Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

j V_/VP "^SITOKS Wanted immed ately. nn(i English. Constaut work.—Apply NiPtk "•«» C/M"ojjt<j £ e Office, Bangor. j RANTED by a Medical Man in Bango<-( j RANTED by a Medical Man in Bango", W» iD Jn'y Dext' an OUTDOOR PUPIL. Ha will .a capital opportunity of acquiring a thorough ty#i j™Qge of the Medienl Profession. Must understand For terms apply to Z., North Wales Chronicle BanKltr. 2636-64J JE-5. | OLLWYD Papyr PUNI'PUN rr, dyddiedig ^iawrth 10, 1874, rhif 86852. Rloldir gwobr >m Q«rJ* hyebysiad a anfouir i A. B., Llaia y W ad l00e, Baugor. 100 FOR SALE, 180 Leicester Cross Ewes, two and three years old. Also 120 Cheviot Wed. irt forwaxd condition, can go where they are unti, j.Pt^tnb«r. —Apply to Thomas Borthwick, Nantvwrnch, j ^wst. 2838 RHYBUDD. 1411 HENRY KENNEDY, ARCH- ADEILADYDD ac AROLYGYDD ADGY- ^filKUDAU EQLWYS1G yn Esgobaeth Bangor, a Jtouna hygbyiii e! fod wedi dychwelyd i Fangor i Swyddfeydd, 262, Heol Fawr, Bangor. 17 R. F. SHILLiNGFORD, | 1retnber of the Royal College of Veterinary Surgeons, j London, | prepared to treat all diseases of Horses, I ffoj- • Sheep, and Dogs, with the utmost o<re. ate.. as used in the Royal College, sold at 5»^erute charges. I '30—76; Addrosg-.m HIGH STREET, BANGOR, PRICE REDUCED FROM 5B. TO 3. In Small Crown 8vo., p.p. 306, Cloth, Price 3b. SERMONS: preached chiefly at Bangor w. Cathedral, by the late E. PUGHE, B.A.. Soninr .lc*r of the Cathedral, Rector of Llantrisant, Ao- I'oaej, and Rural Dean, Parker and Sons, London and Oxford; K. W. Douglas, Bangor. Crown Iko., pp. 304, neat cloth cover, price 3s., MISCELLANEOUS POEMS: and PEN- AITD-INK SKETCHES, chiefly of WELSH SOKNEBY noted Places in Carnarvonshire: also, selection- the Letters of WBLSH GIRL" and "OLD MOUNS **»EKB"by RICHARD RICHARDS, late of the "North Wale8 Chronicle" p Published and Sold by Mr K. W. DouglaSj High-street "•Dgor, to whom orders for the work may be addressed PROVINCIAL (LIFE) INSURANCE COMPANY, ESTABLISHED 1852. CAPITAL £200,000, LIFE ASSURANCE FUND, £ 192,612. EXTRACT FROM DIRECTORS' JLJ REroRT FOR 1873:—"The sum placed to the of the Life Assurance Fund was £ 15,310 2s 9d, the largest amount placed to the credit of this since the establishment of the Company." ROBERT WILLIAMS, Secretary. Chief Office Wrexham. 2353—76(id—2il BUDD GYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL CAERNARFON. ^lAAA YN BAROD i'w rhoddi ar log ^AUUU pUm punt y cant) i'w bad-dalu yn flsol Qr eiddo prydlesol Deu rhydd-ddaliadol, yn Nghaernar- 1012, nea y cyffiaiau. Ynanfyoer &'r ysgrifetlydcl, Mr John Rees, 24, Well- ngton Terrace, Caernarfon. ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONES' (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years by the afflicted public, has now established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- of the British Pharmacopoeia, combined with & valua' le SNOWDONIAN HERB, formiug a MILD LAXATIVE, TONIO REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- in from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. hold by all the Wholesale Hous-s, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed by all respectable Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at 18 lld, 2a 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the Urge Boxes. SW Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is li(I box, S3 for 2* 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the ('ambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the Pills will be sent by return of post, free. 7 SEFYDLWYD YN 1854. THE ORIGINAL LLANDUDNO DIRECTORY, A Rhestr o'r Ymwelwyr yn Llandudno, Colwyn, Bettwsyooed, Penmaenmawr, Llan- fairfechan, Bangor, a Beaumaria. Cynnwysfl Wyth Tudalen, gyda rhestr gyflawn a chywir o'r Ymwelwyr yn yr holl leoeddd ffasiynol a phoblogaidd uchod, yughydag amrywiaeth o Wybodaeth LEOL ae ARBENIG, a chrynnodeb ragorol o Newydd- ion yr Wythnoo. PRIS DWY GEINIOG. Gellir cael y DIRECTORY yn Llandudno yn y Brif Swyddfa, St. George's Hall, Mostyn Street. oyfrwngrhagoroli Hysbysiadau am Dai artWeTth Ben ar Osod, Llettyau i Foneddigion, Gwesttai; Anfoner Hysbysiadau a Thaliadau i'r Cyhoeddwr, St. Gsorge's HA Hosiiya Street: LI&Uduuo. TAN NAWDD DUW A'I F^XGNEF." Y GWIR YN ERBYN Y BYD." A 11 0 1 IESU NAID GAWWAITIL" EISTEDDFOD FEEINIOL BANGOR. CADAIR GWYNEDD, MON, A MANAW, A GORSEDD BEIRDD YI"NYS PRYDAIN. BANGOR ROYAL EISTEDDFOD, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, üD FRIDAY, AUGUST J 8TH, 19TH, 20SH, 21ST, 1874, When Prvaes amounting to about £600 will be given for approvei Compositions in Literature, Music, and Art CHAIRMAN OF THE COMMITTEE.—Rev. Jno. Pryce, M.A., Vicar, Bangor, VICH-CHAtEM,&N. -Griffith Davies, Etdq., Bangor. HONOBAEY SBCRBTARIEB-. | IR- ^R<:ILDEATC,ON ^'A-' ^ANHECHID. { Win. Pughe, E*Q, X*. P. Bangor* TREAsnEKES- J Jo!in Croivn» Eeq., Caelleppa. iKEA8TJEi.ES. JOHU DAVIEFL) EEQ > FR]ARG Terrace. MUSICAL DIHHCTOES. I J ?"Q(:TP1R LI,WY<I TERRACE" { Mr John Richards "Isalaw. !D. Wynn Williams, Garth, BangoT, R. Pugh Evaris, Caelleppa, Bangor. W. Cadwaladr Davie«; Llandudno. A complete List of SUBJECTS, Prizes, and Adjudicators, may be had on receipt of 8 Stamps, by applying to the Seoretariea. ADDITIONAL SUBJECTS BY THE PENRHYN QUARRYMEN For the best Patent Machine for Drefising Slates. Prize, Zio lov. To the best Slate Dresser, with any machine. Prize: 1st, C3 3S 2nd, £2 2s. To the best Slate Spliiter. Prize let, X3 8S 2nd, £ 2 28. 1840 4t TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &0. 4 RE you troubled with Hoarseness Hus- f). kiness, Weakness of the Voice, or any other de- ficiency in the vocal or respiratory organs for Public speaking, or Reading, or Singing, &c.? Try JONES' (TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and you will be relieved at once. Sold in Boxes at Is lfl and 2s 91. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill Depot, Tremadoc. 8 HYSBYSIAD. YMEISTRI CASSON3 a u Cwmni n X ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid yn nghym- mydogaeth Harlech eu bod wedi agor Is gangen o'u Hariandy yn r dref hono. Bydd yn agored. ar bobdydd IAU a dvddiau Ffeiriau, o 12 o'r gloch hyd 3 o'r gloch yn prydnawn. Portmadoc, Mehafin 30, 1874. 86 — ——————————————————— SEFYDLWYD YN 1874. LLAIS Y WLAD, NBWYDDIADUR BHAD AT WASANAETH Y GWEITHIWR CYMREIG Yn cynnwys Wyth Tudalon, wedi ei argraffu mewn Ilvthyrenau eglur ar hapyr da. ErthyKlau A rweiniol at Kyngciau y Dydd. Hanes y Marchcadoodd, orybwyll ion amaethyddol, a boll Newyddion yr Wythnos. PRIS UN DDI MAI. Y cyfrwng goreu yn Ngli.) mru i Hysbysiadau, canys argretfir DENG MIL 0 GOPIAU BOB WYTHNOS yn barod, ac y mae ei gylchrediad yn cyDnyddu yn barhaus ymysg boneddig a gwreng. Dyma yr unig newyddiadur Cymraeg sydd ya cael ei ddarllen gan BOB DOSBARTH 0 GYMDEITHAS. P"b archebion a thaliadau i'w hanfon at Mr K. W. DOUGLAS, Bangor, yr hwn aydd hefyd yn barod i roddi telerau manteisiol i DDOSBARTHWYR YN MHOB ARDAL. BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR A GOGLEDD CYMRU. SEFYDL WYD YN 1872. ¡ CYFRANAU, lOp, YR UN. TANYSGRIFIADAU MISOL 2a. 6c. Y GYFRAN. ¡ BLAENDAL, 6c. Y GYFRAN. YMDDIRIBDOLWYR Isfilwriad Vincent Williams, Bangor. John W. Hughes, Yew., Cyfreithiwr, Bangor Jllywydd Dr. Richards, Bangor. CTFARWTDDWYK Mr John Lloyd, Bronderw, Bangor. Mr John Parry, Draper, etto. Mr John Pritchard, Aiwerthwr, etto. MrTlios. Pritchard, Town HallBuildingSjBeaumaris. Mr Zechari^s Roberta, Thomas's Square, Bangor. Mr John Simon, Tanner, Baogor. Air John Slater, Beaumaris. Mr James Southwell, Port Penrhyn. Mr. W. Franks Williams, Bangor Mr Thomas Williams, Caederwen, Upper Bangor. Mr Hugh Williams, Green Bark, Garth. CYFARWYDDWR GWEITHIOL. Mr John Lloyd, len., yr Hen Ariandy, Bangor. PRIF amcan ffurfiad y Gymdeithas hon oedd meithrin arferion darbod»l ymysg dosbarth- iadau llafur. Trwy nad yw y Tanysgrifiad Misol ODd So 60 y Gyfran, dygir manteision y Gymdeithatt gyrhaedd pawb sydd yn dueddol i arbed. Mae y Gyfran o lOp. yn cael ei chyfUwn dalu i fyny mewn chwe blynedd-yr Atlod yn talu 9p. a'r Gymdeithas yn ychwanegu lp. fel Llog am y cyfuod. Oa bydd aelodan yn chwennych gorphen eu Cyfranau mewn tymmor llai, gallant wneod hyny trwy daliadau misol o 5s, 10s, neu 20s y Gyfran. Bydd y cyfranau felly yn cael eu cwbl dalu i fyny mewn 3 blwydd a chwarter, 20 mis, neu 10 mis, ac wedyn bydd ganddyot bawl i lfgyn 015p y CitDt, i'w dalu yn flynydaol. Yu ychwanegol at hyn, bydd dwy ran odairo'r ennillion gael en rhanu ar gyfer pob aelod fyddo wedi dal Cyfranau taledig neu danysgrifiol yn y Gymdeith-s am dair blynedd,—y drydedd ran yn ngweddiil i gael ei neilldno i'r ol-drysorfa. OS BYDDO AELODAU YN DEWIS TYNU YN OL, gallant wneud byny unrhyw adeg ond rhoddi 10 niwrnod o rybudd yn flaenorol i gyfarfod misol. Mae y Cyfarwyddwyr yn barod i roddi echwynfcn dan ddiogeliadau cymmeradwy ar delerau rbesymol, Pw bad-dalu yn ddogaau, hyd at dymmorau o 15 mlynedd. Cynnbplir y CYFARFODYDD MISOL yn Swyddfa y Gymdeithas, Rhif 1, Plasllwyd Terrace, Bangor, ar yr ail Ddydd Llun ymhob mis, o hanner awr wedi Chwech hyd Wyth o'r gloch yn yr Hwyr. Y Diwmod nesaf i dderbyn taliadau ac i ganiattoau ( cyfranau fyijd D'dydd LluD; Awst 10. 16 HYNODI HYNOD! HYNOD I GWAED BURYDD CYFFREDINOL. JONES A' I G WMNI, CYMMYSGEDD PUREDIGOL CYFFREDINOL. Trade Af ark-" Purifying Mixture." Anmhuredd y gwaed, afiechyd yn y onawi, a'r cryd oymalau a wellheuir yn fuan gyda'r eymmyegodd pur- edig hwn. Mae yn sicr o fod y moddion goreu yn y byd i wella pob anaf ya y cnawd, penau dduynod, y carbwncl, tarddwreinyn, pen dolurua, llygaid gweiniaid, erysipelas, doluriau y cancer, yr ymgrafu, scurvy, chwydd cylchwyrnaidd, ooesau drwg, y piles, a phob mathiø afiechyd yn y gwaed a'r cnawd, a rh >ddir cym- meradwyaeth Huhfl iddo i'r rhai a ddeftiydtliant yr Enaint Pawb-wellhaol o'r eiddytit, gan ei fort yn hyfryd a blasus i'w gyinmeryd, yn gystal ac yn D-iiogel. Ar wprth mewn potelau 211 6c a 4.-s a-c yr un, ao mewn cistiaii, yn oynnwye pump o butelau 26 iL, am 118 yr un, tn ddigoa i effeithio gwellhad perffsitu o hen afiechyd. iLI PAWB WELLHAOL JONES. i (Trade Mark-regibt.ered), N eu: C,yfAiIl Pob Dyn.—Y feddyginiaei h adnabyddus oreu ITI'wellbau pob coatb o ddoloriau. EU yn foddion i WDFLA ooesau dolurua, WE^I BOD felly AM 25 mlynedd, meviti ychydig o wythnosau. Cymtreradwjir ef gyda'r yuaadiriedaeth fwyaf gan y meddiaunwyr tuag at fflameg yn r llygaid, bronau vn casglu, tarddwrein>n, ysgaldio, Hoar, pendduynod, piles, a doluriiu o lob math. Mae ganTy meddiannwyr yr hyder mwyaf y bydd un prawf yn Bdigon i argyhoeddi y mwyaf aramheus o'i worth! Ar westH mewn potiau AM Is lie, 2s 9c, 6c yr uu. j PESWCH! PESIVCrl BAILSAM OF HOREHOUND JOKES, TOLU A F LINSEED (wedi ei registro). GwoUhad dioget, buAn, ae effeithiol at besweh, anwyd, crygni, diffyg anadl, y pas, caetbder, brfenchitis, darfodedigaetb, a phob anhwyldeb yn y frest, y kwddf, a'r ysgyfaint. Rhydd un dose ryddhad dioed fef rheol, mae un gostrelail yu effeithio gwellhad. Prisiau, Is I |O, 2s 9c, a 4s 6c y gostreL ijelenau Llysieuol a Braintlythyrol Jones at y j Gwynt. (Wedi ei registro j. Y feddyginiaeth oreu yn y byd at ddiffvg treuliad,pien yn yr ystumog, anhwylderau yr ysgyfaini, cryd melyn, our yn y pen, poenan yn y frest, diffyg archwaeth at fwyd, gwyntegrwydd, rbwymni, afiechyd yn y cnawd. pendduynod, curiad y galon, iselder ysbryd, poenau yn y cefn a'r ochr, piles, poen ao ysgafuder yn y pen, &c. Ar werth mewn blychau, It% I i c, 28 3c, a 48 60 yr un, 15c, a 8s mewn stamps gyda'r post. Yr unig wneuthur- wyr, W. JonotA atjd Co., chemists, 157, Great Howard- street, Liverpool. Gwerthir hwynt gan y PERSONAL canlynol :-Yn Nghaernarfou-Mre Owen a Mr Jones. Bangor—Mr M. Roberts, a Mr Edward Ffoulkes. Menai Biidge—Mr Jones. Pwllheli—-MR Hoberts. Llanrwst ■ — Mr Jones. CODway-Mr Edwards. LIandudno- iMr Williams. Fiiut Mr M. Jones, Wyrldgrug-Mr Williams. Bala MR Williams. Ffestini-,)g-Mrs T. R. Williams. Caergybi-Mr Roberta, Market-street. Llanidloes—Mr David Rees, druggist; neu oddiwrtb y meddiannwyr, W. Jones and Co., 157, Great Howard- street, Lerpwl. Aufonir bwynt YN ddidraul drwy y poMt am bymtheg neu un-ar-blintbeg-ar-hugain o Atamps. 85 SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y NORTH WALES CHRONICLE." Y BBODYETDQUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING STATIONERS A LLYFRRWYMWYR, HEOL FAWB, BANGOE. POB MAUU 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yswirlol, Cyfreithwyr Arwerthwyr, &a., A'r ewbl yn csael ei orphan gyda'r buander ar prydlon- deb mwyaf. Rhagleni CwmDiau j Hysbysleni Eieteddfodol Cardiau CofFadwriaethol Tocynau CyfarfixJydd Trefnleni Cyfarfodydd Lien- Invoices yddol Billheads Fheatrau Nwyddau Llyfrau o bob math Cylchlythyrau Derbynir Hysbyfeiadau i'w cyhoedd yn boll babyrao Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw walth gyda fcbroad y Post. ANIEI), a G £ N tiiAL StuuYAJSl^ VV l.y a V> elsh family risidii,ig in KTi^ and, iL thoroughly trug'.w-aMiy per^'>n mere iequived thau a tiuished fervatit. Mutt l-e it Uhurtfli-wom «.r, -Apply I. C., Post Office, Upper Bangor. 290,5 -984 CYFAILL I BAWB. PELENAU HOLLOWAY. AMMHUREDD T OWAED. Mae y pelenau hyn yu ciel tu gwerthfnwrogi af yr i«lwydyd«i tlottaf yn ogyiittil ag yo y tui lie mae loidws- (er a chyfoeth. Effeitbiaut bureiddiad ttwy yr holl I- heb niweidio on rhan o hooo, It symmud- » | »ut yniaith hadau yr anhwylderstt hyny Bydd yn tros- lwyddo degau o filoedd i fedd anamerø1. JWKNDID, DirFTO AWYDD AT FWYD, CtrR TN T J'ø, AO RSELDER YSBRYD. Bydd i'r pelenan hyn mewn yehydig ddyiidiat3 sffeithio eyfnewidiad tra rhyfeddol mewn cjfansoddiad* »u metheiiit; (pa beth by nag fjddo yr acbo« gwreiddioi ,or gw^ndid), canys creant awydd iachus srn fwyd, rieddygiuiaetbant ddiffyg treuliad, symmndant oriBod- i dd o'r bile, gwnlihant y bendrn, ysgafnder dyrys, a ■hur yn y imn, a'r boll anhwylderau annifyr hyny sydd vn oodi oddiar yetumog ddrwg neu dreuliad ammher- 'faith. T PHTSIOWiUAEm I FEiVYWOD, YN ITEN AC IEVAIIGC. I (reagyn bob rhwystrau yn y peiriannan tre^dio, ad i'w hadnewyddu pan fyddant wedi tnyiied yn fetbedig, tiid oes un math o fethyginiarth i'w obymmharu i'r ttelewaU byr. Mabwytiedir hwytit yn gyflfreditiol fel yr unig feddyginiaeth fawr i anhwylderau -hetcbed, aC nie gallant fethu, ennys y maent ya cryfbsn y cyfansoddiad, a phob amser yn dwyn od iamgy ch yr byn y byddis yn smcanu atto. I feiched yu tyi-n at tddfedrwydd, neu at gyfnod pwysicaf bywyd, y maent vn amtnhrisiadwy, oacys y maent yn ddiogelwch per- rfaith rbag y rlropsi, cur yn y pen, enriad y galon, a phob rhyw anhwylderau gewynoi fydd yn nodedig o boenus ar yr adegau hyny. ANHWYLDERAU PEBTHYSOL I SLANT. Trwy y Pelenau pureiddtol byn gellir rboddi attalfa ebrwydd, a gwella yn fnan, y pae, y frech goch. scarla- tina, twymyDau, ac afiechydon y croen. Ni ddylai un fam fed hebddynt. Gellir rboddi nn,dwy, ben dair, (wedi eu gwneud yn bowdwr) bob roe, gyda'r eicrwydd y gwn&nt les. A.VffWTLIJKRAP QKWYKOU Mae unrhyw ddyryswoh ar y gewynan yn effeltho yn ddinystriol ar y oorph a'r ml-ddwl I'r afiaoh gewynoi mae y Pelenau hyn yn hsitifodol argent heidiol, mnyii rhoddant yni a nenh i'r aelodau toewnol, aco gnnlyniad i'r gyfundrefn gewynoi sydd yn en cyssylltu a'u gorohuddio. I hyn y rbaid priodnii eu rhioweddao nodedig ttiag at wella hysteria, iaeider ysbryd, spasms, ffitiau, dirdyniadati gewyrol, ac anhwylderau cyfiMyb. Gwerthir y Pelenau a'r Enaint gqn y Puffeswr HOLLOWAY, yn eieefydliad, 533, Oxford-street, Llnndain; befyd an bratdd bob cySVriwr parchas trwy'r Bvd Gwareiddie,iig, mewn Potiau a Boxes, am is. 1 Jo., 2s. 9c., 4s. 6c.. lie., 22s., a 88s. yr nn. Cynnwysa y Pot Lleiaf owns o Enaint, a'r Bog Llehf bedair dwrin o Belenau. Gyda phob Box a Phot y mae cyfarwyddUdaa print- iedig cyflawn, a gallir en cael yn unrbyw iaith, hyd yn nod y Dyrcaeg, yr Arabaeg, Amaenianaeg, Per«iaeg. a'r Chinaeg. 95 SEFYDLWYD YN 1807. THE NORTH WALES CHRONICLE AND ADVERTISER FOR THB FRTSClPALfTY. Newyddiadur Teuluaidd o'r dosbarth blaeaaf. Cyheeddir ef bob bore Sadwrn. Pris Dvy Oeinioff, Efe yw y Papyr Hynaf yn Ngogledd Cymrn, ao ymledaena yu belaeth bob bore Sadwi n drwy y Chwe' Sir Ogleddol, sef Mon, Caernarfon, Meirionydd, Tre- faldwyn, Dinbych, a Fflint; yn Ngheredigion, AO ymysg y Cymr J' yn Lloegr, Iwerddon, ac Ysgotland; y cyfrwng goreu i roddi oyhoedduerwydd i Hyebysiadao, Telerau i Dd rbynwyr :—AR GOEL—6a 6d yr han. ner hlwycJdfDe; 13s y flwyddyn. Os TELIR YILAEN LL A W- 58 6d yr hanner blwyddyn lie y flwyddyD. Archebion, HvsbvBiadau, a phob taliadau i'w hanfon i'rGyhoeddwr, KENMUIR WHITWORTH DOUGLAS, tforth Wales Chronicle Office, Bangor, Carnarvonshire. FOB JULY, PRIOE ONE PENNY. DO U GL A 9, y s RAILWAY TIME TABLE COACHING AND STEAM PACKET Guide for North Wales OONTAINIG ALSO A LIST OF FAIRS AND CALENDAR FOR THE MONTH, with a MAP OF NORTH WALES, SPECIALLY ENGRAVED FOR THIS GUIDE. The Guide may be obtained from most Booksellers and at the Railway Bookstalls. On receipt of Eighteen Penny Stamps, the Publisher will forward the Guide for twelvemonths to any address. If booked to order the charge will be Two Shillings. Bookbinding. TO THE PUBLIC- Every description of BOOKBINDING neatly atul expeditiously executed at the North Walfa Chronicle and Cron id Cymr a Offices, High-street. BANGOlf. D 0 o K D t N D I y G. ACCOUNT BO->K$, LEDGERS, &c., in Vellum, Russia, or Calf, with or without Russia Bands, aud warranted to open flat, manufactured on the premises. Bookbinding. '¡,q""II-I;toIM+, TO THE TRADE. Billing, Paper U.ulioy;, Pa^iug, Number* tug. Perforating. &r-i. executwl at the naua.) Trade Prices, at Douglas' [Steam Printing and Book-binding Works, High Street, Baagor. '—