Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Ippbgsi&te Yn tllWr yn Barod, Pris 6c. JOHN WILLIAMS, Y CENHADWR, NEU YR EFENGYL YN YNYSOEDD MOR Y DE, GAN Y PARCH. GRIFFITH OWEN, BARROW-IN-FURNESS I'w gael gan yr Awdwr. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr. CLARENCE STREET PERMANENT BUILDING SOCIETY, ORDINARY SHARES, iClO EACH. ENTRANCE FEES: OLD MEMBERS, Is. PER SHARE. NEW MEMBERS, 2s. 6d. PER SHARE. PREFERENCE SHARES, 210 EACH. NO ENTRANCE FEE. INTEREST 5 PER CENT, PAYABLE HALF. YEARLY. Trustees Mr. EDWARD ELIAS, North View, Everton Valley Mr. PETER GARRET, 23, Erskine Street. Mr. THOMAS HUGHES, Tanybryn, near Conway Mr. THOMAS JONES, Breck House, Anfield. President: Mr. JOHN RICE LEWIS, 26, Beaumont Street. Bankers THE NORTH AND SOUTH WALES BANK, The following comparison shows the progress made by this Society during the past three years.- Received In Mortgage Balance of Profit New Shares. Securities, Carried over. April, 1876, .9,13,435 8 2 zG59,958 110 zC4,964 3 0 April, 1877, 14,73213 10 70,271 13 3 5,412 19 5 April, 1878, 19,747 211 85,001 15 6,035 18 6 During this period, this Society has been kept entirely free from forfeited properties. Annual Dividend hitherto paid, Six percent, Copies of last Balance Sheet, Annual Report, Rules, and all further information, may be obtained on application to the Secretary, ROBERT BRADSHAW, PRINCES BUILDINGS, 30: NORT H JOHN 8T LIVERPOOL. CYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC L' EIFIONYDD TRUSTEES: T. Love D. Jones-Parry, Ysw., Madryn Park. Hugh Pugh, Yaw., LIyameinon, CaemMfon l?ugil PU v?ghes, Gellidara,Pwllheli. Mr H. J. Williams (Plenydd), Fourcrosses, eto. LLYWYDD: Mr W. Llewelyn Jones, HenlIan, Pwllheli. CYFREITHWYR: Meistri Picton Jones a Roberts, Pwllheli. ARIANWYB: Meistri Pugh, Jones & Co., Pwllheli a'r Cangheaau, Mae'r gymdeithas hon yn lie rhagorol i roddi arian, gan ei bod wedi talu yn ol chwe' phunt y cant o log erls deuddeng mlynedd: (ag eithrio un flwyddyn). Cynyg- ir gan y gymdeithos hon fanteision pwysig i bersonau yn bwriadu benthyca arian i brynu neu adeiladu tai. Ymofyner am y telerau Wr ysgrifenydd, DAVID,EVAN DAVIES, Pwllheli- YN BAROD, PRIS 3S. a 4s. 6c. LLYFR TOCYNAU EGLWYSIG WEDI EI GYMHRADWYO GAN GYFARFOD MISOL PEN GORLLEWINOL SIR FEIRIONYDD; Wedi ei drefnu gan y PARCH JOHN DA VIMS, BONTDDU. Gellir cael llyfr yn cynwys 50 neu 100. Anfoner am dano yn ddioed i SwyddtariG,QP,q1¡ll!n! ,0 t!'Ct ia f:H1'1 n r<v>r Cyfansoddiadau Oerddorol Newyddion GAN DR. JOSEPH PARRY. YR OPERA GYMREIG, 'B LOD WEN.' Y geiriau Ct/mreig gan y diweddar Mynyddog, a'r cui- addasiad Seisnig gan Projfeswr Rowlands, B.A., Aberhonddu. CYFLWYNEDIG, TRWY GANIATAD, I'W Uohelder Brenhinol Tywysoges Oymru. Cymer perfformiad le gaa y Welsh Representative Choir Ar ei daith i BRIFYSGOL CAMBRIDGE, yn y drefn a ganlyn LLUNDAIN (Alexandra Palace), Mehtfn 15. BRYSTE Dydd Llun, Mehefin 17. CASNEWYDD Dydd Mawrth, Mehefia 18. CAERDYDD Dydd Marcher, Mehefin 19. ABERTAWE Dydd Ian, Mehefin 20. Mae yr Opera yn Dair Act, a ehymer y" agos i dair awr i'w pherfformio. Taer ddymuna yr Awdwr gael enwau yr holl Danysgrifwyr, gyda blaendSl, yn brydlon, er eu hargraffu yn y gyfrol. I fod allan or wasg erbyn canol neu ddiwedd mis Mai. PRIS 58. yn yr Hen Nodimt. Gellir oael y Solos, Duetts, Quartetes, ø Choruses ar wahån. Y telerau goreu i Lyfrwerthwyr. HIRAETHGAN GENEDLAETHOL. ANTHEM ER COF AM Y DIWEDDAR GOHEBYDD. At wasanaeth Eisteddfodau a Chyngherddau ein gwlad. Yn y ddwy iaith a'r ddau nodiant. Pria 4c. PEDAIR 0 ANTHEMAU I'R GYNULLEIDFA. Yn hollol syml, ac yn yr hen arddull Gymreig. Yn Y ddwy iaith a'r ddau nodiant. Pris 60., neu 2c. yr un. 1. "Ax Lan lorddonen Ddofn." 2, "Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws, ac yn euro." 3, Mi a godaf, ac af at fy Nhad." 4. "Ysbryd yw Duw." TELYN YR YSGOL SUL. At wasanaeth yr Ysgol Sabbothol. Y geiriau gan v Parch. THOMAS LEVI. Pris—Tonic, 4c.; Hen Nod- iant, 60. YR UDGORN A GAN. ANTHEM I'R PLANT. Yn y ddwy iaith a'r ddan nod- ian. PriB 2c. ANTHEM GYNULLEIDFAOL AR WAREDIG- AETH Y GLOWYR: MOLWCH YR ARGLWYDD. (Y Drydedd Fil ar Hugain ar Werth.) Yn y Ddau Nodiant. Pris 40. m_ REQUIEM GYNULLEIDFAOL ER COF AM Y DIWEDDAR IEUAN tJWYLLT. (Yr Ugeinfed Ml ar Werth.) Yny Ddau Nodiant. Pris 4c. Y telerau goreu i Lyfrwerthwyr. Pob archeb, gyda blaendal, at JOSEPH PARRY & SON, ABERYSTWYTH. D. E. WILLIAMS, STONE AND MARBLE CUTTER, PENBRYN STREET, DOLiOELI« £ Y. All kinds of Churthyard Work, with Engravings, promptly attended to, EOS BRVOHAN. Y buddugol ar ddadganu y Solo Bass yn Eistedd- fod Genhedlaethol Caernarfon, 1877, V ddyniuma wneydyn hysbys ei gyfeiriad presenol,- JOHN BRYANT (Eos BBYOHAN), 6, Idris Terrace, GERDDORIASTH NEWYDD GAN D- JENKINS, MUS. BAG. CASTAS, 'ARCJH YCYFAMOD, Oantawd fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon. Prie-Han Nodiant, Se.; Solffa, H. Er eyneMdm i gorau mewn eystWIeuaethau geUir cMt y manan canlynol ar wahan. o.N. SOLFF A. No. 1—" Oyfoded Dnw," pris 4c. 2o „ 13.—" Haleliwia, Amen,' pris 4c. Ic. Perfformir y gwaith nohod yn Llundain, Eiiteddfod Genedlaethol Birkenhead, Rhymni, Dowlsia, Amlwch Pen tre Ystrad, Ysbytty Ifan, Treforria, ac yn Abe ystwyth, Porthmadog, ac Aberdar. ANTHEMAU: 'MOLWCH YR ARGLWYDD, Yn ddyfal gwyliais am fy Nuw." TI A FOLAF, 0 JEHOFA." Y tair anthem yn un llyfr, Solffa, 4c. Ar wah&n yn yr Hen Nodiant, So. yr an. CJANIGATJ "GWALIA WEN." "YR AWYREN." "SEREN ANWYL." ir tair canig yn un Ilyb, Solffa, 4o, Ar wohin, yn yr Hen Nodiant, 4o. yr an. Pob omhebion, gyda blaendal, i'w danfon at yr awdwr, D. JENKINS, MUS. BAC., Aberystwyth. J. G. ROBERTS DENTAL SURGEON, 27, HOPE STREET LIVERPOOL. MESSRS. POWELL BROWN, & POWELL, SURGEON DENTISTS, AT MR, OWEN REES, CAXTON HOUSE, DOLGELLEY. May be consulted at the above address daily in all cases relating to the Teeth, and supply the best demp- tion of Artificial Teeth with all the latest Í1Upro"_ at very moderate charges, without the least pain or ilk. convenience to the patient. All new work and repairs done on the premises at the shortest notice. Weekly attendance at TOWYN, Every Tuesday, between the hours of ip.m,and5pm, at "vans, Britannia Honse. MACHYNLLETH, Every Wednesday, between 10 a.m. and I) p.m., at Hr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street. BARMOUTH, Every Friday, between 1 and 5 p.m., at Mr. Griffith Chemist and Druggist, High Street, BALA. Every Satardav, between 11.30 a.m. and 6 p.m., at Mrs. Jones, Trem Arran House. Attendance always on Fair Days at the above Towns, and at Dolgelley daily.—Welsh spoken. Ymwelir Wr Trefi nchod hefyd bob Flair. Gellir ym- gynghori & hwy yn Volgellau bob dydd.— f Siaredir Cymraeg, EISTEDDFOD MEIRION CALAK, 10*79. Rhestr y Teatynau i'w cael yn awr, ond anfon dau stamp ot un o'r ddau Ysgrifenydd. ARTISTES: MISS MARIAN WILLIAMS, R-A-M-* MISS MARTHA HARRIES, B.A.M.; EOS MORLAIS. OWAIN THOMAS,JjMisrtonttA PHtm. m O. O. ROBERTS, BJJ., Dolgcllq.