Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Bargeinion ar Lyfrau.I

Advertising

I HYSBYSIADAU enwadol. I.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

I HYSBYSIADAU enwadol. I DaMKR Syrw.-Bydd yn hyfrydweh gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Bnwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd JSglwys, Tystebau, &c., neu Hysbyaiadau eraill, disgwylir y blaendai canlynol gyda r Archeb:— 14 0 :Eiriau—un .ltro, 1/3, a 6c. am bob tro • -1 t ychwanegol. eto eto 1/8 a oc. eto 2h[. eto eto v/9 a 9c. eto 35 Jeto eto 2/3 a 1/- eto Os na ddanfonir blaendai gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad.

Advertising