Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I I |frlLE% WNLuJ Jp- i ■ ODDIWRTH Y DIWEDDAR QYrfOEDDWR "TYST "L 'R DYDD' Anwyl 8yr.— ABfch. un o'm meibion allan i Canada, ao ynisftfydlodd yn rghymyxlogaetli yr Oil Springs, Lambton, Ontario. Tua thri mï. }\} 0-1., yegMenodO ei fod wedi bod yn OF d techyu era amryw wytlrnosau, yn diodderf oddiwrth y Piles. Mor fuan y derbyniaia ei j tythyr danfonaia iddo sypyn o'ch peleni. Ur wythnos yn ol, ysgrifenodd aAref i dSjveyd fod eich. pelanau wedi gwneyd llee dirtawr iddo. Cyn ei fod wedi gprphen an blwch, yr o-, yn alluog i ail gymeryd ei waith. Neithiwr, cefais ly,thyr arall oddi- srrihOj fod y clefyd, i bob ymddamgosiad wedi e1 lwy" adael, aJi t'od yn ei gynefin iechyd. Ar ol clywed yn ddamweiniol fod dyn yn w yn v gymydogaeth wedi dioddeC oddi- wrth y Piles era ugain mlynedd* darfu i fy mab chwilio am dano, gan ddweyd -ri-be am y daiani yr oedd eich Peleni chwi wei wneyd iddo, '}I.n roi iddo hanecr blychaife « oedd ganddo 0 fewn pod war diwrnod yr oed4 y dyn yn dawnsio gam lawenydd oddiwrtb xffeifchiau daionus eich Peleni chwi. Wedi derbyn y fatii leshad iddo ei. hun, ffeled y daioni dirfawT wnaed i'w gyfaill teixnla fy mab yn awyddus am i ereill wybod am y foddyginiaeth wetrthfawr hon. 4 Yr eiddoch, Ho., JOSEPH WILLIAIiS. ,Y MAE Y MEDEYGINIAEIH V/ERTHFAWR HON I'W CHABL KBWN TRI FFURF:— No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS (Label wen).. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. 8.G_EOP..GE'S PILLS.FOR THE PILLS (Label goch). iTWQrttur y Peleni Byd^jlodua hyn ymhob man, mewn blychau Is 3c a 3s yr un. Gyda'r Post am Is 4c a 2Q. PERCHENOG: 3HYBUDD.—Byddwch ofalus wrth bryrain "PELE AND GRAVEL PILLS," eich bod yn cael y "Genuine Pill" sef PELENI GEORGE. w J. H, GEORGE, M. R. P.S., MEDDYGOL -A-36-SKHHS-# 4HHHKH* i MAE ? eecham's ? Pills i J; yn gwneud rhai pcthHl yn well nag y uurhyw leddygiuui^ih arall yi y l'yd. Y 51ae yn bwysig caur mewu (-Of pa bethaii y v.- y rl.rai hyn.* -r iiiw-ii cleall J: yn glir offeithiau duiont;s a phell-$ J" gyrhacjdol r Delcatm hru. !>yi-v & f BEECHAM'S' PILLS y-ryfcler i'i- "4" ?! rylla ?u '??rh.iu tn uiiad plrlül, ? gymudant y beil yn?iLh yn 1;wyr, 1 S rheoteid.U:n-tyTafu!rynit's'?::ruxM, sjs ?: pureiddiant n c'ayfortliogiuit y ??''?d, at: piireid(l,'ailt y ?'.m'?- ice fel \4" .J. "<4. ?: drdn o m.rhm pi barhnoL Mant.  I Yn Wincneddot I bpr?iu o iechyd. no y m?e mcddLmt T ohonynt yu n?hyrh?edd tl?wd a chy- £ ¥ foethog fel eu g 'lydd. 0'. ydych yn ? teimlo i•• li huu yn dyoddef cur yn y '<* ? p?n.yu?h:.?v.iid!vd:?.'?udd'wyfn?. ¡ I' p 'H ? ewch?ddi.tr??h:.GCHAM'R PILLS, ? find a :?usoddir 0 *? 93'ff tiriau- dic-;i. > i'Irnt eich v ¥ ni\:eidio oi.d y:t :r wuiuit ddaiom y t chwi. "'c''Y;/h rh:t? y tua'Y *? < chwi. t.L!  ? crach-gyfTuriuii nt-wyddion a hysbv- Jfe ?: mbir mor i'=lddgar a chauiurweiui" « Mae Dawer o'r rh?d hy?. pan nad :? '4 ydynt yn ho!!o? luweuiir-! i iecbvd, ?: yn ddiwerih:tcynf:i?p'utrou'hfibio  4 mewn dibrii-dod, in. ar y Haw amP., ceir :? ? BEECHAAl'? PILLS v?di cuill ? enwogrwydd yspif.-ydd, fW am dair cenedlaeth weJi proii eu hrniain yn X | Gyfeillicn y Bob!. | ..t. Parotoir yn unic, p-n ThomM Boechia T St. Helens, Lane*. Gwerthir vn mhob man mewn blychae- $"' -.(. -jhhhhh;- *HKH:' a}-z. Bydd I RICHARD EVANS, MEDÐYG ESGYRN ¡ (Bone Setter), 8, Salec Terrace, Pwll- heli, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yc I wythnosol :-Dydd Ian, Market Vaults, Llan- gefni; Dydd Gwener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dydd Sadwrn, Ema Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- Darvon. Di. at y gewynan i Ddymon M I Anifeiliaid, am Is lie a 2s 3c y Bote]; do yn I ychwanegoi drw-I S Post- !MOLE 8KiNS«e^ Bell to the Largest Btjers—"Furriers of tb. Weet. KDWARDh & BCNS, HEREFORD. I aecure Prompt Payment. Much Higher Prices thia Winter. Write for particulars. I LADIES!! !FYOUAREW!SE FREE be for* parting ?th your ? B wL «■§ &■ in iney Or :f.,sf: write to me fora FrtEE SAMnjE, iniffcient for* curs, of my renowned trtstment for all irregularities. No nauseous drugs. QuarmntMd absolutaty effective invuriably under hour. kct* like mfcgic ir the most obstinate awt unyielding cases. Failure impossible, so why worry? SEKD NO MONEY. Sample, "THE MANUAL OF WISDOM" an interesting book, 8worn Tstimonlal., guA=nt-ee, genuine under penalty of 95,000, sent ABSOLUTELY j PRES. THE MANAGERESS, LE BRASSEUR SURGICAL CO., LTD., 1A (Dept. W.P.), Geoffrey Bulldlng-a, 1 John irright 8troet, BIRMliLOHAM. Tel. Xo. Midland 2598. Telegraphic Addresses: Ardeshir, Paris," and SurgIcal. Birmingham.* Works—Passy-Paris, France. I MORRIS'S OirTJIBST | (ELI KITTY MORRIS]. "R HWX SYDD YN ANFFAELEDIG at j bob anh.vylderan croen. Mae wedi caei ti brofi gau gaimo-dd sydd wedi cael Lachad I oddiw-rth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfan!, j Llosg Tin, Llosg Eira, Pena.u plant yn I torri Dwylaw toTpdi' Briwian ar eoowva I drwg. Boxes CHWE'CHEJJSTIOG a SWILT, j i'w gael gan- MISS K. MORRsl3, I 6, Uanbens Road., Carnarvon. r MEDDYCOL  Foa  COUGHS W ÀND CIUL ? TEVIT!! ?FRAMCtS?O l sBL Chemist I ??tce ? ??\?6XHAMJ ??TL AN ?N 2^9 FREE OFFE3 TV LADIBS. m0 PROVE the Superiority 01 I O ELi,IS'S PILLS FOR FEMES, I will end a free trial packet post paid. Prepared from the original recipe of a celebrated Nurse, and nevew fails in re- storing regularity, e, certain, and speedy. Pill that nelTeT disappoints. I Trousands of letters of thanks, testifying I to their speedy efficacy, af,t1' all other things have been tried in vain. Each pur- -h sends back testimonials M they afford relief in every instance. There is nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in plain wrappec, with full directions and advice. Supplied j through the post only by Mrs. ELLIS, I 1. VaUanco RoM, Move, Sussex. An Interesting Guide, 46 pages 53 illustra- tions, sent free with each box. CLARKE B41 PTXLS. I GELLIR DIBYNU AM VV-FLLHAD \jr drwy'r Pelenau hyn i bob anhwylder oyfansoddiadol neu etifeddol ar yr Org«*nau Eyfriol, Gravel, a Phoenau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth arian byw. Sefydlwyd er's dros 50 mlynedd. Mewt blychau 4s 6c yr un gan yr holl fferyliwyr a rhat yn gwerihu Patent Medicine, trwy'r byd. Neu anfoner 60 eta-mps i'r gwnentburwyr.— The LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. I H[) R T 0 S ,8 I. X. ij. PILLS. ARE WARRANTED to care all private cagep and complications of the urinary organs, whether acquired or otherwise; also, gravel, and pain in the back. Free from mercury. Bert cost-free for 4s 6d, by the Proprietors, HORTON & CO. Chemist! (laf« CTSief Dis- penser from Birmingham Hospital), (Dept. 71). Aston Manor, llfrrainghajn. Letters answered free. N. B. NU^ER KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT. TRE Old ErglTsh Jln1180 Co* Chepp T Je?'?i!ery? Goid and Silver Gooa&, I Ciorks. Watobe«. Pis. Cutlery, BIectio plat-e. Noted bouse for Sixsctacles. Prizes fu, Athletic Sports or Whist Drivee, Hankers i tihopkeepers, or those starting in busine,% | will find the beet assortment and lo-weat Drici for cash at MILLINGTON'S, 12, Hondi iitch, LONDON, B.C. MEDDYGOL 1 ?T? ?A???/t?T?? ? ?' Cwaed..)   j   CwaedG ?=-—?  || Cwaed.fi \?W<?t.C!? ) tAaO IOChyd a Bywyco yn J: D?bynu Ar Waed Pur Cry? | la, h a Maethlon. j: Hughes's j: Blood Pills | <[ Ulae "HUGHES'S BLOOD PILLS" v yn hynod effeithiol at Greu Gwaed Newydd, Pur. a, C-bryf, felly yn dyian- 0 Jk wade ur holl ^M sanan y rt,rff. chw, [ A hyny yn i a c h & u Dolur Pen ;[ yp ug V G w a e d, B i 1 i o u a 0003, Afn Drwg, Tar- ddiantau ar y Cnrwdi i) Cornwyd- l osi, Scurvy, W Piles, Fits, Nervoue n e s s 0 G w y n V Gwynegon, V nea Cymal- I wat, P,&en [ Cefn, Lum- 4k baco, Gor- 0. I -w li I ffrwymedd, Neara'?a. Anhwylder&o ff? ;A?renaa, Yspryd. Surm 0 CyUfc. 0 I Benywod. J[ At Anhwyldorau t.-aed.dol i bob Gwr- || ) aig, ivi-am a MeTch, o bob -j«ara«' mae "HUGHES'S BLOOD PILLS" I vn nciedig o effeithol. 0 Rhodder Prawf arnynt. |jl RHYBUDD PWYSIG J[ j Wrth brynt. y Pills hyn, gofaier rhag || ) < cae! eich twyUo. Mynwch ?eled y T t "Trade Marrk," set Calon fel hyn— ° |l ar bob blwch. Heb hwn, twvll ydyw. ([ Gwrthodwch bob peth aralL V Ar werth gan 'riob Chemist a Stores, i' pri gan gynwys war-tax Is 3c., 3s, bs., ,dui,Llg u-v.sui qiJ0A\§ ia i{o.wuojiiTjp not, f J. reu PO. Jacob HuhlS M.P. S. 1. MANUFACTURING CHEMIST. ? j[ 0 S 5 PENARTH, CARDIFF. J[ FOR MORE THAN THIRTY YEARS THOUSANDS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DA VIS.S FAMOUS FEMALE PILLS Have been uni^ersaV.r admitted to be A BOON TO WOMANKIND. TSHEY are the b «t known remedy foc JL AnAemi?, Giddinem Fulpeas, *!? swelling aitfr Meals, 1-o:!8 of Appetite Hysteria, Palpitation of tr3 Hearty Debility, Expression, Weakness, Iirrego- -aritieo, and ail Femalo Ailments. Boies ad., Is. 3d., 36., and 12- may be L from Chemists and Pakat Medie-in* Vendors everyw here, or sent tree Iron, observation, b^ the s PROPUZIC, IXL)R. DR DAVIS'b lutltf boos lor MARRIED WOMEN, most invaluable; sent, free om receipt of a stamped addressed envelope- Only ade- em:- 309, PORTLAND ROAD, DOTTING HILL. Sample sent on receipt of stanips for postage HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. FN A FEW DAYS correct &Is JL irregluaritics and remove all obstruc- tion also cure Anaemia and canao no injuries; to the married or single are invaluable. By post, under cover, for Is 3d. or 3s., from HORTON & CO., Chemists (Chief Dispenser from the lat& Birminghm Li,.ing.in Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Sold ever 56 years. SELDOM EVER FAIL. AL:, LADIES should send penny fltamp for a freb sample of Pills, and book of Testimonials. LADIES WOOD'S eA.lE! ] la guamnteed un(" ?r the sum of ?100 to cure when others fail. Far superior to Pills, Pellets, or any Continental treatment. For all i cases 0; irreo.i'arities, however obstinate, I CHALLENGE REMEDY is supreme. Price, 2s. 9d., 4S. 6d. Special, llg. Stamp for Pamphlet. Advice free. Established 30 years. MR & MnS. A. D. WOOD, Mediua: r**incla«ia;a. 20, LOUIS STREET. LEEDS. I DYMUNA PETER J ONES, PENRHOS. GWALCHMA! YN PRYNU POB MATH 0 ANIFEIL- IAID MEIRW, RHODDIR Y PRISIAU UCHAF A THELIR TELEGRAM CYRCHIR HWYNT C AEER I LAW. i GAERNARFON. LLOI G W L Y B I ON.Bydd gan I P.J. nifer dda bob dydd Iau, yo I L'angefni yn lie Mr Desborough. AFilAiY DIM BLAENDALIADAU. ) RHOODfR BENfHrG AR]AN { AR FYS Mewn symiau byeit-lit, nea Tawf I (dim llai na £101- 4R "PROMISORY" MOTE Y SitM i THYCIWR 21 MUM I WEDI EI SEFYDLU ERS DROS I DDEUGAIN MLYNEDD AO YN AWR YN ftHOODI BENTHYO DROS W),OOO YM DDYEPCIOL I AM Y TELERAU. YMOFYNER A GEORGB PAYT4E & SONS 3, CRESCENT ROAn, RHYL. ARIAN I RODDI ALLAN AR LOG ) RHJWYIAOL. AR YMl>WYiLU»' PSRSh^NOL. B. B. 8 T Y Ta 13 & CO., GROVE CHAMBER^, CAERNARFON. I 3ENTHYOIR ARIAN YN GYFRINAOifOL o K i^i.009. YCHYDIG v,'RXAO 0 liYBiJDi;, un dymur-a penixiol. »OT« OF RAND YN UNIG, ;a » t Uutsrau c4wuy"iol i— ?mthy? A?-di???t ??mij?. A.-dAii?. £ & ?i. & & & c i> » a -Kt "iN$« 1» Ut Ii < ? ,1 c ;i; I ? ? 1? & iM !? < < ? <? 10..¡; lWv ? » Cymenr ad dalia*"Ua ?joh&in trw? uiu d*b neilitn?, nea <? uow?if ?i v tot"kaya i»i sefyll and t*lu ? !log b. b J?M? biwyddyn. l'alir y beuuiyc uta*u »> ItNá I .m ? iiswta n. Cw&rentu- ? by da pc? ?Bh JU ?iio? gyirinachol, pa an ? wumi* [t?mn<* &'i ,&wo. ?ttt0?jrnw<m ju L<MMn?. ? yu t?Rea*. mtb geuv ?.;neyd ?aan?t tr?y y ilythyidy. Aib"weLi y i?o??m ?oa? &'r ttd-d?Mtd?n tryum?a., ixw j tu THE MANAGER, 28, QUEEN STREET, THE MANAGER, 2, 8 QUEEN _ftt,Iv-h KENTUITCfADAC HOLLOL BRUIPAT 0 tioi Lboo. fIBB SICtiWYDO AR DELERAU RHas- YMOL. dat emtttm. Dim xwataauiaefcb mews P-14- tJBLLIB ANFON 41RIAN OKVfY'l POI" Ymofyua-, ¿o argyhoeddir chwi a. WOLFE, 3ft SPRING GARDENS HAN CHESTER BEJMTHYCIR AHSAN AlR FYR RYBUDD. 0 Lio I icilooo. AR AD DEW ID Y.SGRIFENEDIG I AD-DALU. Mao pob benthyciad yn hollol at unrhyw angen. neu i gychwyn mewn Busnes, i Ddod- refnu eich Ty, i brynu, etc., neu Drethi. An fonir yr arian gyda,r poA yn gylrinach?. Gellii aU-datu yn 6s(?, chw^L neu haner blynyddol, neu os dewi.M?gN?y?enthyci.?t aros i fyny hyd bum mlynedd, ond talu y llog Nid ydyw y ipellder yn ddim gwahaniaetii. Mae y Hoga.u yr isaf yn Nghymru. Erfynir ar i fejithyowyr sy'n talu llog uchel mewn He arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad, sydd yn aim am log llawer ia, Ni chostia ddim i chwi ymholi, ond gall arbed punnoedd drwy anion yn Gymraeg neu Saesneg, am y prospectus i'r NATIOiNAL ADVANCE and INVESTMENT SOCIETY, Ltd., 41. COR- I PORATION STREET, MANCHESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6066, or to our North Wales District Office, 32, FARRAR ROAD, Bangor, a-nd 18, QUEEN Streek WJ'P.xW"" MONEY LENT R20 to R5000 BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from UB on their Own Paraonal Si.'MstilrA. LOWEST RATE OTP INTEREST. Coiivenfent Payments Monthly or Quarterly. Exi8ti1 wt?h other firms paid ot. Existi nVM GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rat", and expenses- Apply to— SAMUELS & CO.. 6, JOHN" CALTON STREET. MANCHESTER. BORROW from an OLD ESTABLISHED BWEI,L-KNOWN FIRM, noted for Houed Oaiin V-E10 -to £ 1.000 ADVANCED FMILY to all Classes worthv of credit, on NOTE OF IIAND 4LONB. Interest the Lowest in En^nd & Wal«. Loans. NO FEES. NO SURETIIES. £ 10 from 2s 6d weekly £ 20 from 4a weekly F,50 from 8s Od weekly £100 front 15a weekly Special Low Rates Cliarged foi Short Penod Call Write or 'Phone (2975 City), in Strictest Jonfidenoe to the act-L&I I.,endf3r. I R. HARRIS. 71. MARKET STREET I MANCHESTER. ARE YOU WUJ?ING to pay .8 ia the £ ?T- for t.eh month* I don t. *av?rtjMt ig! lend ¥oœy at 1M. or ? is \U ?, &Dd th«» toU ywa it is for one or two month*. MT AU IN PLAIN ENGLISH, &20 w?U coØ yoo &4, for twelve m?uth*. UI-. II ?M, ?lOt—?M, 6Ld spe6tl term* fw ?rget CHBAPBB RATES, DOB 8 ?0 T? amount*. ANYONE ADVERTISING I ATTRACT APPLICANTS. j MARK SHAFFER 8. Bold Street Liver-pool 13 IE N T M V C AIfIAN. Q 45 1 A:5000 Nit) OES EISIEU MEICH1AFON. Telir y Bentkyciadau sydd yn sefyll. Anfon-ir pob many lion a thelerau trwy y post. Bentbyg. \d-dali,vt Beathvg. Ad-daliad £ £ a d 9 4; ad 5 550 40 42 00 I 10 10 10 0 50 52 0 G 20 21 10 0 100 105 0 0 I 30 31 10 0 1000 1050 00 Llog yn ol Oc y Bunt am Dvmhorau Penod- ol, ond anfon at y Manager, 24, BANGOR STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN 'I:IE CO" RY. RIO TO RIOOO AO FEES NO BO.KIfS. I B10 Repay JS11 zF.50 Repay £ 55 E20 Repay E29, £100 Repay £ 110 Money Alvanced on Day of Application. Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. LIVINGSTONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET. MANCHESTER Tel. 3071 Citj. MEDDYGOL "h_+- TESTIMONIAL o'a ffosydd yr mmm i J n A In I YSGRIFENA Private J. Daviee, 2nd Bart I Royl Welsh Fusiliers (yr hwii sydd yn y rhyfel er y flyebwyn) :— "EA,SlXli' ydyw y peth goreu a gefais at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gael vma. Mae fy nghy.i fiJwyr yn y Trenches a yn e.' ddefnytidio yn fytiych. Nid oes ei w-JL Anfoiiwch ychwaneg. Ysgrifena Artist eriwf-,g 0 Rufain:- "Yr wyf yn defriyddio EASINE hot anLser at Gur yn y Pell. Derbyniwyd miloedd o dystiolaethau cyffelyb. Mae EASINE yn liollol ddfogel i'w gymeryd, Mae yn gweifa Cur yn y Pen, Neuralgia, a'y Ddannodd mewn yohvdig funiidau. Ar werth yn mhobman: Trwy y poct am Lt. oddiwrth y pvtic-titlaurwr: WyGH JONES F.S.M.C., Clifttnift, THE itEDlCAL HAJ L, BLABNAL FES IN JOG. %RIAN THE GT?YNEDD LOAN AND DISCOUNT CO COETMOR CHAMBERS, BETHfiSDA. Established 18M. This well-known old established Company is prepared to advance money ond personal I security. No preliminary charges. Strict confidef.ee. Deposits received, and -4l per 1 cent interest promptly paid. AU inquiries and comnaunications to be addressed to t-ho Manager, at the above addres*- A WVTCH FOR SKILL. Ill] [ & ? 1111 In the centre of the Diagram you eee Fig. 5. Arrange the figures t, 2, ,1, 4. 6, 7, 8, and 9 Ln vae i remaining squares, so that the columns add 15 up, down, across, aad from corner **> corner. If correot, and you comply wil/i the simple con- dition we shall seni you, a HANDSOME WATCH (Lady's or, Gent's, guaranteed 5 years) will be sent you ENTIRELY FREE OF COST. Send your answer NOW, en- closing stamp for reply, to (Dept. Y.) INVICTA SUPPLY STORES, Tnvicta House, Swa,-combe Greenhitha. B. (X MOTELS. SOTXIZ. QW^r.TA UPPEE WOBURN PLACE, LONDGN, E C., iCentii-ally Situated. Withla Five Minutes Walk of Euston Station, and twenty minutes from Pad- Idingtor. by Undeiground Railway to Oower Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and J ATTENDANCE, from 6s. each person 130 Rooms Lnnrieonsly Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77, HIGH STREET, PWLLHELI. IS Every Accommodation for Travellers, etc at Moderate Charges. MOTORS AND CARRIAGES FOR HIRE R • HUGHES -1 -Establish,-d 1890 CERDDOROL JOHN 3 ONES. Wholesale and Retail Music Seller, IDIETHESOA. CaEC»>7lR Y STOC FWYAF AiMRYWIol YNG NGHYMRU 0 GAiNEUON (Songs) CTMREIG, ac fel rheûl anfonir pob "order" gyda throad y post. Aafomi stamp am Catalogue. I "4*# *¡, I LIVERPOOL 11 -HUG%# JONES A'H MAB-l Passenger Agents, H T:" B k,14 (4 0 B H 0 U 13.2 S NILRLE &TREE^, (St. Paul's Square) T\Y;tUNWN hysbyau ein cyd?Md!-? fod tocynau i'w cad eDyf ? bcb? psrth o'r ?yd gyda'r oU o'r Hmeil&u a 4? ::?iyu. AAIERICA, CÀDA, AU8-? TBALIA, PATAGONIA ?ju um-hyw? *??r? &rall, am y prm ?f ym miwb-,4I *d.i,.rth. Ond anfon gair atom Mwob? ?y manyUon gyda throad y P<x? ?'? Ydym yma en 32 mlynedd, ar w^i ci?J J ?pTO&ad maith ? yr amser hn. Byddwn tyn derbyn pawb u eu & -a yu y 2 station, yn ?7!<eyd eu busnes, &0 ya? r myned gyda t"?y ir Hong, i'w rhod di YU y Rooms gy^u gilydd. Ty gl,il, a ?chy<u]f? i'w d-bfn am y aoswaith, o".? *bydd *Won. hefyd i ynmelwn &'r df. ? »¡ ? OASTREF I'R OYM? ? ODDICARTRKF T I I  ) I T B L II JEV. A- -r 3a 93; JB -,c S 3E1 XK XJ j f OHODDIR hy?bya??" Yn E?i.e?. Ttl i Xtar Osod, Morwynian yn Hisieu, ae j Eisieu Uemdd,. Ar W-th, etc., y3 yy b- j oJaen-dal. bapurau canlynol:- "Y GENEDL GYMREIG." "Y WERIN A'R E iM, "HOLYHEAD OBSERVER." t 'PORTMADO-C AND CRICCIETH "OBSERVER." a "NORTH WALES OBSERVER." ••PWLLHELI OBHERVE.B. I "BANGOR Un Tair Chw«' waith. gwaith. gwaitb c. e. a o. s. O. I M gair 1 0 0 a SO gair 1 6—30 — 4 0 40 gair 20 — 4 0-8 6 r 60 (?ip 2 8 5 78 ) PRISIAU GYDA BUEN-DAL Y? P UNIG yw yr uchod, a cni chyho?ddtf | Hysbysiadao &m y prisiau uchod, om Mifoni? Geilip anfoq Stamps neu Postal Orders. I PWYISIKJ.—Mao JOHN PR Y DDE EOT Ty Newydd, Caerhun, Bangor, í parhan i fendio gafod o bob doluiiiii.-lYiD- wcler n.ro aufoner i'r cyfeinad uchod.

[ M A R C K N A DOEDD

[ PWNC Y"R IECHYD.

IRHIWAUTIC AC ANHWYLi)E» 1,…

SIT I LADD TYRCHOI)

SUDD IACHAOL DAIL CARN YR…

[No title]