Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

27 erthygl ar y dudalen hon

DKUDDENG AWR.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DKUDDENG AWR. I Fel Uafurwyr amaethyddol Mon, y mae cerbydwyr Llundair wedi bod yn ymladd am, ac waùl lhvyùdo i gael, diwrnod gwaith o ddeuddong awr. Buont yn sefyll allan am wythnos. Ai onid yw yn warth cenedlaeth jl, yn flotyn ar gymer- iad ein gwlad, fod yn liaid i'r un gweith- iwr wneyd ymdrech o gwbl am qael peidio gwaithio mwy na deuddeng a ir ? Nid yw ft)(I cribytlwyr Llundain i,-edi EefyHaDanjnihyfeidngwb). Y peth sydd yn rhyfedd yw fod yn rhaid iddynt wneyd hyny. Arfercnt weithio un neu ddwy awr ar bj intheg b ib dydd, yr hyn oodd yn gywilydd i'r cwmniau, ac i'r awdurdodau gwladol a oddefent y fath gamwri. Ueth byna» ellir ddyweyd am ymyriad y Llywodraeth a chwerylon rhwng meistri a gweithwyr, credwn y dylai yr olaf gaol eu hamddiffyti rhag cael eu gwneyd gun y cyntaf yn unifeil- iaid neu yn beiriannui. Sonir llawer fod cynhyrfiadau gweithfaol yn alltudio mas- nach o'r wlad. intao yn bosibi i-tioildi goinnd o bris hyd ) n nod am lwyddiant masnachol. Melldith i wlacl ydyw llwyddiant masnachol os ydyw yn gIJlygll fod y gweithwyr i fyw dan onnes, a chalel en tr in fel crcaduriaid direswra, mewn trefu i'w sicrhau. Aughyfiawndor ac anfoesoldeb ydyw gorfodi un dosbarth i weithio yn galed, i oddef trais, i fyw yn ddifeddwl ac anwybodus a digysur, fel y galio do. barthiadau ereill gasglu cyfoeth a mwynhau byd dahelaethwych boui.ydd. Gogoniant gwlad ydyw pobl ddeallus, meddyIgar, diwylliedig, annibynol. Yn ol syniad Uawer yn y dyidiau hyn, gellid tybio mai ei gogoniant ydyw nifer bychan o gyfoethogion a nifer mawr o dlodion.

———..- I ESGOB UL'KilAM A…

IHELYNT Y BACCARAT.

Advertising

I PIBYDD Y FRENHINES rWEDI…

IY GOST 0 WNEYD -ARCHESGOB.

IGOLYGYDD YN LLOF--RUDDIO…

Y DIWEDDAR liARCH SAMUEL DAVIES.…

GAIR O OVNGOJR.

LLYTHYR O'R SESEDD. I

Y PARCH JOHN EVANS I (EGLWYSBACH.)

MR ELLIS J. GRIFFITH, I LL.B.

TRYCHINEB ALAETHUS AR Y RHEIL…

TERFYNTAD ACHOS i CWMORTHIN.

[No title]

[No title]

YN NGHYMRU :DYWYLLAF. I ,-I

lEI SYMUD O'R FYDDIN.

IICASGLU LLYGAD Y I DYDD.

PRIFWEINIDOG -CANADA

ITAN MAWR YN NEW-CASTLE.

ISAETHU EI HUN.I

, AGEKLONG AR DAN.I

ICERBYDWYR LLUNDAllf

MARWOLAETH MR JONES, COLUMN…

CYDFEDDIANT TIR YM MLITH Y…

IY GWEITHWYR A GWLEIDYDDIAKTH.