Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yr ydw( .u u. gwn-^id arch- '"V Yr wyf wedi wiliad inaiiwl i niewn i ansnwdd .fi-'RO'RG-'R'S Wr* >7 GEORGE'S PILE AND Gravel^ eich I'eloni, ac yr ydym yn cael mi /P»TT«» r "ii r ,)• tf ILTiS> a« yr wyf yn cael eu x\ l)od yn gylansoddedig or a/llrirum 'mi 'T^ 0 /Ifb 1I"T*T ;• Tlf/.vl-iio! ti/wmf. Yrwyf vedieudefnyddio rILL & UJlAV 111 Id 1)0(1 yn gyfonsoddedig ° ddefynddiau A r yn liftlaoth :1111 rJynyddau. lawer niewn A II llyxmwl. Nid oes ynddynt ddim o iiatur PILLS, [ Wbitt TB YDWVI- O'X. MIM KD 1 1 mown sefvLlfa anoheithiol o henvydd y II II B0D I KDDYGtNIAETH DBA GWERTH- II V, Piles aY Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWB AT Y DOLTTBIAU HYNY AB GYPER j V, Piles aY Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER dweud, nad oes, mevvn gvvirionedd, eu jj MEWN TRI O DDULLIAU PA EAI Y MAENT WEDI Jj cvlfelyb fe'l ineddyginiaeth tuag V\ yi £ V' at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: \^> HAMCASTT.. I40.1-GE0RGES PllE &BMVEL PlLLS. %5%00N, No. 2-GEORGE S GRAVEL PILLS. r<- j, « „ » No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PilES, -L.- GOCHELWCH DWYLLWYR. I GOCHELWCH DWVLLWYR. 'R • mm., Mewn blyohau Is. 1 Jo. a 28, 90. yr un. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr (Aofynwcli yn eglur am (,-FoRc.,F,'s Pills, s ar Stamp y Llvwodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn nRWY YR HOLL FYD. ^>lle an(1 Gravel Pills," o wneutliiiriad ( wirioncddol. nebumll. "j I | POEN YW YjDEFW f j CHWYDO YN~Y TBflED f | Y^CSFNDERYNTPEN j 9iiz. lp< II: POEN YN Y LWYNAU fl L L IPWY.r^Oj fTOFRPQETHACflmiOLl I,w r -=- | LUM8AG0^8CIATICfl71| RHWYMEDD, &c. jjf — ,I I ,1 \fi» PMNFII? DEAR SIR, RIIVMNCI. | Of T j R (jt? A V.R Tj I have much nlcasni-c in lieariiiif totstim.iuy t» the De;ir Sir,—Your Pills take well liere, Vb V* ll« Mmtu (-ffl.-iicy ;>f y<>nr riiiM f..r l-iu^ un.Uirav.-i. i" always II reniiiimciKl tnom with the PTPHT.-ST ('unti.ii !K<> tu my rus- and in time I shall have a large opening "T—51 T .T .C! t.->mors as hoinfr snpwi..r t.. any ..t-ii.-r niciiciuc in n-ik-vtiw • I ) I I -1 J CJ those trmiblesoine and imintul riisordtTS, and am rarely for them.—Yours truly, disappointed even in moat (wsihiaie canes. n _r_,XT > I remain, yours truly. "• VViiM, Chemist to the Royal Family. y mae y ptfeni hyn yn Fecldyginlaeth FRANK LIN PIXON. u. gy ,m-, jj SICR., BUAN, A DIOGEL I'R I -fTTTmr: PILES A'R GRAVEL, ^—" ac i luaws o anhu-ylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— x .1(7,1 rn-r" a,GE„ -rflf"' 4' POEN YN Y CEFN, YSGAFNOER YN Y PEN, DIFFYG SvB — S' 'l< '• G WELL HAD TREULIAD. RHWYMEDD, LLYNSER MAN, DIFFYG Te" a<: arnvvV i.iwn i mi yr s>" X ANADL- POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI S hpf j Yr wyf vvc.li bod yn X o liHYFEDDOL."—bum wo X YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, y,n|„1Pni gan'y Vilen a'r Gravel, yn nphyd A X f/ £ yn plaf llawer O flynyddau «WAEW. OWYNT, COLIC, TE\muao o BWYSAU YN Y i: S(:lni ,nawr ar lii nTOserau yn ilnfovcnol. nmtnn /'A? • n 1 irl r& CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, I ,leu JIIPS; rnlynclil. F.C am v l)Ul"I> mis oliU'ryn i mi gan y 1'iles a r uravei. J-iramn rP DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWEt-EDIAD YN Ka.1 gafacl ar C'idl IK'lelli cliwi, Jl' .lilv, n w.U fy II yi' oeddwil yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEGLUR, SYCHOER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr pat-tliiwo i urns yn y ty. yr oort.l y fatli born /• „,1 l GENAU. POEN YN Y BOHDCWYOYDO, CHWYDDIANT /•' p»(i.illF yn fy nglioludrUon, fy iifiliylla, tt'm y»B}-fairit. tt -1 llliraed gan >■ poen « achosent 1 im, a r yN v x[iAE0 &c jH.cn mawr yn fy mUen. «c y» fwUw gau heuAro, frl nas 1 VSgafnder yn :fv tllheil. Fe wnaeth Doctoriaid 1 •■VI>-MIVBOM«II eallwn amsyhVi-d Iietlmu yn en lliw a'u l'lun jn-i.xl.l; nu-« 1 Al ♦'r I RH&DOAMT ESMWYTHAD UNLfiGYRC^CL. rnir yr oeddwn wwili fy hvyr aiulwy<» ff«n l»H«n .'i mHIII. Ul I Aberdare_ a ^lorthyr eu goreu i mi. ac jy I i"uis p.iiwn p,^u 1.11.10.1.1 mi bytn weiia; omi .ii..k-n i ,1 vvvf wedi tain iddvnt buuocdd lnwer am hyny, I PERPHENOQ, Aw.iwr JH>I.«i!.imii,-ai)h«r.ai i oinvit'iiau.. I • I V ,1 I V« inlicn 1-ytlicfii.w. ilrwy ildcfnydiho Hfli P<-lcm yn ol I 011(1 111 dderbymais t; l' OS oudiuith llll O f G'HJOK.CXSI. .-i.-li c^'lafwy.l.lVd. yr 1.1 v.n yu :r:i hi .lilynfy n^nhvi.li- V honvnt. Prvililis llyehaid O (JEOHGE'S «ai-th (ry.las <^nia).l.cr.; Yi- •x-aaynt. yn ft- v. 7 T J 7J IT'" T V branUl h< }• yu wY IjjuI i ?m, i.jui y mo<M tawt'l it< CMiiujtli f V\ i ILKS and CvKA VKIi I ILLS, a ell} merais f J* Li f Jl V yriJC(uiyiity,iK^"<tlin'(inanii»fl\ i Yd,iim ddo^n 0 h<»'nv 11 t—yr.ydiryf yn J GLAMORGANSHIRE. V oer^ohliVLlul^nS-u X, tt/rr yn ddytl -itlrh. — uiaont vvcli fy ailfcvy.l i'm g-.vr<* fel 'vat, J \x BEXJAM IN EDWAltDS, (§/ il'Ua" IIATtK. Ajj;cIIi>pK*XL1" DAVIi) 1, Argraffedig a Cbyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener, Qorphenaf 7,1884.