Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BEEF. Bydd gan H. P. Humphreys, GWiNDY, CORRIS, GYFLENWAD O BEEF YI WYTHNOS NESAF. Hefyd, y Stoc arferol o MUTTON. Rhoddweh eich archebion heb oedi. Y DIFFrG TREULIAD. Yr uchod yw un o'r afiechydon mwyaf cyff redin syla poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel *8" fod broii yn anmhosibl ei ddesgrifio. Y Si UMOG yw canolbwynt yr holl gyfundrein Me mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. J)vma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta; cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y ituinog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Hile, 1-cider ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn Mwaed, annwyldetau yr iau, gwendid gieuol, Si, &c. Y Meddygtyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw. DR. WOOD'S REMEDY. Mae yn rhagori ar bob math o Bills. Nid yw yn bosibl rhoi y cyffyriau sydd yn Dr. Wood's lieuiedy mewn Pilla. Mae DR. WOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd wedi dioddef oddiwrth y Diffyg Treuliad a'i gan- lrniadau, fel mae y Perchenog yn ei theimlo yn ddyledawydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy kysbys. Dylid ei gymaryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- Indau. Gwerthir mewn potelau Is. a 2s. 6c. yr un. Trwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol oddi- "'lh- HUGH JONES CHEMIST, Medical Hall, BLA EN AU FFESTINIOG FE BALIWYD I MI EICH HYSBYSU Maddai Criwr y dref, ouid e, pan wedi ei gloch, ond pur anaml y iuae ganddo 4-ywbeth gwerth ei hysbysu ond nid felly mae genym beth i'w hi- ag y pob Plentyn. Dyn, a 1\ dnrv y iy gael gwvbod, sef Victohtte, YN itWelhi Y I> 'JIIIOILII t¡ NECIiALQIA, TIC, a PIIOENAU yn y PEN Dlr U UMS. MEUDYGINIAETH LWYDDIANUS. YIOTOLINI yw yr unig Feddyginiaeth tldiopla pharhaol—byth yn methu. Mae KNYM J tystiolaethau goreu o'i plilaid o B parth o Gymru a Lloegr. Nis gwyddom AM I) 1) I 1\1 wedi ei ddarganfod hyd yn hyn heblaw Vietoliaa, J ag sydd yn sicr o wella y drygati kym. I'w gael gan unrhyw Fferyllydd drwy y WLAD, ueu oddiwrth y Gwneuthurwr, M. HOVVELL JONES, CHEMIST, TOWYN, PKIBIAU, Is. lic. a 28. SeFVDiwtD 1857. Jlri. ^INRJJLJG a ftafoleg, DEINTYE DION. (Boaonuy Dentists to the Aberystwyth Infirmary ..41 Cardiganshire General Hospital.) cornal TERRACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. Oyftmad Livthvrau-54 Ttrract ROQd, A bor itw. .vt vth. Bydd Mr. ROWLXY yn M48JiTXLt«TH — Bob Dydd Mercher Yu tMMnel a 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughes, Borey Yiew. Towyji.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yn zakeb Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn ift Ma. Jones, 43 High Street, ger y Railway fltottaa. BydA Mr. ROWLB-Y yn Aberystwyth dydd Lluu, todd IAU with, a dydd Iau yn mhob wythnos. 9f(W Bad win wrth gjtundeb. Qffleuwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu Ni Raid Tynu y Gwreiddiau. Nil ..UW rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- Aiwgeriftd, cysur, parhad, ac iselbris. DWnrddir y Jtaterion Goreu yn Unig. Mtrbtir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwyair Danedd Plant, dkc. Sylweh u y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad. Siaredir Cymraftg. TOWYN-ON-SEA. RICHARD MORGAN, CONTRACTOR, R. M. keeps an efficient and reliable staff of Painters, Paperhangers, & Decorators. Estimates given free for all kinds of work on Private Houses, Churches, Chapels, &c. SWAII work carried out expeditiously. ( Good wOlk FUID material guaranteed. LLAN EGItYN. Cylchwyl Lenyddol (I)itti Undcholj GWYL I>KWl, ma. Oherwydd foci y rani [I ki wedi yiiii-y(itiliiiii udlliwlth y gwaith u feitu- iadu, d) 111\111 jr li^eb^su 1'od y rhai ouuljuv. wedi ymg vmut.yd n' gorohwyl; — Tvnethitw'lj Parch. W. Dayies, Llanogryn. Barddonifieth,—Mr, E. 14. Ivuwlauda (J)yflj, Aburdyli, WjLLUM IUvifiS, Yogi-itoiiydd. „„ —— CAMBRIAN RAILWAYS. Oadeiriol, Queen's Hall, People's Palace, Jauuary 24tli. World's Fair, Agricultural Hall, Tugsaud's Ejtliibifiou, Buker Street. Royal Aqua. riuwi, St. James' Parle. On Wednesday, January 23rd, 1901, cheap ex- eursiou tickets will be issued to LONDON" From Maohynlleth, Corris, Cenimes Rond, LIan- bs nmair, Cari;o, &c (Jtirrj igti will rua through to London (Euaton). Pituotijzers return from Loudou (Euaton) as Two dltya passengers return at 9*45 p.m. Iou Thursday. January 24th. Five days passengers retu-u tt 9-45 p.m. on Monday, JzviAttry 28th. Eigl.t Jay passongtrs return at 9-45 p.m. on Janu.iry 30th. AH iufoiniHtiou regarding Ejtcureion Trains and S Tourist Arraugent«ut» QU the Cambrian Railways Ciin be obtained ft-om Mr. W. H. Gough, Superin- teudent of the Line, Oswestry. [ P. S. TtEffjyi&S, Secretary # General Managtr 3 I Y GAUAF! YGAUAF!! mMM DliAKD SYCIIION. I D. EDWARD DAYIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH d yn hysbys i bawb iddo dderbyn STOC FAWR arbenie o bob .math Lsgidiau at y Tymor bvvn, Y PRISIAU YN ISEL A'R EIDDO YN PDA. Ledwir y Gweithwyr Goreu at Drwsio. J GREENWICH HOUSE, DOLGELLAU Mae'n wybyddus bellach mai un o'r lleoedd goreu yn Nghymru am Watch Dda, Aur neu Arian (Gent's or Ladies), Alberts, Modrwyau Priodasol, Fanes Rings, Brooches, Bracelets, Silver Cigars, Cigarette, and Match Boxes &c &c., yw Masnachdy Enwog WM. WILLIAMS, (0. Q. & E. A. WILLIAMS) Watch Maker, CREENWICH HOUSE. DOLGELLAU. •» MODKWVAU PRIODASOL S" 0 GINI I FVNY. Mae y Masnachd\ hwn wedi ei sefydlu er's dros 4° mlynedd ac wedi en ill clod di- gyffelyb, a chefnog- aeth cylch eang am t)J Irk 'flt>il/ ragoroldeb y nwyddau a weruu. r,o. CEDWIR Y STOC HELAETHAF A MWYAI- AMRYWIAETHOL. f ,D.S.-«Gwarentir pob eiddo am flynyddoedd. Sylwch yr adgyweirir pob math o Watches a Chlociau yn y modd goreu a sylweh hefyd ar y cyfleusdra rhagorol a diogel sydd i anfon Watch [gyda'r L Post i'w Repairio. 1) AN EDD 11 DANEDD!! JAMES REES (17 mlynedd yn ngwasanaeth Mri. Murphy & Rowley). Ceir ganddo Ddanedd Celfyddydol, y rhai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Llenwir a Glanheir Danedd. Trwsir ac adffurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisnig ac Americanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. Sicrheir ffit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad yn rhad. Siaredir Cymraeg Gwneir yr oil am brisiau mor rhesymol, fel na ddylai neb fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweled i Corris y Sadwrn Cyntaf a'r Trydydd Sadwrn 0 bob mis, yn nhy Mr. W. Evans, Grocer, Liverpool House (gyferbyn a'r Slater's Arms). Ymwela Mr. Rees a Machynlleth ar yr ail Ddydd Mercher a'i pedwerydd ymhob mis, yn nh^ Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 30, Railway Terrace, Aberys- twyth. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. C- POWELL. L.D S.R.C.S. DENTAL SURGEON, 24, PORTLAND STREET, ABERYSTWYTH. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Mercher Cyntaf a r Trydydd dydd Morcher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. OORRIS.—Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 0 bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, 0 11 a.m. hyd 4-30 p.m. I Prisiau Rhesymol, Consultations yn ddi-dal. j Mae Mr. Powell yn siarad Cymraeg1 I Nid oes dim amheuaeth nad EASINE ydyw y Meddyglyu ,J." Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Anwyd yn y Pen, A phob math o boen yn y pen. Dyma dystiolaethau pwysig yn profi y ffaith :-Dyma ddywed y Parch. R. Peris Williams, Llandudno:— Mr. Hugh Jones. Anwyl Syr,—' Y Feddyg- iniaeth fwyaf effeithiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr Easine' a wneii genych chwi. Mae yu effeithio yn gyflym lawn. Gwellhaodd un 0 honynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Southport: -1 Easine is a capital remedy for Neuralgia.' Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capel, Llanfechell, Mon. Cymeradwyaf' Easine i bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, ddywed:—' Wedi rhoddi prawf ar 4 Easine,' 'rwyfyn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yn ddiddadl. dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rhoddais ddds i gyfaill at y ddanodd; cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y Neuralgia, cafodd waredigaeth Iwyr a hollol Mae yn bleser genyf ei gymeradwyo i bawb sydd yn dioddef oddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir rhoddi dwsinau 0 dystiolaethau i'r Easine.' Gofynwch i'ch Fteryllydd neu eich Grocer am dano, is. y paced. Yn gyfanwerth oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neutrwy y post am is. oddiwrth HUGH JONES, AI.P.S. Chemist & Druggist, çp., Medical Hall, BV FFESTINIOG -J< TOWN HALL, MACHYNLLTH. Cynhelir CYFARFODYDD CYSTADLEUOL, yn y He uchod, GWETIER Y CRUCLITH, 1601 (EBRILL 5ED). Beirniad Cerddorol: MR. D. D. PARRY, LLANRWST. RIlAI 0' B TUSTYAd U. Traethawd, I lOdll yr Efeugylydd.' Gwobr 10a. Can heb fod dros 50 Iliaell, Y Gaurif Newydd.' Gwobr 7s. 6c. Englyn, Yr Eilliwr.' Gwobr 2s. 6c. C6r Meibion (heb fod dan 16 mewn rhif), 'Cydgan y loreiiniou' (Dr. Parry). Gwobr JS5 5111 a Time Piece hardd i'r Arweinydd (i'w enill ddwy flynedd yn olynol). 1'.1' Cor Plant, Plant y Wlad' (D. D. Parry). Gwobr £ 1 lQs,, a Thlws Ariau; ail, 10s. I'r Cor Merched (heb fod dan 12 na thros 20). fa; Y don Liwynon,' (0) Y d6n Toriad y Dydd (Emlyn Evans), Gwobr XI. 10s. Parti o 16, 'Nant a'r Blodeuyn (T. Price). Gwobr £1. Pedwara".d, Catlil yr Eos' (D. D. Parry). Gwobr 16s. Deuawd i Deuor a Bass, I Ddau Arwr' (W. Davits). Gwobr 15s. UnawdSoprano, 'Golomen Wen' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 6c. Unawd Contralto, I Ceisiwch yr Arglwydd' (D. D. Parry). Gwobr 10s. 6c. Unawd Tenor, Ser y Uoroii I (R. S. Hughes). Gwobr 10a. 6c. Unawd Baritone, 4 Milwr Clwyfedig' (R. S. Hughe.). Gwobr 10s. 6c. ituestr gyflawn o'r Testynau, &c., i'w ehael gan A. B. ROBERTS, Parliament House | v J. H. LEBK, Douglas House J *8Sn* DYDD GWYL DEWI 1901. OYNIIEIJE CYFARFOD LLENYDDOL M.C. PENNAL a'r BRYNIAU, MA WRTH laft 1901, Pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn RHYDDIAETH, BARDDONIAETH, CERDDORIAETH, ADRODDIADAU, &c Rhostr o'r Testynau, Amodau, &c., yn harod, ac i'w chael ond anfon Stamped Envelope at HUGH JONES, Ysg. Graiandy, Pennal, A ydyw y Mwg yn myned drwy'r ty yn lie myned drwy'r simdde r Os ydyw, treiwch DRAUGHT PLATE. < > Anfonwch y lied a'r uchder. Hefyd, FIRE BOXES. Cast Iron yn lie Bricks i siwtio unrhyw Stove neu Grate. Anfonwch y mesurau. DALDWYN M. DAVIES, IiioyrouypKR, MACHYNLLETH. DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol ei fod wedi darparu Stoc Helaeth o Ddefnyddiau Dilladau at Y GAUAF DYFODOL. vWVWWWVWWWWWWW Ceir Siwtiau, Overcoats, Costumes, a Dresses, yn lliwiau diweddaraf, a'r oil am brisiau a ddeil gymhariaeth ag unrhyw fasnachdy yn Ngogledd Cymru. Gan fod yr un dwylaw profiadol yn parhau yn ngwasanaeth E. Jones, rhoddir pob sicrwydd y bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal, gael eu troi allan YN Y FCTYLE DDIWEDDARAF, a'r FFIT yn bobpeth ellid ddymuno. r- m » Mae E. J. wedi darparu Stoc Helaetb iawn o MACKINTOSHES, o bob lliw a Hun, I DDYNION A MEROHED pa rai a fwriada eu gwerthu am brisiau neillduol o isel. M, Caiff Archebion drvi y y Llythyrdy ei sylw buan a gofalus. @.isfe66fo6 ^>a6eiriof COMiMiNS OOCH, Cyiilielir yr ucliofi, Y LLUNGWYN, 1901. TESTYN Y GADAIR: Bugail Tecoa.' Gwobr ip. a Chadair Dderw Harid. Prif Ddarn Cra wi: 4 Teyrnasoedd y Dilaear (y, Ambrose Lloyd). Gwobr 65 a Thlws Aiian i'r Ai-eiiiytj,.i. Rhestr gyflawn o'r Testynau allan ar fyrder. Y .f 11 D. IIO\VELL. sgn 8DYGUJOIl: It EVANS. :9 CYNHELIH @^farfo6 (§}?sfadfeuof ■g«lawt"e66og, YN NGIIAPEL Y M. C. CEMMES, NOS IAU, IONAWR 31ain, 1901. Cadeirydd: DR. EDWARDS. Arweinydd: Mr. DEMETRIUS J. OWEN .8£âr Cynygii- Cl. o wobr i'r un a gano yn oreu yr HER-UNAWD, '0 fy hen Gymraeg' (Emlyn Evans), agored i umhyw lais. Rhestr gyflawn o'r Testynau, Gwobrwyon, a'r Amodau, yn rhad drwy y Post ar dderbyniad Stamp dimai i dalu y cludiad. u Ysgrifenydd H. H. JONES, Haulfryn, DALIER SYLW 1» 9* — DARPALUAUAU MAWRION AT Y GAUAF. V\>wv YN Paris House, Machynlleth. MAE RICHARD REES, Wedi prynu Stoc Ybblenydd o bob math o Nwyddau Drapery AT Y GA UAF. ■ BAltG-EINION DIGYFFELYB- vw\w \v\vvvxv Y Stoc fwyaf Ffasiynol mewn Capes, Jackets. AIaclcin- tcshes, Dresses, Millinery, Hats, Bonnets, &c. DILLADAU. PABOD 0 BOB MATH I DDYNION A PHLANT STOC ARBENIG 0 OVERCOATS. Plancedi,Cynfasau, wlaneni, Flannelettes, Crysau, Ties, Coleri, Umbrellas, Hetiau, Mufflers, Oilcloths, &c., &c. W Cofier cyn prynu at y Gauaf, ymweled yn gyntaf a'r hen Fasnachdy Adnabyddus: PARIS HOUSE, MACHYNLLETH ROCK FOUNDRY," MACHYKLLETHT (ESTABLISHED 1869). A DECIDED MOVEMENT ON ALL OTHER WATER MOTORS in efficiency, simplicity, compactness, and cheapness. Invented and Manu- factured by J. B. Davies & Co. We solicit an opportunity to confer with parties in want of Turbines or Water Wheels. TESTIMONIAL. The. Iron Water Wheels turned out from the Rock Foundry, are well-known throughout the Principality and many counties beyond. They are bUlt on the most modern designs, the con- struction being at the same time light and durable, and giving a larger percentage of power than can be claimed for most Water Wheels 44—The Railway Supplies' Journal 2URBINES 4- WATERWHEEIS, CHEAP HORSE GEARS IN STOOK. NEW 4. SECOND-HAND OHAFF CUTTERS, FROM 20s. UPWARDS. Address all communications to BALDWYN M. DAVIES, Engineer & Ironfoundep, MACHYNllETH,