and the words "RISING SUN," on each packet. RKFUSK ALD OTHERS BEWARIOFI-NIITATIO-NS!ll SEND TWO STAMPS (to cover postage) FOR SAMPLE, naming this paper. Also ask for i ?; I., 1 1110 4 1 ipla & 11ITe Im EASIEST, QUICKEST, CHEAPEST, AND BEST. RKAD THE FOLLOWING :-1 and my daughters think it the most economical andperfect PowfJer ever used for Plate 1\ndSilver. I am an old house- keeper of ever Fii.-Ty YKAHS' EXPKRIINC; and h ive tried many others, but not any to equal yours.—A. M. Liodley, lb, Grosveuor Villas, Tufnell Park, London, N. 3d size, post free, 5 stamps; ill ize, post free Is 3d, C CHANCELLOR & Co., LONDON, E,C. HUGH owes. Q REE IS WJtll HOUSE, HIGH STREET, BANG Oii VfATCEES Aur ac Arian, yn nghyd; Ohadwyni o bob math. Gan fod H. O. wedi myned i gytuudob neillduol a mantaisioi ilt ^wneuthurwyr enwocaf, galluogir ef i wertht yn liyncd 0 isel. SPEC'tOC. I BOB OEDRAN. MODB\VjfA,C PKiOOA HARDD, Stoe Vavi yn^hy^ay ystafell o'r neilldo i'n REl'AuIoi GLAISKAU, &C. Rhydd H. O. gylw 41 beniy i r adran hcu 0'1 buuaee, ao m urocca aurhyw dratlertu gofblQ dd ooddlonrwyd i'w g'~ca;fcruud, EGYPT IAN 1/- HAIR 1/- RESTORER. THE MIDLAND OOtTNTJ^S WATOH COAIPAMY. OF VYSE STREET, PIRMINGHAM. Write io our Managsr, Mr A. PER.OY, lor oat beautiful new Illustr.W Catalogue, CGAtain. iver 1000 un"'Iicited Testimonials and over 12 fiae Copper-plate i-ugrav i ngs of Watches Jew«llery, and Electro-plat gent gratis and pedt free on apphcation to any part of rue World wnfs Flna jj? ?**? ?? a;MMAt \S crystf I i'J II siWb,2M. V V /,M 'line &11TSB JJ Liias \.t«I <r w»tal ?????—????. YOMBIS ly fini&(| /?????===???? *#ar «riiss; hub> CjMbafnii 's??_-???r? ""??S edpotim a.d for s 84 per Watch to any part of the posta world. LONDON OFFICE ft SHOW ROOM-1 QUEEN VICTORIA^TREBT, B.C.