Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The OUNARD STEAM SHI-R COMPANY. Pasucngers boo3ked throug- h !rom BIaecM Festmiog to aU pars J ot AMEfUtiA, CANADA, &C. For fcrther inform&tioa apply to r\'í. WLLI.AM JONES. Psnygroes, maenau F'Ðnil1iùg. -p. ? ? $ MTEJ?POM? $ ? HUGH JONES V ÄND' SON, t B?iigor House, ? !9, EARLE STREET, T. PAUL'S SQUARE. 1 § ?1 WERT3IR Tocynaa (Single & Rat. t ? ?? a??) yn mh?b dosbarth gyda'r t gwahanol LiseII? o Agerlongau Fr Uce! g § Daiaethau, Ca.na.da, South Amsdc&, 8. t ? ?Moa. A?traUa., r&t%gonia, M i bab ? Mrth o'r byd am y prtsi?a issl& $ ,i ?we?Jr hafy-i 1??. lockets gyda,s ? y gw&h&coi Rs?ayrdd i bob pMth 5m y j, tde?as rhat&f Rhoddwn Reduced Rate ? Railway Ordar i bob SH o'a Pasaangers s (3rd Cl3.ss) G'f BIaesau yma. Byddwn yn t Ra syiariod ?r eu gla.nlad ya y 87,ti yma gof&IwQ &m su Luggage, & da?ws B S gyda h??y M fwrdd yr Agedaog yn mba ? ? an y bydd&nt wedi psudesfycu hwyHa & ? i'? Bs?thio yn y modd mwyaf baddhaci ? ?chyauraaya?? adr?n gereu c'r Uaag, ? jt &? y dtwrnod hwyUc. W ?ggdfenwcha.irachewchgyda thread ?a ? y p?f. restr o r gwah?ucl EwyUadaa, yB ? i B&hyd?r F&raa.. ? Peb hwy!asdcd. Yatar? rhaa at S'?) ??.%? Luggage. t Hae'r c)'fa!rhd \1chod yn 11a oysurUg t S rhesym?, & cbaaolig y?welwyc a'x ? dr-el. ? .<x@<?-???-'<s?s?-oo @ ?-<a ? s°' -a ? s??? ? C? ATS. MICE, MOLES, COCKROACHES ,_z and BEETLES. gteedHy eat Han-isoo's "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermio dry up ?.ad teave no smell. Prices 6d.. Is., 2s. 3d.. and 3s. Bd., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists. Agent for BIaecsm Festimog :—3. Lloyd janes, Chemist. LIanrwst: -—A. Parry, Chemist. Station Road. Portma.doc:—Ivor J. Js. Chemist. Bettws- ycoed :—R. Parry. TMPORTANT TO MOTHERS Every t Mother who values the Hea.ItL and C!ea-n- lir,e3a of bar Child should use HAB RISON'S "RELIABLE NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, be&utISes and strengthens the Hair. In Tini3, lAd and 9d. Post&ga ld.—Geo. W. Harrtson, Chemist, Reading. Sole! by Ohemi&ts. Agent for LIan- rwat, A. PMTy, Station Road. Agent for Blaenau FesHmog, J. Lloyd Jouea, tFhe Pharmacy, Agent for Bettwayooed, R. Parry. Agent for Po''<.fnadcs. Ivor J. Jonas, GWALLT GWYN a adferir yn barhao! a chySvm t w liw cymeSg trwy ddefnyddio HAMUSON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur IHfo ydyw, ond gweithreda trwy foddion naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddim oiweidiol, ac y mM yn llesol i dyfiant a harddwch y gwallt. Mewn poteli. 1{6 yr un (3c rhagof trwy'r post).—G. W. HARRiscN, Hair Specialist, Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY, Chemist; i Llanrwst a Trefriw, A. PARRY, Chemist. TLIARRISON'S HAIR GROWTH. -?A ?—L csrtain Hair producar, Beautines and promotes the growth of the Hair, and is a pre- ventive of thinness and falling out. To boxes, price Is. each. It keeps tli3 hair free from Scurf and Dandruff, and promotes a healthy condition of the scalp. Numerons testimonials received.—Sold by-all Chemists, or post free from the Manufacturer, Geo. W. Harrison. Chemist. Reading. Agent for Llaurwst Idwal Parry, Chemist. 22, Station Road. IF YOU from TIC, ?nPFFR ?fM?<?M. ?? vR rMrMc?f, You may have INSFANT RELIEF by taking a dose of 77C and NEURALGIA MIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like Magic on Nerve Pains. f A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! IN BOTTLES, II-EAOH. Prepared by GeorSe R. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, Uanrwst, PANEDD I DANEDD I Bydd ?'? T?TTTT TA??? B-i i? a W 1 Aj ? 1 A AM B? ya ta-lH ymwsHs.da!! fel y cadyn D?DD LLUN, a DVDD MERCHER. yn GARMON HOUSE. PENRHYNuEUDRAETH bcb DYDD (AOy¡¡¡NHVf,H ROB&TS,g,.tt; byn if GREFFIN a 3 0'r g!o< h y fH'j'dnawn hyd 8 POTfADOÇ Bob Dydd GWEIZER e 11 hyd 5 olr. glcch ys ahy MR. HUGHES, STA"fI01;UR 67, High SKMt.j SADWRN laf a'r 3yqd yn mhob -f.,s yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Drapa! CHiton HousB; o 2 hyd 6 o'r g!och, Hefyd y!' LLANRWST Bob dyddMAWRTH a D!WRNCD FAIR 0 1-SO hyd 5, yn nhy MR. TONES COMET STORES, STATION ROAD, L!anr\VSt, (y drws nesaf i Mr. Parry, Chemist). Qosod mewn Acr, Platinum, Fbonifo m@a I Vftlcanitc. am biisiai: hynod o resymo!. FIT MMj Typ-ir nea Henwir dannedd m&HM!e!, gcscd:r fhai sewyddioa ya y d j!aa diwedd- ;¡rai; a mwj af ceifyddydo!. I MR. S, HoMs@, GUanypwH¡ BLAEM&U. FFESTINIOG. LLEW. P. GRIFFITHS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HiGHEST OLASS AT THE' LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDAHLUM am 2/6 fysiy CABINET o 3 am 2/6. POSTCARDS 3/- & 3/6 y dwssM, Highly Finished. ANERCHIADAU [Illuminated Addresses] o waith fy :!s&w i syd, wedi eu gwc!thio yn y fnodd goreu am y PrisiaM ise!af. Cofiwch y Cyfsiriad :—' The "STUDIO," 59, HIGH STREET, BLFfestmiog. PWYSI,G L/ i Hoi! Chwareiwyr Ffestiniog, &c. Pan yn tala ymweHat* a PHWLLHELI yn ystod yr Haf cofier mai y He mwyaf cySeus a chyfforddus i arcs ydyw y atbELWVN TJEMPERANCE, PENLAN STREET, Gyferbyn s'i: Neuadd Drefol. W. T. ROBERTS, Perchenoer. MRS. C. THOMAS, Board & Apartments. DINNERS and TEAS on the shortest notice. Accomodation for Cyclists & Tourists. GRANVILLE TEMPERANCE, CR!CCtETH, N. Wales. M?amBmB?B?i???sa?sBB ? a?? p. '"? your own good Es j ? LADIES ?"? 1? Stamp for ?' a) B?MMNB?? FreeSacapteot H) B TBIL.iM?C:?X25.JEM3'S ? t ?'??? ? Les!ieMartyn.L!d .MDa! s?on-?nc,Locdon § BB?BN???????a??'?'?EBBaE?B? PESWCH I Niraidi DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth g'a.nmolia.eth, y mae wedi bod o HM?H Haon y cyhoedd er'e biynyddau, ao y tt ? Uti mae y perohenog', drwy drani a llafnr di- nAV?F?'? ildio, wedi ei berSeithio yn y fath fodd, ?? T iL«J <J fgi y ?i?Q y? og?Y ? gydnabod fod dar- !ff!tff?H ganfyddiad gwerthfawr atyr anhwyl- ??tj?« derau uchod. T mae miloedd lawer ?,Y,IXTUR wedi _ael iach.d ac yn gwneyd en goreu KtiA i U?K i'? gyaihell ar eMill sydd yn dyoddef. M?- Ni raid ond cymeryd UN DOSE er pro6 14 ei ddyljinwad uniongyrchol yn rhyddhau Beswch y phlegm, yn clirio y llais, yn oynhesu Beswch, aoyncryfha.u y fre&t, gan weithio pob Anwyd anwyd a chrygni yriaitli. Ni raid i "J'" ) ofni cantym&dau anwyd apheswehond Asthma a !?ofaln fod potelaid o DAVIES'S COUGH aA aQ?mh mm ta t < MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn H«nttfh!<e ?eddyg i'wdeulu athoU&nhwvlderauy UFUaCniEiS.g?df a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 13id. a 2/9 y bote!. Y mae y pcteli 2/9, yn cynwys mwy ca thair o'r rhai Ileiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanego!. HUGH DAVIES, Chemist, Machya!!eih. Y Pills mwyaf dyogel at Pi, W YMEDO -Gwelthiant yn esmwyth, yn s/CF'j, acheb boen. Davies's Ton ic Antibilious Pills at DlJlFFYG Tlilf:lEUfLlA D. 13!d" a 2/9 gan bob Diuggist. DAVIES'S PILLS at DdiS-yg TrenUad. DAVIES'S PILLS at Been yn y Cefn. DAVIES'S PILLS at Gurind v Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a'r Gravel.: DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr Ystnmog. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Oylla. DAVIES S PILLS at ddifTyg awydd bwyd. DAVIES S PILLS sydd ddiogel holM. ?—.—„ .„ ?.?? ,,? gCROENtACHAGWAED ?????? ? ??? gture"yneisicrhau,adim ? arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr S Yankee Patent Medicines; t ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pim- p)es,toriada!ian, scurvy, doluriau, penddynod,&c., yn tarddu o waed drwg B acamrnhur,mynwch bote- laid 0 Sat-zine Blood Mixture," gan y Drug- gist nesaf atoch, 15. a 2s. 6c. y bote!, neu gyda 3c. at y c!udiM) yn chwanego), oddi wrth y Perchenog. HUGH DAVtES, Chemist, Machyniteth. ? JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndaudraoth, Pwilholl and BarsTtouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Penderfyniad da at y Flwyddyn Newydd- Mae arbed arian cystat a'u hertSt!. Gailwch arbed 5s. y Bunt trwy brynu PIANO neu ORGAN gan J. BOlLOTE", BAMGOR. A chofiwch nad yw J. BOLLOTE-N., yn gwerthu dim ond yr Offerynau goreu. Cymertr Hen Offerynau yn syf- newid. Ysgrifeawch am Gatalogue. LIythyrau a Phellebroc— Bot!oten, Bangor. "Y RHEDECYDD," ("The COURIER,' ) (ESTABLISHED 1879.) A Half-Peniiy Weekly for the Counties o/ Merioneth, Carnarvoit and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- Ivertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. Guarantecd the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID AovT's in Sales & Wants Column. First .Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2: 52 issues, 4/4. Post free to any address. E. JONES, lronmonger and Implement Merchant, IJRSi??????na???i??F????a?FTi t House, ifF ??i?i????V ?at&ae?????N????? The Best and cheapest House in the District for aH kinds of IMPLEMENTS, &c,, for all Seasoas. Sole Agent for The Corbett-Winiams' Oil Engine. Horse Gears, Chaff Cutters, Turnip Cutters, Oil Cake Mills. Cattle OribSj Sheep Racks, Sheep and Pig Troughs. Corn Bins, etc. Corbett'" P:y!YtOnth Prtze Grinding Mills; Matin's & Maxwell's Patera Cu!i!va.t0rs; Ransom's Prize Plough, etc. ..Also a Splendid Assortment of Ksichen Ranges and crates of&M description. C: amelled Slate a.nd Wood Mantel Pieces in Stock. Guns and AmmMn!i!on of the very best makers. F!RST CLASS PLUM8EHS and TINSMITHS ALWAYS KEPT Ofi THE PREM!SES.  B ?%. ?? sa?s !psa? ? M JS O?? MS? B BE?? & ?? &@ ?'? ?? ?. ? ?'?' TAILORS AND Vmae em detholiad o frethynau at y tymhor presenol yn we!i aag erioed. SiwtiaM a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r Iliwiau diweddaraf. Gwiieir i fyny fretli., ynau, dim gwahaniaetll lie eu prynir. 3, Oromwel St.g ISL CYOLES 1 I CYC?_? L)))))t!*J)) Et)!!mt!ti!t S?miT JB ? ? i ? ?? ??\??? BS?? ttj B M RHYBUBD PWYS!G i bawb sydd ya bwriadu prynu BICYCLES newyddion at y Sulgwyn, a'r Haf. i Cyn prynu eioh BICYCLES, cofiwch am atw yn ALEXANDER CYCLE DEPOT, CHURCH STREET, i weled y STOO HELAETH sydd yno o CYCLES "EWTODION oddiwrth Prif Firms y Deyrnas, yn cynwys Raleigh, Premier, Swift, B.S.A., Olympic, Fleet. James, &c., &c. PRISIAU o 4 Guineas i 15 Guineas. Ni raid i neb dalu mwy na j615 15s., e. sicrhau y Bicycle goreuposibl. HefydmM Bicycles rhatach na jE4 4s., yn rhy rad i'w prynu, ao yn beryglus i'w defnyddto —" y goreu yw y rhataf yn y diwedd." Conwch am roddieicharcbebion (orders) yma, ac fe arbedwch arian, a chewch well gwerth am eich arian yma nao yn unman arall. Hefyd gellir cael MOTOR CYCLER Ariel, Premier, Bradbury, Excelsior, &c. Cwir Stoc helaeth o bob math o "accessories." Hefyd PI1oqos"Reoord" Foothallsp Electric Lal11Ps, &c. CyCLESONH!RE. CYCLES PSEPAIRED. Cycles on Hire purchase if desired. Cofiwch y Cyfeiri9d ? Alexander Cycle Oepot, 41 a 42, Church Street, J (Gyferbyn. a.'r New London House). ?