Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL. %■

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. %■ CWYMP SOFIA. Y mae y Rwsiaid bellach wedi enill yr hyn yr oedd y Cadfrid-og Gourko yn amcanu am dano am y tair wytbnos ddiweddaf. Y maent wedi cymeryd Sofia, yr hwn le sydd wedi bod am amser yn brif safle milwrol Bulgaria Gorllewinol. Y mae y ffaith yn cael ei hysbysu mewn adroddiad oddiwrth y Grand Due Nicholas, at yr Ymher- awdwr Alexander, yn yi hwn y dywed- ir fod y lie wedi ei gymeryd ar ol gwrthdarawiad dibwys yn agos i ben- tref Wraschdewn, ar yr hwn achlysur y collodd y Rwsiaid 24 o wyr. Yn ychwanegol at hyn, dywed y Cadfridog 901 11 Gourko, o Taohkeses, dyddiedig ddydd Mercher diweddaf, fod gwrthdarawiad bywiog wedi eymeryd lie yn Bolgrow, oddeutu saith milldir yn ddwyremiol i Sofia, yn yr hon y cafodd y Tyrciaid ei trechu. Dywedir fod gallu byehan o Rwsiaid o dan y Cadfridog Woliam- inoff, yn agos i Sofia, wedi eu ham- gylchu gan y Tyrciaid i'r Tyrciaid ymladd yn egniol, ond i'r Rwsiaid adael iddynt ddynesu o fewn haner can pace;ac wedi gollwng taniad cyffredinol amynt, iddynt ymosod a'r bidogau. Ymladdwyd Haw ynllaw, pryd y eymerodd y Rwsiaid faner Tyrcaidd, ac mewn ychydig, gyrasant yr oil o honynt ar ffo, y rhai a adawsant 1,000 o feirw ar y maes. Felly cymerwyd Sofia ar y 3ydd cyfisol, heb i'r Rws- iaidgolli ond 24 owyr. Os ydyw hyn yn wir, collodd y Tyrciaid Sofia heb wneud: gwrthsafiad penderfynol. Y mae yn fwy na thebyg iddynt, yn yr amgylchiad hwn, wneud yr hyn oedd yn ddoeth, yn gymaint a bod adeg ei chwymp wedi agoshau ac felly gallas- ant hwythau encilio yn 01 i leoedd ag y gallent ymuno a'r fyddin sydd i am- ddifiyn Adrianople. Y mae yn debyg mai y^6,000 neu y 7,000 a ymladdas- ant yn Bolgrow oeddent yr olaf o am- ddiffynlu Sofia. Yn ddiweddar, yr oedd ystorfeydd mawrion o ddarpariadau rhyfel yn Sofia, y ihai yn sicr na chaf- wydllanuer i'w symud oil, ond y mae yn debyg fod y Tyrciaid wedi gwnend y rhan fwyaf o honyct yn ddiwerth i neb, arall. Y mae yn fwy na thebyg y bydd i'r "dog yn awr droi ynddeheuol .ùL -qud a'r Tyrciaid yn eu safle o Tat l^zardjik. T* etc beth fydd amean gWfc- "p 5' -ol y Cadfridog Gonrko y cv'oJoi. 'id y mae yn sicr y bydd id-v;> ddt-07. fantais y mae wedi e* ••nilJ yn ddeiie^l i'r Balcans i ryw fuddi&n- mUwr«lneiik:a- oL Bydd i'r adgyfnerth.* ilnosog as y mae y Grand Due Nich^> ?r derbyn o Rwsia, ei alluogi y weithredu yn erbyn y Tyrciaid, J- Dghyfeiriad Adrianople mewn dau gy- feiriad gwahanol, a hyny heb peryglu y naiil fyddin na'r Ilall. Yr oedd yn cael ei hysbysu yn gad- arnhaol yn Bucharest, ddydd Sadwrn diweddaf, fod y Tyrciaid wedi encilio o'r Shipka Pass, a bod -y Cadfridog Radetaky wedi myned trwyodd i Rou- melia. Mewn bryshysbysiad o Sistova, dyddiedig ddydd Sul, dywedir fod y Bwsiaijl wedi cael 8,000 o Dyrciaid t ^^pyfedig yn Sofia. Iddynt hefyd gael r Jp gyfanswm mawr o ddarpariadau f Ipyfel, a bod y trigolion Mahometan- k. fpd, y rhai nad oeddynt yn fiaenorol wedi encilio, wedi ffoi yn ddeheuol, yn gymaint a bod y ffordd i Philippopolis llawn o Rwsiaid. Mewn llythyr gohebydd o Sebastopol, yr ydym yn cael fod y Rhyfel-long Jlussan, Cadben Bar anoff, wedi 11 wyddo (^gymeryd yn garcharoriM longaid o filwyr Tyrcaidd—oddeutu 800 mewn niter, ar dueddau Benderk-aha, a bod yr oil wedi cyrhaedd Sebastapol. Yr oedd yr agerlong yn werth pum mil ar hugain o bunau.

MILWYR WEDI RHEWI I FARW.OLAETH.

» GWEITHFAOL A MASNAOBOL

,,., LLECHWYR Y GOOLEDD A…

—. AT LOWYR Y WEST.

I 0 BWYS I LOWYR.

HYN A'R LLALL YR WYTHSOS.

GWEITHFAOL AMERICANAIDD.

I YSGOL LENYDDOL CARMEL, SIRHO…

RHIGOS.

..'!'JiJ TRIOEDD YR ALLT A'R…

[No title]