Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Am Gymry Llundain.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Am Gymry Llundain. Y DYCHWELIAD.—Daeth dau neu dri o'r aelodau Cymreig yn ol i Lundain yr wythnos hon, er mwyn bod yn bresennol ar ddydd agoriad y Senedd. "TUDUR ALED.Dyina fydd testyn yr Athro J. Morris Jones o flaen Cymdeithas y Cymmrodorion ar y 26ain o'r mis hwn. Nid oes sicrwydd hyd yn hyn a yw Syr Marchant i ddod i lywyddu y ddarlith a'i peidio EISTEDDFODAu.-Ar waetha pob arweinydd, mae'r cynulliadau hyn yn myned yn aniodd- efol o hwyr. Dylai pob pwyllgor ofalu am amser penodedig i'r prif gorau i ddechreu, waeth beth fyddai'r canly,niadau! CLAPHAM JUNCTION. Dadl Seneddol R Fod y ty hwn o'r farn fod Masnach Rydd' yn fwy llesol i'r gweithiwr na 'Masnach Deg. Dyna oedd testyn y ddadl gan Gymdeithas Ddiwylliadol y ll uchod nos Fereher ddiweddaf. Agorwyd y ddadl ym mhlaid Masnach Rydd gan Mr. R. 0. Wynn Roberts, a dilynwyd ef gan Mr.. R. L. Davies, pen-campwr y Diffyndollwyr. Siaradwyd. ymhellach gan Mrs. Wynn Roberts a'r Mri. M. Thomas, Wynn Williams, Tom Edwards, a P. Daniel, ac yr oedd cryn lawer o gamp ar yr areithio o'r ddeutu ond llwyddodd y llywydd, Mr. T. L. Davies, i gadw'r cwch a'i wyneb i fynny. Gresyn mai rhyw ddyrnaid oedd yn eu gwrando;, ond dyna'r ffaith bob amser-po mwyaf. ymarferol y bo'r pwnc, lleiaf yn y byd y gwelir y cynhulliad. DEWI SANT, PADDINGTON.-Y Gymdeithas Lenyddol a Cherddorol.- Yn neuadd Eglwys- Dewi Sant, nos Fawrth, Chwefror 2, o dan nawdd y Gymdeithas uchod cafwyd cyngerdd, ardderchog o dan gyfarwyddyd Mr. a Mrs. David Jenkins, Shelden Street, Paddington. Mae Mr. a Mrs. Jenkins, yn weithwyr ffydd- lawn yn y winllan, a choronir eu hymdrech- ion bob amser a llwyddiant. Pe ceid mwy o rai tebyg iddynt, ni fyddai raid petrusa byth ynghylch eefyllfa arianol Dewi Sant. Nerth ac iechyd gaffont ill dau i barhau yn ffyddlon hyd y diwedd. Llan- wyd y gadair gan aelod blaenllaw o'r frawd- oliaeth yn Shirland Road, sef Mr. Ebenezer Davies. Gwnaeth Mr. Davies gadeirydd campus. Mae yn siaradwr llithrig ac yn llawn bywyd, a gwnaeth nodweddion cym- hwys i swydd o'r fath. Cofiodd am y Gym- deithas hefyd mewn dull anrhydeddus. Bendith a'i dilyno ef a'i briod hawddgar am eu haelionu. Gwasanaethwyd yn y cyng- erdd gan Misses Lily Fairney, R.AM., Maggie Williams, R.A.M., Helena Scott, R.C.M., Mri. Dyfed Lewis, R.A.M., David. Jones (Llew Caron), Eddie Evans, a T. Vincent Davies. Oynygiwyd pleidleisiatt cynnes o ddiolchgarwch i'r uchod gan Mr. Tom Jenkins, David Evans, James Wil- liams, ac Evan Lloyd. Gwnaeth Mr. Humphrey Pierce ei waith yn ganmoladwy fel ysgrifennydd, a chynorthwywyd ef yn fawr y tro hwn gan y cyn-ysgrifennydd, Mr. Dan Jones. Diweddwyd cyngerdd poblog- aidd-yr ystafell yn orlawn-drwy ganu yr Anthem Genedlaethol. WALHAM GREEN.—Nos Fercher, Chwefror 3ydd, darllenwyd dau o bapyrau dyddorol ac adeiladol o flaen aelodau ein Cymdeithas Lenyddol yn y lie hwn. Noson gyda'r hen bregethwyr ydoedd hon i fod, a throdd allan yn dra llewyrchus. Yn gyntaf dar- llenodd Mr.. Tom Davies ei bapyr ef ar "Kilsby Jones." Ar ei ol ef traethodd Mr. W. Parry Jones ar Un o hen bregethwyr Sir Gaernarfon." RHoddodd y papyrau hyn foddlonrwydd cyffredinol, fel y profai y gwrandawiad astud a roddwyd yn ystod yr oil o'r cvfarfod. Ar y diwedd caed ychydig; sylwadau gan y Mri. John Rowland, Tom Jenkins, ac R. Gomer Jones, yr hwn, yn absenoldeb y Llywydd, a lanwodd y gadair yn ddeheuig am y noson. Oyn ymwahanu, diolchwyd yn wresog i'r ddau frawd ieuanc- am eu papyrau rhagorol. UNDEB Y GWEINIDOGION.—Cynhaliodd yr Undeb uchod eu cyfarfod misol ym Mile End Road, Llun, Chwefror 8, am dri, dan lywyddiaeth y Parch. W. Rees, Kensington, W. Maes yr ymddiddan oedd "Moesddysg a Gwasanaeth y Mabinogion Cymreig." Darllenodd y Parch. J. Machreth Rees bapyr gwerthfawr ar y rhamantau Celtaidd, a dangosodd yn eglur fod gan y Ilwythau Goidelaidd hen syniad am iawnder yn llywodraethu mewn bywyd am drawsnewid-

EISTEDDFOD BATTERSEA.