Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SHOP YR ERYR (wrth yr Hall) BLAENAU FESTINIOG. At Bawb y Perthyn iddynt. DYMUNIR drwy hyn wneyd cais taer a therfynol (gob-! eithiaf) ar fod y cyfrifon dyledus yn y Masnachdy uchod gael eu gwastadhau YN YSTOD Y MIS HWN (sef Rhagfyr 1910). Ac os na bydd yn gyfleus i setlo yn LLAWN, byddis yn ddiolchgar am gyfran "on ac- count." Yr eiddoch, l THOMAS ROBERTS. Rhagfyr I, 1910. BRITISH MADE. UNDER GOVERNMENT INSPECTION IS OUR BEST 1,- OVERWEIGHT (Daypole Q?MDe U IGim9AMLa -A w WITP THE i-lb. EXTqA GIVEN FREE WITH EIICH 1-lb. i-lb. EXTUJ/l GIVEN fllEE WITH E/ICH i-lb. 2 OZ £ EXTfyft GIVE" FItEE WITtI EACH i-lb. AL30 OUR MAYCO MARGARINE (Made rrom Choicest Nuts and Milk), NOW PRICED QP. AT with OVERWEIGHT as above (or 2 lbs. nett tor ONE SHILLING.) MfvypOLE PfllRy COMPANy, LTD. 12; Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 660 Branches now open. Assembly Rooms, BLAENAU FFESTINIOG, CYNHELIR y ROYAL OAKELEV SILVER B"- ND, Nos Sadwrn, Rhagfyr 31, 1910. Bydd Oystadisuasthau,fpl y canlyn s— if.—Goran Meibion, heb fod dan 20 na thros 30 mewn nifer, a gano yn oreu, "Milwyr Rhufeinig." (Ni chaniateir i neb ganu ond gydag un Cor.) Gwobr f3 38. 2.—Challenge Solo, i unrhyw lais, "The Sailor's Grave" (Sullivan). Gwobr £1 Is. 3.—Unawd Tenor neu Baritone i rai heb enill 15s yn flaenorol. Gwobr 10s 6c. Soprano neu Alto, i rai heb enill 15s yn flaenorol. Gwobr 10s 6c. BeirniadF. P. DODD, Ysw., M.A. 6. -Adroddiad, Gweddi a Gwawr, allan o'r Garnedd Aur gan Carneddog. Gwobr 10s 6c. BeirniadBRYFDIR. Enwau yr Ymgeiswyr i fod yn llaw Ysgrifenydd y Seindorf, LEWIS DAYIES, Shop "Y Gloch," Blaenau Ffestiniog, erbyn Rhagfyr 24 1910. i1R"f!iIJTI", !,I:t, I Yn holiol y peth sydd arnoch ei iingen ?a ?aSt?'?a? tt )———-—. — — — Gallai y dywedwch Nid oes arcaf angen am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo effeitbiau dirwasgol ein dullannaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corflf yn anocheladwy, Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau yn gwanychu, yr vdym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ) ein bygwth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r l diwrnod wedyn allan o hwyl, ac efallai yn boryglus wael. I I Mae cisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb. I GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiaeth gryfhaol, r ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio afiechyd, ac yn cadw organau y corff mewn llawn yni, a'r holl system mewn cyflwr perffaith. Wedi eu gwneyd o nifer o'r cynyrchion mwyaf iachusol a bywydol gwybyddus i feddygon. Mae llwydd anghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd i'w brofi pan eu cymerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddeiiig, a blin ar ei einioes. Ond i chwi rov pra wi ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'ch g wend id, ac adenillwcheich archwaeth. Nid oes dim arall yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hollol o Lysiau, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i fyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. GWERTHIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. GOCHELWCH DWYLLWYR. 1\ Go!elwch bod enw "Gwiiym Evans." ar y Jabel, ystampJ a'r boteL I Unig Berchenogion:- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. Gwilym Evans Quinine Bitters Gwilym Evans Quinine Bitters v ME Wu l lo l ia%a rcok r s MILKEN IU IVS, ST. PATRICK, CAMBRIAN PRINCE, and I 3 Vs. You don't get the BEST FLOURS if you don't get THESE. Digestive Wheaten Meal in 41b and SIb bags. The portmadoc Flour mills, Co.

INODIADAU WYTHNOSOLI

CALENIG. ,:I

PEDAIR BLYMED.0 MEWN AMDDI----FFYWFA-

SEDD WAG. 7I ? -- p

MWYAFRIF Y llYWODRAETH.