Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

^FTDDLAD AC YSTYR ENWAU LLEOEDD…

Marwolaeth Mr. DAVID WILLIAMS,…

=== : ISartitJontaetf).

LLINELLAU

Y FFAETHBN.

CAERNARFON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1*10d 8wm anferth o briddfeini, yr hyn, yn ddi- g, a roddodd atalfa ar rydd-fynediad yr afon, yr f v..prvd oedd yn gorlifo yn herwydd y gwlaw- | hta# Hweddaf. Y canlyniad fu, i holl maanachdai Mri. Lewis Lews, &c E. Hughes, ironmonger, gael eu llenwi & J1 yniylon, gan wneuthur difrod anaele ar 0> Yr oedd y dwfr oddeutu 3troedfedd o ddyfn- ^>bl^? ^>°°* a P°°l Square. Daeth canoedd o 1 r fan, ac ar ol i luaws mawr o weithwyr lafurio *f0J^ed am tua phedair awr, llwyddwyd i roi yr <^awel yn ei hen wely. Dylem i;rybvryll fod l't *r rj wfodd wedi crynhoi i'r gledrffordd yn agos fel yr ataliwyd y mail am beth amser. p,elthio na ddigwydd y fath beth eto'n fuan. l —Ychvdig amser yn ol, bu cystadleu- „c°fawly Guild Hall, ac enillwyd yprif wobrwyon fyb»8°rau Moriah, Gaersalem, a Chaeathraw; ac i'r ) o, ° 8ael pleserdaith i Lanberis, penderfynodd ^jv*han°l gorau yn ddoeth iawa i wneud y wobrwyon yn un swm, a fl ifiwyd ?r 8weitbiol i weithio yr idea allan. A dydd i'^jV^iweddaf, terfynodd mewn gwibdai^hjaleserjis llg brydferthuchfd. Arol bodyncynfwairtrwy'r ieth amser, oawsom gwpanaid odê doniol a*ara brith, wedi ei barotoi gan Mr. William Vaynol Warehoue.. Ar ol gwneud cyfiawu- Byda'r trugaredlau, ael i faes perthyaol i'r Villa Hotel, yr hwn a roddwyd yn garedig )tk tjo gv*asanaetti; ac yro y bu"m am beth amser Wj ^ytthau ein hanairj, ac yn d iiwe idaf uaodi y '^ar *^n UD 8*nu y ^en anthem fawreidog, 11X11 wy °d dy ffjrdd," dan arweiniad Thomas Jones. a chanwyl amryw Ala won Cymreitr, t>tss *r,peifiiad vir. hbenezer Davies ( Itin Otid nant), tolik OIILBP*-dai a holl frymau r fro. Terfyn wyd trwy uw gadwo'r Frenhiues. Aeth pobpeth anrhydeddus. Ac y mae clod mawr yn ^r* ^°bert JoneS (Tiebor Ionawr), yr ^°b<>nydd, fel pnf ysgo^ydd yn y niuiiat. ° y ceir tieat ^yffelyb eto'n fuan »'w gwir Uoiad—ULAN SKIONT.