Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

7 JL PAPDBJPAWB. PRIS CEINIOG. Rhif 415. Ionawr 12fed, 1901. HELYNT BHIANGERDD ARDUDFYL. (Digrif-ddarlun.) MAE SON AM DANYNT:- Y Parch David Lloyd, Hebron, Caergybi. (Gyda Darinn a Bywgraphiad). Llwon hynod ] Awgrym i gantcnon | Ymholwyt Japan&idd ■Oyfoeth Tywysog Cymru ( Am na olynasoch yn gynt Ddim yn y clwb I Tywysog Cymru yn gwau hosanau j Pan bo dyn yn sengl ( Syniadau lanci ) Byr (jwe^tiyno ynol Haneaion Gwneyd ymddiheurad I Difyrus. Salamanders Morganwg I vHiraeth am y cartref Nid cwch gwenyn I Beddargrapiiiadaa hynod Dysgu moes i gadlywydd 'Gwerthwyr glo Paris I Dyegu am 17 mlynedd Ghwyddwch eich bron Maintioli dynion ao anifeil- iaid > SELYNTiON DIO Y VfAEN Nen Hanangofiant Hogyn Arall. Pennod XL- Hanas y Cyrnol. Pennod XII.-Chwaneg o'r hanes. OLEDD AO YSTRYW: RHAMANT 0 FFRAINC. LIX.—Y Ddiangfa. LLÐFFION caw ABEL WR: (Gan Dafydd JOP). Y Seithfed Ysgub. BETH A WNEIR YN NGHXMRU? LIV .-LInrug. Blodau .Barddas. Darluniau o'r Ffasiynau. CYHOHDDWE DANIEL BEES, CAERNARFON, ESTABLISHED IN 1856. JOB THE PROTECTION OF TRADII. "S T UB B S" MERCANTILE OFFICBB, (STUBBS' Ltd.), <1, GEKSEAM STREET, LONDON, E.G. guliuwibfxs, by obtaining tiiaely isiomatioa through STHK STATUS INQUIRY DEPARTMENT, BXfcT AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader should read STUBES' WEEKLY GAZETTE, Witk triiicii is issued » Supplement containing LISTS OF CREDITORS undsr all the important failure*. THE COMMERCIAL REGISTERS eeataia more tiun 13-NINE MILLION ENTRIES. DEBTS EEC (XV ERED PEOMPTlY wd rwmittftd to Subacrihen a TUESDAY AND FRIDAY m each weOjL BRANCHED at Aberdeen, BirmLinpam, bUA, Bradford, Brighton, Brirtolt Bel. hLd, CardiS, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, fUlmlNLrgkj Exeter, Glasgow, Hudderafleld, fiullt Leeds, Leicester, Liverpool, London (West S»d)x Manchester, Neweurtle, Noa-wich, Not- ftfrgbam, Piymouti, Portmnotth, Sheffield, Mleutkamptouj Sundwrkadj Swwaam, Walrcr- luaiptoi. BUB-OFFICES.—Buxton, Cambridge, Derby, Duafriea, Gl08, Greenock, Grinuby, SsUifax, Hsmley, Invwnaen, Ipfrwieh, Limerick, LoadoBdeixy, Middletfcoro* Newport (Moo), Nwtkampton, Oxford, Perth, Prertom, Read- f:all Stockton-on-Tees, Torquay, WInll, Sfatarford, Worcerter, York. TXRMB.— £ 1 la, £ 2 2ss, 5*, £ § 6s, accord- fog to rw|mreia#ni«. PROSPECTUS forwwe«ti *v* to SB& • £ WM abore Q&m. iSlm. MAE Y CYFFERIAU OANLYNOL I'W CAEL GAN J. RUMSEY WILLIAMS, VETERINARY SURGEON, M.R.O.V.S I., CAERNARFON. CONDITION POWDER i Geffylau at toster J ooosftu chwyddedig, ao at roJd 'stymog, 100 y pwys. POWDWa er ¡;.tt'\l o rbagflaenn y Clwy Du D-?a Ddolm: Byr ar Wartheg a Dafaid, is y WY6. P,;WDWK anffaeledig at Scothi Wyn mewn Lloi Sugno, 2s So y dwfcin. Post tree, POWDWR at ladd LlaTl ar Geffylau a tjwftrtheg, Is y pwys. POTELI at dori Colio ar Geffylan neu 'Wn.rtheg. la 6c yr un. CYFFERIAU ANFFAELEDIG at fsndio OylLur.it Mfelyn ar Wartheg. & LI at Blistro, Crabs, Splints, Spaving, :5ingbones, Sprains, &o., 2a y boos. OIL at fendio Briwiau, Is 60 yr banner peint. DUERETIO neu URINE BALLS, 4a y iSwpin. COUG-H BALLS, 4s y dwsin. BALLS e.t Purgio i Geffylan, 6e y dwsin. POWDWRS i Wartheg ar ol dyfod a Hot. 3s y dw-3in. FOWDWRS at Purglo i Wartheg, So yr un, neu 7a y dwsin. ELI at D'athi Dolurtis, Is 6o y booe. yili 7 E AD JMIS p I L t. S. EADE B O^TjS. All who suffer from Goal jr Rheumatism should ,UADE-0 P.4bi anwdistely have re- iu X oonf to BADE ,0 PILLI. EADB'S PtLLB. Hundreds of testimoni- Ð JL ale have been received In, ADE'S PILLS. from all eorta and oon- J ditions of men testifying 'TRADE'S "DILLS, to the wonderTal power Jtli X these P«!3 have in giving relief in the very worst cases. These Pills are ^purely vegetable and parfectly safe in their action ■s-xrHTATCTTiY RELIEVE AND RAPfDLY CURE THE WORST Fa-nii OF GOUT. KHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT. "SPAINS IN THE HrAD, FACE & LIMBS "and have the largess recomcoenfiation ever given y Patent Medicine of its olasa. JT^I OUT. 16. Rurt0Q Crescent, vDT Dewi'bury Road, Leede, HEUMATI8M. May Sna. 1894. ~«L\i i. j)ear -ir,—It 13 with no OUT. bounded pleasure I aond n you a few lines in prawa ol 13 HEUMATTSM. your most excellent Puli 7"-Tottt 14 8ix years. 0i £ C* t !l OUT. had Rheumatic Gout, and I ':v.d thrRe months in bed RHEUMATISM, wita it. Of course I had the debtor, and he sweated -i- down a, most to a skelfl VVDI,_„ ton. The next ep ring I HEUMATISM. another attack, and w#' n-rrm persuaded by a friend I \T tr^ ^our I 80 rmr>. ftud am quite sure they pre EIBUMATISH. vented my being laid UT "nrTT again. Ever since, when 1 -i- have had tho feast pain, 1 V",irin,have taken two or throe LIEDHATISM. ills, 6nd havo been all — right again directly. J OUI. would not be without them vT mTaTVT if 'J^y m** One Pound RHEUMATISM, a Bottle. You are quite ai liberty to make what us« <"N< OUT. y°a like of this, and I shall 7C °Q Phased to answer anv RHEUMATISM, poor sufferer who cares to write me (enclosing stamp- OUT. cd addreaa)- Wisli^g you \T success, Yours truly, o HEUMATISM. ALBERT MOUNTAIN. K, Mr Genr^ Eade." CADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILL8 'v. sold by all Ghemista, in Bottles, 11 1 sud Bg.9d, or lent poet free for Postal Order by the ^Proprietor, GEORGE EADE, 232, Goe-well Rd., W.O. Aek for and be sure you obtain KADJS'B 'GOUT AND RHEI UMAT-IC PILLS. ADES p I 1 ha I8ICRHAU Y CYHOEDDUSRWYDD MWYAF HYSBYSEBWCH YN YR "JDEBALD.^

AO%d CORONIAD ESTHER.

ACHOS Y PARCH W. 0. JONES.

RHEILFFORDD CWM TAF,

DYSGU IEITHOEDD.

IUN O'R "D IE -HARDS"

Advertising