Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

AKFWISG Y MARCBOG.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AKFWISG Y MARCBOG. I CtHWEDL GARU NADOLIG. (Cymreigiwyd gan Elidirfab.) PENOD m. Staid iddo cl-a gwyr y darllenydd pwy ydyw —beidio cwrddyd a Thomas Lloyd hyd nes 1 cai siarad gyda Kitty. Yr oedd Alun yn teimlo 09 y byddai iddo ef eefyll wyneb-yn-wyneib ag ef, y byddsi yn aicr o'i lindagu. Oerddodd yn ddiataw at y darws slipiodd allan i'r neuadd. Darfu i un dfram ochelgpur ddywedyd wrtho ef ei bod yn. wag 0 bob bod byw bedyddiol, ond yr oedd yn llawn o oleuni (Ksglftea* y tan. Yr oedd y decoratio wedi ei gwblhau. Bu Kitty yn gyflym gyda'r gwaith y flwyddyn hon. Nid oedd yr un brigyn toredlig o fythwjrdd yn aroe ar y llawr. Oliriwyd yr oil ymaith. Yr oedd llawer llai o dorchau ar y parwydydd .'r dodrefn nag ar y Noswyl Nadolig y bu at yn ei helpu hd. Nid oedd yr un aieronen o fistltw air y llusem uwohben. Ie, yr oedd llafur Kitty gyda hyn drosodd, ond yr oedd ei harffedog feohan a'i menyg yn gorwedd ar yr e'steddfa glus- togaidd cyfagos i arfwisg yr hen farchog, dwyfron- eg yr hon a ddisgf.eiirai yn ngoleuni y tan. Byddai i Kitty ddyfod yn ol i'w hymofyn, mae yn ddiau." Pa y disffwyliai am dan; yinta bydidai iddo ef allu ei gweled yn tirtig wrthi ei hun, a chael trafod y mater em oedd cydrhyngddynft i'w waelodion isaf ond rhaid oedd iddo betidio caelei weled gan neb arall. Yn y cyfarcssr efe a groesodd y neuadd. Edrychodd am yr hen gwpbwrdd, ond yr eedd hrwirw wedi ei glai, a'r agoriad o'r golwg yn rhyw- le! Wei, dyna yr hen arfwisg yn ei lie fyih, a bu yn jTEguddio yn hono lawer gwaith pan yn bogyn bychan direidus. Yr oedd yn gwTOOd yn berffaith dda pa fodd i ddatod yr hen wisg a myned i mewn iddi. Tr anhawsder mwyaf wedi myned iddii ydoedd ei thynu yn ol am dano a chau ei boglymau rhydlyd yn raghyd. Llwyddodd i wnen- thur hyny, er gydiag anhawsder mawr. Ni fedd- yliodd øfo o gwbl am yr anhawsder mwy i ddyfod o honi. Ni chafodd ond prin sicrhau ei bun yn yr aifwisg na chlywai dwrf yn rhywle uwch ei ben. Hai! beth ydoedd hwn'a ? Yr oedd rfiywun yn dyfod? Yr cnliad nesaf rhoddodd ei galon lam. Kitty anwyl ydoedd yno, bendith ar ei phen tlws! Yr oedd hi gan glysed ag erioed fel y oerddai i laswr y griaiau. i'r goleuni yn y ffroc dywell blaen ag oedd gan-dcli. Ai y goleu egt^am ydoodd yn dangos ei gwyneb yn "lwtch a thaneuBch a mwy difrifol nag yr arfarai fod ddwy flynedd yn 011 "Kitty amryI r yr oedd (jf roo fin gwaeddi ami, ond da Tiaa gwnaeth efe hyny, oblegid i lawr y grisiau ar ei -liol y daeith y bradwr hwnw, y bwyatfil hwnw, a'r scowndrel hwnw, Thomas Lloyd! Efe a wisgai y ;wawd-wen hyll hono o"i eiddo a aa-wyddai ym- lawmychiad. Alun, yn gweled y wen ffrostkvl horao drwy faTUMi gwyneb yr helm, a waegodd ei ddianedd yn pghyd dan eithaf anesmwrthyd. Yr oeddynt yn siarad fel y croesent y neuadd, ac y dement drosodd at yr eisteddfa glusbogaidd gerllaw i'r lie tan. Tra yr ymollyn^ai Kitty i lawr arm, gyd&g ocheaiaid achwyool feohan, yr ydoedd hi mar agon i Aiun fel ag yr ymcLrechai efe ddal ei anadl. Gallaaai ei chyffwrdd .hi yn hawdcl a'i faneg ddur pe yr ewyllysiasai. Efe a dremiodd i laiwr yn gwmaidd drwy y bariau ar ei "grudd fad is Hygad glaa lion," ond nid lion yn awr ychwaith, a'r gwallt cdws ydoedd fed oylch ewraidd am ei phen ac ymafaelodd rhyw gtrnahelliad gwyllt yn- ddo el i'w dal hi y foment hono yn etfbyn ei dldwy- froneg led. Ond yr oedd yn rhaid iddo ef feds- troli ei hun am ecyd. A chan agosed i'w fain eg aitafl ao yn agos i ysgwydd Kitty yr ydoedd y bwyatfil Thomaa Lloyd wedi dyfod ac y clwydai ei hur- Yr oedd yn dal ei ddwylaw wrth y tan yn Hawen, a rhwbiai hwynt yn eu gilydd yn hwyl- iog. Yr oedd Kitty druan dan rytm ei gofid wedi dodi ei phen i orphwys ar un .o'i dwylaw byohain gwyruon- "A ydych chwi yn bollol sicr ei fod wedi dig- wydd r hi a ofynodd mewn ton alarus a wnai i Ahin hiraethu am gaol ei chysuro. "A ydyw y ewbl cirogodd 7 A ydyoh yn dywedyd eich bod wedi gweled hanes y briodas 1" "Do gweddw ydoedd hi—gweddw gyfoebhog. Nid oes ambextaetih nad oedd; hyny yn rhan fawr o'r abwyd ond oni ddywedodd Alun hyny ei hun wrthyoh chwi yn y llythyr hwnw y aoniasoch wrthyf am dano ag oedd yn lysbysu am ei ym- rwymiad. "Ie t" DIrgrynai llaia Kitty; hi a dreiai yn galed i orchfygu ei ttaeimladau. "Efe a ddywed- odd -ei bod hi yn wedidw, ac yn dra, dra phryd- ferth. Yr ydwyf yn meddwl y gallaflai efe adael hynyaQan." "0, y mae just y path, ag a fuaswn yn ei ddis- gwyl oddiwrth groadur fel efe ,i'w fwrw ar draws dan-edd dyneff arall Na feinddwah- Y mae pobl eraill yn eich ystyried yn biwti, os nad ydyw ef, gaiw ddywedyd hyny wrbhych. Y Cymro gwael i Y mtae) hyn yn gydwastad a'r hyn a ddywedodd wrthych mai caangytmieriad a wnaebh wrth feddwl eioh caru chwi. ac iddo ddijrfod i wybod wed'yn na d-darfu iddo erioed hiddo daiai mwy am. danoch nag asm chwaer." 'HUhwaer!" btti Kitty yn chwerw, ac mewn rhy- feddod. "Pa fodd yr ydych chwi yn gwybod iddo ddywedyd hyny, Thomag 7" bi a ofynodd gan ddal i ryfoddu. "Ni ddywedais erioed wrthych ddim am y llythyr hwnw, er i chwi lwyddo i'm cael i ddywedyd beth oedd .yn y llythyr dychrynllyd di. weddaf." "Ah, ah \° meddyliodd y dynwaredol farchog yn es arfwigg, "dyna un i chwi, fy nghyfaill! Pa fodd y llwyddwch i ddyfod allan o hwna, eh ?" Ond os y tybiad Thomas Lloyd yn un hawdd i'w drapio, nis gwyddai ond ychydig am dano ef. "O wrth gwTH, dyna ddyvlcd pob dyn a fydd eisiau cael myn'd o'i rwymau yn rhydd. meddai Thomas gyda chwerthiniaid gref, ac anwybyddu ei chwestiynau cyfeiriol hi. "Pan y bydd i chwi wybod cymajDt sg yT ydwyf A yn ei wybod, chwi a gredwch fy mod yn dywedyd y gwir." "0 Thomas, ai tybed ? A ydyw pob dyn mor ddiymddixied ag efe, ynte1" "Nag ydynt, yn sicr. Yr oedd efe bob amser yn ffwl di-sa. Gallaswn ddywedyd hyny wrthych o'r blaen pe y buoseoh wedi gofyn i mi; ond yr oeddych yn meddwl mai chwi wyddai oreu. Wel, beth arall feddyliwch chwi a wnaeth i'ch tad fod mor wrthwynebol i ganiatau unrhyw ymxwymaad oddigerth ei fod ef yn ofni y buasai yn ymddwyn fel hyut atoch? Ohvri a wOlwOh mai efe oedd yn gwybod oreu. 1b.e yn dda na chasniatawyd i chwi ei brioda ef; buasai yn eich gadael chwi, mae yn dira theoyg, cyn pen. yr wythnos." I,, "Bydd i chwi ateb am liyn meddai y marohog yn ei arfwieg wrtho ei hun yn ddigllawn. "Di&- gwyliwxjh ydiydag hyd nes y 'byddaf allan o'r pot haiarni Iitto, a theimlai mor anesnnwyth a'r llanc Dafydd gynt yn ngwiag filwraidd Saul. "Pan y deuef yn rhydd bydd i chwi gael oio am bob cel- wydd a bentyraeoch arniaf fi! A ydyw Kitty yn crio? Jove! 08 ydyw, nis gallaf ddal; rhaid 1 minau befyd ddød: o'm rhwyimu yn rhydd, ond nid fel y dywedai efe chwaith! Mae hi yn dodi ei grudd feohan anwyl ar fy nux-faneg—mia dyngaf ei bod! Ni ruasæ. delw o fymor yn di- oddef path fel hyn heb ymddryllio!" "Deuwch, Kit, cadarnhewch eich calon, medd- ai Lloyd; "peddiwch a gadael i'r gwaloh dybied ea fod efe wedi eioh tristhau o gwbl. Feidiwch a 1 foddhau drwy adael iddo feddwl hyny am eiaad, tra y mae efe yn chwerthin am eich pen gyda 1 W-eddw addien." „ „ "Chwerthin!" Dododd Kitty ei llaw arail yn brrsur ar draws- ei llygaid a chyfodai ei phen i fyny gydag yndid llidiog. "Nis gall fod! y mae yn anmhosibl! Ni feiddiai e^e byth "0, ai nid ydyv ? Ai ni wnai efe Nid ydyoh yn gwybod llawer am y byd; os ydych yn tybaed yn wa.ba.noL Bydd y joke f-wyaf dan haul 1 r ddau. Byddiant yn chwerthin 'Haha!' hyd yn nod ar ddim ond clrwed eich enw am y flwyddyn "Bydd eieh) 'Ha! ha!' wedi troi yn O! O! yr lien was," elb^ai tr»eddiainydd y wisg foteiaidd wrtha ei lam yn guchiog. "T mae cic arall wedi ei ddodi i lawr yn eich etfrif 11 0 i 91&ig. O! glwyf ——" "Wei, gellwcih eu gwella, 08 y mynwch. cnwi eUwoh gad y chwerthin i chwi each hun- "Sutr yn hanea-clldynufi. "Wel, gadejwch ile-h priodw yiryfldaiigoa yn y papyr nesaf a'i cyrhaeddla ef o Gymru. Pan y <>?nfVdd nad ydyeh yn gtrfalu dim anx ei waith yn priodi dynes arall. brdid y siamedigaeth oreu ag y gellwch ei thaflu iddo." "Ond—ond—yr ydwyf yn gofalu. "Ac nid ydych yn meddwl fod rhywbeith i'w ddywedyd o fy o-hr inau?" gofynai Thomas JJoyd, a'i don yn dramgwyddus. "Yr ydwyf wedi eich caru drwy yr oil o'm bywyd, yr ydych yn gwybod. Ni« gellwch ddinnad yr hyn a dd'.odaef- Aift pan y rhoddasoch fy lie fy hun i'r adyn yna. t Ai nid oes dim yn ddylediua i mi 1 Chwi a*m gwnelech yn ddedwydd po medrech. wybod fy nhru enuarwydd yn awr. Yr ydych yn gwybod niai dyma eydd ar y Sgweier ei eisiau chwi a ell- woh wneuthur yr hyn a ddyry iddo of bleser, yr hen ddyn truan! Deuwch, dywedwch y byddwch yn wraig i mi, Kit; birdd-ed i ni ei roddi yn hys- I bys y Nadolig hwn. Nia geUir cael gwell aimaetr." "0 1" moddai hi, gyda nad yn ei llais—* "Dig oermd egrynwig"- "dyweciais y byddai i mi ei garu ef hyd nes y deuai perohenog yr hen axfwLsg hon yn ol i fywyd a dy- wedyd wrthyf am beidio." "Y wisg lurig hon? Ha, ha I" a dyrchafodd Lloyd ei ben gan ohwierthin yn wawdus arni. Oad eiliodd y chwerthiniad i roddi lie i air drwg a oH- yngodd allan tra, er ei fraw, y caaifu ef oddimewn i wyneb yr helm wyneb dynol, a llygaid yn flfaglu o dan digllonedd yn tremio yn ffyrnig a sarug arno ef. "Beth dd-I a welaf ? 0! Arg Fife a lamodd o'i eisteddie a'i galon, yn euro yn brysuraeh a phrysuraeh. "Y mae rfiywun o'i mhewn. Y mae yn fywl 0, Nefo-edd fawr! Babh ddigwydd i ni ?" "Beth ddigwrdd 1 Fe ddigwydd dy gicio, dydi ysgrifenydd llythyrau fFuglol, dydi gelwyddwr, dydi lyfrgi llwgr a bwystfil 1" taranodd llais dwfn, a dyfnaoh yn herwydd y caa mateladdd o'r hwn y deuai. "Yr wyt yn myned i'w dhael hi Yr wyf yn gwybod dy holl ddiohtiau. Priodi gweddw, aie ? Dydi fwystfil digrogedig! 0, yr ydwyf yn dywedyd, ai ni fydd i neb fy nwyn allan o'r carohar hwn?"—-a Thomas Lloyd gydag un naid sydyn dros yr eisteddie a'i chlusbogau cochion, a redodd am y griaiau gyda chyflymder bytheuad yn flfoi a flaen arth neu lew cytkruddedig a dorodd ei gad- wyn. "Kitty, fy anwylyd, y mae yr oil yn anwiieddau, anwireddau dybiyd yr oil o honynt. Efe a ladra- taodd fy llythyrau, ao ysgrifenodd eihun rai eraill twyllodrus. Ni fu gweddw o gwbl, ni fydd yr un eto, oddigerth i mi farw o'ch blaen chwi; Dyna y teclyn yn dechreu gildio yn awr helpwch fi ychydig, a chaf fy nhraed yn rhyddion. Yr oedd yn llawer hawddach myned i mewn i'r hen arfwisg na dyfod allan o honi. Gaqaf flaiwelio a'i mihynwea oer yn awr. Dyma fi allan yn ddyogel. Cusenwch fi, dhwi anwyW a mwyaf twylledig o ferched Efia A ydych ohwi yn meddwl mewn gwirionedd y buasai unrhyw ddyn air y ddaear wedi iddo unwaith dderbyn eich addewid, yn ei dych- welyd yn ol i ahwi ? Ousenwoh fi eto. Nid digon un guean rw dwy. Y mae arnaf eisiau cant, er fy mod yn llwch o'm pen i'm fcraed, ac mor fudr ag ysgubwr sBioddeuiau. Y-r ydyoh yn fy nyled o gusan am bob meddwl amhieaa a fu genych am damf fL Ni fuaawn yn eich amheu chwi pe y bu- asai angel o'r Net yn dywedyd wrthyf eich bod yn myned i brioffi gwr gweddw "Rhaid dywedyd wrth fy nhad yn nghylch Thomas," meddai Kitty, pan o'r diwedd y diarfu i'w llawenydd a' u per-lewyg ddarfod ychydig. "Ac eto, nid ydwyf yn giwybodl, byddai iddo ef ofidio gymaint. Efallai mai gwell a fyddai peidio dy- wedyd wrtiho 6Í." "Bydd iddo gael y gurfa fwyaf a goodd ef erioed mor fuan ag y deusl o hyd i chwip." "Ar ol y cwbl, Alun, oofier mad y Nadolig ydyw hi. Tangnefedd ao ewyllys da' ydyw arwydd-eir- iau yr hen wyl, chwi a wyddoch!" "Fy anwylyd, nis gallai hyd yn nod ewyllya da ei hun aros yn yr un ty a Thos. Lloyd heb ei gicio ef am yr hyn a wnaeth." Ond, air ol y cwbl, nid oedd yr un siawns i hyn. Yr oedd Lloyd wedi dreifio i'r stesicm cyn iddynt wrbOO ei fod ef wedi gadael y ty. Efe a anfonodd i'r Sgweier lythyr o Lerpwl yn dywedyd fod bu- nes pwysig yn ei alw ef i'r America, ac nas gallasai efe fod yn ol am rai masoedd. Ni chlywodd y Sgweier yr oil o'r stori; tyciodd Kitty a ihang- nafedd Ond efe a gly^odd ddigon i ymfcMldloni ar fymediad ymaithei nai, ao i altro ei ewyllys. Am y tri a adawyd yn Maenor Eayri, oawsant y Nadolig mwyaf llawen a fu erioed yn ngjhymdedjth- ae eu gilydd, a rhaid oedd gwiago helm yr arfwiag yn y neuadd a ohoron fawr o fisbltw, (Y Diwedd.)

I Yr oedd yn "Ormod o Wr Bonheddig."

[No title]

.._--,__-----.-...----------------.--------Llwyddiaat…

[No title]

---.-------------.-:-----------Chwytbu…

-..-__----__-__-------..,.-Pobl…

-------.----------Eisteddfod…

[No title]

I Eisteddfod yn nhvi,

Eisteddfod yn Kgliaer.I

----------------.-Y FLWYDDYN…

PuHEILFFYRDD MON.

-_.-.-.------------TTSTEB…

LLWTBRAU RHOBYB04

OIG IffANGEFNI.

YR ANNIBTNWTR YN MON.

EIN GWEINIDOGION.