Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

OWEN OWEN LTD; asrul Xmas Presents At Moderate Prices. jl!i P Superior Quality Bright Artificial Silk Scarves (As Sketch) Suitable for Ladies or Gent's Wear in all colours [ Price 5/tt 1\ Worth 9/11. -POST ORDERS ESTEEMED— OWEN OWEN, Ltd., LONDON Rd., LIVERPOOL arms, W^^mUHSH jKL Darlun yw'r uchod o Mrs Denham, 29. Brynhyfryd. Peny- tSaren.Mert/iyr Tydfil,Do Cymru, a dyma ddvwed:- "Uum yti dioddrl am chwe' mis gan ddoiur clwyfus yn fy mhenglin, ac yr oedd yn ddwy foc'.fedd o ddwfn, Gwein- yddwyd arnaf gar: feddyg a chan nyrs, end nid orddwn ddim gvsell. Yr oedd y meddygan o'r tarn fod asgwrn o'm heiddo yn pydru. gyda'r canlyniad imi fynJ dan dr;niacilt eu celfi. Cymrwyd dan cymaint a. phuinawllt o'm pen- glia ond nid cect'wn ddim gwell wedyn. ir oeddwn wtdi clywed llawer am Clake g Blood Mixture, a pticnder- fynais roddi przwt arno. Ymhcn ycli- Ydig ddyddiau ar o! hynny yr oedd fy ffihcnglin yn '.lawcc gwell. Bu i'r botel- ail gyntaf leddfu'r bocn, ac wedi cym- ryd ohonof yctiydig !>ote!eidiau ohono (tair, fe gredaf), yr oedd fy mhenglin yn holliach Anvyddion sicr o waed amhur yw CBLsirliadau. Doluriau, Coesau Drwc, Chwyddiadau Corff orol. Croengrlwyf, Crusrynod, Pona- ddvnod, Anurddiadau Peils, Crvdcymalau. Poen yn yr Aren- au. a Gout. Llo bo rhain rhaid ^rth driniaeth tidiymdroi, a thrwy'r gwaed y rhaid givneud hynny (mae cypi!n\ ysiidau allanol yn ddifudd). Nid oes p,- -yld gwaed tebyg Clarke's Blood Mixture. Yn handd ei gymryd ac heb ddim niweidiol ynddo. Gofynwch am, a gofelwch eich bod ya cael Clarke's Blood Mixture I"PURYDD GWAED PAWS." I Gan yr holt Fferytlwyr, ac yn jr I Shopau. 2s 9c y hotel. | ism HAYMAN'SI BALSAM J BeswehacAnwydR Amhrisiadwy gyda phlaat B PeteJi 1/3 GAN BOB Ffervllydd A GROSER IB Yr hen Feddygrmaeth Gymreit. H dee&ESS COCOA ESSENCE MOST PERFECT FOOD BEVERAGE. GIVES STRENGTH TO ENDURE Sold by all drscm. Alaitufactiered by ^AZAWATTEE TIA CO., LTB., VAIfiHAN & JONES, (Diweddar HAMILTON & JONES), Apothecaries' Hall, BANGOR. Ein gwaith ni- Profi'r golwg a ffitio gwydrau. Eich dyledswydd chwi- Manteisio ar hyn heddyw.

7)L Rhys DafyddSyn Deya

CODI'R PENSION I DDEG SWLLT.…

ETIFEDD Y BYDOEDD A DDAETH.

.ODLAU'R WYL.

Y NADOLIG.

NADOLIG CRIST.

Y NADOLIG.

,Y LLETY.

I CAROL NADOLIG.

CAROL DDUWIOL 0 WAITH MORGAN…

: Y GENI TLAWD.

,NADOLIG.

SEREN BETHLEM,

PRESEB BETHLEHEM.

NADOLIG YN NANT Y BUARTH.

Advertising

SUT I LADD TYRCHOD.

LLAWEN A PllRUDD.

GWIROD I W GWR. -

PA STAMP I YRU'R CERDYN?

if YN HEN FYNWENT LLANGEFNI*

DOUBLED UP WITH INDIGESTION.

NADOLIG YN NANT Y BUARTH.