Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ADWY'RCLAWDD.

ENTREFELIN, MALDWYN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ENTREFELIN, MALDWYN. 40GelIir °1)I)IWRTH Y PARCH, T. E. DAVIES. W. 8ef peyd am yr Eglwysi sydd yn v Daith ^WrL^eiiril0en^refelin» Cj^mdu, a'r Brithdir, eu bod ^/ra Pbrofi pethau mawr er mis Rhagfyr cy'fr ae- /^sbryd byw deffroadau' wedi %J Yr nJ6Yld^adau mor amlwg fel nas gellir ei S^h dH6 ? yma ^awer 0 weddio am adfywiad, ro° Sychi^611 am da-no yn y Deheudir, daeth 6eiaj. e4<3 y fyth arnom am ei gael, a'i deimlo. ?%p. °e3d v^.dd^au yn fwy taer, a phrif bwnc y yr A wygiad. Ond. erbyn hyn, gallwn '(0<3d Ar^lwydd a'n gwraiidawodd ac a'n Tj ^refelia ^*DV?est —Gellir dweyd yn ngeiriau y Bardd, Qd^ fu Pry mewn un mynudyn, &c. Llawer o ? ^cm°r' cvhn^i'k0^ ieuainc i gymeryd rhan yn y It- yilt Wed-C*iUS-' ond erbyn hyn mae bron yr oil Netu^11 Wed<f i'w dyledswydd. Daeth o 12 ^Ets yu (jai x^yr megis mewn un noswaith, ac ar k V a thystiolaethant eu bod yn' cael yma fp-i baia crefydd. Dal i godi mae y ri^keU I?ae' y tymheredd yn uchel iawn °s er iufy^farfod. Cynhelir cyfarfodydd bron a 6 afJ^rforl ,? bagfyr. Mae gan y chwiorydd c ^eijv^liad ^Wfddl bob prydnawn dydd Iau, ac ^ydna, nei'n im ,g ar y moddion mae dwysder SSS** SabbSt^1 ynddynt- Am 5 o'r gloch bob ri 1 Ka« ?ofalam !r-' mae gan y plant eu cyfarfod U°l, u J^J'gu eii r'0d iddo yn brydlon, a gweddi- eilau n? niau bychain gyda gwres neill- piant bychain. a rhai yn sugno y perffeithiaist foliant." Gweddiwn lawer dros y plant, mae dylanwad ami i blentyn wedi bod yn foddion i ddwyn llawer i dad digon anystyriol yn y Diwygiad yma at draed yr lesu. Un o'r rhai bychain yma yn gweddio un trOt, Arglwydd achub fy Nhad, tyn ef i dy Dy.' Ni welwyd y Tad yn y capel er's blynyddoedd, ond erbyn hyn mae ymhlith y dychweledigioii yr eglwys hon sydd yn gwneyd y EIfel" yn 1409. Cymdu.—Cynhelir yno gyfarfodydd undebol yn nghapei (M.C.) a'r (W) yn gyson bob nos ag eithrio ychydig o nosweithiau. Mae y gwaith a wneir yma gan yr Ysbryd yn beth nas medr neb dynol ei ddes- grifio. Yn nghapel (M.C.) mae 15eg o ddychweled- igion fel nad oes ond un neu ddau heb ddychwelyd. Mae'r oil o'r aelodau, yn henafgwyr, canol oed, yr ieuainc o dan ddylanwad y Diwygiad, a'r dychwel- edigion newydd wedi tori allan yn weddiwyr cy- hoeddus, ac yn lla.wn o zel, a chariad at ei achos, a llawer o'r aelodau oedd megis yn cysgu o'r blaen, wedi eu deffro. Mecldai un wrth weddio Arglwydd yr ydym wedi cysgu ddigon hir, gad i ni gael gwneyd rywbeth drosot bellach." Wrth ddweyd hyn yr ydym yn mynegi teimlad eraill. Gweddiant am faddeuant, ac am nerth i fyw yn well, ac i Dduw achub eu perthynasau, a'u hen gyfoedion, rhai fuont yn cyd-bechu a hwy. Onid yw hyn yn brawf fod y Diwygiad o Dduw, egwyddor fawr Cristionogaeth yw—byw i arall. Ceisio hunan mae pechod. Ond am blant y Diwygiad hwn ymdrechant a'u holl egni i gael eraill yr un peth a hwythau o dan driniaethau Yr Ysbryd. Mae eu clywed yn dweyd eu profiad yn fendigedig, ac yn rhoddi eneiniad ar y cyfarfod. tMeddai un brawd, a'r dagrau yn rhedeg lawr ei ruddiau—' Yr wyf wedi gwario llawer o arian ac amser i geisio pleser, a methu; ond diolch, yr wyf wedi ei gael yn Nghrist, yn rhad, ac am ddim.' Un arall a ddywed, Yr oeddwn yn methu deall sut .oedd gan y bobl yma brofiad, ond erbyn hyn wyf wedi cael esboniad, mai cadw yn agos at Dduw yw y modd i'w gael;' A eraill ar eu gliniau i weddio i ddweyd eu profiad. Mae'n ardderchog yn y seiad- ,au yn awr. Mae ei chynal wedi dyfod yn beth i bob un gymeryd rhan, ac nid i ryw 'chy«dig, hir y parhao. Mae'r cyfrifoldeb yn fwy nag erioed fel ag i enyn dyddordeb y dychweledigion newydd ac eraill ynddi. Mae dirwest wedi dyfod yn flaenllaw gyda'r Diwygiad, fel nad oes ond ryw 'chydig o'r aelodau heb arwyddo eu henwau ar y llyfr Dirwestol. Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, ac am hyny yr ydym yn llawen." Yr oeddwn wedi meddwl dweyd gair am y Brith- dir-y fain-eglwys, ond gadewir yr ysgrif erbyn ryw adeg eto. Mae nifer y dychweledigion yn y Daith hon yn 38. Bendith anmhrisiadwy i'r eglwysi hyn yw y Diwygiad presenol, fel y gallant edrych ymlaen yn hyderus at y dyfodol, gan gofio fod colofnau newydd wedi codi i'w cynal.

Y DIWYGWYR YN MOZERAH A LLANOVER.

SUNDERLAND.

BRYNMAWR, LLEYN.