Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

PRIOPAS YN YR HISPAEN

Y MCDD Y DYLAI PLANT YMDDWYN

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y MCDD Y DYLAI PLANT YMDDWYN Yfed o'r owpan—bytih' o'r soser. Gadowtr y liwy do yn y soser, nid yn y cwjian. Plant byeliadn yn unig, yn yr Ynysoeidd Prydeinig, sydd yn delfniydidio y naipcyn fell bronlian. Y mae g-wneyd1 twrw, aiatM at wrbh fwyltsa neu yfad, yn anfoesgar. Cyfirriwcti bob amser yn sirioi ait rai 'henachi 11a ohiwi erc/b bun. Bwylbewch yn amf, a plhe-idiiwch a ilenwi y genau a thameidiiau niawrion. Bwyteiwdh yr ymbarth a osodir ger eicih bron, iieiu gadeiWcii ef ar y pialt heb wneyd unrhyw ddynodiad. ) Pu'diwch bytli ag efeiyohu unrhyw weit-h- red drwsgl neu anfioesgar, liyd yn mod pe cyflawnasid In gan bersion hynach. Grocheiwch dabyrddu gydia'ch bysedd neu edch traed y ma,e yn anfoesgar dros ben. Os byjddwldh,, (inetwn amlhienii-eit'h luinrhyiw' a)m.ser yn nghylch pa beth sydd hri.oidlol, dii- lynweh esiampil OTeiSl sydd yn fwy" profiadol. Aroswch yn amyneddgar am eioh tro wrtli fwrldd y cimaav nau uni'hyw bryd o ymborth peidieid eieih llyigaid a diGyn ym- bortlh a es'tymr i ereilfl. PeiidtAvc'h byfah, ag ymfliela a'r diysgflau, nag nieiwai unrhyw fodd: ddtagicH aaiesiniwyltlhdeir. Peidiiwclil a gofyn am unrhyw ran nealll- duol o fowl, neu ddysgl arali debyg, os na ofymr i chwi pa. ran a hoffeicdi. Os rhaåd deifnyddtto ca-diaic-ii, gwniede^r hyny yn dddisltaiw os na el'ir gwneyd hyny, gadewch y bwrdd am fynyd, yr hyn eOir wneyd o achos pteswch, tiislan, neu rytwheth, heb ofyn c-miatad.

[No title]

Advertising

Y PfAIRdHi D. ¡S'TAJNIL'EY…