Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PUMP 0 GANEUON NEWYDD. HEN FWTHYN FY NHAD (My Father's Old Home). Can i Contralto neu Baritone. Pris 6c. MAE LLONa FY HARRI'N DOD YN OL (My Harpy's Ship is coming back). Cam Soprano. Pris 6c. BLODAU AC ADAR I MI (Birds and Blossoms). Pris Is. Y Tair uohod gan D. JHNKINS. DYFFRYN HIRAETH (The Valley of Rest). CAn i Contralto ueu Baritone gan Bryceson Treharne. Pris Is. (Wedi ei dethol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1915). GWENFRON. CAn i Baritone gan Mr. Lloyd Edwards, Llundain. Pris Is. Geiriau Saesneg a Chymraeg, Solffa a'r Hen Nodiant i'r pum' Can- Cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mus. Bac. (Cantab)., Aberystwyth. ATTODIAD I 44 GENAU PIAWZt"s SEF CASGLIAD 0 DONAU, SALMAU AC YMDEITHGAN. Pris, H.N., 8c. Solff a, 6c. Nid oea braidd un Gymanfa Ganu gyda'r Methodistiaid nad oes rhai Tonau o'r uchod yn cael eu canu ynddynt. Gwneir gostyngiad mawr yn y pris am 100 ac uehod. WORKMEN'S HALL, FERN DALE OYNHELIR CY8TADLEUAETH MEWN PERFFORMIO Dramodau Gymreig yn y Neuadd uchod yn yatod yr wythnos a ddechreua NOS LUN, TACHWEDD 25ain, 1914 (Chwe Noswaith). Taer ddymuna Pwyllgor y Neuadd ar i'r Cymdeithasau dramayddol a fwriadant cystadlu anfon eu henwau i'r Ysgrifennydd, W. JAMES, 14 Pine Street, erbyn lleg o Orffennaf, ynghyd a theitl y Drama. BHODDIR GWOBBAU ANBHYDEDDUS I'B CYNTAF AB AIL. Eisteddfod y Ddrama. Cynhelir Cystadleuaeth mewn cbwarea DRAMODAU CYMRAEG TN Y NEUADD COFFA, ABERDAR Yn ystod yr Ail Wythnos yn Nhachwedd yn dechreu ar y 9fed. Rhoddir gwobrau o 12p; 6p, a 9b. i gwmniodd mewn oed, a 2b., OOs., a 20a. i'r plant. Am Deleran y gystadleuaeth anfoner at yr Ysgrifennydd, AFANYDD MORGANt 18 Glanant Street, Aberdar. Ceisiadau am le yn y gysfcadleuaeth i fod mewn naw erbyn Awat lOfed. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. CORAU MEIBION, "Castella" (Dr. Protheroe) Gwobr JB20 CORAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose" (D. Emlyn Evans) „ ieio AIL-GO RAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) „ J>6 PBIF FKIKNIAD Dr. DAN PBOTHEBOE, Chicago. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ, WITH-'E&BF. AND COMFOKT>NDTALBO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. W L T E RS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA And 49a,c,Commeroial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially Ion rates: One W4Lek 4 wka. 18 wk. s. d. a. d. d 10 words 0 e. 1 < I 1 18 0 9 i 3 < 88 1 0 8 0 7 « These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apa; t menta, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wante. Remittances may be made by Postai Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b* charged. Advertising and Publishing 0. Cardiff Street, Aberdar? Yn awpyn barod Telyn Awen (Isaac Eurfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddestan Cadeiriol, Darnaa Adroddiadol, etc. Ar 91 o wabanol destynaa, 18 yn eu mysg yn ddarnau buddugol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, Penrhiwceiber. ARGRAFFWAITH. Am bob math o Argraffwaith ymofyner yn Swyddfa'r "Leader" a'r "Darian," 19 Cardiff Street; Aberdar. ENGLISH CONGREGATIONAL CHURCH, TREORCHY. AN EISTEDDFOD Will be held on SATURDAY, SEPT. 26th, 1914. CHIEF ITEMS: Mixed Choir, "Yr Haf," English or Welsh, 212 and a Chair.-Male Voice, Comrades in Arms," zClO and a Chair. Children's Choir, own selection, JE2 2s. and a Chair.—Champion Solo, own se- lection, 22 10s.—Tug-of-War, Teams of Five, zEl.-Also Vocal and Pianoforte Solos, Recitations, etc. Adjudicators: Thos. R. Mayne, Esq., B.A., Mus. Doc., L.T.S.C., London; Ben Jones, Esq., L.T.S.C., Treherbert, and Ben Nicholas, Esq., Terherbert. For further particulars apply to-Mr. Daniel Thomas, Park and Dare Insti- tute, Treorchy; Mr E. S. Morgan, Boot Stores, Treorchy; or to the Secretary, W. G. Cove, 116 Ynyswen Road, Tre- herbert. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloeda o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris gostyngol. Post Paid. £ s. c. Testament y Miloedd (pris gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd lesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 16 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1/- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, 3/ 0 2 6 English-Welsh Pronouncing Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6. 0 2 6 Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6. 0 2 6 Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 .1 6 Pregethau Gwilym Hiraethog, 3/6 0 2 G Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0 2 b Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 -? Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 3 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6 South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (llian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 4/ net 0 3 6 Esboniad y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M. Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn, Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. Rhoaclir telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Arche4- Darperir Lluniaeth Uwchlaw'r Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, Llyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. GLAMORGAN. Tuberculosis Order of 1914. NOTICE IS HEREBY GIVEN that L the Board of Agriculture and Fisheries has made an Order which comes into operation on the 1st day of July, 1914. revoking the Tuberculosis Order of 1913 and making it obligatory on every person having in his posses- sion or under his care—(1) any cow which is or appears to be suffering from tuberculosis of the udder, indur- ated udder, or other chronic disease of the udder, or, (2) any bovine animal which is or appears to be suffering from tuberculous emaciation; or, (3) any bovine animal which is suffering from a chronic cough and shewing de- I finite clinical signs of tuberculosis, to give notice of the fact to the police. The said Order also contains provi- sions for Notification of Disease by j Veterinary Surgeons, the Inspection and Examination of Animals by ail Veterinary Inspector of the Local Authority, the Slaughter of Diseased Animals, the Valuation before Slaugh- ter, the Payment of Compensation for Slaughtered Animals, as to precautions to be adopted as regards Milk from Cows suffering from Tuberculosis, as to Detention and Isolation of suspected animals and removal of such animals from Markets, Fair Grounds or Sale Yards. Any person who, without lawful authority, does anything in contra- vention of the said Order, shall be guilty of an offence against the Dis- eases of Animals Act, 1894, and shall be liable, on conviction, to a fine of Twenty Pounds. Copies of the said Order can be seen and obtained at the Glamorgan County Hall, Cathays Park, Cardiff, and at the Chief County Police Stations in the County. T. MANSEL FRANKLEN. Clerk of the Glamorgan County Council. Glamorgan County Hall, Cathays Park, Cardiff, 26th June, 1914. Y DARIAN. Nid Amddiftyn. ond Tarian. Coreu Tarian, Cyfiawnder. Davf'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylchoedd cymdogaethol. Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbyaiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pofo Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— GOLYGYDD, SWYDDFA'R DARIAN, ABERDAR. Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r Golygydd. D.S.—Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdrech arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am lie. yr wythnos, Is. 7c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner blwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen dal yn I unig yr anfonir hi trwy'r post.

DYDD IAU, GORFFENNAF 2, 1914.I

BWRDD Y COL. I

Llythyr Agored at y Parch.…