Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

v DYDD MAWRTH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

v DYDD MAWRTH. N CYFLOG Y CABINET. Cynygiwyd pleidlais o i .) at gyf- to-" att yehwauegol a chustau y Cabinet Rhyfel. Dywedodd Mr Swift MacNeill nad oedd $Cabinet yn cael ei gydnabod gan y Ovfansoddiad. Pwy erioed glvwodd am Weinidog heb swyddP Yr oedd Ar- glwJdd Milner wedi cael swydd a hynny heb erioed gael profiad. Vr oedd yn Warth ar lywodraethiad cvfansoddiadol. Nid oedd gan Jlr Henderson swydd ar- bennig, eto yr oeddvnt yn pleidleisio cyflog iddo Credai na allai v Ty wneud hynny. Dywedodd illi- Bonar Law fod y Llyw- odraeth yn bwriadu atnddiffyn y cynllun. Yr oodd yn amhosibl i'r oil o'r Cabinet gyfarfod unwaith yn yr wythnos i gyd- drefnu holl waith yr adranau. Yr oedd J Cabinet bychan yn well dull, o'j weithio yn briodol, i gael eyd-drefniant. Gofynai am i'r cynllun cael chwareu teg i weithio, yna gellid ei farnu. Yr oedd yna saith o aelodau y Llywodraeth yn gweithredu yn ddidal, set Arghvydd y Sel Gyfrin, Ysgrifennydd Arianol y Try- sorlys, Cadeirydd y Bwrdd Awyrol, y Rheolwr Llongau, y Rheolwr Bwyd, Ys- grifennydd Seneddol y Rheolwr Bwyd, a Chadeirvdd Pwyllgorau Ty'r Arghvyddi Yr ocdd ymosod ar y Cabinet o bump yn ymosodiad a 1 gyfundrefn y Llywodraeth Yr oedd y ffurf hwn yn un o hanfodion y Llywodraeth. Os oedd y Ty yn ang- hymeradwyo y Cabinet Rhyfel byddai i hynny roddi terfyn ar y Llywodraeth. Gobeithiai Air Runciman y byddai i Mr Bonar Law fanteisio ar gyfte, buan i ddweyd wrth y Ty faint o gyd-drefniant oeddynt wedi ei sicrhau. Atehodd Mr Bonar Law y byddai yn falch o gael gwneud hynny Cydsyniwyd a'r bleidlais.

DYDD MERCHER.

I-DYDD IAU.I

I "Y TLAWD HWN A LEFODD."

I -___________-CYSUR Y -BARDD.…

DAN Y GROES

i CYNGOR PLVVYF LLANLLYFNI.…

I NEUADD GOFFA I FILVVYR Y…

Advertising

Y FORD RYDD.

I RHEOLl Y MWNFEYDD GLO

Advertising

I-AGWEDD -ARALL.

AMODAU A CHYFLOGAU YR AMAETHWYR.