Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

Cyfarfod Misol Dyffryn Clwyd.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfod Misol Dyffryn Clwyd. Cynhaliwyd y cyfarfod diweddaf wythnos i hcddyw yng Nghapcl Hodfari, tan lywyddiacth Mr Owen Williams, Y.H., Bodfari. Hyebyswyd fod cglwysi'r Rhiw a'r Graig wedi rhoi galwad unfrydol i'r Pa.rch II. M. Roberts, Rhydiydan, i ddod i lafurio yn y cylch, a chad- arnliaodd y Cyfarfod Misol yr alwad gydag un- frydedd, a dymunwyd pob llwyddiant i'r gwein- idog newydd. Cwnaed yn hysbys hefyd fod eglwysi Llanfair a Thabor yn unfrvd o b'.aid cael bugail. Cafwyd adroddiad llawn o gysur am ansawdd yr acho3 ym Modfari a'r Castell dan arweiniad y Parch Jonathan Jones, Llanelwy, a Mr'William Vaug- han, Llansannan. Hysbyswyd fod y Parch R. Foulkes Parry, Afonwen, wedi ymgymeryd a gofal eglwys yn Awstralia, a phaedwyd i anfon i'r Gymdoithasfa gymhcl'iad ar iddo gael llythyr eyflwyniad, gan ei fod yn bwriadu cyrraedd yno erbyn mis Chwef- roJ. Dcrbyniwyd chwech o frodyr yn aclodau o'r Cyfarfod Misol fel blaenoriaid. Gwasanactliwyd yn yr ymddiddan gan y Parch D. E. Jenkins, Evan Jones, ac R. Griffiths—oil o Ddinbych rhoddwyd cyngor tra phwrpasol iddynt gan Mr John Jones, Segrwyd, a diolchwyd iddynt am en gwasanacth gwerthfawr. Yr oedd y Parch J. Gerlan Williams, B.Sc., y cenhadwr o Fryniau Cassia, vn bresonnol, ar wa- hoddiad y Cyfarfod Misol, a chaed anerchiad grymus ganddo. Dymunwyd ar i'r Parchn J. Roberts a R. Rich- ards ymweled a Mr Thomaa Williams, Bodfari, yn ei lesgodd a'i hir gystudd. Coffawyd yn dyner am y Parch Llewelyn Edwards, Ruthyn, a Mr John Williams, swyddog ffyddlon yn Nhowyn, Abergele, a phasiwyd i anfon cydymdeimlad a'r tculuoedd. Penderfynwyd cynnal y cyfarfod nesaf yn Hcn- llan, Tachwedd 17, a phcnodwyd y Parcili J. D. Jones, Gdiifor, a Mr J. Davies, Hiraethog, i ar- wain gyda banes yr achos 'b' Pregethwyd gan y Parchn D. E. Jenkins, J. Gerlan Williams, Francis Jones, Robert Richards, John Roberts, ac Eilis James Jones, M.A.

Advertising

NODIADAU.

Cadw Hynafiaethau.

[No title]

I Uith Die Jones.

ANRHYDEDD I BOSTMAN LLANELWY.

[No title]

Nedion o Qlip y Gop

[No title]

LLANFAIRTALHAIARN.

PENMACHNO A'R CWM.

[No title]

Advertising

Pen Tenor Cymru.

Y Corau Seism's; yn Trechu.

Bwrdd Addysg Esgobaeth Bangor.

j ~ ' | Cor y Pigion.

Pwyllgor Eisteddfod Llangollen.

---Y Fa xh Keinion Thomas.

Cyngaws Llanrwst.

[No title]

Advertising