Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

AWQRYMIADAU CYFREITHIOL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AWQRYMIADAU CYFREITHIOL OLUDO TEITHWYR, &c.—Y mae'r cludydd nwyddau a, tlieitihwyr i g'ludo poib tedthiwr ytn ddiwailianiadbh, osi bydd y rhai a. gynuygtilanteu hunain jnewn cyilwr priodod i gael eu cludfo, a chan y cludydd y cyfleus- derau priodol i'w cludo, a'r teibhwyryn bared ac ewyllysgar i dalu y ttal rliesymol a ofynlr. Ond nid ydyw cludwyr teithwyr yn slicrhau dyogelwidh teithwyr, nac yn gytfriM ond anxn niweid-mu a adhosir drwy esgeulusdTa. YN Y TREiN.-Ni,,cl ydyw yji rlian o ddy ledswydd go'isaf-feistr altta'l tren mewn trefn i gynnorthwyo teithiwr i gael allaji gan ba un o'i gyid-fdieitliwya1 y cafodd ei ysspeilio yn ysbod y daith. DYLEDlSWYMMU CLUDWYR, — Y mae chidwtyir am dal yn ihwym o aider pob gofal a gochelgarwcii er sicrhiau dyogelwch eu teithwyr, ac y mae'r cludyddion hyny yn atiebol aim unrfiyw csgeivlusdra, pa, mor fychan bynag, ar eu rhaai eu hunain yn gystal a'u gweisdon ond nid, am un ddam- wain nais gallaisai gofal a gwyliadw;riaeth ei hosgoi. ON, drwy ryw ddiffyg yn mlier- ehenog oerbyd, drwy esgeiduso moddion pitiodtol, y bydd i dleithiivr gael ei ddodi me wn sefyllfa mor beryglus ag. i'w gwneyd yn debygol iddo anai neidio 0''1' ctefbyd fyddai ddoethaf iddo, ac iddo yntau drwy hyny dori ei goes, peiwhenog y ceribyd fydd yn gyfrifol am y niwed, er efallai .nad oedd y cerbyd w'edi troi. and pan fyddo teithiwr yn y bren, drwy g,eisio cau clrws cerbyd tra byddo'r tren yn myned, er mai y gweisdon oedd wedi esgeuluso cau y dlrws hwnw, ac iddo yntaiu syrthio atllan a cihael niweidiau, profwiyd nad y cwmpedni sy'ad yn gyfrifol, nac i roddi iawn am niw'eidiau y teithiwr. CYNGHAAV S.—Duetli teithiwr a chwyn cyfrait-h yn erbyn cwiimd am niweidiau a gfaifodd mewn eianlyniiaid i geiribyd, fyned oddiar y liieiliiau. Yr oedd y ddanxwain ■vv^edi digwydd olierwydd i gant un o'r olwyn- ion dwi, loliemvy'dd rhyw ddiffyg cuddiedig yn y cant hWllw, yr. livii lias gaHai y gwneti- ti-lurwr wrtho, ac lias gellid ei ganfod oyn iddb dori; diadleuwyd nald oedd y cwmp'edni yn gyfrifol am unrfiyvv niwed, nid oedd yno yr un cytunclieb ar ran y owimni drwy ba un yr o'edd yn. siorliau fod yr un ceribyd yn ber- iffaitlh yn mhob peth, ac .yn, r'hydd oddiw^tih bob ddffyigion tebygol i aehosi perygl. PJiYDL! )X3)KH.—Y mae cwmniau riieil- ffyrdd yn irhwyin o arfer pob ymdflelcih res'vmol i redeg eu cerbydresi yn brydlon yn" ol eu tafleni; nid ydynt yn gyfrifol am oediad o ycliyddg fynydau, ond y mae oodia,d liir, maitli, ac anarferol, fel rlieol, yn dbri'r cytundeb a/lr teithiwr, am yr hyn y n13,e y owmni yn gyfrifol. Yr iawn dal ag y mae gan y teithiwr bawl iddo mewn cynglllarwrs yn erbyn cwtoiiri rlieilifordd, neu unrlhyw gludydd, olienvydd oediad, ydyvv y c:œtiaU gwitfioneddol mewn canlyniad i'r oediad hwnw, mlegilS am lety neu geAyd; ond nid ydyw y owmini yngyfrcifol am y golled mewn buisnes a acfhosir mewn can- lyniad i'r oediakl. ()s )»ydd y drainflyfa yn oael ei hafttal gain ddiisgyniad trwaii .o eira, rlraid i'r cwnipeini wneyd poib ymdiecli i i anfion eu teitlnvyr yn mlaen, a chlirio'r eira er hyrwyddo trafaddiaeth. ('Ll'JXJ KLFI.—iEir nad) ydyw cfwrnnjiau rlieilffyrdd yn gyfrifol am gludgelfi tteithwyr, y rlhai, ar eu dymuniad eu liunain a, ddodir yn yr un compartment a hwythau, eto, y maenfc yn gyfrifol aan golledi neu niwed a aicliosir i'w clud drwy esgeulusdm eu gweision. Y maiei cwmniau rheilffyrdd ac ag'erlbngiau cludlol yn gyfrifol am weitlired- oedd, diffygion, ac evsgeulusdra eu gw'eision. THEN S RHAD A THREN8 Y GWEITHWYli.—Os 11a ddarperir digon o gyfleusdlenau teiMiiol mewn .oeribydlrles, am dlail heib fod dros geiniog1 y filldir neu os na ddairperir digon o drens cymliw-ys i weitih- wyr (gweiifliwyr yn myned at ac yn dy- cliw'elyd oddiwrth eu gwaiifli rhwng cliw'ec'h o'r glodh yn yr hwyr aci wybli yn y boreu) gall Bwrdd Mlasnacli neu Ddirpa'wywyr y Elieilffyrdd orohymyn i'r cwnmi ddarpaiu y cyfiyw gyfleusilerau ar d'r'ens y gweitliwyr. EIDDO MAllS IA XDDL .—Os bydd i deitliiwr baicio marfeiaaidiaeth mewn carpet- bags ireu portmanteaus, a'i basiü fel clud- gelfi, nis gall hawlio iawn-dal am ei golli, gan ei fed ef ei hun yn euog o ddarngelu pethau yn annlneg yn erbyii y Clwrmpeini.

OGOFEYDD GUANO TEXAS

[No title]